Energibevidsthed og Bevidst Energi

Få styr på din energi og ta’ bedre hånd om dig selv

Underviser Jef Martinussen, med Marianne Lane på gæstevisit.

Du kan tage kurset stand-alone eller som en del af Den Indre Visdom, uddannelse af Marianne Lane (Modul 1 og 2). Generelt følger vi ret nøje Mariannes kanaliseringer, visdom, meditationer, osv.

Oversigt:

Hvad er unikt ved netop dette kursus? Hvordan undervises der? Hvem passer dette kursus særligt godt til? Hvad tager jeg med hjem fra kurset? Hvornår sker det og hvor? Hvad koster det? Hvad lærer jeg på kurset? Hvilke emner undervises der i? Om underviseren

Hvad er unikt ved netop dette kursus?

Online undervisning, webinarer, osv. er jo ekstremt praktiske metoder, fordi man kan deltage i klasser, som leveres af en underviser i Sønderborg, Sydney eller Rio de Janeiro – det er jo helt vanvittigt! Men nogle gange savner man de andre – og/eller underviserens nærvær. For første gang udbydes dette kursus fra tidligt i september 2019 som klasseundervisning i København! I klasseundervisningen mødes vi og er sammen i et fysisk rum. De klare fordele er, at vi kan…. praktisere nærvær, ligeværdighed og gensidighed tage hånd om og lære af hinandens processer skabe og vedligeholde et unikt felt, som ”passer på vores fællesskab” give knus til hinanden, hver gang vi mødes og skilles øve de mange metoder og værktøjer med og på hinanden opbygge nye bekendtskaber og måske udvikle venskaber få svar på konkrete og aktuelle spørgsmål Kurset er et 2-i-1 forløb:

Hvordan undervises der?

Jef, som har arbejdet med healing i over 30 år og begyndte at undervise i healing i 1998, benytter en dynamisk kombination af vidensformidling, refleksions- og indsigtsarbejde, deling & samtale, meditationer (nogle på bare 5-10 minutter!), kanalisering, energiarbejde, personlig guidning, mm. Alle undervisningsdage og –aftner er opbygget af lektioner á ca. 45 minutter. På kurset vil der endvidere være ”hjemmearbejde” svarende til 1-3 timer per uge; hjemmearbejdet er grundigt beskrevet i handouts. Ofte består hjemmearbejdet i bevidstgørelse om adfærd, tanker, følelser eller andet, som er en del af dit hverdagsliv. I al undervisning er der fokus på DIG, DIN proces og DIN udvikling – underviserne er der for DIG! Når deltagere har behov for særlig vejledning og støtte, ud over gruppens almene forløb, så aftales dette med den enkelte og det placeres ”udenfor” gruppens møder. Det betyder i praksis, at den enkelte deltagers behov tilgodeses optimalt, samtidig med at undervisningen og gruppens samlede udvikling gives topprioritet.

Hvem passer dette kursus særligt godt til?

Forløbet er ISÆR for dig, som ønsker at blive klar på / til et mere bevidst, holistisk liv med spiritualitet, healing, klarsyn, mv. Forløbet leder i allerhøjeste grad mod at leve et meget mere bevidst, energetisk ”effektivt”, balanceret, autentisk og harmonisk liv. Forløbet er LIGELEDES supergodt, hvis du oplever et behov for at rydde op og ud i dit liv, redefinere dine grænser i forhold til dine omgivelser samtidig med at du forstår dig selv bedre ud fra nye perspektiver. Forløbet kan OGSÅ bruges til at skabe et solidt fundament for at være en ren og stærk kanal til healing, til klarsyn og andre energetiske praksisser – måske starten på vejen til at arbejde med andre mennesker?

Hvad tager jeg med hjem fra kurset?

Vi har et virkelig omfattende, gennemarbejdet og solidt tilbud til dig; du får nemlig…. Al-i-alt en uvurderligt effektfuld pakke!

Hvornår sker det og hvor?

Ofte er det sådan, at man forhindres i at deltage i noget, som man er rigtig tiltrukket af, fordi tidspunkterne eller dagene ikke rigtig passer med resten af ens liv; børnenes ishockey, favoritprogrammet på TV, aftenen med gospelkoret, weekenden til Paris, etc., ikke sandt? Vi starter op tidligt i september 2019. Og selvom vi skal være ét hold, så starter vi med to intro-weekender, så du forhåbentlig kan den ene af dem! Undervisningen vil være den samme begge weekender. Og så kommer vi til forløbet: hver uge i 8-9 uger er der samme (identisk) undervisning….. Du har altså tre muligheder for at komme til undervisning i løbet af ugen, og du behøver ikke at komme på samme dag/tid uge for uge; du må gerne skifte rundt. Du må også gerne deltage flere gange i løbet af ugen. Vi slutter af en aften i midten af november. For dem, der ønsker at fortsætte på overbygningen, så bliver den lidt mere ”stram”: Al undervisning kommer til at foregå forholdsvis centralt i København / Frederiksberg.

Hvad koster det?

Grundforløbet koster 8.300 kr.; hvis du betaler 2.300 kr. ved tilmelding inden 1/7-2019, så kan du betale resten med 1.000 kr./måned fra 1. juli til 1. december. Overbygningen koster 3.500 kr.; hvis du betaler 1.500 kr. ved tilmelding inden 1/10 2019; så kan du betale resten med 1.100 kr./måned 1. januar og 1. februar 2020 For deltagere, som har behov for parallelt personligt forløb, så aftales dette individuelt og betales løbende.

Hvad lærer jeg på kurset?

Vi lærer dig blandt andet at være centeret i dit hjerte, at have et godt ”fodfæste”, at være i balance, at balancere og rense dit energifelt (aura), at kende dine ”kanter” (mærke og sætte grænser), at kunne skelne klart mellem skidt og kanel i dig selv og i forhold til andre. Der er særlig fokus i forløbet på din selv-forståelse, selv-kærlighed, selv-opdragelse og selv-omsorg samt at leve kærligt og ligeværdigt. Alt dette, og mere til, repræsenterer solid personlig udvikling, nye stærke færdigheder og effektive værktøjer, som du går hjem med og kan bruge med det samme eller tage med dig videre i Marianne Lanes uddannelse Den Indre Visdom.

Hvilke emner undervises der i?

  1. Spiritualitet; hva’ er’t og hva’ er’t it? Hvad er forskellen på – samt lighederne imellem – at leve spirituelt og at arbejde med energi, hhv? Hvor kommer Sjælen ind i billedet?
  2. At være i og arbejde fra dit Center (lige over solar plexus, foran hjertet), at være i Arbejdstilstanden for energiarbejde. Fokus, koncentration, nærvær.
  3. Hjertets kvaliteter og Hjertelys. Jordens energi og vitalitet.
  4. Videnskab og forskning, som dokumenterer og forklarer f.eks. universets og levende væseners energi, healing, parapsykologiske fænomener, genfødsel/reinkarnation, osv.
  5. Dit energifelt (Feltet), energisystem (blandt andet aura og chakraer), energibevidsthed, energitilpasning, mm. Ubalancer og justeringer i energisystemet
  6. Din sansning, bevidstgørelse, opmærksomhed, det du ”mærker”, tanker, følelser (emotioner).
  7. Undersøgelse af, hvilke mekanismer i din personlighed (egoet), som bidrager til at begrænse dig og gøre dig ufri. Trekanten af offer-, redningsmands- og forbryderroller.
  8. Refleksion over, erkendelse af, forståelse for, tilgivelse til samt transmutation af dine tidligere (ubevidste og ufrie) livsparadigmer og adfærd
  9. De kosmiske lovmæssigheder (blandt andet regler for energiarbejde og kontakten til ”den anden side”).
  10. Introduktion til forskellige healingmetoder.

Om underviseren

Jef Martinussen F. 1957, civilingeniør 1982, 3 voksne børn og 4 børnebørn, har boet/arbejdet/rejst i over 70 lande. Cirka tyve år i erhvervslivet indenfor forskning, innovation og rådgivning, bl.a. afdelingsdirektør på Teknologisk Institut og adm. direktør for konsulentfirma i Oxford. Alternative og naturmedicinske uddannelser siden 1988 (diplomuddannelser i bl.a. Healing, Psykoterapi x 2, Regressionsterapi, Tankefeltterapi, Naturopati (biopati), Metasundhed, StressProfilen ®, Energimedicin, Anatomi & fysiologi samt utallige kurser > 5.000 timer). Har undervist hundredevis af mennesker i healing og ”energimedicin”. Egen klinik i København siden ca. 2000. Specialiseret i allergi samt kroniske, systemiske lidelser. Mellem 1987 og 1997 var jeg meget tæt på at dø fem gange – dette havde stor indflydelse på min bevidsthed, min åbning og dedikation til lysarbejde. Uofficielt hælder jeg stærkt mod buddhismen og bruger healing samt psykiske evner i alle aspekter af mit liv. Jeg er grundigt oplært, ”kodet” og indviet af Marianne Lane i de meditationer og energetiske værktøjer, som hører til dette kursus. Jeg tager pt. selv Marianne Lanes Kernehealeruddannelse.