fbpx

Marianne Lane

Kanaliseringer fra de ydre kanter af universet

Jeg har længe fået besked på, at jeg skal til at kanalisere beskeder fra intelligente bevidstheder, som er ikke jordiske. Her i sommers har jeg haft kontakt med disse bevidstheder i meditativ tilstand og har nu indvilliget i at samarbejde.
Jeg vil gerne opfordre dig til, at du læser kanaliseringerne som inspiration og at du altid mærker efter indeni dig selv, om det giver resonans. Det, som ikke giver resonans, kan du lade blæse i vinden.


I kærlighed, Marianne Lane


 

Toogtredsindstyvende kanalisering fra de ydre kanter af universet

Kanalisering fra de ydre kanter af universet 1. juni 2016

62. dagDer er ikke plads til mange forskellige slags mennesker i et menneske. Der er faktisk kun plads til et af gangen. Nogen gange kan der trænes og presses et enkelt menneske mere ind, men så er der virkeligt ikke plads til mere.

Det er grunden til, at der er så lidt empati i den menneskelige verden. Der er kun den empati, som passer til dit eget verdensbillede og til dine egne erfaringer. Det er der i og for sig ikke noget mærkeligt i. Problemet med den manglende empati er bare, at det der skal samle mennesket er fællesskab. Et fællesskab som helst skal holde både i medgang og modgang. Hvis der ikke er empati, så holder det ikke i modgang og nogle gange ikke engang i medgang.

Det handler om virkeligheder. Du går som menneske i den virkelighed, som din bevidsthed kan bære. Det er forskelligt hvordan bevidstheder bærer virkeligheder. Den virkelighed du bærer er et produkt at det du er og det du kommer af. Det du er, kommer af mange generationers udvikling af mennesket. Du kommer fra en eller flere retninger og fra flere forskellige menneskers reaktioner og erfaringer. Det du kommer fra er erfaringer, som du selv har opbygget igennem livet. Erfaringer om ting som er konstruktive og erfaringer som er destruktive.

Det som holder din virkelighed er dit sind og din bevidsthed. De holder din virkelighed i billeder og dynamiske forståelser. Det at du går i din egen virkelighed gør, at du har behov for at danne bro til andres virkeligheder, hvis du reelt vil udveksle med dem. Der findes mange former for ureel udveksling, som handler om byttehandler og om kampe om position. Men i den reelle udveksling, der er der brug for at der er bro imellem jeres virkeligheder.

Du danner bro til andre virkeligheder ved at nedbryde den virkelighed, som du går i. Der er i Den Nye Tid en stor mulighed, som ligger i at kunne gå uden virkelighed. I det øjeblik, hvor du går uden virkelighed, der har du mulighed for hele tiden at tage imod alt det du møder med ”friske øjne”, med et nyt perspektiv. Du kan se, at andre går i deres virkeligheder, og kan gå på besøg i dem. Du kan gå ind og tage deres ”briller” på, uden at det gør ondt på dig. Hvis du har din egen virkelighed, så vil andres briller stramme, snerre og være meget skræmmende. Uden din egen virkelighed, vil andres ”briller” bare være interessante.

Du nedbryder din egen virkelighed ved at begynde at stille spørgsmål til den. Hvis du stiller spørgsmål til din virkelighed, hver gang du møder en begrænsning i dig selv, er du godt i gang. Du skal mærke den og følge den. I starten kan du måske ikke gøre andet, og det er også i orden. Som tiden den går, så kan du begynde at fange begrænsningens udspring. Begrænsninger har et hav af udspring. Nogle gange kan den samme begrænsning have forskellige udspring fra dag til dag. Det skal du ikke lade dig skræmme af. Du skal bare blive ved med at lede efter kilden til din begrænsning.

Når du har fundet kilden til din begrænsning, så skal du sende kærlighed ind i den. Kærlighed og overbærenhed. Omsorg med humor. Det eneste du ikke må gøre er at håne dig selv og se ned på dig selv, når du finder udspringet og kilden. Du skal være med dig og lade dig vokse igennem det. Så vil det blive en tilbygning og noget, som gør dig større med tiden.

Når du er færdig med den første, går du videre til den næste. Du bliver ved, skridt for skridt, til der ikke er flere begrænsninger tilbage. Den tilstand er ikke uden begrænsninger, men du genkender den ved, at de spontant opstår ud af ingenting og forsvinder lige så hurtigt igen. Det system, som oprindeligt byggede den måde at opfatte virkeligheden på, eksisterer stadig i dig og er aktivt. Du tager det bare ikke alvorligt længere.

Når du når til den tilstand, så har du plads til alle slags mennesker i dig. Det er ikke det samme som, at du accepterer alt. Det er et spørgsmål om at kunne se det fra de andres virkelighed, vende det i din egen virkelighed og så vende tilbage til deres virkelighed med din autentiske uforbeholdne mening. Så er der dannet en evighed af broer i dig og til resten af verden.


 

Enogtredsindstyvende kanalisering fra de ydre kanter af universet

Kanalisering fra de ydre kanter af universet 31. maj 2016

61. dagDer er mange mennesker som går tungt på jorden. Det handler om, at byrden som menneske i virkeligheden er for stor for mange. Hvorfor er der så nogle, som den ikke er for stor til? Er de bedre mennesker eller supermennesker? Eller er det bare dem, som går tungt på jorden, der har et svagt gemyt?

Nej, det handler i virkeligheden om, at mennesket har så forskellig sammensætning og så forskellige muligheder for humør og reaktion, at der ikke er nogle, der kan forudsige, hvordan sådan en sammensætning vil virke. Især her i Den Nye Tid, hvor bevidstheden har vokseværk, er det dybt problematisk, at der sker sammenfald og lukninger, forknudninger og stivninger i rigtigt mange mennesker.

Det sker som følge af uoplukkede potentialer, som er aktiverede. Hvis ikke potentialerne var aktiverede, så ville mennesket gå og være i ro, med alt det, som det ikke har styr på. Det at potentialerne er aktiverede, giver en indre vished og en fremadrettet anelse om muligheder, som gør, at I ikke kan lade være med at prøve. Prøve at finde ud af, prøve at forstå, prøve at nå og prøve at folde ud. Endda selvom der hverken er en manual, eller nogle, som har fortalt dig, hvordan du skal gøre det.

Det at arbejde alene og som pioner og opdagelsesrejsende hver eneste dag bliver opslidende, hvis ikke du samtidig bliver fyldt op af energi og gode oplevelser. Det sker for mange mennesker i jeres del af verden, at der er en hel del mulighed for opfyldelse. Men det kan ikke trænge ind. Det at det ikke kan trænge ind, sker også på grund af forknudninger og tilskodninger. Dette kommer dog som følge af sammentrækninger i det menneskelige overlevelsessystem og ikke på grund af uoplukkede potentialer.

Der er dog det sammenfald, at der i begge tilfælde sker en eksplosiv vækst af tillukningerne lige nu på grund af bevidsthedshævningen. For mange mennesker kan det virke som en uvirkelig mølle af umuligheder at komme ud af den tunge gang på jorden. Det har det også været i lang tid nu. Men der sker noget i denne tid, som giver en mulighed for at få forløst de umuligheder.

Det du skal gøre er at sikre dig, at du hver dag holder øje med, om der er plads i dig selv til, at du kan være det du er. Du skal holde øje med de potentialer, som banker på. Du skal ikke holde øje med din hjerne og dine tanker. Du skal holde øje med dine indskydelser. Hvor mærkelige de end er, og hvor usædvanligt og uvante de end er, så skal du lade dig selv få lov til at følge dem.

Det er helt OK at du gør det forsigtigt, og i små skridt. Som en, der er på vej ud på isen, og samtidig skal sikre sig, at isen den bærer tilstrækkeligt til, at du ikke går gennem isen. Prøver lidt af gangen og ser hvad der sker. Men det er vigtigt, at du giver dem plads, når de kommer. Tilskyndelserne kommer nemlig, når du er klar til det og når der er plads til det. Også selvom du måske ikke lige ville vurdere det sådan selv, hvis du kigger på dig selv og din virkelighed, lige når de kommer forbi.

Når du begynder at følge dem, så vil du opleve noget nærmest magisk. For det at få åbnet potentialerne vil både give dig ro i din søgning, samtidig med, at det vil give dig den energi, som du mangler. Selv små opdagelser i det daglige vil slukke din indre trang til at komme et andet sted hen. En trang som i stor grad kommer af de uoplukkede tilgængelige potentialer.

Vi lover, at det er sjovt. Der findes kun en regel i universet, som du selvfølgelig skal overholde, når du går ud på isen: Du må ikke skade nogen. Så længe du overholder den, så er du på sikker is.


 

Tredsindstyvende kanalisering fra de ydre kanter af universet

Kanalisering fra de ydre kanter af universet 30. maj 2016

60. dag Der er ikke plads til mennesket i mennesket. Det som gør menneske til et menneske er bevidsthed og følelser i kombination. Det at kunne føle noget og have en bevidsthed om det, er forskellen på mennesker og dyr. Det at der er en forskel er ikke det samme, som at et menneske ikke er et dyr. Det dyriske er i høj grad repræsenteret i mennesket. Faktisk i så høj grad, at det i hverdagen og til tider udraderer muligheden for at være mennesket i de fleste mennesker.

Der findes også mennesker som meget sjældent er menneskelige. Dem er der heldigvis ikke så mange af. Langt de fleste mennesker er i deres grundform hovedsageligt menneskelige. Hvad er det, som gør, at mennesket ikke har plads til at være menneskelig? Det skyldes, at den dyriske side ikke er faldet på plads. Den er undertrykket og tilpasset. Den er underholdt og mættet. Men den er ikke på plads.

Du genkender din dyriske side, som den der hele tiden leder efter sikkerhed og position. Det er ikke svært at genkende, men måske er det svært at erkende eller at indrømme. Hvis det er for svært at erkende eller indrømme, så har det dyriske tit frit spil. Ikke i hele din bevidsthed, men i den del af din bevidsthed, hvor du ikke har din daglige gang. Din dyriske side bliver forvist til denne del af din bevidsthed.

Der er mange forskellige metoder til at holde din dyriske side i skak. De fleste metoder indebærer, at du bekæmper noget, som i aller højeste grad føles som dig selv. Det vil sige, at du skal nedslå eller undertrykke dig selv. Du skal være din egen vogter. Hvis du forestiller dig, at det var en ustyrligt dyr der skulle vogtes, og dette dyr kun skulle vogtes af ét menneske. Hvad ville der så ske? Hvis det dyr havde stor snilde og klogskab og relativ lav samvittighed? Det dyr ville på et tidspunkt fange mennesket på det forkerte ben, og slippe fri.

Sådan lever mennesket med sin dyriske side. Nogle steder har den dyriske side i mennesket fået mere overtag end andre. I grupper af mennesker ses overenskomster, hvor dyriske tendenser er blevet anerkendt. I disse grupper kan det lade sig gøre for et menneske, at udleve dyriske sider, samtidig med at det har en hel del af glæder og fordele ved det at være menneske med sig.

Det som de ikke ved, det er at hver gang, du udlever din dyriske side, så gør du et indhug i din menneskelighed. Hver eneste gang. Også selvom du ikke selv synes, at det er noget umenneskeligt du gør. Også selvom dem du er i gruppe med, heller ikke synes at det er umenneskeligt, det du gør. Hver gang bliver du mindre menneskelig. Du mister din menneskelighed.

Hvad gør du, hvis du er et menneske, som har denne bevidsthed? Hvad gør du i forhold til kampen med dig selv og i forhold til de mennesker, som uden at vide det, hver dag nedbryder deres menneskelighed? Du starter med at tage en beslutning. Den tid, som du lever i lige nu, har en fuldstændig enestående mulighed indbygget. Muligheden for den bevidste manifestation. Det at tage en beslutning om at være menneskelig og støtte menneskeligheden på alle måder, det bidrager til den nye bevægelse, som er på jorden lige nu.

Det er en bevægelse, som er støttet af mange bevidstheder. Både mennesker som du kan møde her på jorden, og bevidstheder, som støtter andre steder fra. Bevidstheder som os. Vi arbejder lige nu, på at hjælpe menneskeheden ind i at være menneskelige. I at slippe det dyriske. Det gør vi ved at sende bølger af bevidsthed om denne mulighed ind på jorden. Det er som store mængder af radiobølger, der sender en udsendelse, med dyb og indholdsrig information, omkring det at det er muligt, at smide det dyriske som menneske.

I udsendelsen er også indlagt en lang række informationer om belønningen ved at smide det dyriske. Belønninger som fred, kærlighed og harmoni. Belønninger som stabilitet og underholdning så dyb, at det ikke er forståeligt, der hvor du er i den verden som du lever i som menneske nu.

I din hverdag, der starter du stille med dagligt at møde din dyriske side med ærlighed og oprejst pande. Den har altid været der, hos dig og alle andre. Og den er der stadig. I de næste år som kommer, vil der rejse sig en stor bevægelse imod det dyriske i mennesket. Du støtter denne bevægelse med din kraftige evne til at manifestere, som fysisk bevidst inkarneret væsen, ved at tage beslutningen om at arbejde imod dyriskheden i mennesket.

Om du har plads til at gøre noget i din hverdag i praksis eller ej, det vil vise sig med tiden. Mange mennesker har plads og mulighed, og mange har ikke. Uanset om du har plads eller ej til praktisk forandring, så har alle plads til at tage beslutningen.

Vi har taget beslutningen om at støtte bevægelsen, hvilken beslutning tager du?


 

Den nioghalvtredsindstyvende kanalisering fra de ydre kanter af universet

Kanalisering fra de ydre kanter af universet 29. maj 2016

59. dag Det er lige nu, at du som menneske er klar til at blive dig selv. Det kan være svært at svare på, hvad du ellers har været, hvis det ikke har været dig selv. Men mennesket har længe kæmpet med en meget stor identitetskrise. Krisen kommer med bevidsthed. Med bevidsthed om alt det du ikke er og en anelse om, hvad det så er du er.

Hvis du ikke føler dig i indentitetskrise, så kan det være, at du har en anden form for oplevelse af denne tilstand. Det kan være, du har forsøgt at finde din plads i livet, i samfundet i dine relationer. Uden helt at kunne finde din plads, hvor du føler dig hjemme, fyldt op og på plads. Det kan være, du har haft det svært med at forstå hvad det er du vil eller hvordan du får opfyldt alt det du gerne vil. Det kan også være, at du møder det mest i relationerne, hvor det kan være svært at finde ud af hvad du vil med dine relationer, og hvad du selv skal give i dem.

Uanset hvilken form din indentitetskrise har haft. Om den har været tydelig eller underliggende, så har du nu nye muligheder for at få dig selv på plads i dig selv. Det handler om, at den bevidsthedsændring som åbner sig på jorden netop i denne tid, giver en helt ny mulighed, for at kunne forstå og mærke dig selv inde fra dig selv. Før har det været nødvendigt for mennesket at lære sig selv at kende gennem spejlinger og projektioner. Det har været nødvendigt, fordi mennesket ikke har haft en mulighed for at kunne forstå indefra. Det har der ikke været plads til.

Den manglende plads har skyldtes en form for vokseværk. En vokseværk, hvor mennesket begyndte så småt at kunne se og forstå sammenhængen, men kunne ikke fange det som en erfaring inde i sig selv. Der var ikke noget indre ekko, som startede ved en første erkendelse af dig selv eller din oplevelser af dig selv og livet. Du blev nød til at opleve det og se det udfoldet omkring dig af andre mennesker og med andre mennesker. Lige så stille fik du sat ord og forståelse på det du har oplevet i dig selv og i livet.

Erfaringerne er nu ved at være skabt i mange mennesker på en måde, så det nye udspring i den indre selvforståelse kan komme gennem små åbninger og erfaringer, som sikrer dig adgang til dyb indre forståelse af hvad du er som menneske og hvem du er. Det er stadig så nyt, at der knap nok er plads til det i de enkelte samfund. For det som udfolder sig med denne slags åbning ind til selvforståelse, er total individualisme.

Det har længe været en bevægelse på jorden, at mennesket har gået imod individualismen. Men det har været i den umodne udgave. En udgave, hvor mennesket har set sig selv som noget adskilt for at kunne være individualistisk. Det som der er plads til i dig nu, er en individualisme, som indeholder dybe elementer af indre forståelse af sammenhæng og ansvar. En sammenhæng mellem dig og andre menneske og jorden. En sammenhæng mellem dine gerninger og din udlevelse af dig selv og dine drømme. En individualisme som giver dig plads til at tage dit helt eget ansvar. Både for dit eget liv og for din deltagelse i fællesskaberne.

Du får taget hul på det at finde dig selv i dig selv, ved at gå din indre daglige tur. Du er måske vant til at gå en tur i din hverdag. Nogle mennesker går ture i naturen, andre går en tur til købmanden eller har en tur på vej til arbejde. På den tur har du måske øvet dig i at gå din tur og nyde den. Tage den ind og være nærværende. Lade oplevelsen fylde dig op og berige dig.

Du skal gøre det samme på en indre vandringstur. Du skal lade dig selv gå med dig selv og holde øje med dig selv. Hvem er du i dag. Du skal opleve dig selv udefra og indefra på samme tid. Hvordan oplever du dig selv over for andre og over for dit ansvar? Hvordan føles du og hvordan har du det i dig selv imens? Hvordan oplever du dig selv håndtere udfordringer og muligheder for udfoldelse? Hvordan føles det og hvordan har du det i dig selv imens du har disse oplevelser i livet?

Leg med det. Der er et hav af muligheder for at åbne denne forståelse af hvem du er. Når du har fået denne forståelse af dig selv. Så kan du langsomt begynde at give plads til dig selv i dit liv. Give dig plads til at være dig selv. Det skal ikke være drastisk eller livsforandrende fra den ene sag til den anden. Det skal være en stille langsom åbning, hvor du nyder og udlever hvert eneste skridt på vejen.

God fornøjelse i dig og dit liv.


 

Den otteoghalvtredsindstyvende kanalisering fra de ydre kanter af universet

Kanalisering fra de ydre kanter af universet 3. maj 2016

58. dag
Det er ikke hver dag, der kommer mennesker til verden, som kan høre og se alt i hele verden på én gang. Men det sker. Disse mennesker kan se det, som mennesker i hele verden kommer til at kunne se i løbet af de næste år.

Det folk, som vi fortalte historie om i går, de havde også den slags individer, der begyndte at kunne se ud af det sorte hul, som de boede i. Da de begyndte at kunne se ud af det sorte hul, havde de i første omgang meget svært ved at forstå det, som de så. Beskrivelserne var derfor meget kantede og besværlige. Dybsindige og detaljerede. Interessante og irriterende på samme tid. Det skyldtes, at det at kunne se hele verden på en gang, gjorde det svært at kapere. Det var også svært at fokusere. I starten var der ikke nogen, der vidste helt nøjagtigt, hvor de så hen, når de så hele verden.

Der er ikke nogen bevidsthed, der kan rumme hele verden på èn gang. Så bevidstheden rejser i lag. De lag beskriver forskellige evner, som energien har i disse områder. Der er lag, som ligger ved siden af hinanden, og der er lag, som ligger oveni hinanden. Når der blev kigget ud i verden, så blev der kigget i tilfældige lag. Først med tiden opstod forståelsen af lagene og virkelighedens strukturerede opbygning.

Der findes også den slags mennesker på jorden. De bliver tit betegnet som både geniale og vanvittige i forskellige grader på samme tid. De går rundt og kan se sammenhænge og forstå ting, som ligger langt uden for det normale menneskes forståelsesmuligheder.

Hos folket begyndte disse mennesker som så hele verden at udbrede deres forståelse til de andre, som de delte liv og verden med i det store sorte hul. Det mærkværdige var, at når disse individer udbredte deres forståelse af, hvad der var i de huller, der eksisterede i det, som det der umiddelbart kunne ses. Så blev deres beretninger taget for givet. Ikke af alle individerne, men af nogle og med tiden af mange. Grunden til, at deres beretninger blev taget for givet var, at de kunne fortælle dem med sandhed i stemmen. Det kunne de, fordi de selv havde set det. Når man fortæller noget, man selv har set, så klinger erfaringen ind i ordene. Det gør beretningen flerdimensional i forhold til en beretning skabt i tanker. Tankespind har en flad form.

På jorden har der gennem tiden og i forskellige kulturer været en forskellig grad af tiltro til dem, som kunne se ind i lagene. En af grundende til den manglende tiltro har været, at det ofte har været uregelmæssige og usammenhængende mennesker, som kunne se hele verden. Grunden til, at det netop var disse mennesker, som synet af verden kom først til på jorden er, at deres bevidsthed havde flere huller og åbninger.
Mennesket holder sin bevidsthed samlet gennem låsninger af verden også kaldet forståelser. Når mennesket har gjort sig en forståelse, så låser det en verdensopfattelse. Denne verdensopfattelse, giver mulighed for, at mennesket kan indtage en større del af bevidstheden. Menneskene, som fik tidligt indblik i hele verdens sammenhæng, de manglede behovet for disse forståelser. Men deres øvrige udtryk gjorde dem utroværdige i det almindelige menneskes forståelse. Menneskene med indblik kunne ikke lande deres indsigter i det almindelige menneskes verdensopfattelse.

I det store sorte hul var der ikke den slags udfordringer. Det skyldtes, at folket der, havde en lille del af bevidstheden, som tilhørte dem selv alene. Deres eget personlige rum. Men resten af det som blev udfoldet og udtrykket, foregik i det som kaldes fællesbevidstheden. Den del af bevidstheden og kommunikationen med den, var så udviklet, at det var som at tale med hinanden med tanker og følelser, når der blev udvekslet erfaring. Det betød, at når et individ med evner til at se hele verden valgte at dele denne oplevelse. Så blev erfaringen givet videre til dem, som havde lyst til at modtage den, i en form, der er som at opleve det selv. Desuden sikrer denne form, at der ikke sker ret meget fordrejning. Ligesom det er helt umuligt, bevidst at ændre på beretningen. Det gør, at modtagerne let tager oplevelsen ind som deres egen sandhed.

På jorden er kommunikationen meget udviklet i mennesket. Men det er det faktisk, fordi mennesket mangler denne form for udveksling. Det er nødvendigt at formulere og illustrere en hel del, førend et budskab kan nå til et andet menneske. Desuden skal mennesket bagefter integrere beskrivelsen, førend det bliver deres egen oplevelse, deres egen sandhed. Denne kan kun udfoldes hos et menneske gennem livets udfoldelse. Denne komplicerede kommunikationsform, har gjort, at udbredelsen af forståelsen af hele verdens sammenhæng og landingen i menneskets bevidsthed har taget uforholdsmæssigt lang tid.

Den tid, som I går i nu som mennesker indeholder et element af opvågning. Dette element gør, at I er i gang med at flytte jeres kommunikationsform. Der er ikke nogen forventninger til, at I kommer til at fungere, som folket i det store sorte hul. Men historien kan måske åbne din bevidsthed i en slags forberedelse i forhold til, det som kommer.


 

Den syvoghalvtredsindstyvende kanalisering fra de ydre kanter af universet

Kanalisering fra de ydre kanter af universet 2. maj 2016

57. dag
Vi vil gerne fortælle jer en historie.
Det er en historie om et folk et helt andet sted i universet. Det folk levede alene i et stort sort hul. Det betød, at de var fuldstændig afskåret fra resten af universet. I deres store sorte hul opfandt de derfor deres egen udgave af virkeligheden. Det var ikke nogen specielt dårlig del af virkeligheden, de havde valgt at definere. Men det var en lidt simpel udgave i forhold til, hvordan virkeligheden nu i virkeligheden er sammensat.

Hvad er virkeligheden så egentlig? Virkeligheden er defineret af energi i forskellige former og tilstande. Hvordan du modtager og opfatter den energi afhænger af din bevidsthed og din sanselighed.
Dette folk havde både en begrænset adgang til sanseligheden og til bevidstheden. Derfor blev deres opfattelse mangelfuld. Den mangelfulde opfattelse gjorde, at folket blev nødt til selv at fylde hullerne ud i deres forståelse af virkeligheden.
Der var hos folket flere forskellige måder at fylde hullerne ud på. Nogle valgte den løsning, som kunne se mest enkelt ud fra starten af. De fornægtede hullerne. Det virkede nemt på den korte bane, men på den lange bane kom det til at virke meget forvirrende. Både for fornægterne selv men også for dem, som de forsøgte at overbevise om deres virkelighed.
Andre forsøgte at forstå hullerne og fylde dem ud med det, som de kunne ane, når de kneb øjnene sammen, eller det som de kunne forestille sig, ud fra det de allerede vidste om virkeligheden. De gættede ud fra deres kreativitet på, hvad der var i hullerne.
Der var også mange andre udgaver, som individerne i folket brugte til at fylde hullerne ud, som alle lå inde imellem de to første eksempler.

Det, at være uenig om virkeligheden, gav store problemer inden for folket. Da det at forholde sig til hullerne var noget eksistentielt, så gik der aldrig ret lang tids interessant dialog om emnet, førend følelserne var i kog. Og det endda selvom der på dette sted i universet var meget mindre urolighed i følelserne, end der er hos menneskene på jorden.
Når følelserne kom i kog, så opstod der uenighed. Folket håndterede uenighederne ved at få større og større bevidstheder i befolkningen til at overtage beslutninger, som skulle tages. Når ikke der kunne nås til enighed inden for folket, så var det nødvendigt at lade enkelte individer tage de vigtige beslutninger. Selv relativt uvigtige beslutninger blev de større bevidstheder nødt til at stå for. De skulle nemlig ikke ret langt ind i en diskussion, førend ”hullerne” i forståelsen begyndte at kigge frem.

For at finde de rigtige beslutningstagere, så blev der foretaget en afstemning. Der blev i de forskellige grupper udvalgt repræsentanter, som de mente ville være den bedste til at tage store beslutninger, og så blev der foretaget valg, til bestemmelse af, hvem der skulle bestemme. Dem, som skulle vælges skulle vise, hvad de var gode til. Det, de var gode til, skulle de vise i detaljer, hvordan de brugte det og hvorfor. De skulle argumentere for de valg, som de ville tage ud fra konkrete situationer og handlinger.
På den baggrund valgte folket deres beslutningstagere.

Beslutningstagerne var egentlig ikke ledere. De blev foresat for forskellige problematikker og valg, som skulle tages og så foretog de valgene. De var ikke ledere i ordets bredeste forstand.
Dette folk brugte nemlig ikke det at have ledere. De lod lyset og naturen være ledere. Det var naturen og det positive, som var ledende for retning og gerning hos folket som helhed. Dette var der aldrig diskussion om. Det var kun hvordan man nåede til den retning og hvordan man gik i den retning, der skulle tages beslutninger om.

På jorden lige nu er det som om det hele er vendt på hovedet i forhold til folket i det store sorte hul. Mennesket ”ser” heller ikke hele virkeligheden endnu.
Men I har valgt at give mennesker lov til at lede jeres verden og jeres områder, og de tager beslutninger som ødelægger begge dele. De ledere I har er en blanding af ledere og beslutningstagere. Det er dem I vælger.
De mennesker, som i virkeligheden er beslutningstagere, som er de dygtige og som forstår, hvad de beslutter om – dem får I aldrig lov til at vælge. De sidder og har deres faste arbejde et sted i jeres samfunds systemer.

I hele beslutningsprocessen er det at vælge det positive og det, som får mennesket til at gå hen mod lyset, sjældent regnet ind. Er det regnet ind, er det for det meste som et enkelt bidrag eller en enkelt detalje. Det er med til at trække menneskeheden mod fordærv og opløsning.

Derfor er vi nu i gang med at hjælpe jer med at se andre løsninger. Denne lille historie er den første på vejen. Flere vil komme på de dage, hvor det er helt rigtigt.
I skal ikke følge historierne til punkt og prikke, men læse dem og lade dem gøre det ved jeres bevidsthed, som de kan. På den måde vil I kunne folde jer ud og begynde at skabe jeres egen nye udgave af regeringsmuligheder og beslutningstagere på jorden.

Hvorfor gør vi det nu? Fordi mennesket er på vej ud af deres dybe sorte hul.


 

Den seksoghalvtedsindstyvende kanalisering fra de ydre kanter af universet

Kanalisering fra de ydre kanter af universet 1. maj 2016

56
Der er ikke mange dage til, at mennesket bliver fuldbyrdet oplyst. I hvert fald ikke i forhold til, hvor lang tid, det har været undervejs. I din hverdag kan det godt virke som om alting går i slowmotion. Der sker ikke nogen forandring, og det hele bliver bare ved med at være det samme.

I virkeligheden så står du lige midt i den største forandring i hele menneskets historie. En forandring, som vil få mennesket til at vende sig fra at være behovsstyret til at være forventningsstyret. Det betyder, at mennesket begynder at foretage sine valg ud fra, hvad det enkelte menneske forventer vil være det bedste valg.

Måske synes du allerede, at det er sådan det er, når du ser rundt omkring og i dit eget liv? Men det du ser er forløberen. Hvis det altså er sådan du oplever det. Forløberen til den omvæltning eller opvågning, som kommer. Det handler om, at det, du oplever som valg foretaget på baggrund af forventninger, ofte har en rod i et behov. Selvom det i det enkelte menneske og i den store sammenhæng i første omgang kan ligne, at valget er foretaget på baggrund af forventning, så ligger der udækkede og uudtrykte behov indenunder, som ubevidst styrer og betoner valgene.

Det gør ikke indsatsen i forhold til at foretage valgene på baggrund af forventning i forhold til behov uvigtig. Tværtimod, så har alle de mennesker, som kæmper med sig selv og deres omverden for at komme til at foretage beslutninger på baggrund af forventning sikret, at muligheden åbner sig på jorden nu. Hvis ikke det var startet, så der var noget at lande i, så kunne det ikke folde sig ud nu.

Hvordan sikrer du dig så, at du kan foretage beslutninger på baggrund af forventninger og ikke på baggrund af behov? Det kan du først, når du har styr på dine grundlæggende behov, og når du overordnet set har styr på dit livsindhold. Når disse to elementer er på plads, så kan du begynde at foretage valg rent på baggrund af forventninger.

Når mennesket begynder at evne at kunne foretage valgt rent på baggrund af forventninger, så bliver der plads til, at menneskets dybe indre visdom i sandhed får plads. Den dybe indre visdom ligger i menneskets ånd og arv, og i sjælens oprindelige kontakt til Alt Som Er.

Der er ikke nogen, som endnu ved, hvordan mennesket har tænkt sig at folde denne mulighed ud. Det er et sandsynlighedsrum, der åbner sig. Et rum, som giver dig muligheder for at kunne foretage disse beslutninger, som ligger på kanten af det, der i dag kaldes skæbnebetvunget. Det skæbnebetvungede er de ting og detaljer i dit liv, som bliver regnet for ikke at kunne ændres.

Der er i denne tid en åbning i menneskets bevidsthed i at forstå menneskets kodninger i DNA. Ikke bare på det grundlæggende fysiske niveau, men også i forhold til de mentale og psykiske lagringer af erfaringer og potentialer. I disse lag ligger en stor del af det skæbnebetvungne. Det er bundet gennem de psykiske reaktioner og begrænsede muligheder, der ligger i det sind og det udgangspunkt, som du fødes med som menneske.

Ved at åbne for det nye rum, hvor mennesket begynder at tage udgangspunkt i forventninger i stedet for behov, og hvor det bliver muligt at slippe de påtvungne arvede begrænsninger og nedlukninger, så bliver der plads til at åbne for, at mennesket begynder at påvirke sin egen skæbne i meget højere grad, end det ses på jorden lige nu.

Hvis du vil støtte udbredelsen af denne åbning på jorden lige nu, så gør du det ved langsomt at ændre din bevidsthed. Det kan du for eksempel gøre i dit sprog og i din tankegang. Hver gang du siger noget, eller tænker noget, som virker begrænsende og som kommer af en forventning om den begrænsning, som kommer af det, der er arvet og det anlæg som det enkelte menneske udtrykker mest i sig selv. Så prøv at stoppe dig selv. Prøv at vende det til en åben tilgang, hvor alt er muligt. Det behøver ikke at være noget, du skal stille dig op på et gadehjørne og fortælle andre om. Eller noget, du behøver at forsvare i en tilfældig diskussion på dit arbejde. Du skal bare gøre det stille i dit eget bevidsthedsfelt. Åbne til den forståelse, der ligger i, at alt er muligt for mennesket, som ønsker sig forandring.


 

Den femoghalvtredsindstyvende kanalisering fra de ydre kanter af universet

Kanalisering fra de ydre kanter af universet 30. april 2016

55. dag
Det er ikke i dag du skal give dig selv fri. Det er heller ikke i morgen. Det, at mennesker har brug for at give sig selv fri, kommer af, at I altid sætter jer selv på arbejde. Det, at være i live og gennemleve livet, kan godt ligne et arbejde. Men hvis du begynder at se de dele af livet, der har med overlevelse at gøre, som liv i stedet for arbejde, så bliver der langsomt mindre og mindre arbejde i dit liv – og mere liv.

Det handler ikke om, at det skal være livfuldt og enkelt at være til som menneske. Det sker kun for ganske få mennesker, at de oplever hvordan det er at have sådan et liv. De fleste mennesker lever et liv, der kræver en betragtelig daglig indsats, for at få livet til at hænge sammen og være velfungerende.

Hvis du sikrer, at du i dig selv hele tiden ser de handlinger, der har med livets opretholdelse at gøre, som liv – og ikke arbejde – så vil du med din bevidsthed ændre rytme og indhold i din hverdag. Det kan lyde betragteligt enkelt, at det at se det hele fra en lidt anden vinkel, vil ændre alt. Men det gør det.

Der er allerede nu en bestandig og fyldig forståelse af, hvor meget indstillingen betyder. Om den er positiv eller negativ. Om den er nedlukkende eller om den er åbnende. Om den er snæver eller bred. Men den forståelse, som kommer til at lande på jorden i den næste tid omkring betydningen af indstillingen, vil vise, at den betyder alt i forhold til, hvordan du trives i dit liv.

Du kan hente en umanerlig stor mængde energi fra universet og fra jorden uden at drive rovdrift på nogle af delene, fordi du i virkeligheden bare ændrer energiens tilstand. Det betyder, at selvom det for dig vil føles som om du bliver tilført energi, som du forbruger, så handler det i virkeligheden om, at du omdanner energien til andre former end den, som den kommer i. På jorden er det almindeligt at ændre energien til fysiske former og ændringer af tilstande for fysisk materiale. Men der er mange forskellige transformationer i energi, som finder sted hele tiden.

Når du har mulighed for at hente energi både fra jorden og fra universet i store mængder, så betyder det, at du ikke behøver bruge ret meget energi af din egen til de gøremål du har i dit liv og i din hverdag. Det eneste du skal sikre dig og holde øje med, er at du opretholder dit eget fysiske energiniveau ved at give dig selv det, som du basalt set har brug for. Hvis det er sikret, så kan det lade sig gøre at udnytte energi udefra til at få gjort de ting du skal have gjort i livet.

Hvis du er dækket i dine grundbehov, så får du adgang til energierne fra jorden og universet ved at gøre de ting du skal gøre med indstillingen på, at du gør det i lethed. At alting er let og overskueligt. Selv når du står med en stor og uoverskuelig opgave. Så trækker du først vejret dybt og vælger så indeni, at det er en let og overskuelig opgave – og så går du bare i gang.

Imens du er i gang med dit arbejde, så holder du øje med din indstilling og dit eget energiniveau. Hvis din indstilling ændrer sig, så husker du dig selv på, at det er en let og overskuelig opgave, som du er i gang med. Hvis din energi ændrer sig hurtigt, så finder du ud af, hvad der er årsagen, og hvad du kan gøre ved det. Er det fordi du er ved at være sulten eller tørstig, at dit energiniveau ændrer sig? Så får du lidt let at drikke og spise. Måske bliver du nød til at prøve det, for at finde ud af, om det er det.

Måske keder du dig? Hvis du keder dig, så giver du dig selv lov til et øjeblik at se frem til noget, som du glæder dig til at gøre senere. Hvis ikke du har noget, som du glæder dig til, at du skal gøre senere – så sørg for, at du får det. Det gør du ved at mærke efter, hvad du kunne tænke dig lige nu, og så prøve at forberede dig selv på at give dig lidt af det.

Måske er du træt? Så skal du enten give dig selv en kort og givende pause, eller du skal minde dig selv om, hvornår du har fri, og hvordan du vil nyde at få hvilet dig, når du når så langt. Måske trænger du til at snakke med nogen, eller måske savner du omsorg. Hvis det er tilfældet, så lover du dig selv at tage dig af det senere samme dag.

Samtidig med at du tager dig af dine grundbehov og dine tilstande på denne måde, så gør du altså dine gøremål, som hører til livet. Det gør dig tilfreds med dig selv og gør dig rig. Både i sind og i krop og i din virkelige verden. Rig på det, som du har brug for. Rig på liv.


 

Den fireoghalvtredsindstyvende kanalisering fra de ydre kanter af universet

Kanalisering fra de ydre kanter af universet 29. april 2016

54. dag
Det er ikke i dag du skal starte en revolution. Faktisk er revolution sjældent en god idé. Hvis du endelig skal starte en revolution, er det vigtigt, at du er forberedt på de konsekvenser, som revolutionen vil have. Både for dig og for dem, som kunne være involveret i din revolution.

Hvordan finder du så ud af, hvilke konsekvenser din revolution har? Det gør du ved at gå med revolutionen og mærke indeni, hvad den kommer til at betyde. Jo større din revolution er, desto mere grundlæggende og fundamentalt du vil gøre op med dit liv, desto længere skal du gå med revolutionen indeni.

Hvis du går med den og lader den blive en del af din hverdag, så vil du langsomt få indsigt i, hvad den kommer til at betyde. Hvordan skulle det kunne virke, tænker du måske? Det kan da ikke lade sig gøre at få indblik i noget som skal ske, som jeg ikke har oplevet endnu. Som ingen har oplevet endnu. Men det kan det.

Det, som træder i kraft, er flowsystemet og din indre kraft i at være forudseende. Du bærer muligheden for at fornemme de ting, som kommer til at ske i dit liv, som noget helt naturligt i din bevidsthed. Denne kontakt kommer af, at du hele tiden er forbundet til dit flow. Uanset om du selv fornemmer at du er i det, der kaldes flow, eller ej. Flow er konsekvensen af dine valg og dit samarbejde med andre mennesker. I er alle forbundet. Hvor meget I erkender det er forskelligt, men forbundetheden er indiskuterbar.

Når du tager et valg i dit liv, så påvirker du dit flow. Uanset hvor lille en beslutning du tager, så har den betydning. Men jo større beslutning du tager, desto større betydning har den på dit flow. Hvis du begynder at gå med din beslutning om at lave revolution, også selvom du ikke reelt har taget beslutningen endnu, så begynder dit flowsystem at reagere. Det begynder at tilrette sig dit valg.

Den mulighed, som mennesket har i sin bevidsthed til at få indblik i hvad som kommer, ligger dybt og evigt integreret. Mange mennesker kender det som anelser eller forudseende drømme. Men i virkeligheden, så er der i hele jeres bevidsthed en kontakt, så I på mange niveauer begynder at få forståelse og indsigt i betydningen af revolutionen. Ganske simpelt ved at gå og holde muligheden i bevidstheden. Måske mærker du det tydeligt, måske lander der dybe og tilgængelige indsigter i din bevidsthed, som du kan bruge til at lave analyser og til at forstå. Men selv hvis det ikke kan lade sig gøre for dig. Selv hvis det for dig ikke er muligt at få konkret indsigt af den karakter. Så vil du opleve, at du med tiden enten vil få en dyb modstand eller et dybt træk mod din revolution.

Dette træk kommer af den samlede effekt af forudsigelserne, som lander i din bevidsthed med tiden og folder sig ud. For mennesker, som har prøvet dette i deres liv mange gange gennem tiden, og som er endt med mere forvirring, der er det vigtigt at huske jer på to ting: Den ene ting er, at det er vigtigt, at du går med det selv. Du må ikke drøfte det ret meget med andre, for så forstyrrer du dig selv i din proces, med at lande din revolution i dit flowsystem.
For det andet, så er du nu landet i Den Nye Tid. I denne tid, har alle mennesker fået hævet deres bevidsthed, uanset om du har opdaget det eller ej. Det betyder, at kontakten til dine evner, udi at forudse hvad som kommer, er blevet stærkt forøget.

Jo større revolution, desto længere tid. Hvis du skal kunne overskue metoden her og nu, kan du prøve at lave en mindre udgave, en testudgave. Prøv at finde noget, som du har svært ved at tage en beslutning om, som ikke har så stor konsekvens. Det skal stadig betyde noget for dig, om du vælger det ene eller det andet. Ellers får du ikke et resultat ud af metoden, som du kan lære noget af.
Når du har valgt en mini revolution at teste med, så prøver du at gå med beslutningen om at gennemføre revolutionen. Du går med den , i flere dagesom om du har taget den beslutning i din bevidsthed. Du holder øje med dig selv imens. Hvordan udvikler din holdning sig til din beslutning, som tiden den går? Hvordan udvikler dine følelser sig? Føler du dig mere eller mindre tryg ved beslutningen hen ad vejen?
Når dagene er gået, så skifter du beslutning. Du beslutter dig nu for, at du ikke vil gennemføre din minirevolution. Igen går du i flere dage og holder øje med dig selv. Du laver øvelsen frem og tilbage nogle gange og ser, hvad din bevidsthed og dit flowsystem ender med at fortælle dig.


 

Den treoghalvtredsindstyvende kanalisering fra de ydre kanter af universet

Kanalisering fra de ydre kanter af universet 28.4.2016

53. dag
Der er ikke noget at sige til, at mennesket har det svært. Det er noget at det mest hårde miljø, der findes i universet, som der kan leves i, der er jeres verden. Det som gør menneskelivet leveværdigt, er den sanselighed, som findes i jeres liv og i jeres verden.

Den sanselighed gør, at det liv, der leves som menneske, er et af de rigeste liv i universet. Det kan godt være, at der er mere orden, struktur og ro alle andre steder i universet og i stort set alle de lag, der er bevidsthed i. Men livene som leves i disse lag og på disse steder, er kun et aftryk eller en fad efterligning, i forhold til den rigdom af sanser som tændes i din bevidsthed, som menneske.
Sanserne tændes den dag du fødes. I fostertilstanden ligger du i dvale og venter på at blive antændt. Både dine sanser og din bevidsthed ligger i dvale, og i det øjeblik du fødes, der møder du verden med sanserne. De første år er de dæmpede og meget åbne på samme tid. Med tiden finder du balancen med dine sanser i verden.

I den del af verden, hvor I lever i overflod og med rigeligt af alt det basale, som et menneske har brug for, der kan det være et problem, at jeres sanser drukner i overfloden og forkert dækning af behov. Med tiden kan de sanser, som sikrer jeres berigelse og jeres livslyst, blive fordrejet, så de i stedet stiller jer i et meget dårligt lys i forhold til at få livet til at være fyldestgørende.
I kommer til at bruge jeres energi på at stille jeres behov med de forkerte sanseindtryk. Det er helt paradoksalt, at det væsen, som har den største mulighed for et rigt liv, lever et liv i sanselig fattigdom.

Hvis du allerede nu bruger dit liv på at fylde dig op, med ting som kun gør dig godt. Ting som ikke har en negativ bivirkning, så har du allerede løst problemet. Men hvis du stadig dækker dig selv, med en helt masse opfyldelse, som samtidig er usundt, så lever du i og med forstyrrelsen.

Vi vil gerne hjælpe jer af med forstyrrelsen. I denne tid ligger der et massivt pres på menneskets bevidsthed i forhold til at slippe de falske dækninger af jeres behov. Forstand og livslevned støttes nu af bevidsthed og ansvarlighed. Det er bare så nyt, at det kun er spydspidserne, som allerede udlever det. Hvis du vil have støtte i at udleve den afbalancerede udgave af at blive fyldt op, så skal du starte med at sikre dig, at du har tid til at fylde dig op, med det du skal fyldes op med.

De helt almindelige daglige gøremål, som har med opfyldelse at gøre, må ikke forhastes og presses igennem. Indtag af mad, søvn og hvile, kærtegn og nær udveksling skal foregå i stille og rolig atmosfære. Det betyder ikke, at du ikke må have travlt. Men i de stunder, der er sat af til disse opfyldelser, der må du ikke have travlt. Der skal være tid til det, og det alene. Der skal ikke foregå andet, imens du fylder dig op. Så du udnytter tiden bedre. Udnytter du tiden mere end til det, som den er sat af til, så tynder du oplevelsen ud. Tynder du oplevelsen ud, så bliver du ikke næret af den, som du skal. Når du har udlevet det du skal og fået fyldt dig op, så kan du fint have travlt ind imellem.

Når du har fundet ud af, at fylde dig op med din grundnæring i den rigtige tilstand, så du ikke fortynder den, så bliver der plads i dig, til at fylde de næste lag af bevidsthed op. Hvis du tynder dine opfyldelser af grundnæring op, så bliver der ikke plads til at fylde dig op med noget andet. Det kan være, at du tror, du har plads, men det har du ikke. Det bliver hele tiden forskellige former for erstatning, som du laver, når du tror, du gør noget, for at fylde dig op.

Når du ikke længere tynder dit indtag af grundnæring op. Så skal du prøve at indtage små øjeblikke af dybsindighed og smukke og givende oplevelser. Det kan være en tone på himmelen, en latter eller et pust at en smuk duft. Kommer sådan en oplevelse forbi dig, så skal du bare stoppe op i et øjeblik, og trække oplevelsen ind. Du trækker den ind ved at stoppe op med det, du ellers gør, og tage et par dybe vejrtrækninger imens du lader hele dit sanseapparat forbinde sig til den oplevelse, som kom forbi dig. Når du er forbundet med hele dit sanseapparat, så giver du dig selv lov til at tage oplevelsen ind, bare i fem eller ti sekunder. Hvis du gør det, bare nogle få gange hver dag, så har du et nærmest uudtømmeligt lager af energi, som du kan leve dit liv med. Selvom du lever i et af universets hårdeste miljøer.


 

Den tooghalvtredsindstyvende kanalisering fra de ydre kanter af universet

Kanalisering fra de ydre kanter af universet 27. april 2016

52. dag
Der er mange mennesker som er klar til at blive noget andet end det de er. Der er ikke så mange mennesker, der er klar til at blive mere det, som de er allerede. Forstået på den måde, at mennesket i sin bevidsthed generelt ser sig selv på afveje. Men hvad nu, hvis det i virkeligheden er sådan, at du som menneske for det meste er på rette vej? Hvad nu, hvis det er perspektivet, tonen og det du fornemmer, som er skævt?

Det er helt naturligt med vokseværk i bevidstheden, at have problemer med at fornemme og vælge. Det er mere reglen end undtagelsen, at det ender med at blive enten en hjernestrategi, en strategi med at følge de stærke, eller en strategi med at undgå at blive opdaget, som vinder indpas, når det ikke er muligt at fornemme, hvad der er det rigtige.

Det der kalder inde fra dybet, kan ikke finde vej frem til den del af bevidstheden, som kan fange, høre eller fornemme. Det bliver fortabt og druknet i alle de reaktioner og forklaringer, som bevidstheden hele tiden genererer, for at holde balancen i alt det nye, som bevidstheden skal forholde sig til.

Hvad gør du så som menneske lige nu, for at finde din balance? Du trækker vejret. Flere gange om dagen. Med stor bevidsthed. Det er ikke noget nyt, at trække vejret med bevidsthed. Det nye ligger i, hvor stor afbalancering det kan give i mennesker, som ikke nogen sinde har tænkt ordet bevidsthed og som aldrig nogen sinde har prøvet at trække vejret, for andet end at få ilt til hjernen og hjertet og resten af den fungerende krop.

Du skal stoppe med at tænke tanker, som tænker dig ud af den tilstand og det liv du er i nu. Du skal nøjes med at trække vejret dybt og langsomt, hver gang du opdager, at du tænker dig frem eller tilbage i tiden, i forhold til der hvor du er lige nu. Selv denne øvelse er lettere nu, end den var for bare tre eller seks måneder siden.

Det er ikke fordi du så er håbløs, at det stadig er svært i begyndelsen. Alle udgaver af at løbe noget i gang koster en ekstra indsats og ekstra energi. Men det er virkelig kun kort tid, det er nødvendigt at lægge den store ekstra energi og indsats ind i forandringen. Gør det til en sjov leg for dig selv. Giv dig selv belønning eller point efter, hvor mange gange, det lykkedes dig, at opdage og stoppe dig selv i at flytte din bevidsthed frem eller tilbage i tiden.

Så snart du har fået leget legen længe nok, til at det ikke er sjældent at du er til stede i dig selv. Så snart du besøger fremtiden og fortiden lejlighedsvist. Så vil du opdage, at din bevidsthed helt automatisk bliver mere sammenhængende. Det gør den ikke alene på grund af øvelsen med din bevidsthed. Det gør den, fordi der lige nu er et stort grundlag for at finde balancen i bevidstheden. Hvis bare du er til stede, der hvor din bevidsthed reagerer, der hvor den folder sig ud.

Når din bevidsthed bliver mere sammenhængende, så er det ikke længere nødvendigt at lede efter, hvad det er som er galt i dit liv og med dig selv. Det dukker stille op til overfladen hele tiden, når du har brug for det. Som en stille konstant bevægelse. Når du skal forholde dig til det, så kommer det til at blive ud fra stille nænsomme bevægelser i livet ud fra beslutninger, som stille og roligt styrer dig ind i roligt farvand mod fagre strande og rige havne.

Da opdager du, at du hele tiden er, det du er. At du ikke er noget forkert. Men at de beslutninger du tager definerer dig selv og dine gerninger. Stille og roligt uden drama, dukker du op i dig selv. Ikke i en fasttømret stivnet form. Men i en blød og dynamisk form, som vokser og udvider sig hver dag. I tryghed og stabilitet. Imens du udforsker dig selv og dit liv gennem dine gerninger og dine oplevelser af livet her og nu.


 

Den enoghalvtredsindstyvende kanalisering fra de ydre kanter af universet

Kanalisering fra de ydre kanter af universet 26. april 2014

51. dag
Der er mange dage i året, hvor du som menneske er forvirret over, hvad du skal fejre. Du fejrer din fødselsdag og dine venner og din families fødselsdage. Måske fejrer du også jul og påske. Men så er der faktisk ikke ret mange, der fejrer ret meget mere end det.

Det er en fejltagelse, at mennesket ikke fejrer mere. Der burde være en daglig fejring af livet og en daglig fejring af lyset. Hvis du starter i dag med at fejre livet og lyset, så er du allerede i gang med at ændre din indstilling til dit liv og din hverdag.

Det at have en indstilling til livet og hverdagen som noget, der skal overstås, er det mest normale. I mange områder af verden, er det en naturlig indstilling. De steder, hvor livet er en kamp, og hvor der indædt kæmpes for overlevelse, der er hver eneste dag i sandhed noget som skal overstås. Men i den del af verden, som I lever i, der er der ikke den slags dage. Hver eneste af jeres dage er der plads til at få mad og drikke. Der er plads til at få lys og ro, en stille stund og en mulighed for at trække vejret.

Når der er plads til det, så er der også plads til at fejre livet og lyset. Måske mener du ikke selv, at du overhovedet har den tid der skal til, for at kunne gennemføre sådan en fejring. Men deri tager du fejl. Fejringen starter med at du vænner dig til, at der skal være plads til at fejre. Alene det, at sætte det som noget, der er vigtigt nok til, at du skal have plads til det i livet, er nok til, at du ændrer din indre dagsorden og dit perspektiv.

Det lyder måske som noget du har hørt før? Det lyder måske for enkelt til at være værd at forsøge? Men hvis du ikke har prøvet det, så ved du ikke, hvad det vil sige. Mennesker, som har været tæt på at miste livet. Mennesker, som har kæmpet for frihed, lighed og fred, de ved hvad der menes med at fejre lyset og livet. Det kan da ikke være nok bare at bestemme mig for at ville fejre livet og lyset – det ændrer da ikke noget?

Den tid, som I som mennesker går i lige nu er helt speciel. Det er den fordi I som mennesker er i gang med at ændre bevidsthed. Det at ændre bevidsthed er ikke noget nyt. Det er ikke lang tid siden, der ikke var nogen i jeres verden, som kunne forestille sig, at der kunne forekomme kommunikation imellem mennesker, som ikke havde fysisk forbindelse med hinanden. I dag er det næsten umuligt at finde et menneske, som ikke er tilgængelig for kommunikation uden fysisk kontakt, på en eller anden måde.

Det der er specielt lige nu, det er at jeres bevidsthed ændrer sig så hurtigt, at der ikke når at blive genereret nogen erfaringer, som den nye bevidsthed kan hvile på. Det betyder i praksis, at der hele tiden vil være nye ting som I kan, som der ikke er nogle af jer, der kan forestille jer. Prøv at se, om du kan lægge mærke til det. Både hos dig selv og andre. Hvordan det er muligt at ændre jer selv og jeres indstillinger indeni. De psykologiske aspekter har stadig magt. Men slet ikke i samme grad som tidligere.

Med den forståelse, så vil du måske gå så vidt, som til at prøve at begynde at fejre dit liv og dit lys hver eneste dag? Du skal starte med at gøre det lige nu. Gå ind i dig selv. Det gør du ved at starte med at mærke din krop. Når du mærker din krop, så mærker du måske det sted, som du tænker mest på lige nu, eller måske mærker du den del af dig, der giver mest lyd af sig. Den ømme ryg, den sultne mave eller den klemmende fornemmelse i brystet og halsen, som mange mennesker har i denne tid.

Når du mærker ind i dig selv, så begynder du langsomt at trække vejret dybt. På indåndingen der siger du i dig selv: Jeg Er. På udåndingen siger du i dig selv: Lykkelig for livet. Det gentager du fem gange. Derefter mærker du efter, om det føles anderledes i dig selv. Føles det mere positivt og mere tindrende indeni? Ellers gentager du fejringen fem gange mere. Hvis du ikke kan mærke en forskel efter 15 gange, så er det Ok for denne gang. Selvom du ikke mærker forskellen, så er der noget, som flytter sig. Efter fem dage, så har de fleste af jer kontakt til fejringen. Så er det bare med at dyrke den så mange gange om dagen, som du kan komme i tanke om. Når du er fyldt op med fejringen indeni, så sender du den ud i verden omkring dig, og til dem, som du møder på din vej.

Hvis det ikke lykkes dig, at fejre lyset og livet lige nu, så skal du ikke fortvivle. Så skyldes det måske, at du ikke har plads til det indeni lige nu. Det kan være, at du går igennem sorg eller er i gang med at heale efter en hård periode. Så skal du i en tid være en af dem, som modtager fra alle de andre som fejrer. Men husk i det tilfælde at vende tilbage til at prøve at fejre livet og lyset, når du får plads til det i livet igen.


 

Den halvtredsindstyvende kanalisering fra de ydre kanter af universet

Kanalisering fra de ydre kanter af universet 8. marts 2016

50. dag
Lev i dag som om du ikke skulle leve den næste dag. Det er ord, som bliver brugt til at åbne bevidstheden om, hvor meget I som mennesker egentligt altid venter.
Det er sandt. I venter helt tiden. Ventefunktionen blev tændt, da jeres bevidsthed ramte tredje dimensionsbevidstheden med kontakt til fjerde dimensionsbevidstheden.
Nu rammer jeres bevidsthed femte dimensionsbevidstheden med kontakt til sjette dimensionsbevidstheden. Det betyder, at I automatisk har kontakt til en forståelse, som giver anledning til at stoppe med at vente. Hvordan det? Det sker på grund af jeres bevidsthed om, at selvom der er en tidslig udvikling i jeres virkelighed, som I skal tage jer af, så lever I hele tiden dynamisk i udvikling og udveksling med jeres omverden.
Det betyder, at selv når det ser ud som om der er stilstand i jeres virkelighed, i jeres liv, så er der overhovedet ikke stilstand. Der er hele tiden udveksling og udvikling. Det er bare et spørgsmål om, hvor man kigger hen.
Lige nu åbner den bevidsthed sig hos mange mennesker på jorden. Der er nogle af jer, som har gået sådan det meste af livet, og nogle som kommer til at følge efter i løbet af de næste år. Men hos de fleste åbner det sig i disse år, i disse måneder. Åbningen gør, at du kan stoppe med at vente.

Når du venter, så sætter du næsten hele din bevidsthed på pause. Det føles ikke sådan. For de fleste mennesker lever med stort set hele deres energi i brug, imens de venter. Energien bliver brugt til at håndtere de fortrydelser, som der er tid til at forholde sig til, imens de venter. Den bliver også brugt til at frygte og længes efter det, som kommer. Det er der nemlig også rigeligt med tid til at få plads til.
Den eneste funktionelle del af ventefunktionen er, når du som menneske går ind i at vente. Det er funktionen, hvor du bevidst bruger din energi til at forholde dig til problematikker og livet på en konstruktiv måde. Den måde hvor du “sover på” det, som vi har været omkring tidligere.

Når din bevidsthed er klar til det, er det ikke sikkert, at du automatisk kommer til at stoppe med at vente med det samme. Vane og bevidstløshed gør, at I tit kan gå i ret lang tid, inden I opdager de nye muligheder. Men du kan sagtens åbne ballet selv. Det første skridt, du skal tage, når du vil holde op med at vente, er at trække din energi hjem i dig selv. Det sker nemlig sjældent af sig selv. Ikke engang selvom du er holdt op med at vente.

Du starter med at lægge din bevidsthed ind i dit kraftcenter. Det gør du ved bare at ønske dig derind. Når du har mærket, hvordan du skifter bevidsthed, eller har ventet i fem minutter, så giver du dig til at vælge at trække din energi hjem i dig selv. Du gentager det for dig selv i ca. 15 minutter, imens du forsøger at holde øje med, hvordan det føles at være dig.
Når du er færdig, vil du måske opleve en fornemmelse af at lande indeni. At der er en bevægelse, som var i gang i dig, som stoppede. Derefter skal du gå rundt i din virkelighed og opleve forskellen. Du behøver i første omgang ikke at gøre andet. Dette er nemlig nok til, at der pludselig bliver plads i dig til, at din energi arbejder med, der hvor du er lige nu. Uanset om du ved det. Uanset om du kan mærke det. Uanset om du forholder dig til det. Så bliver al din ledige energi nu brugt til at hjælpe dig med at få dine funktioner i dig optimeret og tunet.
Når dine funktioner bliver optimeret og tunet i dig, de bevidste, halvbevidste og ubevidste, så gør det, at den udveksling, som du har brug for i din bevidsthed og med dine omgivelser, bliver optimeret. Det virker som en blanding af et energiboost og en fintuning.

Prøv det i din virkelighed. Når du har gjort det i en længere periode, vil det være noget, som automatisk sker, hver gang du vælger at samle dig selv. Det er noget, du i virkeligheden gør som menneske hele tiden.

Den enkelte funktionelle del af ventefunktionen, hvad så med den? I den fintunede og boostede udgave, der virker den nærmest ubetydelig. For med den optimerede funktion, der sker håndteringen af problematikker gennem halvbevidstheden og ubevidstheden meget bedre, hurtigere og dybere.


 

Den niogfyrretyvende kanalisering fra de ydre kanter af universet

Kanalisering fra de ydre kanter af universet 7. marts 2016

49. dag
Livet som leves gennem det at trække lys ind som eneste næring er for fattigt på jorden nu.
Der findes væsner her på jorden, som kan det nu. Deres sjæl kommer fra steder, hvor lys er eneste næringskilde. Samtidig har de en sammensætning i struktur, som gør, at deres celler er nøjsomme. Det er en sjælden sammensætning. Hvis cellerne er nøjsomme er de samtidig ekstra robuste.
Selvom I som mennesker generelt ikke er klar til at leve af lys, så er det ikke det samme, som at I ikke er klar til at tage energien ind på et højere niveau fra den næring, I får.
Den Nye Tids bevidsthed giver jer adgang til at kunne leve rigere af mindre mad. Det er det modsatte af det, som sker lige nu, hvor I næres for lidt af det I spiser. Både fordi I spiser forkert i jeres del af verden – i hvert fald i stor grad. Men også fordi, I altid er i en forkert tilstand, når I spiser. De fleste af jer er i hvert fald.
Nogle af jer oplever i glimt og til tider, at I glider ind i den tilstand, hvor I ikke bare spiser, men hvor I tager næring ind.

Hvis du vil ændre din tilstand i forhold til at kunne tage mere næring ind af det du spiser, så kan du gøre det ved at ændre din indstilling til dig selv og din mad.
Du skal starte med at sørge for, at du spiser når du er sulten uden at være meget sulten. Bagefter skal du sørge for, at du spiser det, som du har lyst til. Når du spiser, skal du spise lidt og nyde hele oplevelsen. Synet, duften, smagen og fornemmelsen i kroppen, imens maden ”lander i dig”. Hold pause, når du har spist lidt. Mærk, hvordan maden får din energi og din tilstand til at ændre sig. Lad dig dvæle ved det.
Hvis du oplever, at din energi stiger, så mærker du efter, om det stadig er den mad, som du lige har spist, du har lyst til. Hvis det er det, så fortsætter du på samme måde. Hvis du mærker at din energi falder, eller at du bliver utilpas på andre måder, så slipper du bevidstheden om den mad du spiser og giver dig til at lede efter det næste, du skal prøve.
Sådan fortsætter du, til du kan mærke, at du er næsten mæt eller lidt mæt.
Så takker du for den mad, du har spist. Du takker jorden, den som har arbejdet for maden, energien den kommer af og hvad du ellers er relateret til, som du kan takke.
I starten skal du vælge et relativt enkelt udvalg, som du har erfaring med, at din krop reagerer godt på. Det må godt være små retter, eller forskellige små sammensætninger af mad. Så det ikke bare er enkelte råvarer du spiser. Det skal være et enkelt udvalg, for at du kan overskue omfanget og mulighederne.
Når du har udfoldet denne mulighed som nybegynder et stykke tid, så kan du gå til næste niveau, ved at give dig selv flere muligheder.
Men på et tidspunkt, så bliver der et kollaps og et sammenfald med bevidstheden og ansvarligheden omkring madspild og energispild. Det næste du gør for at imødekomme dette kollaps, er at mærke ind i mulighederne.
Du kan stille dig selv mulighederne, eller enkelte af mulighederne, inden du tilbereder dem. Derefter mærker du, hvordan din krop vil tage imod de enkelte muligheder, og så vælger du at tilberede den mulighed, som mærkes bedst.

Det er ikke sundt for mennesket at gå i grøfter. Hverken den ene eller den anden grøft. Hvis du har spist ubevidst og levet med konsekvensen, så kunne du måske få lyst til at spise totalt bevidst, for aldrig at lande i den samme grøft.
At leve totalt bevidst i jeres samfund er ikke muligt lige nu, som samfundet er sammenstillet. Hvis du forsøger at gøre det, så bliver du pålagt et pres, som er mere usundt for dig, end det er at leve delvist ubevidst i forhold til dit fødeindtag. Lad det være inden for dine normale muligheder og rammer. Lad det ikke fungere forstyrrende i dine sociale udfoldelser. Lad det være en åbnende læringsproces, som giver dig mulighed for at udnytte muligheden for at få mere ud af maden.

Som tiden går vil verden ændre sig på måder, som ingen kan forestille sig. Til den tid, er det naturligt at spise bevidst, og der er plads til det og det er ingen belastning. Indtil da, nyd turen, det er en opdagelsesrejse, som er berigende, underholdende og livsforbedrende. I hvert fald så længe, at i holder jer fra grøfterne.


 

Den otteogfyrretyvende kanalisering fra de ydre kanter af universet

Kanalisering fra de ydre kanter af universet 6. marts 2016

48. dag
Der er meget som mennesket kan – og der er mere som det ikke kan. Men alligevel, så er der ingen af jer, som endnu ved, hvor meget mennesket rækker til.
Der er i princippet ingen i universet, som ved det endnu. Men der ligger faktisk allerede et hav af erfaringer omkring, hvilke muligheder som ligger i den type væsen, som I har, og med den type bevidsthed, som I udvikler lige nu.
Erfaringerne siger, at I ender et godt sted. Men vejen dertil kan være i et væld af udgaver.
Nogle mennesker vil nyde turen imens andre vil lide på forskellig vis. Selvom der for nogle vil være lidelse, så er det dog ikke i skala med de lidelser, som har været forud for jeres opvågning og jeres modning.

Opvågning er et fattigt ord for det, I står overfor.
Som et enkelt begreb beskriver det jeres evne til at begynde at se jer selv udefra og forstå, at I er bevidsthed, at I er en del af et hele. Modningen, som I er i gang med at blive gjort klar til, er en helt anden ting. Det er et spørgsmål om, at jeres bevidsthed bliver klar til at rumme de forståelser, og de kompetencer, som gør, at I som individer i universet er bevidste, ansvarlige universborgere.
Det kommer til at ske i ryk og i forskellige stadier rundt omkring på jorden her i den første tid. Det bliver med tiden stabiliseret, så I følges mere ad.
Når I rykker i forskellige tempi, så kan det godt føles, som om åbning og modning giver adskillelse, som bliver større med udviklingen. Men i virkeligheden så er det kun i en overgangsperiode. Om ganske få år vil I begynde at samles i større omfang i enighed og fællesskab omkring den nye modenhed og den nye bevidsthed.

Det, som sker i tiden lige nu, er en ufravigelig konsekvens af, at I nærmest tvangsmodnes. Det betyder, at I skyder frem fra stenet grund og fra umulige steder. Det giver opbrud og kontroverser i en form og et omfang, som lige nu føles voldsomt.
Men vi kan sige jer fra et rent hjerte, at det omfang og det udtryk, som findes lige nu på jorden, trods alt er mildt i forhold til, hvad der tidligere har været i mennesket og i forhold til hvad vi ellers har set rundt omkring i universet.

Grunden hertil er, at mennesket bærer gnisten fra sjælen, gudsgnisten, inspirationen så tæt i sig, at den næsten altid spiller ind. De steder, hvor den ikke har plads lige nu, der er den på vej ind. Det er sikkert og vist.
Vi holder tæt øje med processen alle vegne. De steder, hvor der er brug for det, bliver der lavet ekstra indsatser. Både fra flowholdet, fra inspirationsholdet, fra inkarnationsholdet og fra de store udvekslingshold, som er tovholdere på den støtte, der bliver givet på jorden lige nu.
Vi sikrer, at der ikke i ustabiliteten sker et fælles samlingspunkt omkring det at være imod og nedbrydende. Ethvert forsøg på at gøre sådan en samling stor og stærk, har nu maksimal opmærksomhed fra vores lag. Vi går med det samme ind og destabiliserer samlingerne, så de ikke kan samarbejde. Det er yderst let at gøre, da deres udgangspunkt er nedbrydende, og det at være imod er i sig selv destabiliserende. Så det eneste vi gør, er at vende deres udgangspunkt mod dem selv.

Det er ikke fordi I som mennesker ikke stadig skal gøre jeres og tage jeres ansvar, som vi tidligere har opfordret jer til. Det handler om, at vi vil fortælle jer, at I ikke er alene om det. At alt det, som I gør for at samle jorden og skabe et ligeværdigt og kærligt fællesskab, er støttet i en grad som langt overskygger jeres fatteevne eller jeres forestillingsevne.

Når I er nået det første modningstrin, så vil de mennesker, som er inkarneret lige nu, med henblik på at bringe indsigten ind til jer i fællesskabet, begynde at se den fulde verden, som I går i.
Ved det næste modningstrin forplantes denne viden til store fællesskaber på jorden. Samtidig begynder budbringerne at se, hvordan universets opbygning forklarer jeres udgangspunkt.
Når I når det modningstrin, hvor de fleste ved dette, så ser alle den fulde verden, som I går i som mennesker og er en del af. Når I når dette modenhedstrin, så vil vi stige ned på jorden og begynde i praksis at dele vores visdom og kompetencer med jer.

Vi glæder os og er klar, når I er klar.


 

Den syvogfyrretyvende kanalisering fra de ydre kanter af universet

Kanalisering fra de ydre kanter af universet 5. marts 2016

47. dag
Hvis der nogensinde er nogen, der siger til dig, at du skal tænke dig om, så er de helt galt afmarcheret.
Hvis du skal finde ud af, hvad du vil med noget i livet, så er det nødvendigt, at du føler dig frem.
Din bevidsthed er så fabelagtig og kompleks, at din hjerne og tankerne kun rækker til en brøkdel af alt det, som du er.

For at få alt det du er med i beregning, så bliver du nødt til at føle dig frem. Ikke kun i dine følelser, men dedikeret i alt det du er.
Du har flere dele af din bevidsthed, som har adgang til din indre tilstand og dit formål. Du har dit hjertes visdom, din krops intelligens og din indre visdom, som alle tre i enighed, men med hver sin vinkel, kan vise dig, hvad det er du vil og hvor du skal hen.
Det er ikke nemt at nå til disse tre bevidsthedsområder i dig selv. Du har et hav af automatiske reaktioner og bevidsthedsvægge og -døre, som står i vejen for den frie adgang til de dele af din bevidsthed, som kan vise dig på vej.

Nogle mennesker har mere naturligt adgang til et eller to af bevidsthedsområderne. Man skulle tro, at det er en fordel. Men det er det ikke. Det er faktisk problematisk at være god til at mærke, hvad din krop og dit hjerte siger, hvis ikke du samtidig kan høre din indre visdom.
Din krop er meget nærværende omkring din aktuelle tilstand, og dit hjerte har stor visdom omkring omsorgsfulde og omfavnende anliggender. Men har du ikke adgang til din indre visdom, så ved du ikke, om det valg du tager, vil føre dig i den retning, som opfylder dig på sigt.
Har du adgang til din indre visdom og dit hjertes visdom, men ikke din krops intelligens, så får du problemer med ikke at trives i din aktuelle situation. Du kommer nemt til at overhøre eller fejlfortolke din krops klare og intelligente signaler, som skal sikre dig, at du trives på de mest enkle bevidsthedsniveauer. Det udsving, der kan komme af ikke at høre signalerne, giver ekko langt ind i dit følelsesområde og vil forstyrre din kontakt til din indre visdom såvel som til dit hjerte. Det giver på sigt skævheder, som medfører tomheder og forstyrrelser, hvor du nemt kommer til at opfylde dig med forhåndenværende muligheder i stedet for det, som du sundt og nærende har brug for nu.

Hvis du lytter godt og sundt og samarbejder helt naturligt med din krops intelligens og du samtidig har god kontakt til din indre visdom, så har de fleste samtidig adgang til deres hjerte. Men i de tilfælde, hvor det ikke er sådan, der vil det give en skævhed i livet, hvor du kommer til at gå for højt og lavt på samme tid. Du kommer til at beskæftige dig med de enkelte detaljer i dit liv, samtidig med at du beskæftiger dig med de højere perspektiver. Men det som giver nærhed og liv i dine psykiske lag, det bliver ofte tomt. Den tomhed giver en rodløshed og en rastløshed, som får dig til at være evigt søgende.

Den Nye Tid giver helt exceptionelt mulighed for at alle mennesker uden forudgående træning kan åbne op til de tre bevidsthedsniveauer i dem selv, hvilket giver adgang til balanceret indre guidning i livet.

Du starter med at kontakte din indre visdom. Det gør du ved at lægge bevidstheden ind i dit visdomscenter. Det er et punkt, som alle mennesker bærer, og som giver den direkte kontakt til din sjæls visdom, båret ind gennem din menneskelige bevidsthed. Det er det, som skaber dit højere selv. Du kontakter dit visdomscenter ved at trække vejret dybt og langsomt nogle gange, imens du ønsker dig i kontakt med dit visdomscenter. Du kan måske registrer det bevidsthedsskifte som det giver. Hvis ikke, så venter du bare fem minutter imens du holder fokus på dit ønske. Når du er i kontakt med din indre visdom, så spørger du, om der er nogen vejledning til dig. Når du har modtaget svar, så trækker du vejret dybt og slipper kontakten.

Du kontakter din krops intelligens ved, at du trækker vejret dybt nogle gange. Derefter lægger du din bevidsthed i hele din krop på en gang, og lytter til din krop. Uden at forholde dig til, hvad det er signalerne kommer af, eller hvad du skal gøre ved dem. Bagefter ønsker du din bevidsthed ind i dit visdomscenter. Når du har mærket bevidsthedsskiftet eller ventet fem minutter, så prøver du at spørge, hvad det du mærkede i kroppen betød. Du spørger bagefter, hvad du kan gøre for at ændre det eller fremme det, alt efter om det var noget negativt eller positivt, du registrerede.

Derefter trækker du vejret dybt nogle gange. Du ønsker dig nu kontakt til dit hjertes visdom. Du mærker bevidstheden skifte, eller du venter fem til ti minutter. Når du har ventet eller mærket bevidsthedsskiftet, så spørger du dit hjerte, om det har nogle råd til dig. Du tager rådene til dig og slipper igen ved at trække vejret dybt. Hvis du ikke fik noget råd denne gang, så tager du bare følelsen som kontakten til hjertet gav dig med ind i din dag.

Hvis du har et konkret spørgsmål eller en konkret problematik, som du forholder dig til, så kan du bruge samme metode. Du tager så spørgsmålet med ind i dit visdomscenter og spørger efterfølgende din krops intelligens, dit hjertes visdom og din indre visdom om råd. Gerne i flere runder.

Giv dig tid til det og gør det en dag, hvor du har ro og tilpashed i dig selv. Start ikke med svære og store problematikker, når du skal starte op som nybegynder. Giv dig selv lov til at være famlende og fumlende med noget meget let og enkelt. Når det er blevet rutine for dig at finde de forskellige bevidsthedsområder, så er du klar til at gå til de mere besværlige og vigtige områder i livet. Dem som betyder noget og som kan gøre store forskelle.

Når du er klar til det, så husk at gentage proceduren med spørgsmålet eller problematikken mange dage i træk, så du får din mening i forskellige udgaver af dig selv.

God fornøjelse med at åbne en af Den Nye Tids kompetencer i dig selv – og i fællesfeltet på jorden.


 

Den seksogfyrretyvende kanalisering fra de ydre kanter af universet

Kanalisering fra de ydre kanter af universet 4. marts 2016

46. dag
Lad lyset komme til jer med foråret.
I jeres del af verden er I alle i en cyklus, som følger årstiderne. Selvom I har undsluppet mørke ved hjælp af lys i boligen, og selvom I har undsluppet kulden med forskellige centrale opvarmningsløsninger, så lægger jeres system sig ind efter årstiderne. Det er oldgammelt og oprindeligt.

Lige nu skifter I imod de lysere tider. Det betyder, at energien og motivationen stiger i jer. Nogle mennesker mærker det tydeligt og markant, imens andre oplever det, som nærmest det modsatte. Det skyldes, at energien som starter op og motivationen som tændes, drukner i det skifte, som mange af jer stadig lander i.

Skiftet har været meget voldsomt, og restitutionen, som kommer her over de næste måneder, vil hos mange koste det overskud, som I får af foråret.
Det skal I ikke lade jer slå ud af. For når I lander i de tidlige sommermåneder, så vil de fleste af jer begynde at få fodfæste. Fodfæstet kommer til at udvikle sig over resten af dette år.
Først når I alle igen står over for foråret, så skifter tilstanden til udvidelse igen.

Når I alle går ind i den næste udvidelse, så vil det betyde, at følsomheden i forhold til årstidsskifte og de forskellige andre cykler, som I lever i og med, vil begynde at tage af. Det er en tilstand, som optræder på grund af den stabilisering, som opvågningen giver jer.
Det gælder uanset, om du er et menneske, som oplever at du er i opvågning, eller om du er et menneske som slet ikke er påvirket i lige netop denne tid. Det gælder også de mennesker, som du er i kontakt med, som du ikke kan snakke energi og opvågning med. Det kommer uanset indstilling og status i forhold til åbenhed.

Det, at I ikke længere vil være så følsomme for de forskellige cykler, vil med tiden medføre en meget større stabilitet i mennesket.
Det er forventet, at denne stabilitet vil forplante sig til hele bevidstheden og give grobund for større kontakt til den højere bevidsthed. Dette bør medføre en større ansvarlighed hos det enkelte menneske, som kommer inde fra det inderste i hver enkelt.
Som støtte til dette arbejde går der i denne tid et hav af lysarbejdere i gang med at støtte balanceringen af jorden og mennesket. Måske føler du dig pludselig selv tilskyndet til at gøre noget, som du ikke er vant til: Åbne din bevidsthed og gå stille og dele den med fællesskabet. Gå ind i fællesskaber omkring forskellige gøremål og forskellige ceremonier, som skal støtte processen i mennesket og for jorden. Gå stille i dine daglige gøremål og bede for jorden og menneskets åbning i denne tid. Hvis tilskyndelsen kommer, så lad dig folde ud og vær kaldet til arbejdet.

Fra den anden side af sætter vi nu massivt ind med en støtte for at ankre jorden op til forskellige steder i universet, hvor der er den samme stabile tilstand, som I lander i her i løbet af det næste år. Ankringerne skal hjælpe jeres energifelter med at vænne sig til ikke længere at være i cyklus med de svingninger, som er på jorden. Ankringerne skal også sikre, at mennesket og jorden lander i den højest mulige tilstand, når I stopper med at svinge med.

I din hverdag skal du blot åbne din bevidsthed i forhold til at holde øje med din sædvanlige svingning med årstid, måne og livsperioder. Du skal stille lad det være en del af din virkelighed. Så vil du med din bevidsthed støtte dig selv og fællesbevidstheden i at lande i den nye tilstand.

Når den nye tilstand lander på jorden, bliver der åbnet op for nye muligheder for bevidsthed og energiarbejde. Det går hurtigt i forhold til de tidligere tiders ændringer i bevidstheden. Men menneskets klogskab har overhalet menneskets visdom. Det er nødvendigt, at ændringerne sker så hurtigt, for at der kan opnås balance imellem klogskaben og visdommen -til glæde og varighed hos mennesket og af jorden.


 

Femogfyrretyvende kanalisering fra de ydre kanter af universet d. 23.2.2016

45.dag
Der er ikke mange mennesker, som kan se sig selv udefra. Der er flere og flere som kan, men det er et mindretal i forhold til, hvor mange der skal til, førend fællesbevidstheden ændrer sig markant.
Der er i høg grad brug for, at mennesker begynder at se sig selv udefra. For det er grundlaget for at kunne se udenom og igennem mønstre og automatreaktioner.

Hvis du gerne vil kunne se dig selv udefra, så skal du begynde med at prøve at mærke dig selv i løbet af dagen. Ligesom ”kigge til dig selv”. Når du kigger til dig selv, så skal du samle op, hvordan du har det og hvorfor du har det, som du har det. Du skal registrere fornemmelserne og erkendelserne indeni, uden at skrive det ned. Bare samle det op med din bevidsthed. Det skal du gøre i nogle uger til nogle måneder.
Når det er naturligt for dig at gøre det flere gange om dagen, så udvider du. Du begynder at hold øje med dig selv i perioder af gangen. Start med at vælge perioder, hvor du ved, at du naturligt bliver følelsesmæssigt presset. Overvær dig selv. Imens du overværer dig selv, er det vigtigt, at du ikke vurderer, dømmer eller reagerer på det, som du registrerer. Du samler det bare op.
Når du har gjort det i nogle uger til et par måneder, så begynder du at have et behov for at holde øje med dig selv hver gang du ved, at der er noget du kan blive presset af. Du gør det for at blive bedre og skarpere, og du begynder at kunne ændre på dine reaktioner på en fattet og rolig måde, imens du er i situationen.
Når du har gjort det til en vane at holde øje med dig selv på denne måde, så udvider du igen. Du udvider til at starte dagen med at holde øje med dig selv. Starter det op og lader det køre ”online”. Du slipper det ikke i løbet af dagen.
Det bliver en naturlig del af din bevidsthed.

Når du er nået til dette stadie, så har du dannet det første grundlag for at kunne begynde at se dig selv udefra og for at kende dig selv i forhold til omverdenen.
Når du kender dig selv i forhold til omverdenen, så kan du begynde at vurdere og regulere dig selv og din omgang med omverdenen. Er der nogle situationer, hvor du skal gøre dig bedre? Er der nogle situationer, hvor du skal trække dig hurtigere? Er der nogle situationer, hvor du skal trække vejret dybt og lade andre komme til?

Først når du ser dig selv ude fra, kan du begynde at regulere ud fra din aktion og påvirkning i stedet for ud fra din aktuelle psykiske reaktion. Menneskers psykiske reaktion er så omskiftelig og uforudsigelig, at hvis du prøver at regulere ud fra disse reaktioner, så kommer du til kort.
Når du har prøvet det et stykke tid, så finder du ud af, at det ikke kan blive stabilt. At det gang på gang driver dig ud i tilstande, som du ikke kan håndtere på en måde, som gør dig tilfreds og stolt af dig selv.

Alternativet er at bruge regler og normer til at regulere ud fra. Regler og normer er bevidstløse. Der er ingen aktion og reaktion i dem. Det er stivnede regler. Det er fængsler i ord, som hæmmer og nedbryder udviklingen. De er nødvendige, hvis ikke du kan se dig selv udefra. Men hvis du kan se dig selv udefra, så er de bare en hæmsko.

Den Nye Tid giver alle mennesker mulighed for at kunne se sig selv udefra.
Tidligere har det været de få forundt. De senere år er det åbnet for flere og flere mennesker. I dag er det en mulighed for alle.

Vil du hjælpe dig selv og jorden til det nye niveau af bevidsthed, så I frigives fra normernes tyranni? På en måde så ordentlighed og ansvarlighed samtidig når nye højder?
Så skal du begynde at se dig selv ude fra.


 

Fireogfyrretyvende kanalisering fra de ydre kanter af universet d. 22.2.2016

44. dag
Lange tider har der været mørke på jorden. Jamen der har også været lys? Ja det har der, men det lys har skinnet ud igennem mørke.
For mennesket er gennem sine instinkter per definition bærer af mørke. Dette mørke skal ikke forveksles med den slags mørke, der kæmper mod lyset som en gerning i sig selv. Det er et mørke, som søger sig selv og sin egen overlevelse, intet andet. At det så får alverdens andre perspektiver og vinkler igennem menneskets bevidsthed, som er så mangfoldig, det er en helt anden sag.

Når mennesket per definition er mørke som udgangspunkt, hvordan kommer jorden så nogen sinde til at blive et godt og harmonisk sted at være? Det er fordi mørket ikke skal bekæmpes, som det mange steder er forsøgt indtil nu. Mørket skal harmoniseres på plads med bevidstheden. Bevidstheden, som bæres af sjælslyset ind i mennesket, og som sikrer, at hvert eneste menneske i sit indre ved, hvad der er rigtigt og forkert. Hvis bare det menneske er stille længe nok til at høre sin indre, gode stemme.
Hvis det menneske kan mærke og høre den indre gode stemme gennem skammen, så kan det befries for mørket. For mennesket bærer en skam som kommer fra mennesketet selv, og som holder det i mørket. En skam som sikrer, at mennesket forsøger at være god, og som nogle gange forhindrer mennesket i at orke at være god. For hvis du skal forholde dig til alle de gange, hvor det har været nødvendigt at gøre ugerninger, fordi du ikke kunne finde ud af andet, førend du kan begynde at vælge det gode perspektiv, så er det let at blive træt på vejen.

Derfor er der altid en mulighed for sone og bøde. Det er en mulighed som ligger alle til gode. Det kræver blot, at mennesket ønsker sig at slippe for byrden af alle de negative valg og deres konsekvenser.
Derefter går en stund i gang, som indebærer en dyb kontakt til de negative valg og deres konsekvenser. Hvis du tør dykke ned i denne kontakt, med alt det du er, så vil du opdage, at i Den Nye Tid, der ligger der en ny mulighed for renselse. En renselse som gør, at du kan slippe byrden stille og enkelt. Måske nok med dybe smerter, fortrydelser og erkendelser. Men med en dyb indre kontakt til, at du samtidig gør det rigtige. Den indre kontakt, som gør, at det er muligt at gøre det af dig selv, uden du bliver presset eller tvunget til det.

Prøv det selv næste gang du støder på, at du har sagt eller gjort noget, som du fortryder i samme øjeblik. Lad dig selv komme i kontakt med fortrydelsen og alt det, som det medfører. Lad det fylde dig op og tillad dig gennemleve det. Ligesådan hvis du opdager, at du er kommet i kontakt med noget, som du tidligere har sagt eller gjort, som giver dig den samme fornemmelse. Lad dig selv få al den kontakt til det, som du overhovedet kan. Og oplev at det slipper.
Når det slipper, får vi så bare mennesker, som går rundt og er samvittighedsløse? Nej, det virker direkte modsat. For imens du lader det glide igennem dig, så lærer dine celler og din bevidsthed meget dybt og intenst, at det var en dårlig ide at gøre det. Så dybt og intenst, at du instinktivt vil forsøge at undgå at komme i samme situation fremover.

Desuden virker det ikke i negative nedlukkende spiraler, hvor du forsøger at “fortryde dig selv” til at blive mere negativ, ved at fortryde dine gode gerninger. Det kan ikke lade sig gøre, for din indre styrke vil aldrig kunne tage det alvorligt. Det vil ikke have nogen effekt. I stedet ville befrielsen nærmest automatisk få fat ved bare at berøre emnet. Så stærk er den nye kontakt med den højere bevidsthed efter løftet.
Hos nogen er det allerede landet, og I ved, hvad vi taler om. Hos andre er det først lige begyndt. Glæd jer.

Vi glæder os til, at balancen lander på jorden, så der ikke længere skinner lys igennem mørket men gennem bevidsthed.


 

Treogfyrretyvende kanalisering fra de ydre kanter af universet d. 18.2.2016

43. dag
Der er mange mennesker, som synes de ikke passer ind nogen steder. Det er fordi I som menneske har fået åbnet til jeres individualitet i for høj en grad i forhold til jeres modenhed. Når I får åbnet op til jeres individualitet i for høj grad, så ender det med, at I ikke kan se, hvad det er I hører sammen med, hvem det er I hører sammen med, og hvorfor.

Det har været en tid, hvor I som menneske har haft brug for at se jeres individualitet, og det er også stadig et behov.
I nogle dele af verden er der næsten ikke plads til individet og i andre dele har det for meget plads. Uanset hvilken udgave af ubalance du lever i, så er der behov for at få balance.
Individualiteten har sin styrke i forhold til at forstå hvor store roller og hvor stort et ansvar vi kan tage i forhold til vores udgangspunkt. Det har sin styrke i forhold til at kunne udleve vores behov og vores potentialer uden at blive hæmmet af fællesskabet.
Men hvis du ser dig omkring, og ser de mennesker, som lever det mest individuelle liv, som du kan se. Lever de så fuldstændigt uafhængigt af fællesskabet? Lever de uden behov for bekræftelse eller uden behov for at bruge fællesskabet til at være dem de er?
Du vil nok opdage, at det er yderst sjældent, at et menneske opfører sig som et isoleret individ og samtidig ikke har brug for fællesskabet for at vise både fællesskabet og sig selv, hvem de er.

I virkeligheden, så har I altid brug for fællesskabet. Fællesskabet hæmmer ikke individualiteten. Det er individerne, som gør det. Fællesskabet sikrer, at alle i fællesskabet har plads til sig selv. At de får den støtte og den udfordring, som hver og især har brug for. I hvert fald det fællesskab, som vokser ud af og op i Den Nye Tid.

Hvis du føler dig uden for fællesskabet, så er det nu tiden til at begynde at lukke fællesskabet ind i dit liv og melde dig selv ind i fællesskabet. Du behøver ikke engang at sige det til nogen. Det er nok, at du ændrer indstillingen i dig selv. Så vil du opleve, hvordan din virkelighed helt automatisk, ændrer sig tilsvarende.
Fællesskabet har brug for dig, ligesom du har brug for fællesskabet.

Der har i jeres dele af verden været et problem omkring fællesskaberne, at de har været bestående af en samling af individer, som egentligt ikke ville være fælles om noget. De ville måske være fælles imod noget eller være fælles om at sikre deres interesser. Ikke de fælles interesser.
Denne indstilling har til dels skyldtes umodenhed og til dels ubalancer som følge af overflod og mangel på opdragelse fra livet. Når I nu går ind i Den Nye Tid, så bliver i tvangsmodnet på den gode måde. Det betyder, at I får muligheden for at glide ind i de sande fællesskaber.
Det er lige meget, om I tidligere har været mennesker, som har været i fællesskaber, om I har kunnet lide det, eller om I har trivedes med det.
Det handler om, at I nu har nye muligheder. Muligheder som vokser som jeres begrænsninger falder på stribe indeni.

Prøv det i dag, prøv det i morgen.
Når de nye fællesskaber vokser, så forsvinder forstyrrelsen om adskillelsen. En forstyrrelse, som giver så meget smerte i jeres del af verden. En unødvendig forstyrrelse som medfører en unødvendig smerte.


 

Toogfyrretyvende kanalisering fra de ydre kanter af universet d. 17.2.2016

42. dag
Der er ikke nogen mennesker, som lider med vilje. Alle mennesker ønsker sig et lidelsesfrit liv. De ønsker at gå let og frit igennem tilværelsen og nyde alt det, de har lyst til. De ønsker sig frihed og fred.
Men alligevel findes der næsten ikke nogen mennesker som ikke lider. Selv mennesker, som lever under vilkår, som skulle give dem muligheden for at leve et fuldstændigt lidelsesfrit liv, de lider.
Er det så, fordi der er et skjult ønske om at lide? Det har der været mange psykologiske tilgange til indtil nu, som har hjulpet jer med at finde forståelse.

I virkeligheden handler det om, at I har et oprindeligt drivkraftscenter. Et drivkraftscenter, som skal sørge for, at I overlever og fører slægten videre. Det drivkraftscenter har det ikke godt med lediggang. Hvis ikke der er noget at forholde sig til i forhold til at sikre jer, eller jeres viderebringelse af generne, så giver det sig til at lede efter noget at forholde sig til.

Det er ikke exceptionelt at have sådan et system. Det har alle levende væsner. Det exceptionelle er, at I har så meget bevidsthed, samtidig med at jeres drivkraftscenter stadig er fokuseret på hovedsageligt at sikre jeres overlevelse og viderebringelse af generne.
Så snart det center bliver stille, så får I fred, fordragelighed og frihed. Det er den tilstand, som sikrer jer, at I kan få det, som I gerne vil have det, næsten uanset jeres ydre vilkår i livet.
Der findes selvfølgelig mennesker, som lever under så stort et pres, at det er meningsfuldt, at deres drivkraftscenter hovedsageligt er beskæftiget med overlevelse og viderebringelse af generne. Men så snart de mest nærliggende behov for næring og husly er opfyldt, så er der grundlag for tilfredshed.

Hvordan skal du så som menneske nogen sinde nå til den tilstand af ro og tilfredshed? Hvis din primære drivkraft hele tiden søger noget at give sig til, som skal sikre dig.
Du skal transformere dit drivkraftscenter. Hvordan transformere du det? Det gør du ved at slukke det, og det kan du ved at begynde at lægge din bevidsthed ind i de stunder, hvor du kan bekræfte, at du er sikret.

Du skal give dig god tid til at spise. Når du spiser skal du mærke, hvordan næringen strømmer ind i dine celler. Hvis ikke det føles sådan, så skal du spise noget andet. Når du er mæt, skal du bruge en stund på at mærke mætheden og roen. Derefter skal du lægge fornemmelsen ind i din bevidsthed af, at dette er en grundtilstand for dig, som du ikke behøver at gøre mere ved.
Det samme gør du, når du slukker din tørst, når du tager et bad, når du er med dine børn eller med din familie. Når du lægger dig i din varme seng og trækker tæppet over dig. Når du lukker din dør og er sikret. Hver eneste detalje i dit liv, som viser dig, at du er dækket, skal du lægge din bevidsthed ind i, i alle detaljer.
Så vil du begynde at transformere dit drivkraftcenter.

Vær kreativ i processen. Få flere og flere detaljer på. Den Nye Tid og jeres hævede bevidsthed giver jer muligheden for at lave transformationen komplet. Det har tidligere været muligt at gøre noget ved det. At løfte jer, så I ikke var styret af det mere. I hvert fald ikke så tydeligt.
Men her i Den Nye Tid, er det muligt at gennemføre transformationen. En transformation, som giver jeres drivkraftcenter mulighed for at beskæftige sig med, hvad der skal til førend I trives. Med jer selv og med andre.


 

Enogfyrretyvende kanalisering fra de ydre kanter af universet d. 14.2.2016

41. dag
Livet på jorden har længe været i en voldsom udvikling.
Der har været tider, hvor der har været mere grov vold i forhold til hvor få mennesker, der egentligt var på jorden. Men i forhold til, hvor mange mennesker som er nu, og i forhold til hvor meget I ved om, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. Så er der overvældende meget vold og blodsudgydelse.

Dette skyldes forstyrrelserne. Forstyrrelserne, som afholder jer fra at være i kontakt med jeres oprindelige hjertelige indre visdom. Forstyrrelserne, som fraholder jer at være det væsen, som holder lyset for sig selv og for andre på jorden.
Når I er dette autentiske væsen, så kan I slet ikke udgyde blod og vold over for jer selv eller andre.

Lige nu går jorden igennem en transition. Transitionen betyder, at volden går fra at være allestedsnærværende til at være mere sjælden.
Der er ikke udsigt til, at volden forsvinder helt fra jorden, som det ser ud nu.
Men det ser ud til, at mennesket skifter til en ny form for ansvarlighed. En ansvarlighed hvor vold og uagtsomhed af voldsom karakter vil medføre, at andre mennesker vil stoppe dig. Du vil ikke få lov til at udøve vold eller anden form for krænkende adfærd over for andre mennesker. Det vil stoppes af de mennesker, som opdager det.
Når volden stoppes, vil det blive sikret, at de, som udviser den voldelige adfærd, ikke kan komme til at gentage den.
Hvad der skal til for at sikre dette, er uvist endnu. Men det vokser stille fra grunden af i denne tid.
Når det folder sig ud, vil konsekvens på jorden få en helt ny betydning. Den bliver sand og retfærdig. Den bliver sikret og endelig.

Vi ser mennesket vokse fra grunden af nu. Det betyder, at tiden er voldsom og mange steder dybt uretfærdig. Vi vil hjælpe jer med at bære lyset og håbet. Lyset og håbet i visheden om, at der sker et skifte, og at det skifte ikke kommer udefra, men indefra i mennesket. Gennem bevidsthedsåbningen, som langsomt forplanter sig i alle menneskers bevidsthed.

De mennesker som er klar til at tage imod bevidsthedsåbningen, vil reagere først. De vil forlange aktion og retfærdighed. De vil forlange, at der ikke længere accepteres vold og uret. Men de vil i første omgang famle efter den sande og gode løsning. For retfærdighed og for sikringen af, at der ikke kan gentages udåd. Der vil blive famlet i en tid, indtil løsningerne lander på jorden og i menneskets bevidsthed. Men det vil komme. Og det vil lande i fællesskabet, så mennesket bliver fælles om at sikre, at vold og krænkelser bliver stoppet. Imens de mennesker som udfører dem aldrig får lov til at gøre det igen.

Indtil da må alle I mennesker som bærer troen og håbet og lyset. Lyse for de andre med alt det I har at lyse med. Indtil Den Nye Tids retfærdighed er landet.


 

Fyrretyvende kanalisering fra de ydre kanter af universet d. 14.2.2016

40. dag
Der er ikke mange mennesker, som går frivilligt rundt og blotter sig. Og her taler vi ikke om den fysiske blottelse. Men den blottelse, hvor I som menneske viser jeres svagheder og jeres fejl.

Kommer det bag på dig, hvis vi siger, at du i den nye tid, skal til at vise dine svagheder og fejl hele tiden? Offentligt og frivilligt. Det fører med sig, når bevidstheden åbner sig. Der er ikke længere nogen grund til at skjule det over for andre, som I ikke længere kan skjule for jer selv.
Hvis i skjuler det over for andre, uden at kunne skjule det for jer selv, så giver det jer en konstant byrde. En byrde af at være fejlagtig, fej og uden troværdighed. Ved at åbne op for at kunne blotte jeres fejlbarlighed, så slipper I for en stor byrde.

Det er ikke nødvendigt, at blotte jer ved at skrive en artikel i avisen, eller ved at sætte et banner op over jeres indkørsel. Det er nok at indrømme det over for de implicerede. Det vil sige, dem som der har en interesse og som er inddraget i det emne eller det område, hvor du er fejlbarlig.
Nogle gange er det muligt at indrømme fejlbarligheden inden I går i gang med at gøre det, I skal. Simpelthen ved bare at give udtryk for f.eks. manglende erfaring eller manglende evner. Hvis interessen, iveren og viljen til at virke og gøre en forskel er der, så skal det ikke nødvendigvis stoppe jeres indsats, selvom I er fejlbarlige inden for området. Hvis bare I indrømmer det over for jer selv og andre. Så er det en ærlig sag, og en mulighed for at få de evner og den erfaring som skal til, for at blive så god til det, at det ikke længere er relevant at gøre opmærksom på din fejlbarlighed.
Andre gange opdager du først selv din fejlbarlighed efter du har været i gang, eller lige imens det sker. Så er det nødvendigt at gøre opmærksom på det så hurtigt som overhovedet muligt. Derved sikrer du dig at alle implicerede får mulighed for at agere og foretage valg i forhold til, at det er sådan det er.
Så bærer I igen ansvaret i fællesskab.

Når du begynder at blotte dig på denne måde, så finder du ud af, hvor meget identitet du tidligere har haft i, hvordan andre har set dig. Denne identitet er ved at blegne. Det skyldes Den Nye Tids bevidsthed, hvor identiteten ændres fra at være bundet til det vi kan, til at være bundet til det vi vil og det vi mener.
Friheden fra identiteten i det vi kan giver mennesket mulighed og grobund for at gå fra at vælge og handle ud fra hjerne til at vælge og handle ud fra hjerte. Vi glæder os og ser allerede nu, at hjerternes valg spirer frem rundt omkring på jorden.

Hvad vil der ikke ske, når hjerterne får rigtigt fat og begynder at sætte de store dagsordner i verden?


 

Niogtredivte kanalisering fra de ydre kanter af universet d. 12.2.2016

39. dag
Leg er liv og liv er leg.
Som menneske har I med jeres bevidsthed en helt unik mulighed for at gå legende igennem tilværelsen. Hvad vil det sige at lege? At lege er at få gerninger gjort imens det er underholdende. Det at underholde sig selv med gerninger, som alligevel skulle gøres, er noget som mennesket bærer som et stort potentiale.

Der er mange andre væsner på jorden, som underholder sig og nyder. Men menneskets væsens sammensætning har en ganske bestemt funktion, som gør det ekstra legende og interessant at tilgå livet fra dette perspektiv. Det er menneskets evne til at se tingene fra flere forskellige sider og flere forskellige perspektiver, som gør forskellen.
Der er ingen andre væsner på jorden, som har denne evne. Det betyder, at du alene gennem det at prøve at se tingene fra flere sider på samme tid, kan begynde at underholde dig selv. Mennesker gør det måske allerede, men uden at kunne se den mindste underholdning i det. De ser det mest som en anstrengelse.

Det der skal til, førend I begynder at se det som en leg, det er at det meste af jer har det godt, imens I gør det. Så kan det godt være, at der er en del af jer, som synes det er kedeligt. En del af jer, som synes det er anstrengende. Eller en del af jer, som synes at det tager alt for lang tid. Men hvis resten af jer har det godt, bliver fyldt op og har det fantastisk, så kan det stadig blive en leg.
Måske skulle du udfordre dig selv og udforske denne mulighed i hverdagen? Måske skulle du prøve ved hver eneste gerning, du gør i din hverdag, at få den til at blive en leg. Give dig selv noget, som du kan nyde, imens du gør det, som du alligevel skal gøre.

Måske er det svært for dig at finde et udgangspunkt? Men både konkurrence, æstetik og kreativ udfoldelse er gode udgangspunkter. Prøv imens du gør noget af det, som du allerede gør, at gøre det bedre eller hurtigere end du plejer at gøre det. Prøv at måle det imens. Grin af dig selv imens du gør det. Mærk om du synes det er sjovt. Mærk, hvad der tændes i dig. Er det legende for dig?

Prøv at gøre noget af det du skal, og imens du gør det, så gør det smukt. Gør det ekstra elegant og sammensæt det eller arranger det på en måde, som giver dig tilfredsstillelse indeni. Er det rækkefølge, farvesammensætning eller skulpturel udformning, der giver dig en æstetisk oplevelse? Er det duft, tone og formål? Eller er det meningen, ærligheden og ansvarligheden? Prøv dig frem. Hvad kan få det til at føles interessant og legende?

Har du nogen sinde prøvet at bruge din kreativitet og din intelligens til at ændre på den måde, som du gør det, du skal gøre? Kan du gøre det bedre, klogere eller mere fuldendt? Kan du gøre det til noget andet end det, som det allerede er? Kan du inddrage noget mere af det, du skal på samme tid, så det går op i en højere enhed?
Får det dig til at blive fyldt op, at du gør det sådan? Føles det mere legende?

Hvis du begynder at gøre det, du allerede skal, til en leg, så giver du dig selv lov til at blive fyldt op med positiv energi imens du gør noget, som for de fleste mennesker plejer at fylde dem op af negativ energi. Eller måske fyldes du op af en stille tilfredshed med at være ordentlig og med at få tingene fra hånden, så de ikke indhenter dig senere. Så ender du med, at dit underskud bliver vendt til et overskud, eller dit overskud bliver større.

Hvis ikke det kan lykkes dig at få det vendt, så er det måske fordi dit liv er for fyldt med for mange ting, som koster dig energi som udgangspunkt. Så skal du huske ind imellem at give dig selv pauser og gode stunder, som kan fylde dig op.


 

Otteogtredivte kanalisering fra de ydre kanter af universet d. 10.2.2016

38. dag
Livet leves bedst forlæns og baglæns på samme tid.
Det er meningen, at I skal leve videre i styrke på jeres erfaringer, imens I ser fremad og indad på samme tid. Fremad ind i muligheder og åbninger. Indad i jeres inderste oplevelse i livet og af livet.

Det betyder ikke noget, om du forstår disse ord, eller ej. Det som betyder noget, er om du er begyndt at opleve, at du føler dig mere samlet og hel i denne tid. Om du det sidste halve år et gået fra at være usammenhængende i forhold til hvordan du har det fysisk og psykisk, til at der er en rimelig overensstemmelse imellem din tilstand i din psyke og i din krop?
Det skyldes den hævede bevidsthed. Din nye bevidsthed. Den Nye Tids bevidsthed, som er beliggende i alle mennesker nu. Lige nu er det for mange mennesker så nyt, at de ikke rigtigt fornemmer en dybere forskel. Det hele glider sammen i hverdag og de normale udsving i livet, som er hårde og belastende.
Men hvis du nu prøver at mærke efter, så kan det være, at du opdager, at der er en meget større sammenhæng imellem hvordan du har det fysisk og psykisk, end du har registreret før.
En del af det skyldes, at du er bedre til at registrere det med den udvidelse af bevidstheden, som følges med den hævede bevidsthed, hos de fleste i hvert fald. Men en del af det skyldes også, at der i virkeligheden er en større sammenhæng.

Hvis jeg så ikke oplever den større sammenhæng, er det så fordi jeg ikke har fået hævet bevidstheden, at jeg ikke nåede med? Nej, alle nåede med. Der er ikke nogen, som er gået fri. Det er bare ikke alle, som har opdaget det endnu. Er det så fordi, jeg har været der for længe siden og allerede har fået den balance på plads, som giver sammenhængen? Det kan ske, at det er tilfældet, men så vil du opleve, at det bliver tydeligere for dig. At du begynder at forstå hvorfor du har det anderledes både fysisk og psykisk. Måske kan du også registrere hvad der kom først, det fysiske eller det psykiske?

Når den nye bevidsthed lander og integreres i jer, så betyder det, at I begynder at have adgang til helbredelse af psyken gennem det fysiske og af det fysiske gennem psyken. Det er ikke nyt, at der er en sammenhæng og den sammenhæng og forståelse er allerede landet på jorden og bruges i vid udstrækning.
Det nye er den kraft hvormed I kommer til at kunne heale, hvis I sikrer at der er en god stabilitet i enten det fysiske eller det psykiske og så lader stabiliteten overgå fra det ene til det andet system. Stabiliteten kan også oprettes fra et menneske til et andet. Både gennem det fysiske og det psykiske. I dette tilfælde kræves der bare en form for renhed, som ellers henføres til den gamle tids paradigme.

Det som i virkeligheden er spørgsmålet nu, er hvornår gennembruddet sker? Vi ser det allerede er ved at bryde sammen. Dæmningen har allerede sluppet de første strømme igennem, og de vil nedbryde resten af dæmningen, indtil muligheden flyder frit for alle.
Det vand som løber i gennembruddet nu, drives af de mennesker, som bærer lyset ind i Den Nye Tid. Der er mange slags i mange lag. Gennembruddet kommer, når realiteten af kraften i healingerne når til den ikke alternative del af verden.
Vi venter spændt på gennembruddet, som kommer til at betyde, at Den Nye Tids bevidstheds udvidelse kommer til at folde sig ud i en ny hastighed.
Lavinen ruller og fællesskabet på jorden kommer til at vokse op fra den berigede muld, der viser sig, når alle mennesker på jorden begynder at forstå, at I er en del af et hele – uanset hvad I kommer af og uanset hvor I kommer fra.
Da begynder alle rundt omkring at trække i den samme retning. Det er ikke sikkert det opleves sådan i den almindelige hverdag. Og det starter steder, som virker usandsynlige nu.
De reelle virksomheder og forskningsinstitutioner bliver de første.


 

Syvogtredivte kanalisering fra de ydre kanter af universet d. 9.2.2016

37. dag
Livet på jorden har aldrig været let at leve. Men det kommer til at blive bedre. I lever stadig på kanten. På kanten af Den Nye Tid. På kanten af den nye form for bevidsthed og på kanten af befrielsen.
Når man lever på kanten, så er alting ekstremt. Følelserne er store, kontrasterne er store og diametrale modsætninger er hverdag. Det er alt i alt det store perspektiv og de store toner, som hele tiden vælter rundt imellem hinanden. Der er næsten aldrig tid til at nå til de mere fintfølende nuancer.
På kanten går du enten med hovedet i skyen eller hænger i med neglene. Du ved aldrig, hvornår det skifter. Det ene øjeblik er der frit og frejdigt og det næste øjeblik er der uro og forstyrrelse.
Føles det sådan i dit liv? Så er det fordi du er kommet op på kanten.

Når du er kommet op på kanten, så går det kun fremad. Du vil opleve, at mange mennesker omkring dig lever et mere stabilt liv. De er stadig ikke kravlet op på kanten. Det er helt fint. Det er ikke nødvendigvis godt for alle, hvis hele menneskeheden kravler op på kanten på samme tid.
Hvis du ikke er på kanten endnu, så kan du kravle derop ved at begynde at stille spørgsmål til dig selv og til dit liv. Hvis du tør. Hvis ikke du tør, så har du ikke paratheden, og så skal du bare vente til den kommer til dig. Det gør den, når du er klar.
Hvis du tør stille spørgsmål til dig selv og dit liv, så start fra en ende af, og stil spørgsmål omkring dig selv og den måde du lever på hver dag. Måske finder du ikke svar på dagens spørgsmål. Så tager du det med til næste dag. Hvis du ikke har svaret indenfor tre dage, så går du videre til det næste spørgsmål. På et tidspunkt vender det ubesvarede spørgsmål tilbage, og så har du måske svaret.

Hvis du allerede er på kanten, så finder du fodfæste ved langsomt at sikre dig, at du lægger dig fast på nogle enkelte valg, som du ikke ændrer hele tiden. Du finder et udgangspunkt og en sammenhæng, som du starter ud fra. Husk at der ikke er noget, som er fastlåst. Det meste kan omgøres og udleves på flere måder igen og igen gennem livet. Måske ikke på nøjagtigt den måde du kunne nu, men de fleste tog kommer igen senere. Så selvom du tager en beslutning nu, så afslutter du ikke alt andet. Du går bare et skridt ind i Den Nye Tid.
Hvis ikke du tager nogle nye beslutninger imens du hænger på kanten, så bliver du ved med at være på kanten. Livet på kanten er opslidende i længden. Desuden har vi brug for, at der er nogle flere mennesker, som lever på kanten, der begynder at tage nogle nye beslutninger. Simpelthen for at få manifesteret Den Nye Tids virkelighed på jorden.

Husk at alting er dynamisk. I lever i et kontinuum af energi, som giver jer livet og vejen. Når I udnytter både livet og vejen og alle de muligheder, som I har for at komme ind i hjørnerne og ud i livet, så sørger I for, at der er liv i kontinuummet. Det er det liv, der udleves på denne måde, som skaber jeres virkelighed i Den Nye Tid.

Når flere og flere mennesker begynder at få fodfæste i Den Nye Tid, så kan den endelige forståelse af betydningen begynde at lande på jorden i menneskene. Vi er spændte, som mange af jer er det.
Hvilken form får det? Hvor hurtigt kommer det til at gå? Hvor langt rækker menneskets gode vilje i forhold til potentialet? Tiden er nær, hvor vi begynder at få de første antydninger af svar på disse spørgsmål.

Hvor hurtigt det går kommer an på, hvor mange af dem, som går på kanten, der begynder at finde fodfæste.


 

Seksogtredivte kanalisering fra de ydre kanter af universet d. 4.2.2016

36. dag
Der er mange mennesker, som synes at de bliver snydt. Snydt for liv, snydt for gode ting, snydt for muligheder og snydt for at have de samme udgangspunkt som andre.
Men det er en illusion.

De største gaver kommer til de mennesker, som har længst at kæmpe, førend de kommer til freden i sig selv. Gaverne er oplevelser, som bliver dybere og forståelse, som rækker længere.
Det er vel ikke det værd, tænker du måske? Men det er det. For hvert eneste dag i dit liv bliver mere intens, mere nærværende og mere rig. Hvert eneste øjeblik og hver eneste begivenhed, som fylder dig.

Selvom du kigger på de andre, som har et bedre og lettere udgangspunkt, og du ser, at de ser ud til at have det fantastisk. Så ved de ikke, hvad de går glip af. Og det er i princippet helt fint. For de har ikke brug for det andet.
Men med det udgangspunkt som Du har. Det udgangspunkt, som har gjort, at du har valgt sådan et liv, hvor du er kravlet langt op, og måske stadig kravler, førend du føler dig tryg og med fodfæste. Så kan du aldrig blive fyldt op af et liv, som leves i en bevidsthed, som ikke er slebet til, og som har levet uden tryk.
Deres udgave er ikke forkert. For dem. Men deres udgave ville være forkert for dig.

Er du lige nu i livet på en måde, hvor det ikke er til at se hverken ud eller ind. Så nytter disse ord ikke meget. Så føler du måske, at de næsten er hånlige. Men det er ikke sådan, det ser ud, når du kommer længere frem og får fodfæste.
Får jeg nogensinde fodfæste i livet? Nok til at kunne blive fyldt op og få ro? Det er der næsten ikke nogen mennesker, som ikke opnår. Det er bare forskelligt, hvornår I når det. Dem der har det sværest, når det ofte først helt og fuldt ud til sidst. Men på vejen har der været masser af oplevelser og tider med dybde og indhold, som har givet liv og erindringer, som fylder og gør rig. Rig på den måde, som aldrig kan mistes.

Selvom det kan være svært lige nu, hvis du har det hårdt – og det har mange mennesker på jorden lige nu – så kan du selv gøre en forskel nu. Grunden til, at du kan gøre en forskel, er Den Nye Tid. Du kan starte lidt nu ved at begynde at erkende, at der er noget, der flytter sig. Du kan ikke flytte bjerge, men du kan rokke med store sten.
Når vi når lidt længere frem, bliver det interessant at se, hvor store sten og bjerge, du kan flytte, hvis du gør det rigtige. Hvad er det rigtige så? Det rigtige er at begynde at lede efter rigdommen i dit liv. Rigdommen som ikke kan forgå, og som du ikke kan måle. Du skal lede efter den hver dag. Når du finder din rigdom, så skal du dvæle ved den. Du skal holde et øjebliks stilhed, imens du tager rigdommen ind, med alt det du er. Med alle dine sanser, med din fulde opmærksomhed og med alt det du har at opfange og nyde det med.
Så skal du lade dig fylde op af oplevelsen af rigdom. Lade den vokse og vokse. Gå med den så længe som du synes du har plads og tid til det. Men mindst et par minutter. Når du har brugt din tid og er fyldt helt op, så skal du lade tilstanden flyde fra dig og ud i universet med taknemmelighed.
Hvis du gør det hver dag, så vil du begynde at rokke med stenene. Selv de store sten.
De sten som udgør din skæbne, som fastholder dig i, at du skal kravle op af hullet for at opnå frihed og fred. Når du har rokket nok med stenene så falder de, og så vil en mere let udgave finde vej til dig. Jamen har jeg så ikke snydt? Og ville jeg så netop ikke mangle det, der skulle til, førend jeg kan nyde det dybt nok? Nej, for Den Nye Tid giver dig muligheden for at opsamle erfaringen på et højere og dybere niveau.

Det er faktisk derfor, der er så mange mennesker, som er bevidste, der lider lige nu. Det er fordi, de både lider på det højere og det lavere niveau. Det lave niveau slipper du ved at rokke med stenene. På det højere niveau er det meget lettere at flytte sig dybt og inderligt på kort tid. Men det kræver en vilje til at ville være lille og ville være ydmyg, selv når livet tilsmiler dig.
Hvis du kan bære denne vilje, er der mulighed for at skyde genvej. Ind i befrielsen og et liv der er frit og fredfyldt.


 

Femogtredivte kanalisering fra de ydre kanter af universet d. 4.2.2016

35. dag
Lyset kommer i jeres tid nu. Et lys som handler om oplysning og håb. Det ene kan ikke opstå, uden at det andet gror. Det kan godt se sådan ud, når I kigger jer tilbage. For mange trange tider har der været, hvor mennesket har fået mere indsigt og hermed mere smerte og byrde. Dette har til tider druknet indtrykket af det håb, som vækkes og vokser med indsigten.

Det er den tid og den del af verden, som I lever i nu, hvor der er den største grobund for håb. Der er mange liv, hvor tomhed er det største problem, og opvågningen fylder tomrummet ud. Samtidig er der mening og mulighed i mange liv. Denne indsatsmulighed, som åbner sig med den indsigt som åbnes, giver livet en mening, som går dybere.

Den dybere mening har I ikke fat i ret mange steder endnu. Det gør jer skrøbelige og urolige. Det giver en fornemmelse af rodløshed og af ikke at få gjort det, som I skal. Som om I ikke kan finde ro, og som om der vokser en utryghed eller en rastløshed i jer hele tiden, som I ikke kan adressere.
Når I når bare en lille smule mere frem, så bliver det tydeligere for jer, hvad det er, som I skal gribe og gøre i. Lige nu er det håbløst at lede efter meningen, hvis ikke den allerede står tydeligt for dig. Det handler om den meget specielle indstilling og den meget specielle stemning, som er i fællesbevidsthederne på jorden lige nu.
Det er som om, de holder vejret.

Udvekslingen med fællesfelterne er ekstremt svag og menneskets støtte fra de indre universer ændrer sig ikke meget fra dag til dag. Det betyder, at hvis du ikke allerede havde en god stabil kontakt for nogle måneder siden, så får du det sandsynligvis heller ikke lige foreløbig – i hvert fald ikke de næste par måneder. Det skyldes, at der ikke sker de store ændringer i bevidsthedsfeltet de næste måneder.
I hvert fald ikke af en karakter, som støtter den indre udvikling i den enkelte. Er der allerede en bevægelse i gang, så stopper den ikke automatisk lige nu. Det er de nye bølger og bevægelser i bevidstheden som ikke sættes i gang.

Om et par måneder er alt gået i stå, de sidste bølger er uddøet i den gamle tids frekvensspekter. Når denne tilstand nås, så starter det nye felt og de nye bølger op.
Så er det tid, for jer at begynde at lede efter meningen i jer selv igen, hvis ikke I allerede havde den. Hvis du allerede havde den, så er det muligt, at du kan se en dybere mening og en højere mening, end du allerede har fat i.
Hvilken mening giver det da, at finde en mening med livet og med alting? Det at have en mening med livet og alting giver ro. Prøv at forestille dig, at du ikke har den rastløshed og den fornemmelse af, at der er noget, du mangler hele tiden.
Det er resultatet af at have fundet en mening.
Jamen skal jeg så ikke på en pilgrimsfærd ud i verden? Skal jeg ikke lytte til en masse mennesker som ved? Skal jeg ikke studere eller læse en masse bøger? Nej det skal du ikke. Du finder meningen inden i dig selv, når Den Nye Tids fællesfelt starter op.

Hvordan det folder sig ud, det ved vi ikke endnu. Men det bliver godt og det bliver interessant og berigende på alle planer. Vi glæder os til at se med og støtte med det vi har at støtte med.


 

Fireogtredivte kanalisering fra de ydre kanter af universet d. 3.2.2016

34. dag
Der er mange mennesker, som går i ensomhed. Det er ensomhed så snart et menneske er alene og ikke ønsker det. Så snart et menneske længes efter andres selskab, og ikke har mulighed for at få det, så er dette menneske i ensomhed.
Ensomheden kommer af muligheden for isolation. Den verden, som I lever i, indeholder mange af den slags kulturer nu. Kulturer, hvor I har udnyttet muligheden for uafhængigheden, og har gjort det til ensomhed. Dette er en konsekvens af at kunne noget, som I ikke er helt modne til endnu.
Det er ikke fordi jeres udvikling er forkert. Den er bare gået så hurtigt, at I har fået overslag mange steder. Jeres problem med ensomheden er et af dem.

Gennem muligheden for at være sig selv fuldt og helt og kunne overleve på egen hånd, så har I mistet jeres sammenhængskraft. Sammenhængskraften kommer biologisk set fra jeres behov for at hjælpes ad for at overleve. Når det ikke længere er nødvendigt, så får I muligheden for at vælge.
Hvis I kunne vælge fra det modne sted i mennesket, så ville I aldrig vælge isolationen og ensomheden. Så ville I vælge den nye form for fællesskab. Den Nye Tids fællesskab. Det er et fællesskab, hvor man vælger at mødes og udvikle samfundet og hverdagen sammen til gensidig glæde og fordel.
Det er et fællesskab, hvor der er plads til at give og tage, men hvor der er nogle gensidige regler om ikke at tage mere end man giver. Det betyder ikke så meget hvordan man tager og giver, bare at alle bidrager på sin måde.

Når der ikke er noget overlevelsesbetonet i at bruge kræfterne på at drive sådan et fællesskab, hvad skal så drive det? Det skal fornuft og følelser.
Fornuften siger, at mennesket i fællesskab er meget stærkere, rigere og klogere.
Følelserne siger, at mennesket i fællesskab føler sig set, båret og nyttig.

Hvordan bygger vi så de nye fællesskaber op? Det gør I på de gamle rødder. I har allerede et samfund, som er bygget op på fællesskab i foreninger, sport og organisationer. Vælg det der ligger nærmest, og gå i gang.
Sørg for at du bruger den tid, som du synes du kan eller skal bruge på det. Gør det ikke til denne uges eller denne måneds projekt. Find det leje, som lige nu fylder det rigtige i din hverdag.

Sørg for at du går ind til fællesskabet med åbent hjerte og modet til at gøre en forskel. Et åbent sind og en indstilling til, at når du går ind og giver, så får du tilbage med det samme. Du får ikke tilbage efterhånden eller engang med tiden på mere eller mindre indirekte måder. Men direkte og spontant imens du er i gang.
Du skal ikke forestille dig hvordan du skal få igen. Du skal bare vide, at du får tilbage. Når du har bidraget og været åben imens, så skal du hver gang gøre op med dig selv: Hvad gav det mig at være med? Hvad gav det mig at bidrage? Ikke i forhold til hvad andre gør eller andre synes. Men i forhold til hvordan det var for dig at være med, og hvordan du har det bagefter.

Vi kan ikke forklare jer, hvordan det bliver. Andet end at det bliver godt og berigende. For det findes ikke endnu, og har ikke haft en tidligere kopi, som vi kan læne os op ad.
Derfor vil vi glæde os til at opleve Den Nye Tids fællesskab folde sig ud på jorden gennem hver eneste af jer, gennem hvert eneste valg I tager, og gennem hvert eneste bidrag som I giver til fællesskabet.


 

Treogtredivte kanalisering fra de ydre kanter af universet d. 2.2.2016

33. dag
Livet er nyt på jorden i forhold til livet i universet. Men alligevel er mennesket kommet utroligt langt i sin udvikling. Det, at udviklingen er gået så hurtigt, har givet jer vokseværk. Vokseværket får jer til at føle jer underligt tilpas. Det giver jer problemer med at forstå jer selv og med at forstå jeres verden.
Det går over igen.

Lige nu er I på kanten af den tid, hvor vokseværket slipper. Når det slipper, bliver I ikke alle vise og fantastiske væsner, som gør alt det rigtige hele tiden.
Der er faktisk ikke nogen der ved, om I overhovedet ender med at blive sådan. Det ser sådan ud, men det er aldrig til at vide, eftersom den frie vilje og alt tings mulighed eksisterer frit i universet.

Derfor er I i sandhed frie. Frie af forventninger og frie af det unødvendigt hårde liv på jorden. Hvordan eksisterer denne frihed i jer lige nu? Det gør den i jeres bevidstheds muligheder og i jeres hjertes visdom.
Der er mange mennesker, som ikke er klar til at forholde sig til hverken visdom eller bevidsthed. Betyder det så, at de ikke vil opleve friheden. Nej, de vil også opleve friheden, den kommer bare ind på en anden måde.
Det eneste, der er nødvendigt for at opleve friheden, det er en kontakt til hjertet og en kontakt til virkeligheden. Med disse to kontakter, så åbner friheden sig i enhver med tiden.

Der er mange mennesker, som ikke er klar til at lytte til deres hjerte. Det skyldes, at de har mistet tiltroen til hjertets visdom. I den nære tid som kommer, vil I opleve en massiv støtte til at åbne for den iboende hukommelse hos mennesket, omkring det at værdsætte hjertets visdom.
Hjertets visdom kommer ind på jorden på et væld af måder. Båret ind af mennesker, som er på jorden lige nu, og som lever gennem hjertet. De vil levere denne mulighed og åbning til alle dem, som er klar til det nu. Hvad så med alle dem som ikke er klar til det? De vil om ikke så mange år være i undertal.
Når mennesker er i undertal ender de med at overgive sig.
Dette kommer til at foregå i de kollektive bevidsthedsfelter, så lige nøjagtigt denne transformation, vil ikke bidrage til spændingerne i verden. Tvært imod så vil det åbne op for fred og fordragelighed på steder, som man slet ikke kunne forestille sig det.

Vil du selv gerne bidrage til denne åbning? Så gør du det ved, hver eneste dag, at elske. Når du elsker en, som du har let ved at elske, så skal du gå dybt ind i denne følelse. Imens du er i følelsen, så skal du vende den mod en, som du ellers ikke elsker, og så skal du se, hvad det gør ved dig. Hvad det siger dig.
Det er det første skridt til at åbne for hjertets visdom på jorden. Ikke kun i dig, men også i dem, som du i det øjeblik elsker.


 

Toogtredivte kanalisering fra de ydre kanter af universet d. 1.2.2016

32. dag
Livet går langsomt, når der sker for meget – og livet går hurtigt, når der sker for lidt. Det kan godt være, at det føles mindre sandt i virkeligheden, når I står lige midt i det hele. Men det er sådan det føles i jeres dybere virkelighed og i jeres overordnede perspektiv.

Det betyder, at det er vigtigt, at I ikke fylder jeres dage for meget op med gøremål og ting, som I skal tage stilling til. Det er mindst lige så vigtigt, at I ikke forholder jer for lidt til ro og overensstemmelse med jeres bedste livsudgaver. Det er ikke fordi hverdagen bliver kedelig af at I fylder jeres liv op med stille stunder og lethed.
Jeres liv bliver faktisk rigt og godt og vel udfyldt, hvis I følger sådan en opskrift. Det er livets udfoldelse i de dybere lag, som der bliver plads til på denne måde.
Tidligere har den slags stunder kunnet lukke op til tomheden og smerten. Det kan du såmænd også risikere nu. Men hvor tomheden og smerten før var både bundløs og uendelig, så er der endelig bund og ende på både tomhed og smerte.
Denne endelighed er opnået gennem mødet mellem de to livsgnister. Et møde som kommer ind og lander i jer her i Den Nye Tid.

Det at være i den nye tid, er et slags vakuum. For det gamle er her ikke mere og det nye er her ikke endnu.
Det er nødvendigt for jer at flytte jer en ganske lille smule bevidst, for at komme ud af dette vakuum. Denne nødvendighed udstrømmer fra Den Frie Vilje. Denne universelle antagede lov sikrer, at der ikke er noget menneske, som bliver ført. Det bliver støttet, vejledt og hjulpet dybt og inderligt. Men det bliver aldrig ledt. Støtten kommer inde fra, imens valget kommer udefra. Fra dit menneskevæsens valg i den fysiske virkelighed.

For at vælge noget, der bringer dig ind i Den Nye Tid, gennem vakuummet, er der mange muligheder. Men er der noget mere tillokkende, end at sikre dig, at du hver eneste dag har tid til at være dig selv i stilhed? Uden fastlagte gøremål og uden noget bestemt at tage dig til. Uden skemaer og uden aftaler.
Du kan starte med fem minutter om dagen, og så skal du hver uge fordoble dette antal minutter, indtil du har tre timer om dagen, hvor du ikke har planer. Disse tre timer kan variere fra en til seks timer dagligt. Men det må aldrig blive mindre, når du tæller over længere tid. De tre timer skal du bruge til at finde dig selv og tage livet ind.

På den måde sætter du tempoet ned og sikrer, at du lever, gennemlever og udlever hver eneste dag af dit liv. På den måde udnytter du det nye potentiale i mennesket til at fylde ud og fylde op.
Det lyder måske nemt. Men det er det ikke.

Prøv bare at sætte de første fem minutter af lige nu uden en plan – og se hvad der sker. Hvor længe går der, får du er i gang med at planlægge, eller før du er i gang med at håndtere noget, som du ved, du skal tage dig af?
Det giver ikke mening at fordoble de fem minutter før du har gennemlevet dem uden at springe tiden over. Først når du har gjort det fuldt og helt tre dage i træk, så sætter du tiden op til det dobbelte.

Er det mon besværet og indsatsen værd? Ja, det er mange gange det værd. Du kan prøve det med de første fem minutter, og se hvad der sker. Er det fyldestgørende og berigende, så kan du jo blive ved.


 

Enogtredivte kanalisering fra de ydre kanter af universet d. 28.1.2016

31. dag
Det er en god ide som menneske at begynde at leve livet. Ikke fordi det altid har været en god ide. Men fordi det nu er et udgangspunkt, som kan blive meget mere fyldigt, end det kunne før.

Jeres hævede og øgede bevidsthed gør, at der er mere plads inden i jer til at leve livet. Det har der vel hele tiden været, tænker du måske? Men det har der ikke. For selvom der har været meget plads, så har I ikke haft noget, som kunne fylde det hele ud.

Der har hele tiden manglet noget udfyldning, som har sikret balancen. Det er derfor, det har været så svært i jeres del af verden at finde balancen med indtag af nydelse og trøst. Det har været tilgængeligt og samtidig har I hele tiden manglet udfyldningen.
Det, at mangle udfyldningen, har både givet en kunstig følelse af at have behov for at blive fyldt op, og det har samtidig gjort det svært at være i en nydelsestilstand, samtidig med, at I er ansvarlige. Det samme gælder den anden vej rundt.

Det betyder, at I som mennesker har været tvunget til enten at være ansvarlige, eller at være nydelsesfulde. I hvert fald for de flestes vedkommende. Det giver et ubalanceret udtryk for mennesket, som ikke alene gør det svært at være ansvarlig og fyldt op på samme tid, men som også gør det alt for let at drive et menneske i fordærv. På trods af, at dette menneske ved bedre. På trods af, at dette menneske har alle vilkår for at vælge det bedste, det sundeste og det, som er mest fornuftigt.

Mange mennesker er kommet til et punkt, hvor de har givet op. Enten overfor alt, som er ansvarligt, eller alt som er nydelsesfuldt. Det giver mennesker, som er dybt uansvarlige, og mennesker som er meget fordømmende.

For er du for uansvarlig, så kan det være meget svært at komme tilbage igen. Går du for langt ud på den planke, så er der pludselig for meget ansvar og for mange forkerte beslutninger og gerninger, som du skal gøre op med, inden du kan være ansvarlig i det store hele. Små tiltag af ansvarlighed betyder lige pludselig ingen ting i det store hele. For der er for meget uansvarlighed, som ligger foran og skal løftes først. Det er for tungt og uoverskueligt. Og pludselig er det værste, som du kan få øje på ud af dit vindue, et menneske som lever sit liv i dyb ansvarlighed.

Fornægter du dig selv at være nydelsesfuld, så bliver du også nødt til at fornægte det samme for andre. Det er ikke til at holde ud som menneske at være så streng og bydende over for dig selv, imens du skal give plads og næring til andre. Du arbejder ud fra din vilje og ud fra drivkræfter som er selvopholdelses- og driftsbaseret. Næsten intet af det, du gør, er nydelsesbaseret. Det gør, at du går i underskud. Går du i underskud i længere tid, så kører du langsomt tør. Det værste at se på fra dette perspektiv, er et menneske som er uansvarligt og som bruger hele sit liv på at nyde.

Disse diametrale valg ligger ikke alene i arven, eller i miljøet, det ligger i selve den sammensætning og de valg, som I tager som menneske. Nogle har ganske vist bedre mulighed og anlæg for det ene end for det andet. Men det er altid muligt at gøre det anderledes.

Uanset hvad du vælger af disse to modsætninger, så er de ubalancerede. Mennesket leder efter balancen. Både som følge af opvågningen, men også som følge af det generelle ønske om overlevelse og trivsel for jer selv og jeres børn. I jeres del af verden udtrykkes det ved gentagene indføringer af principper i popkulturen, som i realiteten er basis og udgangspunkt for balance. Sund kost, sund motion og bevidsthedsudvidende foredrag og litteratur, er basisvarer for at nå balancen.

Det er ikke alene moderne. Det er ikke alene en nødvendighed. Det er nu en mulighed at nå denne balance. Det er derfor nu, du skal prøve at række ud imod balancen. Det gør du ved simpelt at give dig til at praktisere dagligt at øge din ansvarlighed, hvis du er uansvarlig, eller ved dagligt at øge din livsnydning, hvis du er fornægter af livsnydelse.

Når du gradvist øger din indsats i disse områder, så vil du opdage noget nyt. At Den Nye Tid og den tilhørende bevidsthed gør det muligt nu at gøre begge dele. At være begge dele. At det nu er muligt i realiteten at fylde hele din bevidsthed ud, så du kan være fyldt op og ansvarlig på samme tid.

Samtidig kan du sige farvel til tomheden og den dårlige samvittighed på samme tid.


 

Tredivte kanalisering fra de ydre kanter af universet d. 27.1.2016

30. dag
Der er mange mennesker, som lider på jorden lige nu. Der er færre mennesker som trives. Det betyder, at jorden som helhed er lidende. For at skifte denne tilstand, er det nødvendigt, at mennesker som helhed trives.
Lige nu ser det ud til, at det har trange kår, at denne tilstand af trivsel skal være overvældende på jorden.

Men skiftet er på vej. Den opbrudstid, som I oplever lige nu, er forudtiden for den tid, hvor mennesket vil trives. Der er mange år, som kommer til at være opbrudstid. Disse år vil være så omskiftelige, at vi ikke rigtigt kan forudsige konsekvensen og udviklingen på den korte bane. Vi har kun sikre prognoser på den lange bane.
På den lange bane retter mennesket ind i samhørighed og kærlighed og sikrer, at alle mennesker på jorden, overordnet set, er i trivsel.
Det er jo umuligt skulle man mene, når I kigger ud på verden, som den ser ud i dag.
Men intet er umuligt, når mennesket sætter al sin kapacitet og hele sin styrke ind på at bringe trivslen ind som det vigtigste af alt. Dette virker måske også utopisk? At mennesket i fællesskab skulle kunne sætte dette som det højeste og vigtigste af alt?

Hvis du kigger på et barn i børnehavealderen og du beder det om at vælge, hvad det skal have at spise hver dag, hvad det skal have på af tøj hver dag. Hvornår det skal i bad, hvornår det skal i seng. Så vil barnet aldrig vælge det sundeste. Det vil altid vælge det, som her og nu virker mest tiltrækkende.
Hvis du ser et ungt menneske i konfirmationsalderen, så ser du et helt andet billede. Du ser et stort barn, som med støtte vælger det rigtige. Som, når det sættes i kontakt med sin sunde fornuft, sagtens kan vælge det sunde alternativ – næsten hver gang.

Menneskeheden når lige nu konfirmationsalderen i bevidstheden. Og der er masser af støtte til at vælge det rigtige.
Det er meningen, at I inden for den næste tid skal nå voksenalderen. Om det lykkes at gøre det inden for fem, ti eller femten år er ganske usikkert lige nu. Men det er dette tidsperspektiv vi taler om.
Det er ikke fem, ti eller femten generationer. Det er inden for et overskueligt perspektiv i forhold til den udvikling, som er på jorden lige nu.
Mennesket kan ikke forudsige lige nu, hvordan verden ser ud om hverken fem, ti eller femten år. Der er så stor en dynamisk udvikling i gang, som er koblet op på bevidsthedsudvidelsen, så springet fremad bliver noget, som ikke kan forstås ud fra det, som I kender til nu.

Det eneste som vi kan sige, som I kan forstå er: Det bliver godt. Det bliver frit. Det bliver kærligt. Og det bliver balanceret imod trivsel og balance for jorden og for menneskene.


 

Niogtyvende kanalisering fra de ydre kanter af universet d. 26.1.2016

29. dag
Livet på jorden har ikke været her så længe, som man skulle tro. Der har været en meget heftig udvikling de sidste årtusinder. Dette har bragt mennesket fra næsten ubevidst tilstand til bevidst tilstand.
Det kan godt være, at det for det enkelte menneskes liv synes af meget. Men det er det ikke. Det er ekstremt kort tid, til så kraftig en udvikling.
Den kraftige udvikling har haft store konsekvenser. Både for menneskeheden og for jorden. Det er ikke et pres udefra, som har givet den hurtige udvikling.
Det er presset fra det jordiske liv – sammen med menneskets store potentiale.

Der er ikke nogen andre steder i universet, hvor der er set så stort et potentiale i forhold til at administrere lys og i forhold til at administrere energi.
Men mennesket har været som et lille barn med en meget stor maskine, som bliver sluppet løs i et område fyldt med korthuse og fine fontæner.
Der har ikke været den overordnede forståelse for konsekvensen af at have så lille bevidsthed og samtidig så meget kraft og vigør, som mennesket har båret ind med sit store potentiale.

Den Nye Tid skal ændre dette. Det har været planlagt i over 4000 år, at det er i denne tid, det skal ske. At menneskeheden som helhed vågner op til bevidsthed. Det skulle have været sket for 4000 år siden. Men den karmiske byrde i mennesket var for hård. Som det forstås af menneskets videnskab i dag, så er den genetiske arv fra jeres slægt og fra jeres forældre meget hårdt bundet i jeres cellers hukommelse.
Alle lag af bevidsthed er nu klar til at forstå og erkende betydningen heraf.

Vi har brugt over 4000 år på at samle universets visdom og transformere den, så den kan bruges til at støtte mennesket og jorden i at løfte sig ind i det bevidsthedsniveau, som det er muligt. Som det er nødvendigt, i forhold til størrelsen på den maskine, som I sidder på, størrelsen af jeres potentiale.

Støtten kommer ind, som den altid har gjort det, gennem bevidsthedsindstrømninger, som er styret af mestre. Den kommer ind gennem inkarnationer af arbejdsomme mestersjæle, som inkarnerer for at gøre en forskel, og den kommer ind gennem nye muligheder og ny viden, som skal hjælpe jer med at slippe den hårde binding til arven. Den hårde binding til den karmiske byrde i mennesket.

Det er gennem denne befrielse, at mennesket kommer til at gå opvågnet. Uanset om I søger det eller ej. I behøver ikke at lede efter mulighederne, hvis ikke I har et træk i jer selv efter det. Måske tændes dit træk efter at lede efter mulighederne for karmisk forløsning i kødet, så skal du selvfølgelig lede efter den. Men hvis du ikke gør, så er det også helt OK. Du bliver ikke stopklods for forløbet.

I overgangen i 2014 var der tilstrækkelig mange mennesker, der vendte sig imod at tage imod opvågningen. Hvis bare mere end halvdelen af menneskene tager imod støtten, så vil det vende på jorden. Vendingen er allerede i gang. Alle, der vender sig imod forløsningen, skal finde den.

For det regner ned på jorden med forløsningsmuligheder alle vegne i denne tid, og de er alle ekstremt kraftige.
Søg den du skal bruge, ved at gå efter din egen indre fornemmelse. Hvis det føles rigtigt, så prøv det. Føles det ikke rigtigt, så lad det gå.
Din bevidsthed er allerede så udvidet og åbnet nu, at du kan mærke det. I hvert fald hvis du sikrer dig, at du er stille nok indeni, inden du mærker efter.
Find det tidspunkt, hvor du normalt er allermest i ro. Mærk efter, om det er noget for dig. Mærk om du har et træk. Hvis det stadig er diffust, så prøv at sige det højt til en, du har tillid til, og som aldrig har travlt med at fortælle dig, hvad du skal eller ikke skal. Når du siger det højt, så kan du selv høre, hvad du skal vælge.

Uanset om du vælger at søge forløsningen fra den karmiske byrde eller ej, så er den kommet til jorden for at blive. Den er kommet for at sikre, at jordens folk består og forenes.


 

Otteogtyvende kanalisering fra de ydre kanter af universet d. 25.1.2016

28. dagDer er mange dage, hvor livet er tungt som menneske. Det betyder, at det er vigtigt, at I skatter de dage, hvor livet er let. Der er faktisk mange af dem også. Men de kommer nemt til at drukne i den store bevidsthed, som I har fået åbnet, uden at have helt styr på den endnu.

Det at holde øje med de lette dage starter om morgenen. Læg mærke til, om du har en god fornemmelse når du vågner. Hvordan det føles, når du står op og når du strækker dig. Hvordan du møder dagen. Går du let eller går du tungt fra starten.

Går du let, så starter du dagen med at takke for morgenstunden. Så går du videre ind i dagens dont og gør alt det du skal. Imens du gør det, så lægger du mærke til, om livet flasker sig for dig – for det meste. Eller om det er en af de dage, hvor det hele vælter. Hvis det flasker sig for dig, så takker du for den medgang som du har mødt på din vej.

Når du møder et menneske som får dig til at se dig selv eller livet i et andet perspektiv, når du møder en tekst, som får dig til at kigge op og forstå en ny sammenhæng. Når du pludselig opdager, at din krop er rar at være i når den arbejder eller når du hviler. Så husk at takke for oplevelsen.

Når dagen er omme, så behøver du ikke gøre op. For det gør du hele tiden løbende i løbet af dagen. Når dagen er omme, så gør du fortrædelighederne op. Forholder dig til de ting som var hårde og udfordrende, imens du holder alle de gode oplevelser tæt inde i dig selv. Lader det gode fylde dig op, imens du forholder dig til det hårde.

Du forholder dig til de hårde ting og udfordringerne ud fra et åbent perspektiv. Det som du kan gøre noget ved, det planlægger du, at starte med at gøre noget ved i morgen. Måske er det bare at planlægge noget, du går i gang med. Alting kan ikke gøres på en gang. Det som du ikke kan gøre noget ved, det lægger du i tænkekassen.

Tænkekassen er den funktion, som kommer af din komplekse bevidsthed, og som sikrer at der hele tiden, foregår noget i din bevidsthed, også når du ikke kigger. Det at lægge et problem i tænkekassen betyder, at din bevidsthed arbejder med det, uden at det koster dig kapacitet i den del af din bevidsthed, som du nyder dagen med.

Når du har fordelt dine oplevelser i tænkekasse og til morgendagens dont, så slutter du dagen med en kærlig gerning. Enten over for dig selv eller for en anden. Den gerning skal ikke være for stor eller overvældende, da du jo er på vej til at gå til ro. En lille god gerning, som ændrer stemningen og indstillingen inden i dig selv. Simpelthen ved den rene oplevelse af, at det kan lade sig gøre at gøre gode gerninger. Næsten uanset hvad.


 

Syvogtyvende kanalisering fra de ydre kanter af universet d. 24.1.2016

27. dag
Der er mange mennesker som lider nu. Mennesker som lider under mennesker og mennesker som lider under sig selv.
Mennesker som lider under sig selv, lider i virkeligheden over ubalancen fra slægten og fra sjælens uerfaringer. Begge dele i et spænd indeni, som kan komme mere fra det ene end det andet. Aldrig lige meget fra begge dele.

Der er på jorden en meget stor kendskab i de spirituelle vejes gang for mennesker til problemerne som kommer fra sjælens uerfaringer. Imens der i ikke spirituelle menneskers forståelse ligger en stor indsats i at forstå arvens betydning. Begge kredse har ret og uret. De har ret, fordi deres forståelse er sand. De har uret, fordi de mangler en stor halvdel af det hele. I begge kredse.
Sandheden ligger et sted lige midt imellem. Det sted, hvor der er en influens, både fra sjælens uerfarenhed og fra den slægtserfaring som hvert menneske fødes med, og har som udfordring at udnytte bedst muligt og udvikle til et bedre udgangspunkt end det, som det kom fra.

Dem som får børn giver udgangspunktet videre, direkte i arven. Men dem som eksisterer på jorden giver også udgangspunktet videre, blot igennem fællesbevidstheden, som er meget stærk. Både i lokal skala, såvel som i de større skalaer, som den kulturelle skala og de arketypiske skalaer.

Sjælens vej er belyst i mange kredse. Nogle dybt og svært forståeligt og andre let og mere spiseligt for alle. Uanset hvad er sjælens vej udtrykt i mennesket gennem sjælens pensum på jorden og sjælens personlige opgaver for en sag eller for et udtrykt formål.

Der er ikke nogen mennesker, som møder en stor byrde i arven såvel som en stor byrde i sjælspensum. Det er enten eller. Der ville ikke være nogen hensigt i at ligge så stor en byrde ind, at der presses fra begge sider.

Når der i forståelsen er stor forvirring, så skyldes det både, at mennesker næsten altid kun kender den ene side af sandheden. Men det skyldes også, at der med kontakten til både arven og sjælens pensum, er indtryk og forståelse, som flyder ind i bevidstheden i det enkelte individ og skaber grobund for forståelsen og bevidsthedens udvidelse og hævning.

Når mennesket for eksempel modtager genkendelse og information fra tidligere livs trængsler. Så kan det både skyldes, at den information letter forståelsen af problemer, som dette menneske kæmper med fra arven. Men det kan også skyldes, at dette menneske arbejder intenst på at få sjælens erfaring uddybet inden for området. Det opleves meget ens i et menneske, om det er det ene eller det andet. For det er det samme sanseapparat og den samme slags bevidsthed, som det lander i. Derfor bliver det forhåndsviden, der ofte bestemmer, om det kategoriseres som arv eller som sjælspensum, de udfordringer og den forståelse som åbnes.

Hvis du skal kunne mærke forskel i dig selv, om det er arv eller sjælspensum, så kan du ofte registrere det ud fra, om du har en personlig reference til problematikken i din familie. Er det et meget udtrykt problem i familien, så arbejder du ofte med arven. Er det derimod en problematik, som er meget fremmed for din familie, og som du føler, at du er ensom i, og som de har svært ved at forstå, så er det ofte sjælspensum.

Der vil altid være tilfælde, hvor denne regel ikke gælder. For eksempel, hvis du er i en familie, hvor i alle arbejder med det samme sjælspensum. Men hvis dette er tilfældet, så vil du opleve, at I alle sammen har en meget dyb og nær forbindelse. Så dyb og nær, at andre bemærker det hos jer. Fordi den er næsten unaturlig. På en positiv måde.

Det er ikke så vigtigt, at du helt nøjagtigt ved, om du har en opgave, som stammer fra at du arbejder med arven eller om det er sjælspensum. Det handler mere om, at I alle åbner op for forstå, at I alle sammen arbejder med begge dele. Men at det største pres altid kommer fra det ene erfaringsudvikling eller det andet.

I Den Nye Tid vil denne erkendelse åbne op for, at mennesket kommer til at mødes omkring videnskab og spiritualitet. Fordi begge områder bliver stærkere hver for sig og i fællesskab, når det erkendes, at der er to forskellige udgangspunkter for menneskets trængsler. Udgangspunkter med forskellige muligheder for støtte og hjælp til mennesker, som kæmper sig igennem disse trængsler.


 

Seksogtyvende kanalisering fra de ydre kanter af universet d. 23.1.2016

26. dag
Vi er her for jer, og når I er her for os, så vil udvekslingen gå i gang. Den udveksling som kommer til at betyde, at universets visdom bliver tilgængeligt for mennesket på jorden.

Findes der da mennesker andre steder end jorden? Ja det gør der, for mennesket betyder: Besjælet væsen. Når vi ser de andre mennesker i universet, så ville I nok ikke genkende dem som mennesker. Men fælles for dem alle er sjæsgnisten og potentialet til at bære lys. Det største lys kommer båret i et menneske, som vælger det.

Når I bliver en del af verdenssamfundet i universet, så bliver I fra starten af koblet op på en række bevidstheder, som i forvejen har arbejdet med at forberede mennesket på udviklingen. Det betyder i princippet en tydeligere kontakt med de mestre og bevidstheder, som allerede er beskrevet i menneskets historie.

Den tydeligere kontakt er en kontakt, som langsomt vil nå til alle mennesker. Det vil mange steder opstå som en kontakt med bevidsthed uden navn, og det betyder ikke noget for formålet. For formålet er udelukkende at åbne menneskeheden op til udvekslingen. Ikke at åbne dem op til historien.

Når alle mennesker får åbnet op til kontakten med de mestre og bevidstheder, som har erfaring med at udveksle med menneskeheden, så betyder det samtidig, at de mennesker på jorden, som har været vant til at udveksle med disse bevidstheder, kommer til at udveksle med nye bevidstheder.

Den kontakt, som har været på jorden til nu, har i vid udstrækning haft til formål at hjælpe mennesket med at forstå sig selv, sit eget formål og meningen med altings sammenhæng.

Den nye kontakt kommer til at handle om at hjælpe mennesket med at forstå sit potentiale og at åbne op for dette potentiale, så det begynder at få en mere praktisk tilgang til at udleve dette potentiale. Det betyder, at de fysiske love åbnes op i et nyt niveau, og at forskellige typer af avatarer vil opstå rundt omkring på jorden.

Avatarer, som bringer lysets bevidsthed ind i jordens fysiske felt, og overfører nogle af de muligheder, som ligger i de højere dimensioner til de lavere dimensioner. Det vil betyde, at der for nogle mennesker vil optræde det, der virker til at være mirakuløse forandringer og gerninger.

I virkeligheden er det bare meget høj bevidsthed, som får mulighed for at trække de højere virkeligheder, som manifestation, rekreation og gennembelivning ind på jorden. Hvilket ligner mirakler. Det er det ikke, det er bare nye muligheder for at arbejde med energi.

Disse muligheder bliver sendt tilbage til os. Det gør de, fordi I er fysisk manifesteret i dimensioner, som er nogle af de kraftigste i universet. Derfor er I en form for kraftgeneratorer, i forhold til at genererer energistrømme. Det kan være svært at forstå, der hvor I er nu. Men det er kun jeres forholdsvis lave bevidsthedsniveau sammen med jeres usammenhængende tilstand, som gør, at der ikke allerede er beviser på jeres styrke ud i energimanipulation og kreation i den fysiske virkelighed.

Bevidsthedsåbningen alle mennesker har lige nu, ind i Den Nye Tid, giver jer grundlaget for at blive så sammenhængende og stærke, at I begynder at kunne gøre en forskel. Først for jorden og så for hele den del af universet, som I er forbundet til. Vi er parate og vi ser frem til samarbejdet.


 

Femogtyvende kanalisering fra de ydre kanter af universet d. 22.1.2016

25. dag
Der er lys for enden at tunnelen, men der er også mulighed for at få lys ind i tunnelen ved at erkende at tunnelen ér lys.
Der er mange mennesker, som går og venter. De venter på at lyset skal komme til dem. De venter på bedre tider, eller på at deres tid skal komme. De venter på opvågningen og på, at mennesker skal blive gode og rare.

Det er ikke meningen, at I skal vente. Det er meningen, at I skal praktisere.
Det er meningen, at I skal gå ud og lede efter lyset – og være lyset. I skal bringe lyset ind i den tunnel, som I lever i.
I er i et felt, som er forbundet til himmelen og jorden. I er i et felt, som både er forbundet til de højere fornemmelser og erkendelser gennem sjælskontakten og sjælens livsgnist samt til de lavere fornemmelser og erkendelser gennem kontakten til kødet og livets gnist.
Det spænd gør, at I som menneske lever i en tunnel.

Den tunnel skal åbnes og lyses så meget op som muligt, imens I er her. Det gør I ved at finde lyset i jer selv, i livet og i jeres medmennesker.
Ofte skal der ikke meget til for at bringe lyset ind i livet.
Men der skal ofte meget til for at lyse hele tunnelen op. Der skal så meget til, at mange mennesker giver fortabt i forsøget og nogle ender med at måtte give helt op. Enten giver de helt op, eller også giver de sig til at lyse en mindre del af deres tunnel meget op, så de har mulighed for at se, at det kan lade sig gøre. De ender med at oplyse en mindre del af deres tunnel så kraftigt, at de selv synes det er meget, og måske endda så kraftigt, at andre også kan se det.

Problemet med at lyse en lille del af tunnelen meget op er, at resten af tunnelen kommer til at ligge i skygge. Jo mere lys i det lyse område, desto mere ligger resten i skygge.
For sådan virker kontrast. Derfor er det uheldigt, når mennesket vælger at lyse meget op i et enkelt område. De bliver blinde for eksistensen af resten af tunnelen.
Det er ikke altid med vilje, at et menneske vælger denne strategi med kun at lyse en lille del af tunnelen op. Det er ofte presset ind på grund af smerte, fornedrelse, udækkede behov eller manglende bevidsthed. Det er derfor ikke deres sande valg, men en unddragelse fra smerten, som får dem på afveje.

Hvordan skal det så kunne lade sig gøre at lyse hele tunnelen op i mennesket, når det bærer så meget smerte?
Det gøres med Den Nye Tids bevidsthed, som er blevet mulig at opnå for alle mennesker på jorden Den bevidsthed gør, at I kan hæve jer op over smerten og møde den med lys og at I kan lyse alle skyggerne op, støttet af det højeste lys i universet.
Når I gør det, så bliver jeres tunnel lyst op over det hele.

I praksis betyder det, at du hver dag skal prøve at hæve dig over dine laveste tendenser. Det har du måske allerede tilstræbt at gøre længe.
Men vidste du også, at det er mindst lige så vigtigt at sænke dig og befri dig fra dine højeste tendenser?
Det betyder i praksis, at hver gang du føler dig vigtig over noget, du har udrettet – og har lyst til at nogen skal se det, da er det vigtigt, at du slipper følelsen og gør dig jævn og ligeværdig. Det samme skal du tilstræbe at gøre, hvis du du føler selvretfærdighed, bedrevidenhed eller mereværd.

Dette kan du gøre med en simpel øvelse. Det kan næsten kun kan lade sig gøre at være selvretfærdig og føle sig vigtig, hvis du gør det i forhold til andre mennesker.
Så hvis du opdager denne vurdering i dig selv, så tænker du eller siger højt for dig selv: “Jeg er Dig og Du er Mig.” Imens du siger ordene, så flytter du langsomt din bevidsthed ud, så den rummer mere og mere af det, du er. Du skal ikke tænke på, hvordan det kan lade sig gøre. Ordene lader det nærmest ske af sig selv. “Jeg er Dig og Du er Mig.”

Slap af og sig det igen og igen: “Jeg er Dig og Du er Mig.” Indtil du kan mærke, at du glider ind i det jævne, ligeværdige punkt. Et punkt, hvor du kan bære en stille tilfredshed i dig selv, en dyb kærlighed og en nærmest uendelig fredfyldt lyksalighed. Alle følelser og fornemmelser er dybe og udfyldende. De hæver ikke frekvensen eller selvfølelsen. De gør den dybere. Og med den kan du lyse hele din tunnel op, lidt efter lidt.
Det er nærmest en naturlov, at det kommer til at ske.

Fireogtyvende kanalisering fra de ydre kanter af universet d. 21.1.2016


Tiden er kommet for menneskets opvågning.
Hvis mennesket vågner op, betyder det, at det har sovet. Hvordan har mennesket sovet? Og hvorfor har det sovet?

Mennesket har sovet i forhold til at være bevidst om den største del af den verden, som de lever i og er en del af. Mennesket har sovet i forhold til at forstå, hvad de udveksler med, og hvor stor den verden, de lever i, faktisk er.

Når mennesket vågner op, betyder det, at I skal til at forstå hvad det er, I er en del af. De tidligere tiders opvågning har været sket i forbindelse med oplæring hos mestre og i forbindelse med menneskets parathed gennem arven. Det, at have arvet evnen til kontakt, har tidligere ligget i slægterne.

Når alle mennesker pludselig har adgang til denne indsigt, så betyder det, at det kommer ud af ingenting og at opmærksomheden imod betydningen og forståelsen bliver enorm.

Det er som solen, der for første gang steg op over en horisont i en del af verden, som altid har ligget i mørke. Ingen ville kunne lade være med at se mod solen. Og når der var gået en stund, så ville alle begynde at gå rundt og undersøge, hvilken virkelighed som solen ville afdække, når alle farver og en dybere indsigt med højere opløsning dukker op i lyset fra solen.

På samme måde så vil der i menneskets bevidsthed allerede nu vokse en lyst og et behov for at få indsigt i og forståelse omkring betydningen af opvågningen og betydningen af den verden, som I er en del af. Det behov opstår allerede nu i nye mennesker hver dag, som følge af opvågningen.

Mennesker, som hele livet har gået med indsigt og forståelse, og som har praktiseret nærmest dagligt at slå panden mod den mur, som kommer af menneskers modvilje imod at se ind i mulighederne for den åbne verden, de kan slet ikke forestille sig dette scenarie.
At alle mennesker inden for kort tid begynder at interessere sig for opvågning og den tilhørende videnskab.

Men det vil ske, og det er allerede i gang. I udviklingslandende er de allerede begyndt at anvende forståelser og begreber, som stammer fra den forståelse som følger med åbningen. Det spreder sig i jeres kultur og i jeres indgroede forventning om udvikling mod bedre tider og mere storhed.

At det så kommer til at skuffe de gamle forventninger, imens nogle nye og sundere forventninger kommer til at vokse op på roden af de gamle, det er der ingen som forstår lige nu, hvordan vil ske.

Men det er netop sådan indsigt og opvågning virker. Forståelsen kommer indefra i åbninger, som gør det svært at holde balancen i jer selv og i livet. Men indsigterne kommer indefra og de kommer af sig selv. Fordi jeres bevidsthed åbner sig og gør plads til, at det kan lade sig gøre.

Når åbningen mod lyset lander i flere og flere mennesker på jorden, så bliver der brug for mennesker, som kan kaster lys på og som med ord kan beskrive fornemmelserne og erkendelserne.
Det bliver de nye præster og præstinder. De er her allerede og de er klar til at praktisere, lige så snart menneskene er klar.
Nogle af dem kender allerede deres opgave, imens andre af dem ikke er klar over det endnu. Men et utal af bevidstheder er inkarneret på jorden lige nu med det formål at imødekomme det behov, som opstår som følge af opvågningen i så mange mennesker på samme tid. Behovet for at få sat ord på og lys i fællesskab.

Der er mange mennesker på jorden, og forskellige mennesker har brug for forskellige ord og forskellige lys. Derfor vil I opleve et væld af spirituelle mennesker, som begynder at praktisere med hver sin tone og hvert sit udgangspunkt. Der skal være nogen til enhver.
Og enhver får dermed støtte til at finde sit eget udgangspunkt for sin eget forståelse. Af den simple årsag, at der i de nye præster og præstinder er et udgangspunkt, som handler om at lade mennesket finde sig selv og sit eget udgangspunkt gennem opvågningen.

Du kan derfor genkende din nye præst eller præstinde på det ligeværdige og rene udtryk. Et klart udtryk som ikke vakler, men som giver plads til enhvers ytring og lader disse ytringer indgå ligeligt i forståelsen af Den Nye Tid. Intet bliver nedstemt, forstummet eller udeladt. Alt bliver bragt ind som muligheder for nye forståelser. Og du har lyst til at lytte og dele med ham eller hende.

Når åbningen er landet får alle roller et skifte. Dette skifte er ikke set endnu, og alle i universet er spændte på, hvilken model mennesket vælger.


 

Treogtyvende kanalisering fra de ydre kanter af universet d. 20.1.2016

23. dag
Lad lyset flyde frit i universet. Det var nogle af de ord, som kom i forbindelse med starten af den store plan. Den plan, som skal sikre, at universet består og at alle væsner, som eksisterer i det, kan leve i fred og kærlighed.

Det er en stor plan, og der er stadig mange detaljer, der skal på plads, ligesom det ikke er alle steder, hvor vi er lige langt med at få planen gennemført. Men det er stadig en god plan.

Når du som menneske skal lade lyset flyder frit, så handler det om at få slået de automatiske reaktioner fra, som du går med, som følge af den start du har haft som væsen på jorden. En start, hvor kampen for overlevelse har været markant og hård.

Derfor er der i alle mennesker en begrænsning imod at kunne dele uden at være sikker på, at der er nok til en selv og uden at være sikker på, at der kommer mere.

Ved at åbne op til universets uendelige mængder af lys, så får du i din bevidsthed slukket de automatiske mangelfunktioner, og i stedet får du åbnet op til muligheden for at lade lyset flyde frit.
Lys er energi og i den almindelige menneskeverden er der utallige muligheder for spejlinger af denne tilstand af lys. Gennem penge og status og gennem elendighed og slavelignende tilstande – både dem, som er faktuelle og dem, som skabes af sindet.

Hvis du i din hverdag skal slippe kontakten til det automatiske væsen i dig, som ikke kan lade lyset flyde frit, så gør du det ikke gennem spejlingerne. Nogle mennesker kan gøre det rent, men de fleste formår ikke at slippe med størstedelen af deres bevidsthed. Det betyder, at de giver frit med en lille del af bevidstheden, imens de holder krampagtigt fat med resten. Det betyder, at de ikke praktiserer det at lade lyset flyde frit, i den største del af deres virkelighed.

Hvis du kan gøre det rent, er det et meget kraftigt redskab at bruge spejlingerne. Kan du ikke bruge det rent, så er det bedre at kontakte universets uendelige kilde af lys.

Du kontakter kilden gennem åndedrættet og bevidst kontakt til hjertet.
Prøv at trække vejret ind, og når du trækker vejret ind, så trækker du lys ind fra universet. Når du puster ud, så lader du lyset strømme ud gennem dit hjerte.
Imens du laver denne vejrtrækning, så sikrer du dig, at du holder din bevidsthed åben, så du langsomt udvider den fra at omslutte dig selv, til at forbinde sig til lyset.
Langsomt flytter du din bevidsthed ud mod kilden, som lyset kommer fra, imens du har en del af din bevidsthed i hjertet, hvor lyset strømmer fra dig.

Når du lander i kilden med din bevidsthed, så befries du fra de karmiske bindinger i kødet, omkring det ikke at kunne lade lyset flyde frit. Og du tager et stort skridt ind i Den Nye Tid.


 

Toogtyvende kanalisering fra de ydre kanter af universet d. 19.1.2016

22. dag
Der er liv i alle celler og i alle bevidsthedslag i jordens univers. Men der er også nogle af lagene, hvor energien vender forkert. Når energien vender forkert, så betyder det, at energierne begynder at modarbejde hinanden.

I de enkelte celler er der et komplekst system, som nærmest er bygget op som universets enkelte bestanddele. Disse bestanddele har hvert sit svingningsmønster. Hvert svingningsmønster kan være synkront eller ikke synkront med de andre cellers svingningsmønster.

Når der ikke er synkronicitet imellem cellerne, så tærer de på hinandens energi. Når der er synkronicitet imellem cellerne, så støtter de hinandens energi i at vokse. Det er ikke det samme som symbiose, det er en form for forstærkning af energien, der kommer som følge af fællesskabet mellem cellerne.
Det er en del af de fysiske love, som allerede så småt er ved at lande i jordens fællesbevidsthed i denne tid.

Det er synkroniciteten imellem cellerne, som god healing hjælper med at genskabe. Den gode healing arbejder på at få cellerne i harmoni med hinanden. Dette sker ved at påvirke cellerne med den bestemte energi, som kan bringe cellerne i harmoni.
Der er kun én sund harmonisk svingning, når det gælder celler. Der kan være både oversvingning og undersvingning, som kan bringe disharmoni.

Du arbejder selv med din svingning ved at sørge for, at du ikke løber ud af dig selv, og ved at sørge for, at du giver din krop og dit sind de bedste vækstmuligheder, de bedste muligheder for trivsel.

Det unikke ved Den Nye Tid er, at du med din følsomhed begynder at kunne mærke, hvad der er godt for dig. Ikke bare overordnet set og sat i et skema eller noteret på en liste, som du efterhånden får samlet oplysningerne sammen i din afdækning af, hvad der er godt for dig.

Den nye følsomhed giver dig mulighed for at begynde at observere dit eget svingningsmønsters reaktion på de forskellige ting, som du byder dig selv. De forskellige ting, som du gør, i forsøget på at få dig selv til at trives.

Når du observerer dit eget svingningsmønsters reaktion, så kan du begynde med at observere dit generelle energiniveau, og du kan holde øje med, hvad der får det til at stige, og hvad der får det til at falde.

Men du skal ikke stoppe ved det. Du skal sætte din intention på at mærke, hvor godt dit svingningsmønster ligger i forhold til dit trivselsmønster. Det niveau og den udgave, hvor du trives og vokser i din sundhed og i din bevidsthed.

Det kan da ikke lade sig gøre, tænker du måske. Men du skal ikke lade dig kue af dine forventninger. Hold stille øje og leg med det med interesse og nysgerrighed. Du vil blive forbavset over, hvor mange informationer du begynder at kunne få om dit eget sunde svingningsmønster og dit aktuelle svingningsmønster.
Den Nye Tids bevidsthed vokser allerede i dig.


 

Enogtyvende kanalisering fra de ydre kanter af universet d. 18.1.2016

21. dag
Livet er let at leve, når det går godt, og alting vender den rigtige vej. Når der er modstand, tyngde og smerte, så bliver det svært. Selv når det har været svært, så har der altid været en indre styrke i mennesket. Den indre styrke består af to hovedelementer. Sjælens gnist og livets gnist.

Når de to gnister forenes sker der magiske ting på jorden. Der skabes væsner, som kan gå igennem det utrolige og skabe mirakler. Mirakler som I ikke i jeres vildeste fantasi kan forestille jer på jorden lige nu.

Jamen, er der ikke allerede en masse mennesker, som går med denne slags kontakt? Nej, det er først lige begyndt. Der er kun en svag og perifer kontakt, som hjælper jer ved at vise vejen. Når den svage kontakt bliver til forening, så lander magien på jorden.

Hvis det er så svært, kommer det så til at ske nogensinde? Og hvis det kommer til at ske, er det så ikke først om lang tid? Når vi det som menneskehed inden det er for sent?

Det er i gang, og lige som en lavine vil det blive noget, som vokser hurtigere og hurtigere, i det enkelte menneske så vel som i jeres fælles bevidsthed. Det kommer til at foregå i jeres livstid. I hvert fald for de fleste af jer.

Nogle vil ikke opleve magien, men det er fordi de ikke kan se den. De vil være fornægtere og benægtere i lang tid efter at magien er indtrådt. Når der er gået tre til fem generationer, så vil magien være en fast bestanddel af menneskets forståelse af verden. Ligesom tyngdekraften, lysets hastighed og andre kendte fænomener i jeres forståelse af verden som den er nu.

Der kommer ny forståelse af energi, begrænsning og endeligheden. Der kommer en forståelse, som vil hjælpe jer med at vælge sandt og godt med forståelse af konsekvenser på så dybt et niveau, at det ikke bliver nødvendigt med domstole. Kun kærlig forvaring til dem som er så vanvittige, at de kan finde på selv at vælge at gå imod opløsning og forfald.

Når I indtræder i denne tilstand, så er i klar til at blive en del af universets orden. Så er I konfirmeret og har bevist, at I er sikre og kloge og kærlige nok til at kunne nå ud og ramme alle steder i universet. Vi venter på jer. Vi er klar.


 

Tyvende kanalisering fra de ydre kanter af universet d. 17.1.2016

IMG_1698
Der er mange måder at være menneske på. Der er nogle måder, som er mere almindelige end andre. I denne tid kan I få hjælp til at finde de nye muligheder ved at kigge på de mennesker, som gør det, som de fleste andre ikke gør.

Det er mennesker, som går deres egne veje. Det er ikke fordi deres veje er mere rigtige end andres. Det er bare fordi de er vant til at følge deres indre stemme og deres indre lys, når de skal vælge, hvad de vil gøre, og hvordan de vil handle. Mange af dem har valgt at gå deres egen vej. Nogle gør det i smerte, og de kan kendes ved, at deres ensomme vej er usund. Dem skal I sende kærlighed uden at følge dem.

Dem, som I skal følge nærmere og måske endda slå følgeskab med, er dem, som går deres egne veje og trives. Det kan være nok at holde øje med dem over hækken og så blive inspireret af dem, tage mulighederne ind. Næste gang du har et overskud, som du vil bruge til noget nyt, så brug lidt tid på at lade det, som du vil bruge overskuddet til, få plads i dig selv på en ny måde. Og måske endda lade dig inspirere af disse mennesker.

Hvis ikke du er til inspiration for menneskene omkring dig, især dem der er deres egne, så skal du alligevel give dig god tid. Ikke lade dig lokke af vanerne eller det, som du ved er den sikre løsning. Brug tid og åben dig op for at prøve at gøre nye ting, som du ikke kunne finde på at gøre før. Hvor mærkeligt eller anderledes, det bliver, er ikke så vigtigt, bare det er et skridt ud af boksen. Ud af den kasse, som du plejer at bevæge dig i. Men i tryghed og i samhørighed med dine vaner og minder.
Selv små udgaver af nye muligheder kan åbne op til nye måder at se verden på, som du slet ikke forestillede dig.

Er det ikke banalt dette udgangspunkt og denne dialog? Nej, det er det ikke. For skal du kaste dig ud i en ny verden, så er det bedst at gøre det fra et overskudssted, hvor der er mulighed for at gøre det i det tempo, som er det bedste for dig. Hvor du har mulighed for at tage alle detaljerne ind. Hvor du ikke bliver forstyrret af deadlines og andre aftaler, som skiller tiden i to.

Brug dine næste stille stunder i overskud på at undersøge mulighederne for at se verden i det nye perspektiv. En time, en dag eller en uge. Det betyder ikke så meget. Det vigtigste er at gøre det.

Når du gør det, så åben sanserne, så du opdager, hvad der sker i dig og omkring dig, når du gør nye ting. Eller når du gør gamle ting på nye måder. Brug tid på at reflektere bagefter, med dig selv og med dem, som du deler med. Så du sikrer dig, at du får essensen ud af hele oplevelsen.

Alt det, du får med dig fra sådan en oplevelse, danner grundlag for, at du kan begynde at åbne op for de nye muligheder i din hverdag. Når først du har set et nyt perspektiv i en fri stund med overskud, så har du set muligheden, styrken og genialiteten ved at se tingene på en ny måde og gøre det anderledes. Så kan du slet ikke lade være med langsomt at implementere det i din travle hverdag.

Så vokser du ind i Den Nye Tid i din hverdag og med dine almindelige gøremål, som, når alt kommer til alt, er livet.


 

Nittende kanalisering fra de ydre kanter af universet d. 16.1.2016

19. dag
Det er godt at mennesket har så store tanker og følelser. Hvis ikke der var de store tanker og følelser til at gøre det op for den tyngde og smerte, som hører med til at leve så fysisk inkarneret som mennesket gør, så ville det ikke være nemt for sjælen at få plads. Det er gennem de store tanker og følelser, der er plads til sjælens influens.

Hvis du leder efter din sjæl i dig selv, så skal du derfor lede i dine tanker og følelser. Nogle gange titter den frem i din tale, hvis du tager frit og flydende, og du pludselig siger ting, som du aldrig havde tænkt, og som du ikke havde en tankerække, der fulgte dig hen til.

Disse tanker og følelser skal du holde øje med i den tid som du går i nu. De tanker og følelser som er nye og store og føles robuste og fremadrettet håbefulde, de kommer fra din sjæl, som skaber din højere bevidsthed i dig selv.

Lad din sjæl tale til dig hver dag. Det gør du ved at blive stille. Dine tanker og følelser et tit så optaget, at de ikke har tid til at give dig pause. Når du ikke holder pause fra din optagethed, så har du ikke mulighed for overhovedet at nå at høre, din sjæls tale til dig og igennem dig.

Giv dig selv fri fra optagetheden. Ikke hele dage eller hele uger. Men hele timer. Hele timer, hvor du går i ingenting og lader alting komme op til overfladen uden mål og med. Det slam som kommer op som følge af gamle nedgravede negative følelser og bekymringer, skal du bare skubbe kærligt til side. Og når du har lavet klaringen af din bevidsthed, når der ikke kommer mere slam op, så kommer din sjæls bevidsthed og taler til dig og med dig.

Din verden åbner sig. Indefra. Og du får mulighed for at lære en ny verden at kende. Verden indefra og udefra på samme tid. Hvor du forstår det, som du kan forstå på et nyt niveau. Og hvor du forstår nye ting, som aldrig var faldet dig ind, som åbner din verden og din forståelse i nye perspektiver. De nye perspektiver, som skal til førend du kan give dig selv plads til den nye tids bevidsthed.

Hvad skal vi med alt det nye, når vi har det gamle, tænker du måske? Det handler om forældelse og forædling. Den gamle bevidsthed passer til den gamle tid, hvor mennesket levede for at overleve og grupperede sig og var bundet til et enkelt miljø, som det levede i symbiose med. I lang tid har mennesket udviklet sig i det stadie på vej til et nyt. Det gamle stadie reagerer for overlevelse. Det nye for at tage livet ind. For at udtrykke livet, for at være livet.

Når du går lige nu mest i den gamle bevidsthed, så er det vigtigt ikke at afskrive den som noget ulækkert eller nedrigt. Det er vigtigt at afhjælpe jer den gamle bevidsthed med stor kærlighed og ærværdighed og respekt. Sige tak til den gamle bevidsthed for alt det gode, den har bragt menneskeheden i forhold til overlevelse og fremdrift.

Når du til tider møder den nye bevidsthed. Skal du hilse den velkommen med den glæde og det håb som det giver dig, at det kan lade sig gøre, at få bevidstheden skiftet fra tung og overlevelsesbaseret til let og udvidende. Du skal hilse den velkommen i stille begejstring og lade den lande i dig, som det kommer. Der er ikke nogen grund til at forstille dig, hvordan det skal være eller hvordan det bliver. Det er umuligt at rumme som det er. Det vigtigste er at tage det som det kommer. Og ikke lade muligheden gå til spilde.

Om andre spilder muligheden er deres sag. Om du spilder muligheden er din sag. Du griber muligheden, hvis du hver gang du har plads i dig selv, åbner op for at gøre tingene og tænke tankerne på en ny måde. Uden at tænke tanken til ende eller gøre gerningen i praksis som du plejer at gøre det. Du åbner bare op og ser, hvad som kommer hen af vejen, imens du åbner op til dit inspirationssted, din indre kilde. Så kommer det nye igennem dig. Og Den Nye Tid i virkeligheden, opstår igennem dig.


 

Attende kanalisering fra de ydre kanter af universet d. 15.1.2016

18. dagDet kommer til jer, efterhånden. Det som I skal bruge for at finde rundt i alt det der sker lige nu i jer selv og i jeres verden. Noget af det kommer indefra og andet kommer udefra. Gennem andres erkendelser og kommentarer. Det er vigtigt, at give jer selv lov til både at reflektere over det, som kommer til jer udefra og det som kommer til jer indefra.

I skal prøve at holde balancen i ikke at lade disse støtter konfrontere hinanden i jer, så det bliver et konfliktområde. I stedet skal I se de forskellige informationer og erkendelser som forskellige vinkler på den samme sag. Det kræver ro og overbærenhed. Vi kender ikke noget væsen i universet, som har så svært ved at få plads til overbærenheden.

Og det er faktisk ikke fordi viljen og hjertet mangler i hverken menneskevæsen eller sjælsinfluens. Det skyldes at I bærer den karmiske byrde så hårdt. Den karmiske byrde fra det at være menneske ligger i jeres DNA’s hukommelse som indlæringer, der tidligere har haft til funktion at sikre jeres overlevelse.
Nu bærer det samme system bare et væld af informationer, som er mere eller mindre nyttige.

De mindst nyttige af informationerne, er dem, som spænder ben for jeres overbærenhed, jeres rummelighed. Det er dem, som gør jer til begrænsede væsner, på trods af et kæmpe hjerte og et tilsvarende mindst lige så stort potentiale.

Hvordan gør vi mennesket mere overbærende? Det gør vi gennem opvågning og healing, information og åbning ind til nye muligheder for at strække bevidstheden sundt.
Hvordan kommer det så ind til mennesket? Lige nu kommer det ind som et tilbud.
Et tilbud som de mennesker, der rækker sig mod oplysning, fred og forsonlighed tager imod. Når der bliver nok af disse, så vil de med deres iværksætterånd og fællesstyrke sikre, at budskaberne og visdommen bliver fordelt til resten af menneskene.

Når visdommen og budskaberne når mennesket som barnelærdom, og det kommer det til at ske indenfor få generationer, så vil det række ind og nå til alle menneskers bevidsthed, uanset om de rækker sig efter det eller ej.
Det er ikke noget nyt. Alt videnskabs grundlag er startet på denne måde.

Denne gang er vi bare kommet fra grundlæggende forståelse til indvielse. Indvielsen indebærer at mennesket ikke bare forstår, men udlever. Det betyder, at I som væsner kommer til at kunne være i jer selv og rumme andre og andres mening og forstyrrelser på samme tid som I bærer jeres egne.

Når dette kan lade sig gøre, så bliver jeres mangfoldighed og forskelligheder til jeres styrke i stedet for jeres udfordringer. Tiden er nær, men den er ikke indtruffet og landet komplet endnu.

Du kan støtte den nye tid i at lande, ved at støtte dig selv i at være rummelig og overbærende. Lytte til alt det vigtige og alt den viden, der kan trækkes og destilleres ud af det, som andre kommer med til dig. I ord, i gerninger og i forståelse. Så tager du lige nu en stor del af arbejdet i at bringe denne åbning ind på jorden ind i virkeligheden.

Virker det uoverskueligt og umuligt? Har du allerede en masse erfaringer i næsten at have været ved at sprække, at have følt dig tvunget ind i en krog og til at skulle give køb på dig selv og dit udgangspunkt? Eller i pludselig at have befundet dig midt i konflikter og uoverensstemmelser som du ikke ønskede? Er du derfor holdt op med at gå ind i de brændpunkter, hvor fællesskaber på tværs af meninger kan danne viden og visdom?

Prøv det igen. Allerede nu er din og andres bevidsthed så forandret, at dine tidligere erfaringer er blegnet og ikke kan danne grundlag for forståelsen af, hvordan du og andre fungerer her i Den Nye Tid.


 

Syttende kanalisering fra de ydre kanter af universet d. 14.1.2016

17. dag
Livet på jorden er hårdt og råt, men det er også et af de mest berigende liv i universet. Sjælene som inkarnerer på denne planet i denne verden bliver nogle af de mest robuste, som eksisterer overhovedet. Men lige nu ligger robustheden i en form for stivnethed, som skal forløses. Denne stivnethed kommer af menneskevæsenets begrænsning ud i at kunne række sig op og nå sin fulde bevidsthed i et og samme.

I den tid som har været, har I hoppet imellem forskellige bevidsthedslag og har nået til en dyb forståelse af mange af lagene hver og især og med en hvis form for abstrakt forståelse af sammenhænge. Mennesker har også gået på jorden i næsten alle tider, som har kunnet række ud og ind, op og ned, og har forstået sammenhængen i den virkelighed, som I eksisterer i.

Den Nye Tid betyder, at mennesket nu kommer til at række til sin fulde bevidsthed. Ikke alle mennesker. Men alle mennesker, som vil arbejde for det, som vil gøre noget for det, kommer til at få adgang til sin fulde bevidsthed. Det er i sandheden det store i Den Nye Tid.

Når mennesket når sin fulde bevidsthed, så ved vi ikke engang hvad som sker. Alle fortilfælde i universet viser, at væsenet retter ind og bliver blødt og medgørligt. Det er ikke sikkert det sker i første omgang. Faktisk sker der ofte en akut stivning i væsenet, i det øjeblik, hvor bevidstheden folder sig ud.

Den stivning mærker I som en modstand imod at være jer selv. En modstand imod at nyde jeres virkelighed og en modstand imod alle som kræver, at du er tilstede i virkeligheden. Det er for mange mennesker, som arbejder for at få bevidsthed en kendt tilstand. Men når bevidstheden folder sig ud, er det voldsomt. Voldsommere end nogle som helst af de andre gange, hvor I har været inde og forholde jer til de smerter, som I kan bære som mennesker.

Det er en god dag, den dag hvor det letter igen. Det sker efter en tid. Hvor længe denne tid varer er afhængig af tilstanden du er i, når du modtager den fulde bevidsthed. For nogle tager det uger, for andre tager det år. Men hvis du tager imod alle de redskaber, som lander på jorden lige nu, i forhold til energihealinger og stabiliseringer og store vejledere, som hjælper jer med forvandlingerne, så vil det for alle kunne overståes inden for en sæson. En vinter, en sommer, et forår eller et efterår.

Synes du, at det er længe nok? Det kan ikke vare kortere, for hele din selvfølelse skal kunne følge med. Hvis ikke, så kommer du ikke til at kunne kende dig selv, og den fremmedgørelse er sygeliggørende i mennesket. Der er ikke nogen af de støtter, som kommer ind lige nu, der ikke er sunde. De følger alle de højeste intentioner og sikrer, at du modtager nøjagtigt den ændring i bevidstheden, som du er klar til, hen ad vejen.

Når det lysner og letter, så står du måske og undrer dig. For den store åbenbaring ligger ikke for enden af opvågningen. Der ligger en masse små og dybe åbenbaringer langs med rejsens små og store oplevelser. Åbenbaringer som giver store udvidelser og gør åbningen realistisk hurtigt, i forhold til behovet.

Det som ligger for enden af opvågningen er fred.

Når freden er indtruffet skal du selv til at skabe magien. Med alle de muligheder som du pludselig har fået. Muligheder, som du selv skal skabe og udnytte. En opdagelsesrejsende i livets og menneskets muligheder er ikke bare en nødvendighed, det er også noget af det mest interessante, der er sket længe i universet.


 

Sekstende kanalisering fra de ydre kanter af universet d. 13.1.2016

16. dag
Vi er klar til at hjælpe mennesket på plads i forhold til at kunne fordele og uddelegere ansvaret imellem jer. Som det er nu, lader I evner og fornuft ligge på et meget lille sted, og fordeler i stedet efter hvem der kom først, er størst eller har de bedste forbindelser.

I skal fordele ansvaret efter evner, og evnerne skal vurderes. De skal vurderes ud fra effekt og resultater. Ikke ud fra hvor godt det lyder, når der bliver talt om det, eller hvor mange tal, der kan stilles op på en række.

Mennesket er faret vild i sin egen forståelse og sin egen forstand. Helt almindelig fornuft og selvsyn tæller ikke mere i forhold til taler og tal. Når I farer vild på den måde forsvinder fornuften ud af alting.

Det gælder både jeres dybe forståelse for sammensætning af kost, virkelighedens opfattelse af vigtigheden af forskellige produkter og jeres holdninger til, hvad I i jeres fællesskab skal bruge jeres økonomiske og økologiske reserver til. Det gælder jeres holdning til jeres lederes ansvarlighed og gerninger i forhold til konflikter, udvikling og sikring af menneskets overlevelse på jorden.

I jeres del af verden er der en mulighed for at kunne vælge, hvilke mennesker, der skal lede jeres land. Men de ledere som findes og kan vælges er alle uddannet til at lægge røgslør ud over virkeligheden. Ud fra en indstilling til at mennesker generelt ikke kan tage vare på sig selv eller være ansvarlige.

Denne indstilling er nedbrydende for demokratiet. Da jeres område af verden er det sted, hvor demokratiet har de bedste vilkår, ser det derfor ikke godt ud for demokratiet. Med mindre I er klar til at ændre på dette. I ændrer på dette ved at begynde at se på effekten af gerningerne og ikke hvordan de beskrives eller måles.

Når I ser på effekten af gerningerne, så skal I lede i jer selv efter den effekt, som I ønsker. Når I har fundet den effekt som I ønsker, så ved I også, hvad I skal lede efter og lytte efter hos den leder, som I har brug for. For i virkeligheden, så kan det ikke undgås, at de fortæller jer det. Det ligger bare mellem linjerne, tallene og der røgslør som lægges ud, for at sikre, at I ikke får de rette grundlag for at kunne tage beslutningerne.

Der er mange mennesker, som vil det gode og som har evnerne og hjertet til at gøre en forskel, men jeres system er blevet korrumperet. Af jeres eget begær og jeres eget ønske om sensationer og underholdning. Det er tiden, hvor mennesket vågner op til ansvarlighed og åbne øjne. Brug det også til at finde de rette ledere til jeres verden.

Når du inde i dig selv skal finde frem til, hvilke gerninger, som du vil have løst i din verden. Så er det vigtigt, at du både kigger i dig selv og din omverden på både den korte og den lange bane. Der er mange løsninger, som virker rigtig på den korte bane, men som ikke virker effektivt, eller måske endda giver det direkte modsatte end det du ønsker dig på den lange bane.

Brug meget af din bevidsthed i kortere tid og derefter lidt af din bevidsthed i næsten al din tid til hele tiden at forholde dig til din omverden og dens ledere. Så tager du din del af lederskabet i demokratiet.

Hvis du i stedet sidder og tænker og bliver irriteret og forstummet over det som sker og det som du oplever både nært og fjernt, men ikke gør noget konkret ved din stillingtagen og din mulighed for at vælge, så tager du ikke din del af ansvaret. Din del af lederskabet.

Eller hvis du viser på mange måder, at du er utilfreds med det som foregår, men ikke tager stilling i dig selv i forhold til hvordan du selv ønsker det skal være, så tager du ikke din del af ansvaret, så tager du ikke lederskabet.

Det er nødvendigt at I som foregangsmænd og kvinder, i den frie del af verden, begynder at tage lederskabet i jeres demokratiske muligheder. For kun derved kan I vise resten af verden. At det i sandhed er den rette måde at bygge et fællesskab med ledere op.

En måde som har arnested i jeres del af verden, og som i med rette kan være stolte af. Ret det op og lad det stråle og vise alle, med sin effektivitet og sin styrke, at det er denne måde, mennesket skal fungere i sit samfund nu og i fremtiden.


 

Femtende kanalisering fra de ydre kanter af universet d. 12.1.2016

15. dag
Det er tiden nu, hvor mennesket og dyrene kommer til at forstå hinanden mere og mindre på samme tid. Mennesket har gået i samme lag som dyrene med en rigtig stor del af sin bevidsthed. Nu er en opstigning i gang, som vil gøre, at mennesket kommer til at adskille sig mere fra dyrene. Skridt for skridt. I et tempo som starter stille, men som vil stige meget hurtigt i løbet af de næste år.

Når mennesket adskiller sig fra dyrene, så vil I komme til at se jer selv som ansvarlige. I vil se jer selv som dem, der har muligheden og modet til at sikre, at dyrene også har de vilkår som dyr skal have. Der er ikke noget blødsødent i dyreverdenen. Men dyrene tager ikke skade af at skade hinanden, da det er deres natur.

Problemet for mennesket er, at det går i en delt natur. Der er en del af menneskets natur, der er som dyrets og en del af menneskets natur der er som lyset og som er ren bevidsthed. Den rene bevidsthed lider voldsomt under presset fra umenneskelig adfærd, imens den dyriske del af bevidstheden ikke har noget problem med umenneskelig adfærd overhovedet.

Når mennesket nu får hævet sin bevidsthed, så betyder det, at I alle kommer til at ramme det bevidsthedstrin, det sted i muligheden af bevidsthed, hvor det ikke længere er rart at være umenneskelig. Hvor det ikke længere er til at holde ud at være i. Der er nogle af jer, som allerede er der, og nogle som er lige ved at være der. Imens der er en hel del af menneskene, som stadig hænger mest i det dyriske.

Hvordan håndterer I som mennesker, at være i den tilstand, at være i den verden hvor der er så meget umenneskelig adfærd, imens I overhovedet ikke kan være idet selv. I sikrer jer, at I altid forholder jer til det som er menneskeligt, ved at mærke inden i jer selv, at I siger ja til det. At det menneskelige altid er jeres valg. Når i har sikret den tilstand inden i der hvor I selv er, så kan I begynde at forholde jer til verden omkring jer.

Når I er klar til at forholde jer til verdens umenneskelige adfærd og skal give jeres bidrag til at ændre tilstanden i verden. Så skal I starte med at forholde jer til det, som sker i jeres nærmeste område. Det som sker i jeres samfund, som er umenneskeligt, og begynde at forlange der, at det ændrer sig.

Hvordan i forlanger det afhænger meget af, hvor i verden I bor. I jeres del af verden har i demokrati og ytringsfrihed. Det betyder, at I har den bedste mulighed i verden, for at gøre en forskel i forhold til umenneskelighed.

Nogle af jer har måske et kald, i forhold til at gøre en forskel for umenneskeligheden ude i verden. Har du det, så skal du endelig ikke holde dig tilbage. Men har du ikke sådan et kald, så skal du ikke lade dig overvælde af umuligheden i at kunne gøre en forskel for menneskelighedens udbredelse i verden, fordi opgaven er uoverskuelig og for stor. Så skal du starte hos dig selv.

I mennesker har en fælles bevidsthed. Ud over den ”fælles bevidsthed” som i teknologisk har gennem internettet. Den fælles bevidsthed bliver støttet af hele universet lige nu i forhold til at tippe mod menneskeligheden. Når du gør en forskel for menneskeligheden der hvor du er, der hvor du kan og der hvor du rækker til, så giver du dit bidrag til ændringen i fællesbevidstheden i forhold til at sikre, at mennesket bliver menneskelig.

Fjortende kanalisering fra de ydre kanter af universet d. 11.1.2016

14. dag
Der er mange mennesker som er klar – og der er mange mennesker som ikke er klar. Klar til at blive enige, klar til at blive enhed, klar til at blive klare i mælet og klare i alt, der gøres. Så mennesket kan rejse sig i sig selv og sin egen storhed. Den storhed som kommer indefra og ikke udefra. Den storhed som har lavet sagn og legender i alle de tider, som mennesket har været bevidste i.

Hvad gør du, hvis ikke du er klar? Du giver dig selv lov til ikke at være klar og imens så leder du efter fred i dig selv. Gennem freden i dig selv finder du langsomt din parathed.

Hvad gør du, hvis du er klar, men føler dig alene om det? Du går ind i dit hjerte og mærker hver dag, hvordan jordens hjerte vokser. Der er ikke en dag, hvor der ikke er mennesker, som vælger at blive klare. Vælge at ville enigheden og enheden. De lyser jordens hjerte op.

Du finder jordens hjerte i dit eget hjerteslag. Hver gang du trækker vejret dybt, så mærker du på indåndingen fællesskabet i jordens hjerte og på udåndingen mærker du dit eget bidrag.

Hvad gør du, når du møder mennesker, som ikke er klar og som du har hjerte til? Du favner dem hver dag med kærlighed. I denne tid, hvor energien og bevidstheden hæves, der skal der meget lidt af noget godt til, førend der sker skifte i mennesker. Hvis du truer, lokker eller manipulerer, så skubber du dem hårdt ind i deres egen skal. Hvis du elsker dem alt hvad du kan, så åbner du deres hjerte til jordens hjerte. Når de møder jordens hjerte, så får de den støtte de har brug for, for selv at finde deres egen vej ind i fællesskabet om enigheden.

Hvad gør du, når du møder mennesker, som ikke er klar, og som du overhovedet ikke har hjerte til? Og som du overhovedet ikke, nogensinde kunne forestille dig at få hjerte til? Du forestiller dig dem som børn. Da de var uskyldige børn, som ikke havde trådt over en eneste tærskel. Hverken i sig selv eller over for andre. Det barn som de var, det sender du kærlighed. Gå gerne sammen i fællesskab og send kærlighed til disse mennesker gennem jordens hjerte.

Hvis de bare et øjeblik finder den grundlæggende indstilling i sig selv, som var der, da de var nye børn, så vil de mærke kærligheden og stoppe op. Nogle vil stoppe nok op til at alting forandrer sig. Andre vil fortsætte på trods. Men du har gjort dig bedste.

Hvad gør du for at sikre, at menneskeheden gør sit ansvar? Du gør dit. Du tager dit ansvar lige der hvor du kan. Hvad har du øje for, hvad har du hjerte til, af alt det, som du kan se sker omkring dig, som du ikke vil være med til? Hvad ligger først? Hvad ligger nærmest? Hvad kan du gøre, som vil gøre selv den mindste forskel? Hvis du starter med at gøre den mindste forskel, så har du valgt at gøre dit første. Dit første, som vil være med til at starte den lavine, som står på nippet til at udløses i hele jordens bevidsthed på samme tid.

En lavine som kommer til at forlange lighed og kærlighed for alle.


 

Trettende kanalisering fra de ydre kanter af universet d. 10.1.2016

13. dag
Det er dagene nu, hvor I skal finde liv i jeres hverdag. Livet findes ikke i ord eller i tanker, men i gerninger. Hver gang du gør noget, så gør du liv. Hver gang du ikke gør noget, så springer du livet over.

Mange mennesker gør en masse uden at gøre noget. Du bliver nødt til at finde ud af, hvad det er der er noget for dig. Det noget ligger i dine dybeste værdier og dine dybeste behov. Du finder dine dybeste værdier som en stor understrøm i alt du mener og i alt du gør.

Som hvirvler og turbulens er der masser af forvirring og smerte. Men inden under i strømmen ligger din sande natur og dine sande værdier.
Du finder din understrøm ved at kigge efter, hvad der er overensstemmende i dine holdninger, dine meninger og dine gerninger. Især de holdninger, meninger og gerninger, som giver dig en dyb indre tilfredsstillelse – uden negative undertoner.

De dybe strømme har deres eget liv, men de giver det meste af livet til dig, hvis du tør dykke ned i dem. For mange mennesker er problemet, at det kan kræve noget at turde dykke ægte ned i strømmene.
Måske skal de gøre op med det, som de tidligere har valgt at gøre. Måske har de fulgt familiens eller samfundets strømme mere end de har fulgt deres egne.
Det er ikke nødvendigt at lave revolution for at finde din egen understrøm. Du kan sagtens stadig være overordnet og på overfladen i harmoni med de andres strømme.
Men dybt nede i din egen strøm skal dine største valg tages. De valg, der er livsvarige og livsforandrende. Du skal dykke ned i de strømme hver gang, du skal tage disse valg.

Du dykker ned i dine strømme ved at følge dit hjerte. Ved at se og mærke, hvad dit hjerte ville vælge. Hvad ville du vælge, hvis du kunne vælge frit?

Måske er du så hæmmet, at du ikke engang kan mærke det. Så bliver du måske nødt til at starte med at finde ud af, hvad du ikke vil, i stedet for hvad du vil. Når strømmen af ikke vil har dannet en sammenhængende bølge, så skal du dykke dybt ned i den.
Nedenunder finder du din egen strøm. Den der indeholder dine værdier og det som fylder dig ægte op i dit inderste grundvæsen.

Tolvte kanalisering fra de ydre kanter af universet d. 9.1.2016

12. dag
Livet er hårdt som menneske, men det er hårdere, hvis ikke I tager jer selv alvorligt. Hvis I kommer til at lægge hele jeres bevidsthed i forståelsen af hvor hårdt det i virkeligheden er, så tager I ikke jer selv alvorligt.

For imens du forholder dig til, hvor hårdt det er med hele jeres bevidsthed, så er der ikke nogen, som forholder sig til, hvordan du har det i virkeligheden. Hvor længe kan du gå uden opmærksomhed? Hvor længe kan du trives på automatpilot?

De fleste mennesker har så meget bevidsthed, at de ikke kan mættes af det samme, dag ud og dag ind. De har dybe behov for udfoldelse og opfyldelse. Det er faktisk ikke fordi disse behov er særligt komplicerede at opfylde, for det meste. Det er mere fordi de skifter hele tiden, og trænger sig på, på vidt forskellige måder.

Det kan være svært nok, at få hold på, hvad du trænger til og har brug for i det daglige, hvis du bruger lidt at din opmærksomhed på det. Men det er totalt umuligt at ramme rigtigt, hvis du bare gør det du plejer, det de gør i TV eller det du har set naboen gøre, som virker så rigtigt.

Det er nødvendigt, at mærke dig selv og have opmærksomhed på, hvad der virker for dig og hvad der ikke virker for dig. Det er ikke fordi du kun skal tænke på dig selv og din selvopfyldelse. Hvis du gjorde det, så ville du gøre dig selv en bjørnetjeneste. For imens du fyldte dig selv op, så ville du blive et menneske, som du ikke selv brød dig om, og som du slet ikke eller nogensinde ville kunne blive stolt af at være.

Det handler om at gøre, alt det du ved du skal, og alt det du føler er vigtigt, for at du er ansvarlig. Imens du holder øje med dig selv, med en lille bitte del af din bevidsthed. Det kræver i virkeligheden ikke ret meget.

I starten kan det være svært at få hul på bylden. For det er virkeligt blevet til en byld af udækkede behov og falske forudsætninger, som gør dig helt hudløs og selvcentreret på en mærkelig skæv måde. En måde hvor din utilfredshed fylder alt, imens din tilfredshed og din trivsel fylder intet.

Det du har fokus på er det du får. Det er en af de universelle underlove. En af dem, som kan styre understrømmene i universet. Det betyder, at selvom du ikke kan ændre på din skæbne, så kan du i høj grad påvirke, hvordan du har det, imens du gennemlever den. Har du fokus på din utilfredshed, så er det mere utilfredshed du får.

Mennesker som kender loven, men som ikke lever efter den i virkeligheden, de forsøger at omgå den ved at forestille sig, at de er tilfredse. Men hvis de ikke er det alligevel, så sender sindets løngange utilfredsheden rundt i sindet, og når du kigger væk, så kommer det frem og fylder dig op, så det er det, du er. Måske opdager du det ikke engang. Selvom du lader som om du er tilfreds, så er du det ikke alligevel.

Du skal ind og lave fodarbejdet. Det arbejde, som giver dig sand tilfredshed. Det kan lade sig gøre med næsten alle skæbner. Der findes skæbner, hvor det ville være umenneskeligt at bede dem om at finde tilfredshed. Hvor det at finde sig til rette er rigeligt. Men for alle andre skæbner er det bare at komme i gang. Har du en skæbne hvor det er umenneskeligt? Det kan være meget svært at skelne, men de fleste kan se det i andre menneskers øjne. Hvis alle har medlidenhed med dig uanset hvad, så er der noget der tyder på det.

Er det så fordi jeg er bundet til at være utilfreds resten af mit liv? Nej det betyder bare, at det er en overmenneskelig indsats du har gjort, den dag, du bliver tilfreds. Det er ikke nødvendigvis umuligt. Det er bare urimeligt. Hvor umuligt det er, ligger hen i universets stilhed.

Det er heller ikke fordi det ikke er godt og nødvendigt at tænke og se positivt på dig selv og på livet. Det er bare ikke løsningen. På alt.

For at få hul på bylden bliver du nød til at komme i gang. Hvis du er helt uden for kontakt til hvad du har brug for, kan du starte fra bunden af med noget af det mest simple i livet. Det som du gør helt automatisk. Noget med meget få valgmuligheder. Når disse valgmuligheder er sat op, mærker du efter, hvilken du har mest brug for.

Er det ikke for basalt og for enkelt? Hvordan skulle det kunne bringe mig hen til at blive tilfreds? Det gør det fordi sindets veje er utallige, og alle de veje, som har med tilfredshed at gøre, har samme hovedvej. Er hovedvejen først trukket op og betrådt, så er den meget lettere at finde, når du næste gang skal holde øje med, om du er tilfreds, om du trives. Bare med en mikroskopisk del af din bevidsthed.


 

Elvte kanalisering fra de ydre kanter af universet d. 8.1.2016

11. dag
Det er en tid nu, hvor mennesket vågner. Nogle mennesker vågner med et smil på læben og glæder sig til den nye dag. Andre mennesker vågner og er morgensure og gnavne.

Hvilken tilstand I vågner i er meget forskelligt og kan også variere for det enkelte menneske over tid. Nogle gange er det fantastisk at alting bliver friskt og nyt og får en ny vinkel og et nyt perspektiv, andre gange er det bare enerverende og provokerende.

Du skal ikke være bange for at du er gnaven og morgensur. Hvis du ikke trives, så kan det skyldes så meget andet. Hvis du er morgensur til tider, eller hvis du møder mennesker på din vej, som er morgensure. Og som bliver nærmest endnu mere morgensure, hvis nogen formaster sig til at være begejstret. Så skal du altid mærke ind efter, om det er en kamp som er værd at tage. Både med dig selv og med de andre.

Er kampen værd at tage, skal du stråle dine glædesudbrud og din begejstring på dem med lige nøjagtigt den tilstand du har, ikke mere og ikke mindre. Hvis du overdriver eller underdriver vil det virke forfalsket. Enhver tvivler, vil med det samme fornemme det skæve trav og du vil ikke vinde kampen.

Er kampen ikke værd at tage, skal du lade være med at tage den. Du kan endda give dem lidt ret i, deres pessimistiske tilgang, imens du stille bakker ud af deres felt, så du kan komme væk fra det negative kasteskyts. Er det dig selv der er gnaven, kan det være lidt svært at bakke ud. Men er du så gnaven, at det virkeligt ikke er værd at tage kampen op med dig selv. Så skal du prøve at tillade dig at være det, imens du giver dig selv omsorg, og om muligt tænker på dig selv som uligevægtig og måske endda tænke det med et kærligt træk på skuldrene.

Det er vigtigt ikke at missionere jeres opvågnede erfaringer og opmærksomhed. I stedet skal i dele det med dem som har lyst til at dele. I kan dele dem kløgtigt ved at lytte til andre mennesker, og høre deres tanker og spørgsmål. Hvis du kan svare på dem, med dine friske og nye erfaringer og erkendelser, så har du åbnet deres bevidsthed et stykke. I samme øjeblik siger de måske noget til dig, som du ikke havde set eller tænkt på. I vågner nemlig alle sammen på samme tid, det er bare forskelligt, hvordan det opleves og hvor hurtigt det går, og hvilke områder i vågner i først.

Hvis I går i gang med at kæmpe og missionere, så vil I jo gå glip af de gaver, der ligger i at dele de nye erkendelser og erfaringer som I har fået. Og endnu mere vigtigt: I vil gå glip af den støtte, som I selv ville få, ved at modtage de andres bidrag. Samtidig vil I grave grøfter. Grøfterne skaber huller og løngange i fællesfelterne, som gør det svært at få fælles fodslag i forståelsen.

Det er det fælles fodslag, den fælles forståelse, som vil skabe grundlag for den nye jordiske orden, det nye jordiske fællesskab, som vil vokse op i Den Nye Tid. Fællesskabet bliver et voksende fællesskab, som bygger på fælles forståelser og fælles værdigrundlag. Værdigrundlagene bliver så dybe, at der ikke rigtigt er nogen erfaring på jorden lige nu i forhold til at forstå dem.

Men det I kan gøre lige nu, alle sammen – det du kan gøre lige nu – er at begynde at lede efter de fælles fodslag. Finde ud af hvornår der i virkeligheden er overensstemmelse med den måde du ser verden på i forhold til de andre. Du skal bare starte med dine nærmeste og dine naboer. Hver gang du mærker uenigheden vokse i dig. Så træk vejret dybt nogle gange, og mærk ind i deres bevæggrund. Bevæg dig ind i deres perspektiv og forståelse, og forsøg at fange, hvad det er, de i virkeligheden mener.

Selvom du aldrig har gjort det før, selvom du måske har prøvet det mange gange, men ikke har haft succes med det eller fået noget godt ud af det, så prøv igen. Den nye bevidsthed, som I alle har lige nu, giver dig en mulighed, for at flytte din bevidsthed og dit perspektiv meget mere avanceret, end du måske har kunnet det før. Den nye mulighed, vil åbne nye grader af forståelse af det fælles fodslag.

Det samme sker lige nu over hele jorden. Måske er det ikke så synligt lige nu, men bevægelsen er i gang.


 

Tiende dags kanalisering fra de ydre kanter af universet d. 7.1.2016

10. dagDer er tider, hvor lyset kommer og tider, hvor lyset går. Uanset om I er i den ene eller den anden fase, så kigger mennesker altid mod lyset og ind i mørket i afsky.

Men i virkeligheden, så ligger der i mørket en masse skatte. Skatte som kommer fra dyb viden i mennesket om, hvad der giver lys og hvad der giver lykke. Det er bare blevet gemt væk i skyggerne, fordi mennesket i mange lange tider, har slået sig og smertet så dybt i forsøget på at blive lys og lykke.

Det skyldes det faktum, at det næsten har været umuligt at dyrke lys og lykke på jorden som menneske. Vilkårene har simpelthen været for hårde. Det opmærksomme væsen med dybde og følelser båret ind af sjælen, som er nødvendig for at udvikle bevidstheden, giver forståelsen af, hvordan det burde være. Men det dybt afhængige frygtsomme væsen, som har så meget at være bange for, tør ikke lade andre skinne lyset, hvis ikke de selv kan skinne det.

Derfor opstår kampen i mørket mod lyset på jorden. En kamp som har været kæmpet altid og som stadig bliver kæmpet. Den kamp vil langsomt blive opløst, når mennesket erkender, at lyset ikke findes i bekæmpelsen af andres lys, men udelukkende findes i dem selv, ved at lede i skyggerne.

I ethvert menneskes skygger ligger nøglerne til lyset. Når du som menneske går ind og mærker din mindreværdighed og din lidenhed, som du holder så tæt som du kan for dig selv, fordi du skammer dig over den. Så skal du prøve at holde den frem.

Når du holder den frem, så vil du opdage, at der ikke er noget som helst at være skamfuld over. For i virkeligheden handler det om, at du ikke vil være anderledes end de andre, med mindre det kan sikre dig en masse tryghed og sikkerhed. Samtidig så opdager du, at du i dine skygger indeholder alt det som giver dig glæde.

I skyggen ligger angsten for at blive alene. Når du går ind i det at være alene, så finder du ud af, at det er her du finder dig selv og det du har brug for som menneske. Måske skal du gennem mange lag af det at være alene og blive frygtsom. Men inden under alle lagene, der ligger du rent som det menneske, der bedst ved, hvad der skal til for at gøre dig godt og gøre dig glad.

Det er ikke fordi du ikke stadig har brug for andre menneske, eller at de andre mennesker ikke har brug for dig. Fællesskabet har brug for dig. Men for at du kan være dig, bliver du nød til at lære dig selv at kende. Hvem er du? Det findes ikke i spejlingerne men i skyggerne. Kun gennem det at gå ind og finde ud af, hvordan du reagerer, agerer og synes og nyder og elsker og vokser finder du ud af hvem du er. Det findes ikke i billeder af hvordan andre ser ud til at have det. Det er alligevel aldrig helt som du tror.

Du skal ind i alle skyggerne, ikke på en gang og ikke i dag. Men lidt efter lidt eller lige nøjagtigt, som du er klar til det. Og nu kan det lade sig gøre at lyse skyggerne op. Det er stadig hårdt for jer, at lyse skyggerne op, fordi I bærer arven af tyngden og mørket fra så mange generationer. Men det er lade sig gøre ligt. Og det er det, fordi bevidstheden hos jer er hævet til det niveau, hvor jeres sjæl kan titte ind. Og så har i hjertets mod og livets drivkraft til at lede jer vejen.

Hver gang du kigger ind i en skygge, vil din sjæl titte med dig ind i skyggen, og hjælpe dig med at afklare, hvad der er din virkelighed. Og dermed bringe lys ind i skyggerne, så din virkelighed bliver større. Måske endda så stor, så du ender med at finde dig selv derinde.

Hvis du går ind og finder dig selv i skyggerne, så vil din sjæl blive din følgesvend. Når du har din sjæl som følgesvend, så er du aldrig alene.


 

Niende dags kanalisering fra de ydre kanter af universet d. 6.1.2016

9. dag
Vi er som jer klar over, at der er mere mellem himmel og jord, end man lige kan se for sig. Men Den Nye Tid kommer til at åbne op for den forståelse i alle mennesker på et nyt niveau. Det at forstå al tings orden og energiens love kommer til at give mennesket et nyt perspektiv i forhold til ansvarlighed.

Godt nok har forståelsen og lovene været tilgængelig længe på jorden, men den har tilhørt de få. Allegorier og anekdoter som kan forklare forholdene og reglerne har også eksisteret længe, men de forstås af den enkelte som forskellige underholdningselementer eller inspirerende tanker. Der er ikke mange på jorden, som opfatter det som love og regler i den dybeste mening.

Når mennesket forstår universets love og regler, så kan det ikke længere forbryde sig på dem, uden at komme til at føle sig skyldig. Om det at føle sig skyldig eller ej har en egentlig effekt vil være meget forskelligt fra menneske til menneske. Men så længe man ikke ved, hvad man gør, så kan man aldrig være skyldig.

Uskyldigheden bliver brudt hos mennesket som universborger og det bliver godt. Selvom der godt kunne optræde bekymring omkring så stort et ansvar at få lagt på skuldrene sådan inden for kort tid, så er det ikke noget problem. Styrken ligger i, at I som væsner længe har haft grundlaget, styrken og snarrådigheden til at kunne bære det ansvar. Det er bare kontakten til forståelsen, som har manglet.

Uploadningen er i gang. Det er en stor mængde af mennesker på jorden, som allerede nu begynder at forstå reglerne og lovene i universet. De bliver spredt i populistiske versioner, som langsomt vil give grobund for, at de alvorlige versioner kan få fodfæste, uden at give problemer i forhold til tryghedsbehovet.

Mennesket har brug for, at alt nyt kommer af noget gammelt. Små grader af nyt kan accepteres, især hvis de leveres overbevisende, i den rette indpakning og i små portioner. De populistiske udgaver har denne kvalitet. De er foregangsværker.

Når foregangsværkerne er spredt godt og grundigt på jorden, har de sikret, at bevidstheden er klargjort til at forstå og rumme de store sandheder. De sandheder, som kommer til at vække erfaringen fra sjælevæsnet omkring hvad betydning det har, at bryde reglerne i universet. Når erfaringen fra sjælevæsnet vækkes grundigt indefra i mennesket, så vil det for hvert menneske føles som deres egen sandhed.

Det er svært for selv det mest vilde og uregerlige menneske, at gå imod deres egen sandhed. Det medfører, at menneskeheden som race i universet endelig vil nå den tilstand, hvor der er rolige og fattede, hvor de er berettiget og værdige til at blive indlemmet ligeværdigt i universsamfundet.

Når dette sker, vil mennesket som race nå det næste niveau. Det næste niveau er et bevidsthedsniveau, hvor det at være overlevende ikke er den primære årsag til at eksistere. Det der bliver den primære årsag til at eksistere er liv. Det at udfolde sig og fylde livet op.

På det niveau bliver mennesket en universborger, som kan bidrage til at ikke bare jorden bliver et fredens sted, men hele den del af universet, som jordens vibrationer påvirker. Det bliver ikke bare en fredens dag, men en festdag, som skal fejres i lange tider.

Vi inviterer jer allerede på forhånd til festen. Du kan fejre det hver eneste dag ved at prise de mennesker, som vælger at gøre en forskel, som går ud over deres egen gevinst, som ikke giver dem noget specielt. Du kan fejre det ved at prise de tiltag, som menneskeheden i fællesskaber gør, der er i overensstemmelse med universets love. Den største af dem alle er: Du må ikke skade nogen.

Hver gang du selv vælger, at gøre noget, der forhindrer at nogen bliver skadet, så skal du prise dig selv.


 

Ottende dags kanalisering fra de ydre kanter af universet d. 5.1.2016

8. dag kanaliseringDet er klart at I ikke er helt enige om, hvad der foregår omkring jer og hvad der skal foregå omkring jer, som menneske. Der er ingen af jer der har samme syn. I ser forskelligt, har forskelligt sind og forskellige opfattelsesevner. Det betyder, at uanset hvor ens jeres liv er, så oplever I det på ingen måde ens.

Det der skal til for at komme overens er ikke det samme som at skulle være enige. Det handler ikke om at have den samme virkelighed, men om at være tilfreds med den samme virkelighed. Det betyder, at I ikke kan bruge ord og beskrivelser ret meget til at finde ud af, om I er enige om noget.

I stedet bør I bruge virkeligheden som legeplads og som udfoldelsesmulighed. Gennem det i virkeligheden at udforske forskellige muligheder og finde jeres udgave, som I kan trives med og nå til enighed om, så kan I finde enigheden.

Derigennem finder I også ud af, hvor let det i virkeligheden er at få forskellige udgaver til at passe sammen i virkeligheden. Det er en leg og en dans, som kan gøres med udfoldelse af menneskets tilpasningsevne, kreativitet og fornuft. Der er ikke nogen mennesker, som ikke har lyst til at indrette sig i et område. Hvis alle fik et område at indrette, med kun ganske få strukturelle retningslinjer, så ville hvert menneske gøre sit bedste for at indrette området.

Bevæggrunden for at indrette området på en bestemt måde vil være forskellig. Mennesker vil indrette området efter skønhed, andre hovedsageligt efter funktionalitet. Andre igen efter hvor meget det ville vise om dem selv. Men hvis hvert menneske fik sit eget område og frihed til at indrette det, så ville hvert menneske gøre sit bedste.

Den Nye Tid kommer til at åbne menneskets sind og bevidsthed på en måde, så mennesker kommer til at gøre deres bedste på samme måde, også selvom det handler om samarbejdet med andre mennesker, selvom det er inden for retningslinjer givet af et overordet samfund og selvom det ikke er noget, som er til det enkelte menneskes bedste alene.

Den Nye Tid giver mennesket behov som gælder samfund og helhed i samme niveau som det nu kendes for individet. Hvor mennesket tager ansvar på samme måde, som en moder tager ansvaret for familien. En moder som sikrer at alle fungerer i fællesskabet, med plads til hver sin individualitet.

Forestil jer, at hvert eneste menneske påtager sig denne funktion. Det giver et liv på jorden i harmoni og fællesskab med plads til individualiteten. Er det utopi? Det er det ikke, for mennesket har allerede den iboende evne og det udviklede behov. Det er kun det større perspektiv, som mangler.

Den Nye Tid har medført, at alle mennesker har fået et bevidsthedsløft. Uanset om de erkender det eller ej. Nogle mennesker mærker det tydeligt, imens andre ikke vil nå at opleve det imens de er her. Den ændring som de alligevel får, vil forplante sig i deres genmateriale, og dermed sikre, at befrielsen bliver givet videre til de næste generationer.

Allerede i den næste generation vil det frie barnesind sikre, at det løft, som er til stede vil blive udløst. Hvis ikke det udløses i et menneske i dag skyldes det udelukkende stivnetheden. Stiventheden i angst, frygt og begær. Mennesket fødes rent, uden angst, frygt og begær, og det er derfor vi sætter vores lid til børnene. Alle fremtidens børn, kommer til at bryde de karmiske byrder i mennesket. De kommer til at gøre det af en grund, og det er fordi de kan.

Børn er nysgerrige og åbne og parate til at modtage verden som den er, derfor vil de tage imod alle de muligheder der er for at møde verden. Når et nyt bevidsthedsniveau skal indtages svarer det til, at det bliver et større perspektiv på alting.

Det er som forskellen på at se en sten med en lup og se den ligge i kanten af havet på en strand, sammen med de andre sten. Med luppen ser du stenens struktur, og at den er en sten. I det større perspektiv ser du stenen i forhold til det den eksisterer med og dens funktion.

Mange mennesker møder allerede nu den nye mulighed for perspektivet i livet. Enten fordi de ikke er stivnede endnu, eller fordi de i livet har haft de karmiske anlæg og livstræningen som gør, at det er naturligt for dem at åbne øjnene op og se.

Når alle har åbnet øjnene, så kan I se forskelligt og blive enige
alligevel, fordi perspektivet bliver stort nok til at I kan se enigheden i forskellen.


 

Syvende dags kanalisering fra de ydre kanter af universet d. 4.1.2016

IMG_0249
Mennesket kræver ikke meget i sig selv. Det er den bevidsthed I har taget ind, som gør jer krævende. Det oprindelige menneske har haft nok i at forsørge sig og i at forsøge at overleve fra dag til dag, med sig selv og med sit yngel. Der har ikke været plads til krav.

Som I som mennesker begynder at få udvidet jeres bevidsthed og får plads til at organisere jer og tænke frem og tilbage i tiden, der begynder I langsomt at få plads. Den plads har udvidet sig langsomt i jeres del af verden. Lediggang er roden til alt ondt. Det er et gammelt ordsprog, som har en dyb sandhed. Sandheden kommer af, at mennesket har en trang til at skrabe til sig, som kommer fra overlevelsen. Selvom overlevelsen ikke længere er et problem, så er trangen der stadig, som noget iboende.

Hvis I skal bryde den karmiske byrde, som er i mennesket omkring det at overforbruge. Hvis i skal stoppe det, at der aldrig er nok, uanset hvor meget i har. At I altid kan finde noget nyt, som I mangler, noget mere I har behov for at hige efter, så bliver I nød til at begynde at beskæftige jer med det I har. Hvor mange af de ting du har, har du rørt ved i dag?

Ved at røre ved alle de ting du har, sørge for at de er rene, at der er orden i dem, ved at sikre dig, at du bruger alt det du har, så holder du den del af dig beskæftiget, som kommer til at ønske sig mere, fordi den keder sig.

Hvis du så ender op med at opdage, at en hel del af de ting du har ikke er noget værd for dig. Så kan det være, at du kan finde nogen, som vil synes at det er noget værd. Og her skal det ikke være naboen, som har lige så meget på lager af alting. Men et menneske, som intet har, og som virkeligt mangler noget af det du ikke har brug for eller har gavn af i virkeligheden.

Når du laver den bevægelse indeni dig, at du ikke bare lægger det væk, lægger det på lager, det som du ikke bruger, men sender det videre til nogen, som har brug for det. Så laver du en form for kortslutning i din bevidsthed, som afkobler den karmiske byrde, fra altid at kræve, som er bundet op på tidligere tiders mangeltilstand.

Samtidig gør du et dybt bevidst arbejde i at rydde op i din virkeligheds verden, som smitter af i dit indre univers. Ved at bevidstgøre, hvad du har brug for, og hvad du har nytte af, og hvad du bliver fyldt op af i den materielle verden, så åbner du automatisk op til din indre verden. For mange mennesker, er det næsten en umulighed at mærke deres følelsesmæssige eller spirituelle behov. De forsøger derfor at dække dem med det materialistiske.

Det at slippe det materialistiske med vurdering af, hvor meget det dækker dig som menneske, åbner op for muligheden for at du begynder at kunne udtrykke i dig selv og over for andre, hvad du har brug for, i forhold til at blive fyldt op følelsesmæssigt og spirituelt. De toner som du kan blive fyldt op af i dig selv i disse bevidsthedslag er meget mere dækkende og mættende end noget du kan finde i den materialistiske verden. Du kan blive mæt. Helt mæt og helt fyldt op, så du går i en tilstand af overflod. Også selvom du ikke ejer en eneste ting.

Det er ikke en tilstand, som dukker op den dag, hvor du skiller dig af med din første ting. Eller et mål der nås selvom du en dag har skilt dig af med det du ikke har gavn af og måske endda har skilt dig af med næsten alt. Det at frigøre dig fra det materialistiske er kun redskabet.

Det betyder, at du skal gøre en indsats i forhold til at begynde at tage din følelsesmæssige og spirituelle bevidsthed og dine behov i disse områder alvorligt. Med det samme. Lige så snart muligheden åbner sig i dig. Det er denne bevægelse, som slipper dig fri af begæret efter mere, efter det altid at kræve. Det er denne indsats, som giver dig friheden.

En frihed i mæthed og opfyldthed – en frihed i overflod.


 

Sjette dags kanalisering fra de ydre kanter af universet d. 3.1.2016

6. dag
Der kommer ikke meget lys i hverdagen til jer i denne tid. Derfor er det vigtigt, at I finder det lys, som er at finde. Det at dedikere et eller flere bestemte tidspunkter af dagen til at finde lyset, mærke lyset eller dedikere jer til lyset styrker jeres iboende cellers hukommelse omkring det at I er lys, så i ikke bliver så påvirket af at tiden rent fysisk er mørk i jeres verdensdel.

Det at tiden rent fysisk er mørk og stille, giver jer mulighed for at fundere mere end der er naturligt anlæg for i sommermånederne. Selvom I er kommet uden om det på mange måder med teknologien, så husker jeres krop, jeres kød, jeres arv, at det er tiden for at vende indad og være stille, når der bliver mørkt og koldt.

Det er derfor en stor mulighed for jer, at finde den bevidste kontakt til lyset. En kontakt som I alle har, og som giver jer en langt lettere og sundere gang på jorden, end hvis kontakten er ubevidst. Den ubevidste kontakt giver utryghed, længsel og irritabilitet. Imens den bevidste kontakt giver tryghed, ro og tilfredshed. Den forskel i tilstanden rækker i hele jeres bevidsthed, fra jeres højeste vibrationer, som strækker sig mod jeres højere selv og jeres fællesskaber til jeres laveste naturlige vibrationer, som er lokeret i jeres fysiske krop.

Påvirkningerne fra den bevidste kontakt til lyset giver jer en mere munter og let tilgang til livet. Jeres celler får større selvhealingspotentiale og jeres modtagelighed for at tage positive ting ind stiger voldsomt. Prøv bare i nogle få dage eller nogle få uger, dagligt at praktisere den bevidste kontakt til lyset i tre niveauer.

Det første niveau svarer til, at du sikrer dig, at du hver dag ser dagslyset og mærker hvordan du vibrerer med dagslyset i din bevidsthed. Se lyset og hvordan det lander på jorden og lyser den op. Selv på en gråvejrsdag. Se hvordan jorden åbenbarer sig for dig i lyset. Tag det ind. Lad dig fylde op af det og detaljerne, som du ser i lyset. Se om du kan finde skønheden i dagslyset. Mærk hvordan du bliver fyldt op i kroppen og humøret af oplevelsen.

Det næste niveau svarer til, at du hver dag tænder et lys og erkender når du tænder lyset, at lyset kan tændes alle steder. Du kan gøre det fysisk ved at tænde et stearinlys og mærke dig tanken om at der kan tændes lys alle steder. Eller du kan bevidst sætte en positiv stemning eller give et smil, et kram eller en munter hjælp, og registrere ændringen. Der kan tændes lys alle steder. Du mærker i dig selv, din krop, dit humør og i din generelle tilstand, fra det fysiske til dine højeste vibrationer, hvordan de fyldes ved oplevelsen.

Det tredje niveau svarer til, at du hver dag erkender, at du er lys. Du kan gøre det ved at gentage mantraet: Jeg er Lys, Jeg er kærlighed, Jeg er Lys og Kærlighed, imens du mærker i dig selv, hvad det gør ved dig. Du kan også lave en lille meditation, hvor du fylder dig selv med lys, indtil du kan mærke du lyser, og så gå rundt i din hverdag og lyse op. Mærke, hvordan lyset ændrer sig omkring dig, hvordan stemningen ændrer sig der hvor du er, imens du går rundt og lyser. Mærk, hvordan det påvirker dit humør, din fornemmelse af dig selv og det at være i live.

Disse små øvelser kan I altid lave, men det er i den mørke tid, hvor I naturligt laver en mental, energimæssig og fysisk sammentrækning, at det bliver meget tydeligt, hvad det kan betyde for jer at gå i denne tilstand.

Måske er du i en så tung periode, at det ikke virker for dig at gøre disse ting. Så er det ikke fordi du er fejlagtig eller ikke er dygtig nok eller ikke er dedikeret nok. Så er det bare fordi du er overbebyrdet. Så er det ikke i denne tid, du kan have gavn af at erkende så detaljeret, hvad det kan betyde at tage et bevidst valg og lave en bevidst kontakt til lyset.

Så kan det være, at du skal bruge tiden til at hele og søge trøst. Lade andre lyse på dig og hjælpe dem med at genkende, at de er lys, ved at de hjælper dig igennem mørket. Det er lige så vigtigt, både for dig og for dem og for fællesskabet.


 

Femte dags kanalisering fra de ydre kanter af universet d. 2.1.2016

5. dag
Det er ikke en dag hvor I skal dvæle ved forskellene imellem jer, men mere en dag, hvor I skal begynde at kigge efter lighederne. Mennesket har gået igennem en fase nu, der handler om at forstå individualiteten. Det har været nødvendigt og det har været det eneste rigtige, for at åbne forståelsen for styrken ved fællesskabet. Kun gennem det at vide, hvad det betyder at stå alene, kan I forstå, hvad det i virkeligheden betyder at stå sammen.

Tidligere har styrken i fællesskabet været tydelig på grund af muligheden for overlevelse og for det at kunne stå stærkere i forhold til andre i kampen om at opnå de bedste levevilkår. Det har været tydeligt i forhold til at kunne bestemme over større områder og forskellige overordnede retningslinjer. Men den indre styrke ved fællesskabet er gennem tiden stille dukket frem i bevidstheden hos mennesket, og er nu klar til at blive foldet ud.
Det er ikke forskellighederne, som i virkeligheden betyder noget. Det er forskellighederne som gør, at mennesket er et rigt folkefærd med stor udvikling og styrke. Det er forskellighederne, som giver jer et fælles fodfæste og afsæt som er helt unikt i universet og som forventes at kunne udvikle sig til at mennesket er et fundamentalt stærkt væsen, som kommer til at gøre en forskel for balancen og freden i universet. Men det er lighederne, som giver jer fundamentet for fællesskabet.

Lighederne imellem jer skal hjælpe jer med at finde fællesskabets tiltrækningskraft. Det har ikke ligget i kortene, at det skulle blive et individuelt samfund, som styrker jordens udvikling. Men det har været sådan et samfund, som har hersket på jorden specielt i de sidste 50-100 år. Den udvikling har været styrket af større kapacitet i hjernen og et større udviklingsgrundlag end måske godt er. Til gengæld har det givet en eksplosiv mulighed for at I som befolkningsgruppe i universet er nået meget langt teknologisk i forhold til jeres udviklingstrin.

For at støtte jer i at blive bragt i balance i forhold til jeres hjerne og teknologiske udvikling, så har universsamfundet længe støttet jer i at finde jeres hjertes mod og jeres sjælskærlighed udtrykt i jer som mennesker. Det er ikke noget som sker over en nat, og der har været meget observation og bekymring under vejs, da menneskets negative drivkræfter er store på grund af den generelt store drivkraft i mennesket.

Det er den drivkraft, som forventes at sikre, at universet består. Men til mennesket er klar til at udføre den støtte som skal bidrage til universets bestående, så modnes mennesket i modstand. En modstand, som hjælper jer med at forstå og udvide alle dele af jeres bevidsthed. Den modstand, som har været brugt indtil nu på jorden har været den hårde fysiske udfordring ved at være inkarneret i et fysisk væsen, ligesom den modstand, der er i at inkarnere i et så relativt korttids levende væsen, gør overlevelsesinstinkterne så hårde.

Den Nye Tid, som I går ind i nu, er en tid som vil blive kendetegnet ved, at alting skifter. Skiftet i forhold til det pres og den modstand som mennesket modnes vil genkendes ved at det kommer til at handle mere om at finde forståelse og fred, i forhold til at finde overlevelse. Det er en bevægelse som lige er startet, og derfor vil der være dele af verden, hvor det slet ikke ses, imens det andre steder i verden er mere tydeligt.

Den sammenhæng, det kontinuum, som I er en del af som menneske, jeres fællesbevidsthed, vil sammen med jeres iboende lykkesøgning, jeres drivkraft imod det at blive opfyldt og jeres indre kontakt til gnisten som vokser med Den Nye Tids potentiale for større bevidsthed, sikre at den opvågning, som sker nogle steder på jorden, spreder sig til de dele af verden, hvor det ikke ses så tydeligt endnu.

Gnisten vil springe og sikre, at alle steder på jorden skifter det langsomt fra at være overlevelsesbaseret modstand, som støtter mennesket i udviklingen til at være nysgerrighed, behov for godhed, lykke og med tiden fællesskabet, som driver udviklingen. Bekymringen har sluppet i universets bevidstheder, da gnisten allerede nu springer fra samfundsgruppe til samfundsgruppe og fællesskabet i den nye tids form allerede nu er begyndt at spire frem og vokse rundt omkring.


 

Fjerde dags kanalisering fra de ydre kanter af universet d. 1.1.2016

4. dag
Det er en dag hvor I har vænnet jer til den nye energi, som starter op I jeres fælles bevidsthedsfelter, hver gang I har et årsskifte. Nogle mennesker mærker til det i kraftig grad, imens andre går stille gennem skiftet. Det er et skifte som åbner jer op til at se jer selv med nye øjne.

I år har skiftet været på vej længe, som en stor bølge, der har rejst sig og gjort sig klar. I dag har den brudt kanten og kreppet ud i en ny tilstand, en tilstand som giver jer mulighed for at finde jeres fodfæste i Den Nye Tid. Det fodfæste starter allerede nu med at etablere sig, og vil folde sig ud over de næste tre til fire uger.

Du vil mærke fodfæstet folde sig ud ved, at der pludselig optræder en ny form for indre fodfæste. For mennesker, som virkeligt har vibreret højt og som har lidt meget i optrapningstiden, der vil det mere føles som at kunne trække vejret igen, efter at have været under vand længe. Vi kan ikke generalisere for alle mennesker, og der vil være mange mennesker, som ikke registrere ændringen her og nu, og som er så overvældede eller underdrejede, at det ekstra fodfæste ikke gør nogen reel forskel – i hvert fald ikke her og nu.

For alle mennesker vil det nye fodfæste betyde, at I begynder at forstå jer selv i et nyt perspektiv. Men da det nye perspektiv ikke læner på det gamle liv automatisk, vil jeres bevidsthed forsøge at finde fodfæste i det gamle, i forståelse af det nye. Det vil slippe langsomt, som I bliver klar til det, og som menneskehedens fælles forståelse og fælles bevidsthed finder forståelsen i sammenholdet. Men indtil da, kan I støtte jer selv i at finde det nye perspektiv, ved hver dag at give jer en stille stund til at fundere over hver og især jeres egne oplevelser i virkeligheden.

Det er gennem jeres egne oplevelser i virkeligheden, at det nye perspektiv, som I kan se jer selv i dukker frem. Bitte små ændringer i forståelsen af jer selv og sammenhængen. Måske har du brug for at skrive det ned, lidt hver dag eller et par gange om ugen. Måske er det dig, der sidder stille og funderer for derefter at dele dine tanker og oplevelser med nogle, som du er tætte og fælles med. Måske er du den, som bærer det helt naturligt i din bevidsthed, uden at du behøver at ankre det i det skrevne eller i fællesskabet. Uanset hvad, så kan du gennem de næste uger have god gavn af at holde øje med, hvordan du forholder dig til dig selv og til din virkelighed.

Det er ikke kun dig der gør det. Alle i verden lige nu, er i gang med at ændre opfattelsen. Det giver dønninger og spændinger som forstyrrer fællesskabet og fælles bevidsthedens synkronicitet og styrke i at finde det sande nye udgangspunkt. Vi støtter fra de ydre kanter af universet i et fællesskab med andre bevidstheder lige nu menneskehedens bevidsthed i at blive stabil. For at blive stabil, så kræver det, at bevidstheden har en ankring.

Det er meningen, at den ankring skal dannes gennem aktivering af selvfølelsen ind i det niveau, hvor sjælsbevidstheden trænger igennem og gør sig gældende. Hvordan det vil opleves i den enkelte er meget forskelligt og kommer an på hver af jeres udgangspunkter. Nogle vil føle det som en udvidelse af det som allerede er, imens andre får åbenbaringer. Nogle kommer til at føle, at de går på brændende kul, når de skal sikre sig at alting er som det skal være, imens de ikke har noget at læne sig op af. Men som når man går på brændende kul, så handler det om at blive ved med at gå fremad, i tillid og åbenhed mod det nye og mod det som ligger fremad.

Det er ikke det samme, som at I skal slippe nuet og virkeligheden som I er i, for at åbne op for det som kommer, det er mere en tilstand som handler om at ankre sig op på håbet og fremdriften, for at kunne se lyset og muligheden i en tid, hvor der er mange spændinger og uroligheder i verden. Hvis mennesker i tilstrækkelig grad hægter sig op på håbet og fremdriften i stedet for afmagt og opgivelse, så vil menneskeheden begynde at slippe det had, som ligger i den karmiske byrde, fra alle tidligere erfaringer omkring tab af styrke og land. Tab af værdighed, ting og status. Hvis I slipper den karmiske byrde fra de tidligere erfaringer om tab, som ligger i jeres genom, i jeres kød i jeres fælles bevidstheder, så vil freden opstå på jorden indefra. Inderfra i det enkelte menneske, i folkefærdene og i cellehukommelsen.

Denne form for fred kan ikke gå i opløsning, men vil vokse sig i styrke, næret af sig selv.


 

Tredje dags kanalisering fra de ydre kanter af universet d. 31.12.2015

3. dag
Det er en god dag at åbne jer op til at give mere end I tager. Det har traditionelt været julen, hvor mennesket forsøger at give noget videre for at vise kærlighed og påskønnelse. Men det bliver en tæt og ubeskrivelig oplevelse i gaver og mad og forsøg på nærhed, som virker og forløses i forskellig grad rundt omkring.

Hvis du i stedet for dedikerer nytårsaften og nytårsdag til at være der, hvor du bestemmer dig for, hvad du vil gøre for andre eller for noget i det nye år, uden at du skal have noget for det. Så bærer du lyset ind til andre og til dig selv. Det skal være noget realistisk, noget lade sig gøreligt. Noget du har lyst til og som du kan se dig selv gøre i overskuelig fremtid.

I det øjeblik du vælger at gøre noget, uden at skulle have noget tilbage, så sætter du dig selv fri af noget af den karmiske byrde, som ligger i mennesket. Den karmiske byrde fra knapheden. Den byrde, som kommer af, at i lever i den fysiske dimension, hvor begrænsning og dødelighed er en virkelig tilstand. Hvis du sætter dig fri af den byrde, så sikrer du dig, at du slipper modstanden imod at være lys.

Modstanden mod at være lys kommer af flere elementer. Du er bange for at blive set, så de andre får lyst til at tage det du har, eller at de opdager, at du slet ikke er berettiget, til det du har. Du er bange for at blive slukket af nogen, som skulle være misundelig på dit lys, og dit lys er så skrøbeligt, på grund af knapheden, at det let lader sig slukke. Du er bange for at være lys, fordi du da skal erkende, at du har magten, muligheden og ansvaret for at skabe dit eget liv i meget stor udstrækning, og med den knaphed og den begrænsethed der findes i verden, hvordan skulle jeg da kunne bære den byrde?

Hvis du giver uden at få noget tilbage, skal du sikre dig imod de skjulte belønninger. Det er vigtigt, at du ikke siger det til nogen, eller viser det til nogen, det du har tænkt dig at give. Prøv at forestille dig, at du overhovedet ikke siger eller viser det til nogen.. er der en stor modstand, som vokser i dig? Så er det fordi du modtager en skjult belønning ved at give det, som du har tænkt dig. Så medfører det ikke forløsning.

Kan jeg så ødelægge det ved at ønske mig befrielsen og så derfor give noget uden at skulle tage imod? Nej, i dette tilfælde er der ingen negativ skjult belønning, som er koblet op på din værdi og dit forhold til omverdenen. Altså hvis du stadig kan gøre det uden at sige det til nogen.

Når vi giver noget til andre uden at skulle have noget igen, så betyder det ikke, at I skal være i jeres liv og hverdag i en form, hvor I løber tørre og ikke bliver fyldt op i jer selv, fordi I hele tiden skal give uden at få. Så hvis den tanke dukker op, skal du kærligt skubbe den til side, og huske dig selv på, at du har valgt at give noget, som er overskueligt, og som du sagtens kan se dig selv gøre inden for overskuelig fremtid, derfor er det ikke noget, som vil have så stor en effekt.

Som menneske er I delt i naturen. Det betyder, at I ikke er sikre på, hvad I i virkeligheden vil have eller vil give. Det at give uden at tage imod noget til gengæld åbner op for, at du kommer i kontakt med den del af dig selv, som ved, hvad der er bedst for dig. Den del, som ved, hvad du næres af længe og dybt. Uanset, om der er nogen der kigger på dig imens du tager imod, uanset om der er nogen som deler det med dig, eller uanset om der er nogen, som bliver stolte af dig, fordi du gør det. Det du næres af, som fylder dig op i din grundlæggende essens, i din grundlæggende sammensætning som menneske og som sjæl. Det er sjælens influens, som sikrer dig den rette næring.

Hvis du lægger mærke til den tilstand, som du glider ind i, når du forbereder det at gøre noget godt uden at få noget tilbage til gengæld, som du er i når du udfører den, og når du husker tilbage på den bagefter, alene i stilhed. Så har du den tilstand, som du skal være i, når du vælger, hvad du skal fylde dig selv op med.

Virker det som om det er en meget kringlet omvej? Det er det ikke. Det er en genvej til sjælens influens. Som går lige igennem alle byrder, smerter og forbehold.


 

Anden dags kanalisering fra de ydre kanter af universet d. 30.12.2015

2. dag Det er en tid nu, hvor i som mennesker har lyst til at udfolde jer selv. Men samtidig har I nærmest uendeligt svært ved at finde ud af, hvordan I vil udfolde jer. Der er ikke rigtigt noget, der er godt nok, eller tilstrækkeligt. I hvert fald hvis I et øjeblik stopper op og mærker rigtigt efter – de af jer som kan mærke rigtigt efter. Hvis I stopper rigtigt op og mærker efter, så kan I mærke, at der omkring det I gør er en tomhedsfølelse og en følelse af utilstrækkelighed.
Denne tomhedsfølelse og utilstrækkelighedsfølelse kommer af, at jeres bevidsthed har åbnet sig meget hurtigt de senere år. Når bevidstheden åbner sig hurtigt, så betyder det, at I i virkeligheden begynder at forstå ting, som I ikke kan håndtere. Det er fordi jeres hjerner kræver erfaring for at kunne forstå. Da I forstår ting som I ikke har erfaring i, så bliver jeres forståelse begrænset. Nærmest så begrænset at man kan kalde det for fejlagtigt.

Den forståelse I samler op om de nye muligheder og den nye åbning kan kun åbne sig ægte op gennem erfaring. Derfor er det nødvendigt, at I som mennesker begynder at tilgå virkeligheden og jeres liv som et lille nyt barn. Som et ubeskrevet blad. Som om I går på jorden for første gang, og oplever hvad der sker omkring jer.
Det kræver i virkeligheden, at jeres sanser skærpes. I jeres hverdagsliv har de fleste mennesker fået dæmpet deres sanser for at kunne koncentrere sig og holde balancen i alle de ting, I administrerer og håndterer som menneske. I denne tid skærpes sanserne hos jer alle sammen, som følge af, at bevidsthedsniveauet er hævet på jorden.

For mennesker, som er følsomme i forvejen, kan den øgede følsomhed af sanserne betyde, at de føler sig overvældede. Det bedst råd i forhold til overvældelsen er, at holde øje med din belastning af sanserne og giv dig selv lov til at aflade, hver gang, der er tegn på overbelastning. Kan du aflade, før du bliver overbelastet, så er du på vej til at få fuldt fodfæste i at have skarpe sanser.

Afladningen kan foregå på mange måder, og hvis du kender dig selv, vil du ofte kunne tage udgangspunkt i, hvad du ved der aflader dig. Kender du ikke dig selv, så vil det at trække vejret bevidst og dybt være en god start. Træk vejret ind, hold det i 3-5 sekunder, giv kroppen lov til selv at give slip på den overskydende luft, vent til kroppen beder om at få luft igen, træk vejret ind – og så gentager du, til du kan mærker du slapper af i dit sanseapparat og din bevidsthed. Du kan også forsøge dig med at kigge ud i horisonten, imens du giver slip på alle tanker og følelser, som du var i gang med at håndtere.

Når der ikke længere er overbelastning af sanserne, så kan I bruge sanserne til at åbne op for de nye forståelser af virkeligheden. Vær lidt mere vågen i din hverdag, end du plejer at være. Forsøg at åbne din bevidsthed ind i rutinerne. Vær ekstra vågen i mødet med andre mennesker og giv dig selv stille stunder til at forstå og håndtere de nye forståelser, som ligger i sanseåbningen ind i din virkelighed. Det kræver tid at ligge nye ting ind i bevidstheden.

Når I er kommet i gang med at åbne bevidstheden på denne måde, så vil I opdage, at det bliver lettere og nærmest kommer til at foregå som en automatisk bevægelse i jer selv: I observerer en ny måde, som I reagerer på eller en ny måde I forstår på. I samler den op med jeres bevidsthed og bruger den til at udvide jeres forståelsesgrundlag. Der kommer en kort periode, hvor alt, der støtter denne integrerede forståelse, bliver meget tydeligt, og hjælper jer med at fyldestgøre det nye forståelsesgrundlag, så det bliver sammenhængende med alt det, som I ved og forholder jer ud fra i forvejen.

Når I er nået til dette stadie, så begynder det at være let. Samtidig er det en interessant, spændende og berigende rejse ind i nye forståelser. Det at I når nye forståelser ligger nye muligheder ind i jeres bevidsthed, som alt der støtter opvågningen og freden på jorden kan bruge til at støtte yderligere opvågning. Et stort samarbejde er i gang, med at hjælpe jer og jorden til den nye fase.


 

Første dags kanalisering fra de ydre kanter af universet d. 29.12.2015

Til Malta artikel 1 Det er en tid på jorden nu, hvor mennesket kan meget mere end det aner. Det som i kan, vil komme til at folde sig ud over de næste ti år for alvor. Det som der siges om, at hjernen kun anvendes en brøkdel, er kun til dels sandt. I virkeligheden anvendes den bare til funktioner, som i ikke forstår endnu. Når disse funktioner afdækkes og virkeliggøres i jeres forståelse af verden, så kan de inddrages på et forståelsesniveau, der gør funktionerne direkte anvendte. Det kommer også til at ske som følge af bevidsthedsudvidelsen de næste ti til femten år.

Vi fra de ydre kanter af universet vil gerne støtte jeres åbning. Den forvirring og det kaos, som hersker på jorden nu skyldes, at i ikke forstår kompleksiteten af at i er i et sammenhængende samfund. Det kommer til at blive noget af det første, som i får styr på. Indtil i selv har styr på det, så vil vi gerne støtte åbningen af forståelsen med disse ord, som vi lader komme til jorden kanaliseret. Det er første gang vi har brugt en kanal på jorden.
Det er ikke nødvendigt at række ud i jeres omverden for at forstå de nye effekter af jeres forståelse af verden. I skal række ind i jeres indre forståelse. Hver gang i opdager, at der er noget som i kan forstå på en ny måde, så har i afdækket en lille del mere af det landkort, som kan beskrive jeres indre sande kompetencer. Eller rettere sagt, der bliver afdækket en flig mere af det sande udtryk for omfanget af jeres kompetencer.

Hvis du i din hverdag begynder at notere dig, de nye ting som du undres over, eller som du pludselig forstår, så er det for dig den nye verdensopfattelse. Hvis du deler dine nye opdagelser med andre, så sikrer du, at du hjælper den nye opfattelse med at udbrede sig hurtigere end hvis ikke du deler. Men uanset om du deler eller ej, så vil de samme opfattelser langsomt lande hos andre mennesker omkring dig, som er mere delevenlige og som måske har et større netværk eller et større anlæg for at dele deres oplevelser og deres opfattelser.

Når i deler jeres små åbninger så skabes der nye fællesforståelser. De nye medier, som sikrer, at dumme ting og ubehjælpsomme og onde ting hurtigt bliver delt i verden, vil i løbet af det næste års tid få mere og mere fodfæste i at kunne sikre, at de nye oplevelser og erfaringer, som støtter menneskets dyrebare udvidelse af forståelsen og åbningen til de tidligere skjulte kompetencer, bliver delt. Når åbningerne i forståelsen bliver delt hurtigt på verdensplan, så vil det betyde, at en bevægelse i bevidsthedsåbningen i forhold til at få bevidsthedsåbningen til at lande i virkeligheden på jorden bliver genereret. Denne bølge vil blive ved med at slå hen over jorden, gennem de medier og muligheder, som er skabt ud fra negative behov, og hjælpe mennesket og jorden ind i en tilstand, hvor i bliver sat fri fra jeres negative drifter.

Opvågningen til forståelsen af alt tings sammenhæng går imod frisættelsen af mennesket fra de drifter, som medfører egen destruktion. Det er ufravigeligt nu, at det vil komme. I skal ikke være bekymrede på den lange bane. På den korte bane skal i være nøgterne og gøre alt det gode som i kan for at hjælpe jer selv og jorden i balance igen. Men på den lange bane kan i være trygge i, at jorden er på rette vej, og lige således er mennesket.
Vi sikrer udbredelsen i medierne gennem små bitte påvirkninger i det som i kalder flow og som vi kalder det store kontinuum. Det at alting hænger sammen og kan påvirke hinanden. Vi bruger alle mennesker som har sjælskontakt nok til at kunne høre sjælens stemme. Når sjælens stemme høres, så begynder mennesker at gøre gerninger som er dybt meningsfulde og som er sat fri fra det lave, det dyriske, i mennesket.

De meningsfulde gerninger kan være store og synlige for alle i omverdenen, men de kan også være bitte små og usynlige for det almindelige menneske. Disse bitte små gerninger, som ændrer verden gennem udbredelse af forståelse for sammenhæng og virkelighed er dem som vi arbejder for og med. For det er disse små bitte gerninger, der vil sikre, at opvågningen lander på hele jorden i løbet af de næste ti til femten år.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Kan du se denne popup?

Så er det i hvert fald ok <3

Og du kan lukke dette vindue og læse videre.