fbpx

Marianne Lane

Handelsbetingelser

Samtykkeerklæring findes i bunden af siden.

Generelle handelsbetingelser for køb af ydelser hos Marianne Lane.

Dette sæt handelsbetingelser er gældende for alle serviceydelser, købt hos Marianne Lane. Betingelserne er udleveret og accepteret ved købet og bør altid nøje gennemlæses.

 

§ 1 – Generelt

Kurser, retreats, healinger, uddannelser, abonnement og lignende er alle efterfølgende benævnt som serviceydelser. Udbydes der andre serviceydelser, skal disse betragtes som en af disse, da alle er tilsvarende og for hvilke typer serviceydelser gælder følgende betingelser:

 

§ 2 – Afbestilling

Med mindre andet er angivet gælder følgende betingelser for afbud:

Der ydes ikke returret på digitale medier indkøbt hos Marianne Lane.

Ved afbestilling refunderes det fulde beløb. Også evt depositum

Personlige sessioner kan oftest flyttes til en anden dato. Dog er fristen ved ændring af en session minimum 24 timer før den aftalte tid.

 

§ 3 – Beskrivelse

Betaling for en serviceydelse vil oftest bestå af et depositum og et restgebyr eller ratebetalinger. Der er aldrig returret på depositum – uanset grunden til klientens aflysning. Ved ratebetalinger er betingelserne i § 2 gældende.

 

§ 4 –  kurser og retreats i udlandet

Marianne Lane vil ofte bistå ved indkvartering af forskellig art i forbindelse med ophold af længere varighed. Dette gælder for alle typer kurser og retreats i udlandet. Indkvartering sker altid for klientens egen regning og klienten er derfor ikke dækket under Rejsegarantifondens normale betingelser. Uanset grunden hertil.

 

§ 5 – Rejseforsikring

Klienten sørger altid selv for en rejseforsikring. Marianne Lane udbyder ikke rejser i samme forstand som et rejsebureau, men klienten kan med fordel undersøge egen rejseforsikring og de heri indgåede betingelserne. Marianne Lane er ikke medlem af Rejsegarantifonden, da Marianne Lane ikke sælger eller formidler rejser og indlogering – men anviser disse, medmindre andet fremgår.

 

§ 6 – Aflysning/ændring af aftale

Allerede betalte serviceydelser kan ofte ved henvendelse flyttes til en anden dato ved fortrydelse efter fristen. Dette kræver dog yderligere et gebyr svarende til depositum på den pågældende ydelse og opnås kun ved personlig henvendelse via mail (behandlingmariannelane@gmail.com) – før fristens udløb. Efter fristens udløb afgør den enkelte situation om der er tale om en reel aflysning eller om der er tale om et afbud.

 

§ 7 – Serviceydelsens karakter

Der er dog aldrig garanti for, at den nye serviceydelse er tilsvarende den allerede indkøbte/bestilte serviceydelse – her er det prisen der kan være identisk med og ikke serviceydelsens beskrivelse eller opholdets varighed/natur. Det vil sige., at en serviceydelse i Danmark er tilsvarende en serviceydelse på et hvilket som helst andet rejsemål.

 

§ 8 – Digitale downloads/streams

Returretten bortfalder straks ved download af dine digitale ydelse fra vores shop. Ved de fleste typer kurser, retreats og lignende udleveres kode til download af gratis digital optagelse af det pågældende forløb – eller lydfilen tilsendes dig på CD/DVD medie til evigt eje. Den digitale download må ikke deles, videredistribueres eller på anden vis tildeles en anden end netop køberen.

Du kan altid tilgå dine downloads fra din konto. Den vil være tilgængelig i 14 dage – og der opstår næsten altid fejl, hvis du “kommer til” at nøjes at streame den. Stream afslutter automatisk efter ca. 15 minutter – så skal du naturligvis blot downloade filen til din computer.

 

§ 9 – Abonnementer

Der er 1 dags opsigelse på dit abonnement. -Dog med undtagelse af YouTube Abonnement, som administreres af YouTube på din konto Skriv til os – så fjerner vi straks den fortløbende aktiverede betaling i vores system. Der er ingen reklamationsret på denne ydelse (d.v.s. returret eller fortrydelse). Du kan altid opsige skriftligt, men vi refunderer aldrig forbrugt tid på denne ydelse. Skriv på webmariannelane@gmail.com

 

Ved hver betaling vil der blive tilsendt en kvittering til den mail, som du har oprettet dig med. Hvis dit kort udløber eller betalingen af anden årsag ikke går igennem, vil der tilsendes en besked på den pågældende mail. I mailen vil der være link til mulighed for manuel betaling for den måned, hvor betalingen ikke er gået igennem og der vil være mulighed for, at opdatere dit betalingskort, hvis det er udløbet. Den automatiske betaling vil blive forsøgt gennemført igen af systemet efter et par dage – hvornår vil fremgå af mailen. Hvis betalingen ikke gennemføres efter gentagne modtagne mails, vil din adgang til materialet i abonnementet blive lukket af systemet. Du kan altid kontakte os på webmariannelane@gmail.com og få hjælp til at få gennemført betalingen og genåbne din adgang, hvis det er en fejl, at betalingen ikke er gået igennem.  

 

§ 11 – Ansvar
Alle produkter er beregnet på mennesker, der er sunde og raske, fysisk og psykisk. Du anvender undervisningen og materialet på eget ansvar.

Ethvert erstatningsansvar, som Marianne Lane måtte pådrage sig i relation til sine produkter, kurser, coaching, uddannelser og abonnementer, er begrænset til direkte skade og tab. Marianne Lane skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for indirekte skade eller tab. Ansvarfraskrivelsen for indirekte skade og tab gælder uanset arten af erstatningsansvar og uanset, om Marianne Lane har handlet simpelt uagtsomt. Marianne Lanes erstatningsansvar for direkte skade og tab er begrænset til 50 % af prisen på det produkt eller den ydelse, som erstatningsansvaret vedrører.

 

§ 10 – Tvister

Tvister afgøres altid ved byretten i Frederikshavn.

Samtykkeerklæring

Som det fremgår af oplysningerne i vores persondatapolitik opbevarer Kilden By Marianne Lane, visse personoplysninger om dig. Grundlaget for behandling af dine oplysninger kan blandt andet være et samtykke, som du har afgivet ved afkrydsning nedenfor.
Du kan på hvilket som helst tidspunkt trække dit samtykke tilbage. Du trækker samtykket tilbage ved at rette henvendelse telefonisk eller til e-mail webmariannelane@gmail.com
I det omfang vores behandling af dine oplysninger alene er baseret på samtykke sletter jeg dine oplysninger når du trækker samtykket tilbage.
Jeg giver ved min accept samtykke til følgende:

Anvendelse af data
Jeg giver tilladelse til at oplysninger om mig registreres og opbevares i fem år efter seneste møde.

De oplysninger der registreres og gemmes kan være af personfølsomme karakter.

Formålet er at By Marianne Lane til enhver tid har viden så den kan yde den bedste service for dig.

Oplysninger om dine rettigheder mv.

Jeg henviser til min persondatapolitik.

Kan du se denne popup?

Så er det i hvert fald ok <3

Og du kan lukke dette vindue og læse videre.