fbpx

Marianne Lane

11/4-2021 Den Moderne Shamans dagbog – Opstart til Genstart del 2
 

 

Jeg er i synet, imens Havanna hjælper mig med at holde feltet. Jeg ser glaskuglerne, sjælselementer, minder fra Kosmisk Atlantis på hylderne. Et af “mine” unge mennesker træder frem. Jeg ser ham reflektere, eksistere, beslutte.. Glaskuglerne på hylderne begynder at glimte. De lyser i et mønster og slukker igen – de aktiveres ved jeg nu. Af unge mennesker som ham, der række ud og ind i den nye bevidsthed. Jeg oplever, at tiden bliver spoolet lidt frem. Nu lyser de længere tid ad gangen og de lyser kraftigere. De begynder at lyse i fællesfelter på en måde, så de er tilgængelige for andre. En implementering i jordens felt af den nye tids bevidsthed – som ser ud til at være en opdatering via den ældste bevidsthed i universet relateret til det at være et bevidst fysisk væsen.

På Gralsrejserne til Malta, Nevada, Loch Ness, Bhutan og Japan lærte vi om jordens fællesbevidsthed. Hvordan den er delt i adskilte dele af menneskets indstillinger i “vi er rigtige og I er forkerte”. At vi er på vej ind i en forening af feltet, hvor had erstattes af barmhjertighed. Et arbejde, som foldede sig ud på Gralsrejserne. En forståelse, som åbnede sig der og foldede sig ud gennem Spiralrejserne.
Det var på den første Spiralrejse til Peru at jeg oplevede kontakt til bevidsthed udefra. Fra rummet. Der var så tydeligt, at det var en konkret bevidsthed “fra stjernerne”, som jeg fornemmede, da jeg lagde hånden på en megalit – en kæmpe stenstruktur, der lignede rød granit, placeret på et sted, hvor det ikke skulle kunne lade sig gøre. I hvert fald, hvis du ser på den teknologi, der eksisterede – eller ikke eksisterede, da stenen var blevet bearbejdet og placeret. Kontakten var chokerende og kontant. Helt fra jeg var ung, havde jeg båret en overbevisning om, at vi er alene i universet. Den blev nærmest blæst ud med oplevelsen. Selvom det var en indre oplevelse, var den så tydelig og ufravigelig at jeg ikke var i tvivl. Det var til gengæld først senere på Krystalrejsen til Påskeøen at kontakten blev så konkret, at der var tale om en reel indre oplysende kommunikation.

Spiralrejsen til Peru var også den første rejse, hvor noget gik galt. Noget som vi får mulighed for at rette op på nu her på denne rejse. Vi er mennesker og mennesker fejler – hver dag. Energiarbejdet er sikret imod fejlene ved at jeg holder feltet i en udstrækning, som ligger uden for tid og rum. Jeg efterlader et minde i energien, som jeg kan vende tilbage til, så jeg altid kan rette op, hvis noget går galt, som det gjorde her.

For hver af Spiralrejserne fik vi adgang til et frø. Frøene bar bevidsthedsmuligheder ind fra stjernerne. Den menneskelige fejl, der i Peru svækkede energiarbejdet medførte, at det første frø blev hult. Det blev mest af alt en skal. En meget vigtig skal – en skal der bære kontakt mellem himmel og jord. Jeg blev samtidig slået lidt ud af min personlige kurs. Det i mig, der indtil da havde været helt på linje med mine opgaver fik slået et skår – en form for tvivl, som jeg ikke havde haft før da. En tvivl, der gik så dybt, at det begyndte at påvirke min linje. Grunden til, at jeg blev så påvirket er en indstilling, som jeg var, der var en form for selvvalgt uskyldighed og troskyldighed. Den gjorde, at jeg stolede så meget på den gode intention hos alle, at det trak ind over mine personlige grænser. Jeg stolede nærmest mere på fællesskabet end på mig selv. Derfor gik det galt. Den selvvalgte uskyldighed og troskyldighed var åbnet på Malta, da jeg bad om, at min store åbning som seer blev reduceret til, at jeg kun kunne se det, som jeg kunne bruge til noget. For et år siden blev jeg mødt af min indre guidning med beskeden om, at kun hvis jeg slipper den nedlukning, så vil jeg kunne fortsætte mit arbejde. Efter dybe overvejelser gik jeg med til at genåbne til det fulde udsyn – genåbningen gik langsomt i gang og er stadig ikke helt fuldendt. Måske skal den fuldføres på denne rejse.

Det er måske ikke tilfældigt, at det også var den første Krystalrejse, hvor noget gik galt igen. Her var det skallen på frøet, der kom til at mangle. Begge dele får vi lov til at gendanne på rejsen her. Konsekvensen på denne rejse blev markant. Jeg blev direkte syg i det meste af et døgn efter energiarbejdet – indtil jeg fik hjælp hjemmefra fra gode kolleger, som jeg gennem online dialog langsomt fik hjælp til at se det – det som jeg ikke kunne se selv, pga den selvvalgte nedlukning. Da jeg kunne se det, valgte jeg i mit indre at skubbe alle ud, der ikke ville samarbejde med mig fra et rent hjerte. I en bevægelse slap smerte og sygdom i kroppen. Det var voldsomt afklarende – men da jeg stadig på det tidspunkt havde valgt uskyldigheden og troskyldigheden, så kunne jeg stadig ikke tage mit ansvar for kommunikation og administration af oplevelsen. Det blev en umoden håndtering. Det her begyndt at vise sig, at valget og ikke at ville se mere end det, som jeg skulle bruge til noget – ikke var det smarteste valg. Selvom det gav et meget sikkert energiarbejde, hvor jeg ikke kunne komme til at forstyrre – så gav det mig meget lidt hjælp til personligt at håndtere de naturlige personlige ubalancerede oplevelser, der dukker op, når vi er mennesker.

Jeg er meget taknemmelig for, at de umodne reaktioner og håndteringer ikke har påvirket arbejdet mere, end at vi nu kan rette op. Jeg ved i mit indre, at når jeg tog de beslutninger, som jeg gjorde – så gjorde jeg det fra det bedste sted, som jeg kunne. Så det giver ikke mening at diskutere, om et andet valg havde været bedre. Det kan jeg ikke. For det sted, hvorfra jeg ville diskutere det, har et præmis af, at være dannet i den virkelighed, som opstod med de valg, som jeg tog. Det samme gælder for alle de udvekslinger og personer, som jeg personligt havde de umodne udvekslinger med. Så jeg dvæler ikke ved “hvad nu hvis” eller ved “hvis skyld var det” for den virkelighed eksisterer ikke. Går jeg tilbage og begynder at danne den – så er der stor sandsynlighed for at fare vild i sindets løngange.

Frøene fra rejserne – frøene fra vores stjernesøstre og brødre, åbner til kim i vores bevidsthed, som skal hjælpe os frem til ikke længere at kunne fare vild i vores eget sind. De hjælper os med at indtage løngangene i vores bevidsthed. Ikke bare så vi ikke farer vildt. Men også så vi kan begynde at bruge den til noget fornuftigt. Vi opdaterer og udvider vores bevidsthed til rumbevidsthed – fremtidsbevidsthed – først på galaktisk niveau og derefter til det kosmiske.
For at kunne få adgang til kimene i os selv, så skal vi først gøre plads. Den klargøring har været i gang siden 2012, hvor skiftet i den globale bevidsthed gik i gang. Skiftet kan beskrives på mange måder og med mange vinkler, for det har så umådelig stor betydning. I dette perspektiv vil jeg pege på bevidsthedens ændring i forhold til ansvarlighed. Et skifte fra offer-bøddeldynamikker og fraskrivelse af ansvar i alle nivauer og på alle måder. En opdeling af dem og os – en tilstedeværelse af dobbelt, trippel osv standarder – til ansvarlighed i alle niveauer.
For at komme dertil, har vi virkeligt brug for hjælp. En hjælp som kommer gennem vores sjæls mulighed for at dele og være fælles. Kombineret med bevidsthedens evne til at være fælles og kodningen i DNA-hukommelsen, som kan opdateres automatisk gennem fællesbevidstheden, når det er overensstemmende og sundt for dig som menneske. Det har været i gang siden 2012 og accelererer nu.
Som det ser ud for mit indre syn, så går vi nu ind i det man kan kalde genbesjæling af jorden. Genbesjælingen sker den 6/6, hvor vi kommer til at lave en stor åben ceremoni for at støtte den. Det folder sig ud igen den 7/7 og 8/8, hvorefter vi går ind i en 5 års periode, hvor jeg har sagt ja til at støtte implementeringen gennem mit arbejde.

På Spiralrejserne arbejdede vi på den nye opkobling – gendannelsen af “sølvsnoren” til den nye bevidstheds version. Klargøring af bevidstheden til at kunne rumme den nye tids bevidsthed. På Krystalrejserne åbnede vi til opdatering af jordens og det enkelte menneskes arkiver, så der kan blive plads til at modtage koder fra de inkarnationsprogrammer rundt omkring i unverset, som kan levere den data, som vores bevidsthed mangler, for at kunne tage indsigten og ansvarligheden ind, som vi er parate til og beregnede til at bære. Vi kommer til at åbne for implementeringen af opdateringerne. En implementering som skal ændre vores konkrete verden – men som også skal sende koderne tilbage i en opdateret version, som skal hjælpe de inkarnationsprogrammer, som kan bruge dem. Programmer, som er gået i stå. Evolutionstrin, som er lukket ned.
Evolutionstrin, som vi måske kommer til at kunne genåbne nu – og dermed bringe gudsbevidstheden ind til mennesket – på denne jord og de andre steder. Vi ved det ikke – på “Bjergrejserne” kommer vi de næste fem år til at arbejde trin for trin på at støtte processen.

Jeg får forklaret Havanna en del både i dette møde og efterfølgende. Der er meget at samle op på efter over 20 rejser med Undervisning og store energioplevelser. Jeg når ikke at dele det hele inden rejsen. Noget må indhentes, når vi mødes. Det er tydeligt, at vi er på linje. Vi afslutter mødet – det er altid mærkeligt at have været så tæt og så bare slippe igen. Men virkeligheden kalder. På hotellet i Købehavns lufthavn, hvor vi overnatter inden vi skal med et tidligt morgenfly ned til Havannas sted i Portugal, deler Rebekka sine oplevelser op til rejsen, der passer fuldstændigt med mine. Rebekka har været med på næsten alle rejser og de rejser, som hun ikke har været med på, har hun enten været på kursus i eller hun er blevet indført og involveret i rejser eller møder efterfølgende.

Efter hun har delt om sine oplevelser op til turen, snakker vi om, hvorvidt vi skal dele eller ikke dele offentligt om rejsen. Vores verden er lige nu i et åndedrag, hvor det er tydeligt, at vi begynder at forholde os anderledes til alting. Det giver rystelser og jordskælv i den enkelte og i fællesskabet. Jeg har set i mine indre syn, hvor stærkt vi kommer til at blive tilbudt at ændre vores verden fra et smukt sted. Et sted, hvor vi hele tiden leder efter et sted at løfte os i ansvarlighed til et bedre sted. Hvor vi vælger at se alt det, som vi overhovedet kan se – tager vores ansvar for at italesætte, stille spørgsmål og sætte os dybt nok ind i grundlag for at kunne det. Men vi er der jo ikke endnu. Mange er måske så berørte og trætte af ikke at kunne komme ud at rejse – ikke at kunne gøre det, som føles rigtigt for dem. Vi vil ikke skabe uhensigtsmæssige spændinger. Vi åbner til den indre dialog – det er svært, når vi selv er berørte og har stærke ønsker om at gøre det bedste.
Den ånd, som for mig er Maria Magdalena træder frem. Hun forklarer, at hvis vi vælger at dele fra det sted, hvor det føles rigtigt, så vil det kun bringe noget godt med sig. Hvis der er nogen, der får negative reaktioner på det, så vil de få hjælp til at aflade det, som de har for meget af. Samtidig vil den negative energi bare støtte arbejdet, når vi selv holder balancen. Jeg kom i kontakt med det sted indeni, som ikke er i tvivl. Det var det sted, der kom lidt til skade på de to rejser. Et sted, som jeg har værnet om alligevel og arbejdet videre fra. Efter at have sagt ja til at se fuldt og helt igen, er det vågnet og healet mere og mere. Det er så svært at forklare dedikation og vished. Samtidig med at der er fuld erkendelse om hvad der er virkelighed. Jeg blev spurgt en gang: “hvad skal der til, førend du vil vige din plads”. For mig gav spørgsmålet ikke mening. Vi kan ikke tage hinandens plads – det at give plads svarer aldrig til at vige. Fra det sted, hvor jeg er i kontakt med det at stå til rådighed og lave energiarbejdet, er der ikke noget spørgsmål for mig, når min indre forbindelse til at jeg er mig, er helt intakt – når jeg har sagt ja og toget kører, så jeg er ikke i tvivl om, hvad jeg skal og hvorfor.

Vi vælger at dele om rejsen og alt det, som vi kommer i kontakt med – fordi det føles rigtigt. Vi håber på forståelse og samklang – ellers på fred og fordragelighed. Vi har valgt at lave en lukket gruppe, som du kan søge medlemskab i, hvis du gerne vil følge vores delinger fra rejsen. Det bliver på videoer, små livemøder, opslag og måske lydfiler, alt efter hvad der føles rigtigt og hvad der kan lade sig gøre. Du finder gruppen her: https://www.facebook.com/groups/794705428125870

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Kan du se denne popup?

Så er det i hvert fald ok <3

Og du kan lukke dette vindue og læse videre.