fbpx

Marianne Lane

Vejen hjem Artikel 1: Energi og energifelter

Der er ikke nogen, som er i tvivl om, at der findes energi, eller at energi er forbundet til kroppen og at energi kan bevæge sig. Der findes gamle forsøg og også nyere, som har vist, at der er mulighed for, at energi og bevidsthed er forbundet over afstand. Men det er svært på nogen som helst måde at bevise og måle, hvordan bevidsthed og energi hænger sammen. Og alligevel vil vi prøve.

Det umulige ligger i, at det sted hvor energien rent faktisk konkret kan måles, ikke udgør en ret stor del, af den energi, som er knyttet til bevidstheden. Det gør det svært at lave overførbarhed mellem målinger og bevidsthedstilstande.

Der er eksempler på mange forskellige forsøg, hvor man kan finde mønstre på, hvilke dele af hjernen, der er involveret i forskellige følelser og reaktioner. Men selvom der kan findes et overordnet mønster, så er der stadig samtidig stor forskel på resultaterne. En af årsagerne til forskelligheden i resultaterne er, at mønstrene ændres i forbindelse med menneskets bevidsthed.

Det er svært at forklare kort, hvad menneskets bevidsthed er. Men det kan beskrives indirekte. Menneskets bevidsthed kan interagere i flere forskellige niveauer. Vi kender det fra forskellen på, om du reagerer direkte på noget du har lyst til, eller om du forholder dig med en spørgende tilgang til din lyst:
”Hvorfor har jeg lyst til det?”

Så snart du stiller sådan et spørgsmål til din lyst, så interagerer du i din bevidsthed. Jo mere bevidst du er, desto mere interagerer du med din bevidsthed. Når du interagerer i din bevidsthed, så betyder det, at der er forskellige ”baner” som interaktionen i din bevidsthed følger.
Baner, som du bruger tit, bliver godt forankret og bliver til hovedveje, som din bevidsthed nemmere søger til. Baner som du ikke bruger så tit, skal du bruge mere tid på at finde frem til. Du kender det fra, når du får ny telefon eller PC –lige indtil du har fundet genveje og muligheder, så bruger du lang tid og meget kapacitet på at finde rundt i dem og deres muligheder. Øvelse gør mester.
Ud over vaner og træning, så betyder din arv, altså det som du kommer af, også en hel del for, hvilke baner du har lettest ved at bruge. En matematiker får ofte matematikerbørn osv. Det betyder dog ikke, at du ikke har mulighed for at blive matematiker, selvom du ikke er født til det. For nogle, som ikke har naturlige anlæg tager det længere tid at tænde de baner, som der skal bruges til matematik. Træningen lykkes med en kombination af gentagelser, at kunne danne sig en mening om det du forholder dig til – og entusiasme.

Interaktionen i bevidstheden sker gennem energi. Interaktionen danner energi. Interaktionen ændrer energi. Der er grænser for, hvor langt bevidsthedsenergi kan “springe”. Det betyder, at hvis der er områder, som ikke er aktive i din bevidsthed, så bliver energien nødt til at søge andre veje. Det betyder, at du får en mindre aktiv bevidsthed indenfor disse områder. Det kan medføre en snæver bevidsthed, bevidsthed med kortslutninger eller blinde veje i bevidstheden. Der kan være mange grunde til, at der er et område, hvor bevidstheden ikke er aktiv. Traumer og overdrevne positive reaktioner, som f.eks. stor begejstring, der ikke helt har grundlag i virkeligheden, er meget sædvanlige, og er f.eks. kendt som mødres reaktioner i forhold til deres børn. Det er også ret sædvanligt, at have arvet en begrænsning som stammer fra kulturmæssige indstillinger. Fysiske skader i forskellig grad, som kan stamme fra fostertilstanden og fødslen eller fra ulykker og forgiftninger giver også områder, som er mindre aktive eller ikke aktive.
.
Som du måske fornemmer, så er bevidsthedens interaktion tæt knyttet til hjernen og centralnervesystemet. Det skyldes at det er i den del af dit system, at interaktion foregår. I resten af systemet er der stort set kun envejs kommunikation. Ved envejskommunikation bliver interaktionen langsom og stort set ikke forekommende, når du sammenligner med interaktionen i hjernen og centralnervesystemet. Bevidsthedsenergien skaber et sammenhængende felt af energi, som dækker hele din krop. Både indeni kroppen og udenom. Den del af bevidsthedsenergifeltet er relateret til din krops behov og funktioner. Derudover eksisterer der en del af dit bevidsthedsfelt, som er dannet af din sjæls interaktioner med din bevidsthed. Sjælen interagerer igennem dine interaktioner i bevidstheden. Især når disse bliver direkte til refleksioner, hvor du får ping-ponger erkendelser, fornemmelser og informationer i din bevidsthed, får sjælen mulighed for at give sit bidrag.

Man kan groft sige, at jo flere niveauer af interaktion din bevidsthed har med, desto større bliver det energifelt, som den del af bevidstheden står for. Den del af energifeltet er kuglerundt i forhold til den del af energifeltet, som er relateret til kroppens funktioner, der følger kroppens form. Mennesker, som har aktiveret deres tredje øje, så de har klarsyn på den måde, kan ofte se energifelter. Enten som en lysende bræmme rundt om kroppen, hvor alle farver bliver lidt lysere, eller som et område med forskellige fordelinger af farver. Det er forskelligt, hvad farverne betyder, og den enkelte, som har klarsyn, skal selv finde frem til, hvad farverne betyder. Det at se energifelterne er derfor en usikker vej ind til erkendelser. Det at “læse” i energifelterne er meget mere sikkert, og foregår i virkeligheden hele tiden, som ubevidst kommunikation imellem mennesker. Når du begynder at gå hen i mod at blive et bevidst menneske, så betyder det i forhold til energi og energifelter, at du folder dit energifelt ud og gør det jævnt og ensartet. Det betyder, i forhold til din interaktion og kommunikation med andre mennesker igennem dit energifelt, at den bliver mere jævn og konstruktiv. For dig selv betyder det, at du kan holde bedre på din bevidsthedsenergi, som du oplever blandt andet som bedre humør og psykisk overskud. Det vil stråle ud i dit energifelt og give en positiv reaktion i feltet, som kommer til at fungere bedre på alle måder.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Kan du se denne popup?

Så er det i hvert fald ok <3

Og du kan lukke dette vindue og læse videre.