fbpx

Marianne Lane

En tur til Frankrig for at hente “Life Force Enlightenment – Den nye tids energi med koderne fra krystalkranierne og gralen”

I november 2012 tog jeg med 12 andre danskere på en rejse, som jeg var blevet guidet til, at vi skulle på. På bjerget i Montsegur (Frankrig) via en portal, skulle vi modtage koder og energier, som ville synkronisere os med det igangværende energiskifte.

I processen blev der modtaget energi fra de syv nye stråler, moderkrystalkraniet, gralen og læren om sjælelivets oprindelse på jorden. Energierne blev syntetiseret til en ny healings energi: Life Force Enlightenment.

Turen inkluderede tempelriddere, forståelse af gralen, indgang i en ikke ufarlig portal og modtagelse af alle energierne.

 

 

Jeg var på vej til at tage en lur en eftermiddag i forsommeren 2012. Det var ikke mange måneder siden, jeg var begyndt at modtage konkrete og klare beskeder, både når jeg mediterede og når jeg gik og var centreret i mig selv. Da jeg næsten gled ind i søvnen, fik jeg lige pludselig et klart billede af mig selv, der stod med en lilla galakse roterende rundt omkring mig. Jeg fik besked på, at min sjæl kommer fra en anden galakse, og at jeg derfor bærer evnen til at modtage koderne fra krystalkraniet. Jeg skulle tage til Frankrig og hente koderne fra krystalkraniet, der lå i Andalusien. Da jeg havde modtaget beskeden rejste jeg mig med et ryk, og ringede til min veninde, som kender meget til det spirituelle. Hun havde allerede guidet mig igennem mange mærkelige ting jeg havde oplevet. Så hun var den første, jeg tænkte på. Jeg havde måske hørt om sjæle fra andre steder i universet, men jeg havde ikke rigtigt troet på det. Og jeg havde i hvert fald ikke hørt om et krystalkranium. Min veninde fortalte mig, at jeg skulle se den seneste film med Indiana Jones, og det hjalp til en start.

 

 

Da jeg senere fandt ud af, at Andalusien ikke ligger i Frankrig, så forkastede jeg beskeden som noget vrøvl. De næste måneder fortsatte jeg arbejdet med at åbne mine medfødte evner, heriblandt kanalisering og klarsyn.

Hen ad sommeren vågnede jeg pludselig en morgen og vidste, at vi SKULLE af sted. Jeg ringede til min veninde, som med det samme foreslog, at vi skulle invitere flere med, og at vi skulle starte med at arrangere det med det samme. Jeg vidste, at vi skulle af sted samme år, så der var ingen tid at spilde.

 

 

Da arrangementet begyndte at tage form, og behovet for formulering af turen kom, begyndte jeg at meditere og se dybere på opgaven. Jeg kunne se, at vi skulle ned til et bjerg i Frankrig, som hedder Montsegur, og at der på bjerget lå en slotsruin, hvori der er en portal. Portalen har adgang mange steder hen, blandt andet til et bjerg i Andalusien, hvor moderkrystalkraniet ligger. Så der kom forklaringen på den geografiske forvirring.

 

Moderkrystalkraniet har indlagt koderne fra alle de andre krystalkranier, og indeholder derfor så meget kraft, at det er godt beskyttet. Der er derfor ikke anden adgang til det, end gennem portalen. Jeg skulle modtage koder fra krystalkraniet, som ville bringe en ny healingsenergi til jorden. Energien var fremmed for vores system på jorden. Vi skulle derfor stabilisere energien med to forskellige energier på jorden: Gralen, som indeholder al jordens visdom, og en energi som lå under en by i Spanien, som hedder Toledo. Energien i Toledo havde direkte kontakt til reglerne for sjælelivets oprindelse på jorden. Energien fra gralen ville således afbalancere energien, så den overholder reglerne for livet på jorden og energien fra Toledo, ville afbalancere energien, så den overholder reglerne for sjælelivet på jorden.

 

Jeg så på anvendelsen af energien og dens natur. Life Force Enlightenment (LFE) er en healingsenergi, der healer og stabiliserer dit system. Du består af din kerne, din fysiske krop, dit nervesystem, og nogle felter omkring dig, hvor du også rækker ud til. I felterne har du bla. dit følelseslegeme og kontakten mellem nervesystemet og det område, hvor du bruger ”din sjette sans” eller din ”kontakt”. I din fysiske krop har du ud over det du kan se, også et energisystem, der er tæt knyttet til din fysiske krop, dit følelsessystem og din sjæl. LFE afbalancerer og healer forbindelsen mellem alle dele af dig. Life Force Enlightenment er en intelligent energi. Derfor virker den optimalt, udelukkende med vores intention om at den skal virke.

 

Dagen oprandt hvor vi skulle af sted. I flere uger op til turen var jeg rystet i mit system. Jeg kunne ikke undgå at mærke, hvor meget energi der hele tiden arbejdede i mig. Da nogle få af os landede i området aftenen før de fleste skulle ankomme, var jeg meget stille og meget følsom. Men snart blev vi også pjattede og fjollede på grund af spændingen. Jeg var vant til at høre Hvide Ørn og Mark tale til mig, men pludselig kom en meget streng og alvorlig stemme igennem til mig: I bedes møde opgaven med alvor og ærbødighed. Jeg blev lidt forskrækket over tonen, for jeg var vant til, at kun væsner med lavere frekvenser taler sådan til mig. Men da jeg mærkede efter, var der lys og ægtehed bag stemmen. Dagen efter, da jeg stod ved bunden af bjerget og så op på bjergruinen, hørte jeg igen stemmen. Jeg stod med en af mine rejseledsagere, og hun kunne også mærke energien. Han er fra tempelriddernes orden sagde hun, og han er ren. Jeg lukkede helt op, og kunne se hvem han var. Han var en af de højeste fra tempelridderne, og han var den, som skulle lede turen op på bjerget og modtagelsen af koderne. Hvide Ørn ville også bistå med processen, men det var tempelridderen der ledede turen.

 

I løbet af dagen kom de resterende rejsende til stedet. Da alle var ankommet mødtes vi for første gang i cirklen. Vi præsenterede os for hinanden og jeg fortalte om turens program. Vi indledte arbejdet med en guidet meditation, hvor syv forskellige mester mødet op, og brugte de syv nye stråler til at forberede os til modtagelsen af energien fra krystalkraniet. Alle var meget berørte efter meditationen, flere græd. Vi sad stille sammen i en tid, inden vi begyndte at røre på os. Vi tog ned i fællesskab og delte et måltid mad sammen på en lille hyggelig restaurant i byen.

Næste morgen mødtes vi og drog op til det punkt på bjerget, hvor det kun er muligt at gå videre op til slotsruinen. Jeg havde ikke kunnet spise siden vi stod op, og kunne kun drikke vand og spise nogle få mandler. I dagene op til havde jeg også kun kunnet spise meget lidt. Energien arbejdede voldsomt i mig og i alle de andre deltagere. Området var et tidligere Katarområde med en meget stærk historie, om en masse mennesker, der var gået frivilligt på bålet for ikke at afsværge deres tro. Deres tro skulle efter sigende være direkte efter Maria Magdalenes udbredelse af Jesus lære. I historien var tempelridderordenen indeholdt. De havde haft en stor rolle i at beskytte katarerne og efter sigende også en stor visdom, som de beskyttede.

 

På vejen op af bjerget, var der flere, som havde voldsomme oplevelser af at føle sig iført rustning, af at kunne se bålet og føle en masse ting fra den tid. Jeg kunne mærke en hårdere og hårdere belastning af mit system, som vi bevægede os højere op. Vi havde et utroligt smukt landskab under os. Da vi nærmede os toppen af bjerget fik jeg endelig de sidste instrukser til, hvordan processen skulle foregå. Jeg fik af vide, at portalen har adgang mange steder hen, herunder til døderiget. For at være sikker på, at jeg ikke risikerede at smutte nogle steder hen, hvor jeg ikke ville kunne komme tilbage, så skulle de 12 ledsagere sørge for, at jeg blev fastholdt i denne verden. De skulle alle sammen holde fast i mig med deres intention. Jeg skulle stå i midten af ruinen, hvor portalen var, og de skulle stå omkring mig og holde fast i mig.

Da vi nåede op, sad hele flokken og så ud over landskabet under os, imens de nød deres mad. Jeg spiste ikke, men drak lidt vand. Jeg gik rundt og fortalte dem, dér hvor de sad i små grupper, hvor vigtigt det var, at de holdte fast i mig under processen.

 

 

Da vi var klar, gik vi alle sammen ind i slotsruinen og stillede os op i midten. Processen gik i gang. Jeg kunne mærke, hvordan syv forskellige energier kom ned i mig på skift. Jeg holdte dem og sendte dem derefter videre til hver og en, som var med i gruppen på én gang. Energierne føltes meget forskellige og havde hver deres funktion, i forhold til at forberede os til at modtage energien fra krystalkraniet. Da de alle var modtaget og sendt videre, fik både jeg og flere af deltagerne et indre syn af, at kraniet steg op igennem bjerget og kom op til os i kredsen. Jeg modtog koderne og sendte dem videre til alle, som var med. Hele processen varede ca. 45 min og føltes meget voldsom. Da energien lagde sig, vidste jeg med et, at de andre kunne slippe mig og forlade kredsen. Men jeg blev nød til at blive sidende, så jeg kunne blive forbundet til gralen. En af deltagerne havde allerede dagen før set, at gralen var placeret inde i bjerget.

 

Imens jeg sad og blev forbundet til gralen, kunne jeg pludselig se, hvad den var. Jeg havde i tiden op til turen set, at det, at jeg kan se alle mulige ting om sjæleliv og energisystemer i virkeligheden kan symboliseres ved, at jeg har en halvkugle over mig, der vender mod himlen. Hvis noget af den halvkugle ikke er klar, skyldes det, at jeg ikke er modnet til at se den del, som er dækket. Enten fordi jeg ikke er moden nok i min sjæls udvikling eller i min udvikling som menneske. Er hele kuglen klar, har jeg adgang til al visdom i universet.

 

Gralen var den anden halvkugle. Halvkuglen som vender nedad, og som symboliserer jordens visdom. Jeg skulle forbindes til den, så jeg efterfølgende kunne videregive den stabilisering af gralsenergien, som skulle gives fra gralen og til energien fra krystalkraniet. Det tog halvanden time, førend jeg var fuldt forbundet til gralen. Imens kom og gik de andre deltagere og snakkede stille med mig, om vores fælles oplevelse. Alle havde haft virkeligt kraftige fornemmelser, og flere havde også voldsomme syn og fik klare beskeder i processen.

 

Da jeg var færdig, begyndte vi nedstigningen af bjerget. Vi var alle meget stille, men stemningen var let og opløftet. Da vi nåede til bunden af bjerget, fik jeg igen kontakt til tempelridderen, som sagde: I må ikke slippe koncentrationen. Processen er langt fra ovre. Jeg kunne mærke, at vi allerede en time senere skulle mødes igen.

 

Da vi mødtes en time senere i cirklen, gik vi ind i en dyb fælles meditation, hvor flere af guiderne som ledede turen, hjalp med at overgive gralsenergien på den rigtige måde fra mig og til alle i gruppen. Så snart processen var ovre, startede en shamanisk rejse. I meditationen rejste gruppen til Toledo, en by i Spanien. I byen stod vi i midten og sendte den energi vi nu holdte, op i himmelrummet over byen, hvorefter vi tog den ind igen. Derefter sendte vi energien ned i jorden under byen, hvorefter vi tog den ind igen.

 

Energien var nu synkroniseret og stabiliseret til at fungere på jorden under de regler som gælder på jorden og for sjælelivet. Da vi vendte tilbage til cirklen, var det med en følelse af stor ærbødighed, og af at have været med til noget meget stort, og som ingen af os kunne forstå den fulde udbredelse af. Flere græd og alle var stille i sig selv.

 

Dagen efter blev vi guidet til, hvordan energien skulle anvendes. Det viste sig, at det var meningen, at det skulle foregå ved en totrinsproces. Først skulle energien, som vi havde modtaget, anvendes til healing og stabilisering af energifeltet og vores system. Derefter skulle der være en kort pause. Til sidst skulle jordens lys anvendes til at stabilisere healingen og afbalanceringen.

 

Alle gav hinanden healing med energien, og alle mærkede med det samme, forskellige virkninger af energien. Det var tydeligt, at energien var intelligent, hvilket også var blevet givet som budskab under modtagelsen. Energien gik ind og arbejdede lige nøjagtigt der, hvor hver og især have brug for det. Efter at have afprøvet det. Sagde alle farvel til hinanden.

Derefter gik turen hjem, for at afprøve energiens muligheder. Alle var meget mætte af oplevelsen og meget spændte på, hvor anvendelsen af energien kunne gøre nytte.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Kan du se denne popup?

Så er det i hvert fald ok <3

Og du kan lukke dette vindue og læse videre.