fbpx

Marianne Lane

Min forståelse af Gralen har åbnet sig bid for bid i løbet af de sidste par år. Mine første erkendelser bar præg af min manglende forståelse og var derfor begrænsede. Jeg så i begyndelsen Graler som fællesfelter tilhørende forskellige kulturer, så hver kultur har sin Gral. Det er ikke forkert, men som brikkerne efterhånden har samlet sig, ser jeg nu at Gralen også er en tilstand. Tilstanden for det oplyste fuldendte menneske, som bæres i koder – i vores DNA og i det felt, som vi alle er forbundet til.

Jeg hedder Marianne og er en 43 år gammel nordjyde. Jeg arbejder som seer, healer og shamanisk underviser. Jeg er uddannet ingeniør med speciale i kemi og mikrobiologi, og jeg har været i gang med en PhD, hvor jeg arbejdede med DNA-teknikker. Jeg tog springet og sagde mit job op december 2013, fordi jeg i april 2011 fik en spirituel åbning.
Næsten alt det, jeg her vil berette omkring grundlaget for gralsarbejdet, er noget jeg har kanaliseret ind.
Der findes ingen rene kanaler. Det er derfor vigtigt, at du bruger det, jeg skriver til inspiration og mærker efter indeni dig selv, om det giver resonans. Det, som ikke giver resonans, kan du lade blæse i vinden.
Min egen oplevelse er, at jeg gennem min forståelse for Gralsarbejdet nu endelig kan sammenkoble min viden fra min ingeniøruddannelse med de indsigter, jeg har fået efter min åbning. Det er en stor lettelse for mig i min søgen efter at finde mening i det, jeg laver, og det jeg ser.

400-nevada-2015-marianne-lane

 

Fællesfelter
10171825_10203870358422264_7358821754965414395_nFællesfelter er energifelter, som egentligt er ret komplicerede. Et fællesfelt skabes af flere forskellige mennesker, som er enige om noget. I sin enkelthed kan det svare til en villavej, hvor der skal være enighed om, hvilken hæk man skal have. Den ene halvdel af beboerne ønsker, at det skal være bøgehække, og den anden halvdel, at det skal være ligusterhække. De, som er enige og lægger tanker og følelser i deres mening, skaber i fællesskab et energifelt, der ”synger” om alle fordele ved deres valg og ulemperne ved det modsatte. Feltet bærer desuden de erkendelser, som de enkelte i gruppen har, som er grundlaget for deres valg.
Der er et fælles bevidsthedsfelt for alle mennesker på jorden. Det er et felt, som indeholder det generelle for mennesket. I det felt bæres den viden, som alle mennesker kan nå, uanset hvilken kultur de tilhører.

De felter, vi er forbundet til, er interaktive. Det betyder, at vi både bidraget til felterne med vores ideer, meninger og tro og modtager fra felterne inden for forskellige områder.

Ifølge den engelske biolog Rupert Sheldrake er bevidsthed og hukommelse ikke bare noget, der foregår i menneskers egen hjerne. Hans teori siger, at individer af samme art har en fælles bevidsthed og hukommelse. Sheldrakes teori om vores bevidsthed og hukommelse er anderledes og mere alternativ end den nuværende opfattelse i resten af den videnskabelige verden. Sheldrake mener, at vores hukommelse og bevidsthed ikke er noget, der foregår i vores egen hjerne men via en fælles bevidsthed. Bevidstheden kan ses som en sky af viden, der deles mellem individer af samme form eller art. Teorien hedder morfisk resonans og morfisk betyder form. Det vil sige, at dem man minder mest om og i øvrigt har et socialt forhold til, også er dem man deler bevidsthed med (kilde: Videnskabens Verden den 7. februar 2012 kl. 14:03 på P1).

Bevidsthedsfelterne er startet op, da vores forfædre fik en bevidsthed, der var stærk nok, og har eksisteret lige siden. I tidligere tider var mobiliteten på jorden ikke særlig stor. Afstandene oplevedes længere, end de gør i dag. Det betød at graden af kulturel udveksling var relativ lav. Det betød igen, at der udvikledes forskellige kulturer rundt omkring på jorden. Hver kultur skabte sit eget fællesfelt.

Til Malta artikel 3Udviklingen af de forskellige kulturer afhang meget af de forhold, som menneskene levede under. Men jeg har også fået et syn, hvor jeg har set, at sjælene dengang blev påvirket gennem inkarnering af højere bevidstheder ned i disse mennesker, som havde et relativt lavt bevidsthedsstadie i de forskellige kulturer, der var dengang. Disse inkarneringer har fremmet udviklingen i bestemte retninger. Desuden ser jeg, at fællesfelterne for menneskeheden, såvel som dem for de forskellige kulturer, har fået støtte udefra, hvor højere bevidstheder har arbejdet på at udbygge og holde felterne. Disse højere bevidstheder har støttet mennesker i de forskellige felter i at udvikle sig i en bestemt retning. Støtten har været bragt ind både gennem manifestation i energi som er langt ind i bestemte områder på jorden og portaler rundt omkring på jorden, men også gennem indstråling af energi fra mesterfelter. Støtten har båret præg af, at den har skulle kunnet nå mennesket, der hvor det var i sin udvikling, ligesom den har været begrænset af det, som mennesket selv har lagt ud i felterne.

Felter, som indeholder støtten til mennesker til at blive et helt udfoldet menneske, der udlever sig selv i overensstemmelse med alt i sig, er Graler. Støtten kan både komme fra vores forfædres erfaringer i fællesbevidsthedsfelterne helt fra de første, der startede felterne og til nu, Og fra støtte udefra fra mestre og fra den første bevidsthed, lyset, altet, kilden, himmelen, eller hvad du nu kalder det. Gralen i det enkelte menneske er det i os, som kan resonere med disse fællesfelter, og vores egen Gral bliver aktiveret gennem denne resonans.

I Gralen for menneskeheden og i kulturgralerne bæres erfaring og visdom. Hvad der er smart og klogt, og hvad der sikrer overlevelse. Der bæres regler og funktioner, der eksisterer på jorden. I alle kulturers Graler ligger der desuden en bevidsthed omkring det at have kontakt mellem himmelen og jorden, tro, eller hvad det nu er blevet kaldt gennem tiden. Denne del af gralen kaldes en hellig Gral. Der findes således en række af hellige Graler, svarende til hver eneste kultur, der har eksisteret på jorden, som har beskæftiget sig med og levet ud fra kontakten mellem himmelen og jorden. Jeg ser også en hellig Gral, som er lagt ind i feltet fra himmelens side, og som er meget ren og fuldendt. Men igen er alle disse Graler skabt til og begrænset af at skulle kunne nå mennesket, der hvor det er. De hellige Graler støtter mennesket i at blive den bedste udgave af sig selv – det oplyste menneske – Gralstilstanden.

Hvis du er åben for, at der måske eksisterer andre bevidstheder i universet end mennesker, så kan du måske også se, at der må eksistere en universel Gral, universets Gral, som indeholder alle regler og al visdom i universet.

10177370_10203870351862100_4596857866115453619_nI den tid vi lever i nu, er verden blevet lille. Transportmidler sikrer, at kulturer blandes som aldrig før. Ligesom medierne sikrer, at der næsten ikke findes nogle områder, der er isolerede. Tiden er hård ved kulturerne og ved de mennesker, som læner sig meget op af kulturerne, fordi de har brug for det. Især for de de mennesker, der lever i områder, hvor folk er uoplyste og uuddannede, og dermed grundlæggende er meget uvidende om, hvordan alting hænger sammen både fysisk, psykisk og samfundsmæssigt, kommer der en utryghed. Denne utryghed medfører et større behov for at læne sig ind i en kultur. Presset fra kampen om overlevelse giver os tilskyndelse til at søge sammen med andre, der har det på samme måde, så vi kan støtte hinanden. De gamle Graler hørte til i den gamle tid, som strækker sig langt, langt tilbage i tiden, hvor menneskets bevidsthed har været relativt lav. Instinktlagene var dengang meget aktive og er det stadig mange steder rundt omkring på jorden, hvor livet er hårdt. De gamle Graler er derfor koblet op på instinktlagene og bevidstheden lige over instinktlagene, da mennesket tidligere havde størstedelen af sin bevidsthed der. Da vi på jorden er i gang med at skifte fra den gamle til den nye tid, betyder det, at begge typer af bevidsthed er repræsenteret på jorden på samme tid.

Kulturerne er i opbrud, og det giver spændinger i og imellem fællesfelterne. Det er en hård tid. Men er også en tid, hvor der skabes nye muligheder. Mulighed for et forenet folkefærd på jorden – mulighed for et forenet fællesfelt – en fælles Gral.

Den nye tid
Den nye tid er et udtryk, som for mig dækker over en tid, hvor bevidstheden hæves på jorden. Det gør den for at støtte mennesket i at få lettet den karmiske byrde. Den karmiske byrde ligger, som jeg forstår det, i, at vi bærer for meget smerte i vores bevidsthed. Smerter fra vores eget liv, vores forældres erfaringer, vores slægt og fra det folk vi kommer fra. Og så smerter fra tidligere liv. Smerten skaber så meget ubalance i os, at sjælens indflydelse ikke kan komme til. Når sjælen ikke kan få kontakt til menneskevæsenet, så er vi ikke støttet eller mindre støttet af den indre fornemmelse, intuitionen, eller hvad vi nu kalder det. Desuden er der meget i os, som bliver afstumpet og groft, hvis sjælen ikke har indflydelse.

1491764_10203870351702096_1014393259944847119_nDet er nødvendigt, at den karmiske byrde lettes, og bevidstheden hæves, da et løft vil medføre, at den bløde ansvarlighed kan få plads. Den ansvarlighed som ikke kun dækker os selv og vores nærmeste. Men en bevidsthed som dækker vores samfund, miljøet, vores medmennesker, livet og jorden. Dette svarer til en dybere sjælskontakt.
Med hjernens udvikling får sjælen større mulighed for at få indflydelse og bidrage med sine kompetencer gennem det liv, vi manifesterer. Problemet med den karmiske byrde, og de smerter den indeholder er, at smerterne skygger for og forstyrrer sjælens indflydelse. Som det er nu, så får de lave aspekter den største plads, og den hårde retfærdighed udøves. Den form for retfærdighed, hvor der er tale om øje for øje og tand for tand. At den stærkeste trækker det længste strå, og at man får det som fortjent udelukkende ud fra, hvordan man ser ud, hvor klog man er, hvem ens forældre er, eller hvor rig man er.

Jeg har mødt mennesker, som var bange for, at de ikke ville kunne nå at få hævet bevidstheden. De var bange for ”ikke at komme med”. De havde en forståelse omkring opvågningen på jorden, der indebar, at mennesker, som ikke når bevidsthedsspringet i denne inkarnation, vil blive forvist fra jorden – fordi de ikke har en høj nok vibration. Disse vil blive sendt væk og i stedet inkarnere andre steder i universet, hvor der er tungere at være. Dette ville blive nødvendigt, fordi jordens vibration ville blive for høj til, at de ville kunne være her.

Som jeg ser hele den verden, som ikke er fysisk inkarneret, så kan dette slet ikke forekomme. For det første, så er alle menneskers bevidsthed blevet hævet (eller pseudohævet) på jorden allerede nu, og over halvdelen af verdens befolkning har valgt at tage imod hævningen – indtil nu. For det andet skelnes der ikke i sjæleverdenen imellem at være højere eller lavere, som vi gør her på jorden. I det plan er alle et. For det tredje ser jeg ikke, at det er uerfarne sjæle, som får de hårdeste liv. Tvært imod ser jeg, at det er de erfarne sjæle, som tit har de tungeste liv. Hvis du er en stærk sjæl, så har du brug for større modstand for at vokse. Derfor vil det hovedsageligt være erfarne sjæle, som ikke kan få udfordring nok, der til tider måske får brug for at inkarnere et sted, hvor der er mere tungt, end der bliver på jorden i fremtiden.

Jeg ser dog ikke, at jorden bliver et lettere sted at være inden for vores livstid. I hvert fald ikke i en grad, så det ikke er svært at være her for de fleste. Jeg ser tendenserne måske kan nå at vende. Men jeg fornemmer, at der vil gå fem generationer, før den bløde ansvarlighed har overtaget på jorden. Jeg ser jorden blive et sted med balance. Men smerten fra det at være fysisk inkarneret vil ikke blive ret meget lavere. Vi kan lære at få styr på det, og størstedelen af menneskene vil kunne opnå balance inden 30 års alderen. Men det vil altid være en udfordring at få balance i alle aspekter fra de laveste til de højeste. Det er både udfordringen og styrken i mennesket som væsen.

Afslutningsvis har jeg til dem med frygt for ikke at nå at få hævet bevidstheden en dybfølt fornemmelse af, at den gamle tids behov for trusler og frygtantændelse i forbindelse med støtten til menneskets opvågning er forbi. I den nye tid kommer alting i kærlighed og ligeværdighed. Så dette stemmer heller ikke overens med en form for forståelse og frygt i forhold til, hvis ikke vi når at vågne op.

Hævning af bevidstheden i den nye tid
Vi er lige nu i den nye tid. Den nye tid startede i december 2012, hvor der blev åbnet op til en ny indstrømning af støtte til menneskets opvågning til jordens fællesfelter. Fra december 2012 og til november 2014 har der været arbejdet intenst både af inkarnerede og af højere bevidstheder på at støtte et energifelt på lyssøjler, som skulle sikre, at alle mennesker på jorden får hævet bevidstheden til mellem 5. og 6. dimension. Mennesket har hidtidigt generelt haft bevidstheden til at ligge mellem 3. og 4. dimension.

Dimensioner er det samme som frekvensspektre. Frekvenser er hastigheden på en energis svingning. Alt er energi og al energi svinger på samme måde, men har forskellig hastighed og forskellig timing. Har energierne synkron/sammenfaldende svingning forstærker de hinanden, har de ikke, så dæmper de hinanden. Vi har alle et energifelt, der er helt vores eget. Vores energifelt starter inde i centrum af vores felt, der er beliggende lige under hjertet og over solar plexus. Energifeltets inderste del består af de energier, som har den laveste frekvens. For jo lavere frekvens, desto desto tættere ligger de på centert. Det er den fysiske krop, der har laveste frekvenser i vores felt – energien fra den fysiske krops aktiviteter. De når kun lige uden for kroppen. De mest instinkt relaterede tanker og følelser ligger i et felt lige der udenfor. I det næste lag ligger tanker og følelser, som har en grad af højere forståelse og abstraktion. I laget derefter ligger forståelsen af ting og sammenhænge som ikke kan relateres til det fysiske, og samtidig er følelser og tanker relateret til disse sammenhænge også knyttet til denne del af feltet. I den yderste del af vores felt får vi kontakt til indre visdom og spirituelle erkendelser og oplevelser.

Dimensioner og bevidsthed
En dimension svarer til den række af frekvenser, som har fælles egenskaber. Den fysiske krop og de mest grundlæggende, instinktprægede tanker og følelser ligger i 3. dimension. I 4. dimension ligger det første lag af mere abstrakt forståelse og psykisk bevidsthed – dimensionen indeholder en forståelse, som rækker ind i bevidstheden om det fysiske – de fysiske love og videnskab som fysik og kemi er beliggende i dette område. Bevidstheden i 5. dimension svarer til en bevidsthed, som forstår de ting, som vi ikke kan se – de større sammenhænge, sjælen og det at der findes healing, og at vi alle er forbundet til hinanden. Når vores bevidsthed er foldet ud i 5. dimension, så kan vi forstå og arbejde med healing og andre spirituelle kompetencer. I 6. dimension bliver forståelsen mere kompleks og bevidstheden i denne dimension gør, at vi kan arbejde bevidst med de forskellige dimensioner og selv begynde at forstå sammenhængen i healinger. Mennesket rækker til 7. dimension og med sjælens indflydelse rækker vi til 13. dimension.

511-maria-magdalene-250x333Mennesket har altid kunnet udvikle sig frem mod højere bevidsthed. Det har bare krævet hårdt arbejde, disciplin og fokus. Ligesom en god læremester også har kunnet være en værdifuld hjælp. Hvor højt i dimensionerne, vi kan nå med vores bevidsthed inden for en inkarnation, afhænger både af, det grundlag vi kommer med som menneske og vores sjæls kompetencer. Men mest af alt er den livsvej, vi har på jorden, afgørende. Tidligere har det været de få forundt at have kontakt til deres spirituelle evner. Efter den nye tids indtræden på jorden, hvor alle har fået hævet deres bevidsthed, så er der mange, der får kontakt til deres sjæls kompetancer.

Det er måske mere korrekt at sige, at alle har fået pseudohævet deres bevidsthed. For det er ikke alle, der opdager det. Det svarer i princippet til, at vi får indlagt det at kunne køre bil automatisk. Vi skal bare sætte os ind i bilen, og så ved vi pludselig, hvordan vi skal gøre det. Det er bare forskelligt fra person til person, hvor god kontakt, man faktisk får til det at kunne køre bil. Det kan være, at gearskiftet er helt skarpt, men det at køre i rundkørsler er der slet ikke kontakt til. Det kræver også at vi sætter os ind i bilen, førend at vi opdager, at vi faktisk kan køre bil. Måske opdager vi på en finurlig måde, at vi har evner ud i at håndtere venstresving, uden vi egentlig har sat os ind i bilen. På samme måde er det forskelligt, hvor meget kontakt mennesker har til deres spirituelle evner. Nogle får det aldrig, fordi de ikke kigger den vej, andre får spontane åbninger af forskellig grad, og andre igen går ind i det med stor seriøsitet og drivkraft. Men fælles for alle er, at muligheden nu er til stede.

Grunden til, at der laves denne indsats på jorden lige nu med at hæve bevidstheden, er, at den karmiske byrde på jorden er for tung. Det betyder i praksis, at menneskets bevidsthed er for høj i forhold til den ansvarlighed, vi påtager os i forhold til os selv, andre mennesker og jorden. Dette skyldes, at det gør for ondt at være menneske. Det at vi har for meget smerte i os, skyldes, at vi med vores øgede bevidsthed har fået mere at have ondt i. Nu er vi ikke bare sultne eller kolde, vi har ikke bare problemer med at overleve og sikre vores geners udbredelse. Vi bliver også trykkede af psykiske udfordringer i livet og manglende tilfredsstillelse af et væld af dybe psykiske og følelsesmæssige behov ud over de allermest grundlæggende.

Kodning af erfaringer og traumer
Dengang vores bevidsthed ikke var stor nok til, at vi kunne regne ud og huske og overlevere livsvigtige erfaringer, som sikrede vores arts overlevelse, fungerede vi efter et automatisk system som reagerer på henholdsvis frygt og belønning. Det er et system, som er aktiveret i alle arter med bevidsthed.

Forskere har arbejdet længe med at forstå frygt-belønnings systemet, da det bærer grundlaget for folkesygdommene stress, angst og depression. Forskningsområdet kaldes for epigenetik, og beskriver, hvordan vi ikke bare arver anlæg som øjenfarve og statur, men også arver traumer og erfaringer. Forskning publiceret i det meget anderkendte tidsskrift Nature Neuroscience i september 2013 beskriver, hvordan forskerne ved en række rotteforsøg havde koblet en duft med en frygtoplevelse. I forsøgene kunne der i sæd fra rotterne derefter påvises en større mængde af det gen, som giver følsomhed over for den duft, der var brugt. Desuden blev det konstateret, at ungerne og ungernes unger alle var ekstraordinært bange for duften.

539-familien-i-dit-hjerte-marianne-laneJeg ser det som, at vi arver anlæg for specielle evner og erfaringer – kodninger. Mon ikke det også er derfor, at der findes familier af læger eller mekanikere. Det er lettere at lære noget, når vi allerede har arvet det at kunne det. Det samme gælder for forskellige problematikker, dysfunktioner og manglende følelsesmæssig udvikling.
Som jeg ser det, så lagres disse erfaringer som kodninger i vores genetiske materiale i det ydre lag i kromosomernes energifelt, det som svarer til fjerde og femte dimension. Erfaringer omkring spirituelt arbejde strækker sig fra sjette til syvende dimension i vores kromosomer, og sjælen kan opgradere erfaringerne til at bære spirituelle evner, som kan udtrykkes helt op til trettende dimension. Gennem kanalisering, eller hvis et menneske opnår fuldt oplysthed, så er det også muligt at arbejde i endnu højere dimensionslag, men det er ret usædvanligt, selvom det optræder mere på jorden lige nu.

Det er vores bevidsthedsniveau, der bestemmer, hvilket dimensionsniveau vi hver især når til. Når vi når op til et nyt niveau, så kan vi få aktiveret både nye traumer og nye iboende erfaringer.

Som jeg ser det, så er det i disse kodninger, vi bære vores kulturs erfaringer. Det er i disse koder, vi bærer den del af Gralen, som vi som mennesker har i os. Gralen er et miks af erfaringer, som stammer fra den eller de kulturer, som vores forfædre er kommet fra, og som vi derfor bærer i vores arvemateriale. Til enhver kultur er der knyttet et fællesfelt. Koblingen mellem fællesfelterne og os som mennesker virker gennem koderne og påvirkes af den bevidsthedsgrad, der måtte være til stede og som åbner op til disse koder.

Der er ikke en direkte og lineær udvikling i kontakten med fællesfelterne og bevidstheden. Kontakten til fællesfelterne kan støtte både det at bevidstheden hæves, og det at den sænkes. Hæves bevidstheden så skabes der måske grundlag for en dybere kobling til et fællesfelt, eller måske en afkobling. Dette er afhængig af, om det, vi bærer i de lag af vores bevidsthed, vi får kontakt til i os selv, klinger ind med lige dette fællesfelt eller trækker direkte i den modsatte retning. Gralen åbner for større bevidsthed. De gamle reaktionsmønstre i mennesket trækker bevidsthedsfeltet ned.

Problematikkerne med de gamle fællesfelter og de gamle Graler
Da fællesfelterne og Gralerne har været manifesteret på en sådan måde, at vi som mennesker kunne resonere med indholdet, selvom vores bevidsthed ikke var særlig høj, har indholdet båret præg af vores menneskelige begrænsninger. Det betyder, at meget af det, som vi nu oplever som etisk lavt, er tonet ind i felterne fra gammel tid. Jeg er rigtig og du er forkert – hierarkiske betragtninger – Øje for øje og mange flere.

Dette betyder, at fællesfelter ofte reagerer kraftigt i forhold til ”vi er rigtige og i er forkerte” – svarende til at menneskene i de andre fællesfelter er forkerte. Denne reaktion har den effekt, at energien i fællesfelterne bliver trukket ind mod midten, således at der ude i kanterne, hvor man står over for de andre fællesfelter, er energi-tomt eller en negativ energi. Jeg har ofte oplevet disse ’manglende energi’ fronter i mit arbejde med at genoprette energien i områder. Ligger der en sådan front igennem et område, er det nærmest umuligt at skabe en vedvarende god energi. Fronten imellem fællesfelterne skaber flænger i energifeltet, hvor der er næsten helt tomt for energi eller meget negativ energi. Jeg har fornemmelse af, at det er de relativt små fællesfelters fronter, jeg møder her. Hvilken betydning det har for jordens energifelt, når store fællesfelter tørner sammen, tør jeg næsten ikke tænke på.

Fællesfelter reagerer på energi, som er genereret af tanker og følelser. I den moderne teknologiske tidsalder har vi så meget udbredelse af information, at mennesker, som ikke er i kontakt med en bestemt sag eller en bestemt situation, sagtens kan blive indlemmet i et fællesfelt, som de slet ikke har nogen virkelig relation til – de bliver grebet af en stemning. Det, at mange mennesker pludselig kan blive indlemmet i et fællesfelt og den dermed voldsomme forøgelse af energien i feltet, kan gøre feltet overreaktivt. Det betyder, at mennesker som bærer koderne til dette felt, nærmest kan blive antændt af feltet uden at have den mindste intention om det. Specielt når der er tale om kraftige negative følelser som had, er det problematisk at feltet bliver overreaktivt, da det rammer ned i nogle af vore laveste aspekter som mennesker.

På grund af den relativt lave bevidsthed, som felterne oprindeligt blev aktiveret i, så ligger der også en uheldig funktion i forhold til muligheden for at hente inspiration og visdom fra fællesfeltet. Det har været muligt for mennesket at hente informationer fra den visdom, som ligger i fællesfeltet og bruge det på måder, som er uhensigtsmæssige og nogle gange endda direkte skadelige, uden det har konsekvenser for den støtte vi som mennesker får fra de højere bevidstheder og fra himmelen. Simpelthen fordi vi har kunnet påberåbe os uvidenhed har vi oplevet, at vi har haft krav på støtten. Støtten viser sig i flowet, ved at tingene flasker sig for os, og at vi får den modgang og den medgang, som gør, at alting går godt. Vi kan have god kontakt til flowet, og dermed få støtte til at komme i den retning, vi har lyst til uanset konsekvensen, hvis vi er i god tro, som det er nu.

Hvis vi har trukket en viden om biologi eller DNA fra fællesfeltets visdom, og har brugt det til egen vinding og med skade for miljøet, så er vi stadig støttet og i flow, hvis vi gør det i god tro. Og det er der faktisk mange der gør, tro det om man vil. I det bevidsthedsniveau de bevæger sig i, ser de sig selv som gode ansvarlige mennesker.

Til Malta artikel 6De traditionelle religioner ligger også i de gamle Graler. Nogle former er mere vellidt i vores del af verden end andre. Men næsten alle uden undtagelse rammer de dybt ind i de laveste menneskelige aspekter med skyld, straf og udelukkelse. Oprindeligt var dette lagt ind, for at det skulle være muligt for mennesker at nå til en tilstand, hvor vi kunne komme til at opføre os ansvarligt. En af mine nyere erkendelser er de traditionelle religioners berettigelse. Vi oplever, at de er skyld i krig og smerte, men det, jeg har set, er, at de krige og de smerter ville have været her alligevel. Jeg ser, at den opdragelse og oplysning, som blev praktiseret i de fleste kirkerum, på trods af dens hårdhed, har været en hjælp til at få mennesker ind på den rigtige vej. Straffen ramte, hvor det var nødvendigt, for at der kunne ske en forbedring. Når vi som menneske er vokset fra den måde at blive støttet på, så gør vi oprør og begynder at afsky det, som før var en støtte. Det kaldes udvikling.

Tiden og menneskets udvikling er løbet fra de gamle Graler og de gamle religioner. Der er brug for nogle nye rammer og et nyt udgangspunkt.

Den nye tids fællesfelt og Den ny tids Gral
Udviklingsmæssigt har mennesket bevæget sig fra nødvendigheden af at kunne læne sig ind i et fællesskab for tryghed, sikkerhed og overlevelse, til den mulighed ’at kunne stå i sig selv i sit eget udgangspunkt’. Selvstændighed og hævet bevidsthed følges ad hånd i hånd. Denne samklang er udgangspunktet for sandt ligeværd og for at alle kan have deres egen sandhed, uden det går ud over integriteten eller fællesskabet.

Samtidig er der på jorden brug for et fællesfelt, en Gral, som vi kan læne os ind i og op imod, uden at vi skal behøve at være styret af hvilken kultur eller religion, vi har i vores arvemateriale rent fysisk. Vi har brug for et fællesfelt, der favner og støtter uden at aktivere de lavere aspekter i mennesker.
Der er brug for et fællesfelt, som alle kan resonerer ind i, hvor der ikke er støtte til at praktisere ”Vi er rigtige og I er forkerte”. I stedet skal feltet støtte op om ligeværdigheden i fællesskabet – danne grundlag for et fælles udgangspunkt og for en fælles hellig Gral – Den nye tids Gral.

Jeg er i gang med et arbejde, omkring det at skabe dette fællesfelt. Arbejdede startede på Malta i januar 2015. Turen går videre til Nevada i august 2015, til Skotland i oktober 2015, til Butan eller Tibet i påsken 2016 og til Japan i efterårsferien 2016. Jeg rejser rundt på jorden til disse steder, sammen med de mennesker, som føler sig kaldet til at deltage og bidrage. Jeg afholder turene som kurser med indlagt fællesarbejde for jorden. Mennesker som føler sig kaldet til at være med, tager med og får undervisning, meditationer og healinger på turen. Andre mennesker samles forskellige steder i Danmark i støttegrupper, hvor de sætter deres intention på at bidrage til arbejdet, samtidig med at gruppen, der er sammen med mig, arbejder på det udvalgte sted i udlandet.

Arbejdet foregår i etaper for at jorden, de bevidstheder der arbejder med feltet og de mennesker, der deltager, kan følge med. De forskellige steder på jorden, hvor arbejdet udføres, er igennem tiden blevet forberedt til arbejdet. Selvom meget energiarbejde kan foregå på afstand, er det nødvendigt at møde fysisk op de pågældende steder i forbindelse med arbejdet. Dette for at kunne bære arbejdet ind på jorden i alle de dimensioner, som jorden er til stede i. Samtidig er der, gennem tidligere bevidstheders forberedelse og den praksis, der har været i området, sikret, at det er så let som muligt at få gennemført det, vi er der for at få gjort. Jeg har påtaget mig opgaven på sjæleplan med at lede dette arbejde fra og for jorden. Arbejdet er kanaliseret og støttet af en række kendte høje bevidstheder.

I virkeligheden kommer erkendelsen om dette arbejde til mig i små spiselige mundfulde. Eller i næsten spiselige mundfulde. Både for at jeg skal kunne holde til det mentalt, men også for at jeg ikke skal forholde mig til mere af gangen, end det er nødvendigt. Man kan sige, at jeg ikke bliver belastet med flere detaljer, end jeg har brug for. Det er en ret mærkelig måde at arbejde på, som kræver stor overgivelse og en god portion tillid. Dette har jeg fået oparbejdet inden Gralsarbejdet gennem fire forskellige tidligere rejser, hvor jeg har haft grupper med ud til forskellige steder på jorden og hente nye healingsenergier. Det har været en lang og sej indre rejse omkring at blive blødgjort og klargjort, men da jeg startede på Gralsarbejdet, var jeg helt parat.

Det betyder ikke, at rejserne ikke medfører store indre udfordringer og udvidelser for mig. Eller at jeg ikke kæmper med forståelse og sammenhæng. Men det betyder, at min indre modstand ikke længere forstyrrer arbejdet.

Da jeg indledende fik erkendelserne om Gralsarbejdet, var jeg ikke i den tilstand, jeg er nu. Jeg følte mig hele tiden irriteret og presset over at skulle udføre arbejdet. Men jeg var kommet forbi tvivlen om, hvorvidt de beskeder, jeg fik omkring arbejdet, var rigtige. Desuden er beskederne altid blevet fulgt godt op af synkonisitet, fx i forhold til forskellige respons fra andre mennesker, fra tilfældige oplysninger, som jeg møder i min hverdag, fra videnskabelige resultater fra min fortid eller fra artikler, som jeg pludselig falder over. Oplysningerne om arbejdet, jeg skal gøre, falder dog altid først fuldstændigt på plads i forbindelse med, at vi udfører det, og i tiden efter, hvor arbejdet integreres på jorden og i vores virkelighed.

Arbejdet på Malta
Vi var på Malta i januar 2015. På Malta skulle fællesfelterne mildnes, så de blev klargjort til at kunne forenes. Dette skete ved at opbløde yderkanterne i felterne, så de ikke længere bærer: Vi er rigtige og I er forkerte. Opblødningen skete ved at bruge tro, håb og kærlighed, som i en nyere terminologi også kaldes tro, tillid og taknemmelighed.

Til Malta artikel 5

Desuden skulle fællesfelternes overaktivitet af-installeres – det, at de kommer til at trække mennesker, som ikke er indstillet på det, ind i fællesfelters negative agendaer. Dette skete, ved at felterne blev transformeret, så de ikke længere kunne bære had. Hadet blev erstattet med barmhjertighed. Mens dette blev udført, skulle vi bekæmpe dragen for ”Vi er rigtige og I er forkerte” med en energistav, som jeg pludselig fik i hånden under arbejdet, som transformerede dette udsagn til balance.

Arbejdet blev udført at en gruppe hjertemennesker, som mødtes på Malta for at udføre dette arbejde. Gruppen mødtes dagen før og blev samlet energimæssigt gennem en guidet healingsproces. Samtidig blev forståelsen for arbejdet, vi skulle udføre, ridset op og endeligt foldet ud i hele sin udstrækning.

Vi skulle ud til et af de ældste templer på jorden og udføre arbejdet. Bagefter skulle vi ind i en kirke, og føre de forandringer, som arbejdet medfører, ind i kirkens regi. Alle, der deltog, støttede med deres energifelt og deres intention om at gøre en forskel for jorden. Det er vigtigt, at alle vi forskellige mennesker var med, da det sikrede, at arbejdet ankres på jorden af mennesker, så det kan nås af mennesker.

Alle deltagerne var i dyb process lige fra vi mødtes, og processen havde også været i gang i tiden op til turen, hvilket er en af gaverne ved at deltage i arbejdet. Når vi beslutter at deltage i arbejdet, så bliver vi automatisk koblet op på et fællesfelt, som forbereder deltagerne på at kunne deltage i rejsen. På rejsen til Malta, blev vi forberedt i forhold til ikke længere at kunne lyve for os selv. De fleste af os havde haft en oplevelse af at komme ind og røre ved noget meget smertefuldt og oprindeligt i forbindelse med forberedelsen – noget vi så gav slip på.

Mange af deltagerne rejste til området inden vi skulle mødes, og flere blev der også efter Gralsarbejdet. Jeg landede to dage før, vi skulle starte, og mærkede, at jeg skulle ud i et tempel på Gozoøen, hvor jeg fik en opgradering af mit energifelt, så det kunne være katalysator omkring at bringe Den nye tids Gral ind i jordens energifelt. Opgraderingen skete med viden fra den tidligere civilisation Atlantis, som jeg så, har været beliggende et andet sted i universet. Da civilisationen gik under, blev sjælende deporteret til forskellige andre steder i universet, hvor de kunne inkarnere. En hel del sjæle fra Atlantis inkarnerer på jorden. Derfor er der stor hukommelse om Atlantis her.

Det var en meget smuk proces, da vi dagen efter i det gamle tempel i gruppens fællesskab bragte Gralen for det oplyste menneske ind på jorden, som indgår i Den ny tids Gral. Jeg så ligesom solen stå op over menneskeheden, der nu er klar til at træde ind i sit fulde potentiale. Vi afsluttede arbejdet af med at tage ind til kirken, hvor arbejdet skulle integreres.

Dagen efter havde vi en fordybelsesdag, hvor vi var inde i forskellige templer. Både den dag, dagen før og i dagene og ugerne op til, vi skulle af sted, fik jeg en hel række af erkendelser, som endelig gav mig forståelsen af, hvordan alt det, jeg arbejder med, hænger sammen.
Arbejdet i Nevada

Vi tager til Nevada i august 2015 for at bringe Universets Visdomsgral ind på jorden – endnu et delemenemt i Den ny tids hellige Gral. Gralen skal overordet være rammen for det nye forenede fællesfelt på jorden. Gralen indeholder alt det, som kulturgralerne indeholder og mere til. Derfor kan den være en ramme, som sikrer, at der ikke vil være nogen, som ikke kan føle sig inkluderet. Eller sagt på en anden måde, så vil koderne passe til enhver mulig kode, som vi bærer genetisk set i forhold til fællesskabet og i forhold til kontakten mellem himmelen og jorden. Derfor kan Universets Visdmosgral være rammen.

Når vi bringer universets visdomsgral ind på jorden, så får vi på jorden samtidig adgang til universets visdom. Jeg har erfaring i at have kontakt til universets visdom, og det er meget anderledes, end at trække på jordens felt eller jordens Gral. Når jeg har kontakt til jordens visdom, så kommer der enkelte erkendelser til mig. Men når jeg trækker på universets visdom, så kommer hele den samlede erkendelse på en gang.

Det kan godt være, at jeg ikke helt kan forstå det, der kommer til mig i kontakten med Universets Visdomsgral. Det kan også nemt være sådan, at jeg ikke kan beskrive det, jeg ser og fornemmer. Men jeg kan ikke fordreje det. Det betyder, at når Universets Visdomsgral bliver integreret i jordens felt, så er det ikke længere muligt, at trække visdom og viden, for derefter at misbruge det, og påberåbe sig uvidenhed om konsekvenserne.

Dette vil gælde for alle, uanset om de har klarsynskontakt, mental kontakt eller intuitiv kontakt. Og det kommer til at gælde, så snart arbejdet er gennemført. Jeg kan ikke helt forstå, hvordan det skulle kunne lade sig gøre, men der plejer at komme flere oplysninger, når vi udfører arbejdet, så jeg håber jeg får en dybere forklaring senere.

Betydningen er, at det er muligt fra den åndelige verden at trække alt støtte til udnyttelse af visdom og viden væk, som bliver brugt skadeligt på jorden. Dette vil få stor betydning i forhold til, som det er nu, hvor du er fuldt støttet, hvis bare du laver skadelige gerninger og samtidig er i god tro, altså hvis du selv tror på, at det ikke er skadeligt.

Arbejdet kommer til at foregå ved Pyramid Lake i Nevada, og vi skal desuden på en shamanisk rejse til et gammelt tempelområde i Sydamerika. Dagen efter skal vi have en fordybelsesdag ved en søstersø til Pyramid Lake, som er forbundet til søen.

Vi, som deltager på turen, får kontakt til den universelle visdom, og jeg har på fornemmelsen, at vi får støtte til at forene os og forliges med vores oprindelse – vores forfædre. Både på menneskeplanet og på sjæleplanet.

Desuden har jeg på fornemmelsen, at jeg har en personlig kontakt til lige nøjagtig denne del af Gralsarbejdet. Så jeg er ved at være meget spændt på at skulle af sted.
Arbejdet ved Loch Ness i Skotland

I oktober 2015 tager vi til Loch Ness i Skotland ved byen Inverness. I området er der forberedt en aktivering af en gammel viden, som elverne administrerer. Elvere er væsner, som er inkarnerede et andet sted i universet i en anden dimension. De har kontakt med os gennem portaler. Disse portaler er der mange af i Skotland, hvor der også er erfaring med og viden om kontakten med elverne. Elverne arbejder med udveksling imellem forskellige væsner og mellem forskellige dimensioner. De arbejder desuden med visdommen fra Atlantis omkring opgradering af DNA-koder.

Jeg var i Skotland i oktober 2013 som forberedelse til arbejdet. Der fik jeg kontakt til elverne, som satte mit system på plads og opgraderede mit system, ”så jeg ikke længere bar den fysiske begrænsning i min bevidsthed”, som jeg ellers havde gjort. Jeg forstod det sådan, at det var min begrænsning i forhold til hele tiden at være mest ankret i den fysiske verden og dens begrænsninger, som jeg gav slip på. Det at jeg plejede kun at tage det for gode varer, som jeg kunne forstå med min jordiske erfaring, uanset hvor tydeligt det stod for mig gennem kanalisering eller klarsynskontakt. Elverne udførte opgraderingen af mit system, så jeg kunne gå vænne mig til den og stabilisere mig selv med denne åbning. Åbningen er nemlig en del af nøglen, når vi skal hente den opgradering til fællesfeltet til Gralen, som elverne har.

Når vi henter opgraderinger, energier og visdom ind på jorden, så foregår det ofte gennem portaler. Nøglerne til portalerne er vores energifelter. Det vil sige, at ens energifelt skal have en bestemt tilstand, førend det kan være en nøgle. Det bliver altid sikret, inden vi skal af sted, at mit energifelt kommer i den rigtige tilstand. Dette sker gennem spirituelle oplevelser og erkendelser, men mest af alt gennem livet.

Den opgradering, som vi henter ind til jordens fællesfelter i Loch Ness betyder, at felternes kanter bliver forenelige, så det bliver muligt at samle dem i eet sammenhængende fællesfelt for hele jorden. For deltagerne betyder det, at evnen til at kommunikere og til at samarbejde med andre mennesker uden at blive tricket på vores menneskelige aspekter, knuder og smerter bliver lagt ind i vores systemer. Ligeværdig udveksling i alle lag er overskriften på vores egne indre processer i forbindelse med turen.

Disse evner bliver også lagt ind i Den nye tids Gral i jordens fællesfelt, så Gralen støtter udviklingen af mennesket, imens den samtidig bliver tilgængelig for alle mennesker, som rækker ud efter det, den indeholder.

Arbejdet i Butan eller i nærområdet
I foråret 2016 tager vi til Butan eller til et sted i nærheden for at give Den nye tids Gral et fundament på jorden. Området bærer det fundament, der kan bære Den nye tids Gral. Det skyldes, at der i området i mange år har været praktiseret en form for trosretning, som er ikke fordømmende. Samtidig har der været levet i pagt med naturen og i overensstemmelse med både menneskets natur og med kontakten til himmelen.

Området bærer kontakten til det at praktisere tro på en måde, som kommer tættest på værdierne i og udgangspunktet for Den nye tids Gral. Området er et af de områder på jorden, der bedst bærer den himmelske Gral, den hellige Gral lagt ind fra oven, samtidig med, at Gralen er i kontakt med jorden. Dette medfører, at den hellige Gral er godt integreret på jorden i dette område. Dette er derfor det område, hvor vi kan manifestere den nye tids Grals indtræden på jorden og gøre den permanent. Modstanden i energifeltet er minimal. Samtidig er området svagt befolket, hvilket betyder, at der er god plads samt fred og ro i fællesfelterne i området til at udføre energiarbejdet.
For deltagerne bliver det en rejse med processer ind i at blive faktisk integreret på jorden med al vores væsen. Det, at kunne være til stede på jorden med alt det, vi er. Uden at blive trykket, uden at føle skam eller skyld. Uden at skulle slippe det, vi er som det lille menneske,, for at være i stand til at være det store menneske, eller uden at skulle slippe det at være det store menneske for at få lov til at være det lille menneske. Dette er arbejdet, som deltagerne kommer til at gå igennem. Integration og aktivering af alle vores aspekter fra menneskevæsnet og fra sjælen. Fuld udlevelse og tilstedeværelse på jorden er overskriften for vores egne indre processer på denne tur.

Arbejdet medfører, at Den ny tids Gral bliver integreret på jorden og med alt der er. I det store perspektiv betyder det samtidig, at alle lysvæsner på jorden forenes samtidig med, at mennesket skifter tilstand. Dette gør, at alle væsner tilknyttet jorden kommer til at kunne nå og kunne nåes af mennesket fra dette perspektiv. Det samme gælder alle jordens fællesfelter også dem, som ikke hører til mennesket, men til andre væsener. Når alle ved det, så er det virkeligt. Dette gør integrationen af den nye tids Gral på jorden varig. For mennesker med aktivering af de højere dimensioner af bevidstheden, vil rejsen sandsynligvis være meget stabiliserende og åbnende.

Arbejdet i Japan
Vi tager til Japan i oktober 2016 for at aktivere den nye tids gral i mennesket. I området har der været arbejdet med at praktisere liv og tro, hvor mennesket er æret, som det er, fra det allermest grundlæggende og til de højeste aspekter vi kan bære. Alle aspekter er håndteret og æret. Intet er undertrykket og underkendt.

Fælles for japanske religioner er forfædredyrkelsen, samhørigheden mellem natur og mennesker, renhedsforskrifterne og forestillingen om de troendes belønning i denne verden (kilde: Gyldendal Det Store Danske Leksikon). Forfædredyrkelsen er accepten og kærligheden til det, vi bærer ind som arv fra slægten. Samhørigheden mellem natur og mennesket er forståelsen og accepten af vores rolle som afbalanceret menneske på jorden. Renheden er en meget kærlig måde at sikre, at vi fuldt ud er mennesker, samtidig med at vi er de store mennesker. Og de troendes belønning i denne verden er forståelsen af, at det er her på jorden livet foregår, når vi er inkarnerede. I området ved Fujibjergene, hvor vi skal ned og udføre aktiveringen, er denne praksis lagret i klipperne.

Vi bruger tilstanden fra det ubegrænsede menneske til at aktivere den nye tids Gral i mennesket og skabe kontakten mellem alle mennesker på jorden og det nye fællesfelt. Hermed er Gralsarbejdet fuldført. Jorden har et fællesfelt, som giver plads til, at vi hver og især har ret til at have vores egen sandhed og vores eget udgangspunkt for vores egen tro.

For deltagerne på rejsen bliver det en rejse ind i vores egen frisættelse. En befrielse i forhold til at ære alt det, vi er som mennesker. Dette er nøglen til fuldstændig ligeværdighed med os selv, med vores nærmeste og med resten af verden. En ligeværdighed og en åbning, som integrerer vores styrke.
Betydningen af Den Nye Tids Grals indtræden på jorden

Når feltet forenes og integreres lukkes alle revner og sprækker i jordens energifelt, som dermed blive intakt. Dette medfører, at negative energier ikke længere kan eksistere frit på jorden, men kun i tilknytning til et negativt menneske. Når der ikke længere eksisterer frit svævende negativ energi, så vil der heller ikke være så mange antændinger af negative energier i negative mennesker. Den negative energi falder derfor på hele jorden, som følge af arbejdet.

Når gralsarbejdet er fuldført og fællesfeltet bliver intakt, så vil der ikke med et trylleslag blive fred på jorden. Men de kræfter og den påvirkning, der har ligget fra fællesfelterne, som har trukket i et væld af negative retninger, vil være ophørt.

Vi, som arbejder på Gralsarbejdet, er kun en lille del af dem, som arbejder på denne opgave. Arbejdet har været forberedt i årtusinde af både inkarnerede og ikke inkarnerede. Både jeg og flere af deltagerne på rejserne har oplevet tydelige genkendelser til tidligere liv, hvor vi netop har været i gang med forberedelserne til dette arbejde.

I den nye tid er det ikke kun mig, der har kontakt til viden om koderne. Jeg ser mange steder, hvor der står: Kodning på DNA-niveau, healing på DNA-niveau, aktivering på celleniveau osv. For mig at se, er det et arbejde som foregår nøjagtigt i de samme lag og med de samme funktioner, som det jeg arbejder med. Desuden ser jeg, at de fleste af de metoder, der alternativt har deres gang på jorden nu, fungere i den nye tids energisystem, som handler om kodninger.

Lige nu i denne tid, er der ligeledes en massiv indsats på jorden for at støtte opvågningen, og det at mennesket går ind i den nye tid. Det betyder, at der rundt omkring på jorden er masser af mennesker og grupper, som arbejder på at udføre dette arbejde. Hvilket jeg føler betryggende og opløftende. Selvom jeg faktisk ikke har meget kontakt til, hvad der foregår rundt omkring i verden, så kommer der oplysninger ”tilfældigvis forbi” gang på gang. Derfor ved jeg, at vi er mange, der trækker i samme retning.

Jeg ser, at der er håb for jorden. Som vi ser jorden lige nu, hvor den er i en brydningstid, og hvor vi med medierne er involveret i nærmest alle de frygtelige ting, som sker, så er det svært at bevare håbet og troen på, at mennesket og jorden kan komme i balance. Men jeg ser, at når mennesket tager imod støtten fra alt det arbejde, som udføres nu, så kommer det i balance. Så er mennesket et af de mest kraftfulde væsner inkarneret i universet. Og som jeg ser det, så vil mennesket tage sin kraft og bruge den til at hjælpe først jorden og derefter universet i balance. Men det er jo bare sådan, som jeg ser det.

110-kurser-jeg-er-den-fuldendte-kvinde-guidede-kurser-af-marianne-lane-960x574Jeg har desuden set, at vi gør en stor forskel for det enkelte menneske. Jeg har kanaliseret et budskab fra Hvide Ørn i forbindelse med en tidligere meditationsrække, hvor vi arbejdede på at støtte arbejdet med at bringe jorden ind i den nye tid: Velkommen til et arbejde for jer selv og for jorden. Jeg er allerede dybt taknemlig for jeres indsats. For den indsats er så tiltrængt. Ikke bare for jorden, men også for jer selv som de bærere af jordens energi, I går som. Hver eneste af jer er et punkt, der er med til at påvirke feltet på jorden, og den påvirkning er ikke ubetydelig. Når I går på jorden hver især, påvirker I andre menneskevæsener. Og de menneskevæsner, der også bærer en del af jordens felt, bliver mere lyse, og mere kærlige og hjælper til at bære jordens felt ind i lyset og kærligheden. At I aktivt går ind i det arbejde er så betydningsfuldt og så vigtigt for jorden og for hele dens væsen.

Så bare ved det, at vi hver og især vælger i vores liv og vores hverdag at vende os mod lyset og de nye tids værdier og udgangspunkter, så gør vi hver dag en forskel for os selv og for jorden. Jeg tror det er vigtigt, at vi ser den forskel vi gør, som noget der har betydning. Både i de små og i de store ting. Det bringer håbet ind i os og vores liv – ind til dem som vi berører og ind i fællesfelterne.


 
af Marianne Lane

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Kan du se denne popup?

Så er det i hvert fald ok <3

Og du kan lukke dette vindue og læse videre.