fbpx

Marianne Lane

De fem trin som nu åbner sig på samme tid

Jeg har lige fra jeg startede med at lytte indadtil til den indre undervisning fået af vide, at jeg ikke skulle læse noget eller modtage anden undervisning. I et år var jeg i gang med at åbne til den indre kontakt fra april 2011 til april 2012. Herfra gik den indre direkte undervisning i gang. Det første år gik med at vænne mig til kontakten og til at komme mig over de chok, som den gav mig.

I den indre undervisning har jeg hele tiden set, at der er en gammel tid og en ny tid. De to ”tider” handler om vores mulighed som menneske til at kommunikere vores sjæl og være vores sjæl. Det er der mange måder at beskrive og forholde os til. Den måde, som beskrivelserne kommer til mig er rimeligt tekniske og enkle – tangerende til det banale. Det passer mig godt og er i overensstemmelse med mit matematiske og ingeniøragtige sind. Derudover har jeg en kontakt til en legendebåret kosmologi, som mit eventyrlige væsen er i fuld overensstemmelse med. Jeg lykkes nogle gange med at få bragt bro imellem de to sider og nogle gange ikke. Jeg har stor respekt for, ikke at tro på noget, som jeg ikke kan få bragt bro imellem. Her er jeg inspireret og bevæget.

Igennem årene fra midt 2012 har det trin for trin åbnet sig på en måde, som har skabt en udbygget forståelse, som jeg forsøger at dele. For det meste, oplever jeg, at jeg helt fra starten har ”forstået og fanget”, hvordan det overordnet hang sammen – at de efterfølgende forståelser har været udbygninger. Men indimellem dukker der nogle oplevelser op, som virker nye og skaber sammenhængende forståelse af nogle af de andre erkendelser og visdomme, som jeg har fået fanget.

Forståelsen omkring den nye måde at bevidstheden åbner sig på i forhold til den gamle måde, er sådan en erkendelse. Jeg har set, at vi gennem tiderne har åbnet bevidstheden i trin. De trin har jeg senere fundet ud af, er beskrevet i mange systemer og på mange måder. Mennesket har gennem tiderne søgt oplysning og kontakt opadtil på så mange forskellige måder, som der er kulturer. I den nye tid begynder det at åbne sig i flere og flere versioner, på tværs af grupperinger og kulturer. I den nye tid begynder denne åbning at foregå ”på tværs af trinnene”, hvor alle trin åbner sig på samme tid. Dette har jeg også set fra starten af. Det nye er en meget enkel forståelse af, hvordan vi kan ”se” de forskellige trin og hvor vi ”hænger på dem” – måske er det ikke nyt for dig. For det er sandsynligvis beskrevet mange steder på dybe måder.

Ud over, at se en meget enkelt og banal beskrivelse af trinnene, så ser jeg også effekten af, at de åbnes på samme tid. Det skaber muligheden for dannelsen af en form for bevidsthedsskakt, der minder om den kontakt, som jeg oplever vi får, når vi går over i lyset. Det minder om en udvidelse af kontakten til sjælen gennem sølvsnoren, så den bliver mere bevidst.

De fem trin:

Trin 0 – Her gør du og handler uden at tænke. Et eksempel er, at en af dine kære går forbi dig og du rækker ud og rører ved dem eller kysser dem på panden uden at tænke. Der er ikke nogen dybere årsag end at du spontant får lyst til det og gør det i en glidende bevægelse. På dette niveau har du ingen planlægning af dine handlinger, de er spontane. I balancen med de andre trin, har du fred i dine gerninger og de er langsomme og harmoniske – det smitter helt ud i din fysiske væren, hvor dine bevægelser her bliver mere harmoniske og nærmest energisparende og opbyggende.

Trin 1 – Her ønsker du at kunne noget – hvad vil jeg gerne kunne gøre, hvad vil jeg gerne kunne byde på, hvad vil jeg gerne lære, ligger i det her trin. Jeg definerer mig efter min gerning og jeg er opmærksom på, hvor jeg bliver ført hen af det, som jeg vælger. Jeg kan i balance her fuldt levere det, som jeg gerne kan og vil levere, ligesom jeg kan tage imod det, som jeg har lyst til og som flytter mig derhen, hvor jeg gerne vil flytte. Jeg har balance i udvekslingen med livet og med andre mennesker. I balancen med de andre trin, har du en oplevelse af at være i en konstant balanceret udvikling, hvor nærmest hver eneste oplevelse og hvert eneste møde er en del af din ”uddannelse”.

Trin 2 – Her har du kontakt til, hvordan du gerne vil være. Hvilket menneske vil jeg gerne være, hvordan vil jeg gerne opføre mig. Du er opmærksom på dine handlingers konsekvens og din samvittighed udvikler sig i en ufordømmende form. Du definerer ikke men stille spørgsmål til bevæggrund og belæg i både dine egne og andres gerning. I balance bruger du alle reaktioner og interaktioner hos dig selv og omverdenen til at afklare de steder, hvor du er på en måde, som du ikke vil være og ændrer på det. I balance med de andre trin vil du her opleve, at du er i en konstant bevægelse, hvor du slipper gamle overbevisninger og forståelser, når du har fundet en ny og bedre version. Din udvikling er opbyggende og tryg, hvilket slipper kampe med andre medfører mildhed og humor i dit selvsyn og i din interaktion med andre i din og deres udvikling.

Trin 3 – Her er du opmærksom på, hvad du gerne vil levere. Hvad er mit bidrag og hvordan vil jeg gerne bidrage. Her leder du efter dine værdier i din værdi – altså i dine handlinger, meninger, tanker og følelser. Du er opmærksom på, om du giver køb på det, som er det væsentlige og vigtige for dig, da det vil mindske din platform og mulighed for at levere. Der bliver en bevægelse i at være selvopbyggende på dit helt eget grundlag, hvor du ikke har brug for andre for at være det, som du er. I balance med de andre trin, så bliver du en støttepæl for dig selv og andre. Alle dine valg bliver gjort i medgang og med forståelse. Modgang og modstand forsvinder i det balancerede udgangspunkt her og bliver erstattet af en glidende bevægelse i lethed og med en elegance som er din unikke version. Du kobler positivt ind og kan bidrage til andres muligheder uden at skabe kampe. Du kan respektere andres kampe og deres vej igennem dem uden at bidrage til dem.

Trin 4 – Her begynder du at vide, hvad og hvordan du gerne vil bære. Hvordan du giver og leverer ved at være det, som du er. Det at give et konstant bidrag til verden åbner sig, idet du når til at eksistere i trin 4. Hvor du kan eksistere i trin 0, 1, 2 og 3 uden balance, så virker det til, at trin 4 først åbner sig, når de foregående er indtaget i en eller anden grad af balance med hinanden. Når du eksisterer i trin 4, så begynder de foregående trin at glide ind i overensstemmelse med hinanden. Det vil sige, at du spontant bevæger dig, lærer og flytter dig, ønsker dig og leverer på en måde, som er i fuld overensstemmelse. Denne tilstand åbner søjlen/skakten, som svarer til den vi får hjælp af, når vi går over i lyset.

Det virker til, at alle mennesker lige nu, er på vej ind i denne måde at åbne bevidstheden på, hvor alle trin åbner sig på samme tid. At vores brug af medier, internet, smartphones, PC og tablets er med til at udvikle vores bevidsthed og hjernebaner, så vi kan gøre det. Det at være opmærksom på, hvor du ”hænger på trinnet”, kan lige nu, som det åbner sig, gøre det lettere og mere behageligt. Men du kan ikke gøre noget forkert med det, eller komme for sent eller misse toget, som er i gang med at køre. Alt som sker, sker igennem vores naturlighed. Alle er med og vi er på det samme tog.

I løbet af de næste par år, tager bevægelsen til og uanset om du hjælper bevidst til, så det bliver en oplevelse til dig selv, som støtter bevægelsen, eller det modsatte. Så ser det ud til, fra her hvor jeg ser, at vi ender med alle sammen at gå med denne mere direkte kontakt til sjælen – og det på en måde, hvor vi kommer til at være mere fælles i bevidstheden end vi kan forestille os lige nu. Den bedste måde at få et glimt af betydningen, er at tænke på internettet. Hvor meget er dig tilgængeligt via internettet, som du ikke selv skal gøre noget for? Hvor meget information er lettere at få fat i? Hvis du så samtidig forestiller dig et filter af sandhed og kærlighed, så begynder det at ligne.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Kan du se denne popup?

Så er det i hvert fald ok <3

Og du kan lukke dette vindue og læse videre.