IværksætterRiget

Energibæredygtig forretningsudvikling
 
Se videoer med prøvelektioner her

 

Du kan også se videoen nedenfor, hvor Havanna Luma spørger Marianne Lane om IværksætterRiget

For iværksættere & ildsjæle

 

Du lærer at bruge bevidsthedstræning og bærende energier i din forretning og din forretningsudvikling i overensstemmelse med dig selv – din styrke, din vej, dine kompetencer. Så du udvikler dig med din forretning og din forretning udvikler sig med dig.

 

Undervisningen tager udgangspunkt i konkrete projektlederværktøjer og salgsvidenskab

Er du parat til at gå efter bæredygtighed gennem:

 • Balanceret omsætning – balance imellem den energi du lægger i dit virke og din udvikling
 • Overensstemmelse imellem ambitioner, visioner og aktioner
 • Balance imellem din indre styrke og din ydre styrke – at finde det accelererende drive, der ikke giver overforbrug men konstant opbygning
 • Arbejde med at finde de værdier, der fremtidssikrer bæredygtighed i dig og din virksomhed
 • Værdisættelse ud fra principper, som er levende, motiverende og udviklende
 • Tiltrækning af de kunder, som starter de rigtige kaskader af udvikling i dig og din virksomhed
 • En optimering af at intet går til spilde – i udviklingen, tilpasningen og løftet af både dig og din virksomhed
 • At udvikle dine evner til at bruge dine kompetencer til samarbejde i nye niveauer

Har brug for at udfolde dig selv og dit virke

 • Graciøst med skarphed og evne til at vælge
 • Værdigt med stolthed og tryghed i dit udsyn
 • Med overblik og fred i sindet gennem dit fremsyn
 • Med respekt og velvilje overfor det som var, det som er og det som kommer
 • Med storsind og fornuft rodfæstet i dit stærke fundament
 • Uden begrænsning med højt til himmelen balanceret med rimeligheden
 • I seriøsitet med den mildhed der sikrer at du brænder uden at blive udbrændt
 • Gennem gensidighed som gøder og får alting til at vokse

Er det muligt? Ja med fodfæste og rodfæste i de dybeste værdier, visdomme og adgang til dine sjælelige kompetencer, så er det muligt at gå den vej med dit virke og din virksomhed – at gå imod den fuldendte balance. Det at gå imod fuldendt balance, giver en bevægelse i din egen og din forretnings udvikling, som er opbyggende på både den korte og lange bane – også selvom der måske ikke er nogen af os, der nogen sinde opnår den fuldendte balance.

Undervisningen foregår over 7 moduler:

Gå til detaljeret oversigt over modulerne

 

Modul 1

 Sæt dit lys for dit virke – den rette energi i prissætning

Modul 2

Frihed til udvikling af dig og dit produkt – tag din skabelseskraft og manifestationskraft med på arbejde

Modul 3

Samarbejde med kollegaer kunder og leverandører – opstart af den positive energi og igangsætning af kaskaderne

Modul 4

Projektledelse i flere dimensioner – kast lys på alle delprocesser og hav rettidig omhu i ryggen

Modul 5

Dannelse af nye produkter og afgang af gamle produkter – ikke skifte hest i vadestedet

Modul 6

Sæt barren med dine muligheder og velvilje og ikke med dine langsigtede ambitioner

Modul 7

Din titel og det du kalder dig selv

Til hvert modul er der en forelæsning på tre timer (fredag kl 19-22) og to workshopsdage på 6 timer (lørdag og søndag kl 10-17).

Derudover er der forelæsninger 7 tirsdage aftner med Havanna Luma som gæsteforelæsninger.

Undervisere:

Marianne Lane (hovedunderviser), Kirsten Stendevad Havanna Luma og Carolina Søndergaard

Kan du nikke genkendende til en eller flere af punkterne:

 • At være i gang med at udvikle din forretning og dit virke
 • Du har allerede været i gang et stykke tid, så du kender dine udfordringer som iværksætter
 • Det er svært at få en konstanthed i din forretning
 • Du leder efter balancen imellem vision og aktion – der er masser af ideer, men det er svært at få dem født som reelle produkter
 • Er nyansat som leder eller har arbejdet som leder for et mindre område eller en mindre afdeling i et stykke tid
 • Arbejder som leder og trænger til et friskt pust og nye vinkler som har et spir
 • Er ambitiøs i alt du gør
 

Så er du beregnet til at deltage i det fulde kursusforløb

 Kursusforløbet foregår over syv hele weekender og med fjorten supplerende forelæsninger. Weekender er fra fredag kl 19.00 til søndag kl 17.00. Supplerende forelæsninger ligger tirsdage aftener. Den første weekend fra 19/2 til 21/2 og sidste weekend d 24/9 til 26/9 mødes vi et lækkert sted i Aarhus om muligt. Al anden undervisning og supervisioner foregår i lukket webinarprogram. Du får onlineadgang til lukket gruppe for deltagere samt adgang til lydfiler, videoer, slides og skrifteligt materiale.

Skriv til kursermariannelane@gmail.com for at aftale tid til optagelsessamtale.

Fuldt kursusforløb 

Kr 62.000,- (ex moms)
 

Syv hele weekender og 14 supplerende forelæsninger

Første weekend d. 19/2 – 21/2 og sidste weekend d. 24/9 – 26/9 mødes vi et lækkert sted i Aarhus om muligt

7 personlige supervisioner

_____________________________________

Du får:

7 Forelæsninger med Marianne Lane

7 Forelæsninger af med Havanna Luma

7 Forelæsninger med Kirsten Stendevad

16 Workshopsdage 

7 Personlige supervisioner med Marianne

3 tretimers udslusningsmåneder, med sparring med Kirsten og Marianne

_____________________________________

Minimum 10 – maksimum 20 deltagere

Forelæsningsversion

Kr 8.125,-  (incl moms)
 
Du kommer i en lukket facebookgruppe, hvor der vil være en times månedlig Q&A med Marianne

Opstart 1/3
Afslutning 1/10
 _____________________________________
Du får:

7 Forelæsninger med Marianne

7 Forelæsninger af med Havanna Luma

7 Forelæsninger med Kirsten Stendevad

Mulighed for tilkøb af supervisioner

 

 

Du deltager i forelæsningerne via videoreplay.

 _____________________________________

 

 

For iværksættere og ildsjæle

Et koncept, hvor du lærer at bruge bevidsthedstræning og de bærende tilgængelige spirituelle energier til at sikre dig, at den energi du bruger og lægger i din forretning og din forretningsudvikling er i overensstemmelse med dig selv – din styrke, din vej, dine kompetencer – på en måde, som du udvikler dig med din forretning og din forretning udvikler sig med dig.

Undervisningen tager udgangspunkt i konkrete projektlederværktøjer og salgsvidenskab men er ikke en uddannelse i disse værktøjer – for dette henvises til konkrete udbydere.