fbpx

Marianne Lane

Dagbog fra Lesbos – Krystalrejsen til Lesbos 2019

12/9-19

På vej.. skrøbeligheden er ubeskrivelig 🌟 husk mulighed for deltagelse online i morgen fredag den 13/9 kl 20 ♥️
Ceremonien bliver på dansk – Teksten til turen:
Earth-people is developing into a new level of consciousness. Thousands of years ago, the development of the consciousness in the human being and in the collective consciousness field, was supported by our brothers and sisters from the stars as well as from higher beings.
A lot of energy-work was established around the world, that has suited us well. Energy was bound to the earthly elements and through portals, making strong energy-fields that supported the stability and the growth of the human consciousness.

We have now grown out of the old support-systems in these energy-fields, and we are growing fast. Right in this time, we are changing so fast that you can compare it to the development of technology. The gab in consciousness between generations, is not 50 years now, but rater 3-5 years. Because of this, a huge effort is being put into the work these years, all over the world by a lot of people, working with and for the energy-shift.
Old portals are upgraded, and new energies is entering in to our spaces from older worlds beyond the stars.
Marianne Lane is a modern shaman from Denmark, who has been participating in this work since 2014, as a channel and an energy worker. A lot of this work is sacred and is connected to more than 15 previous spiritual journeys around the world. Journeys with people who was drawn by the adventure, the teachings that was given during the work, as well as the depth of the feeling of the importance in participating in this global work of raising consciousness.
A pull, or an inner driving force, that from many of the participants has been coming from a deep place within.
In the latest years, Marianne Lane has been traveling in a line of spiritual journeys by the name “The Crystal Journeys”. These journeys are about supporting the uprising of the possibility to carry information within the DNA in a new layer of consciousness. Until now, all of the information of different skills and traumas, has been carried in to the DNA by the survival system in the body.

With the entrance of the new layers within the consciousness in these years, the information carried into the DNA is shifting, as to being supported by the deeper growing connection to the soul and the soul consciousness.
By this shift, it gets possible to elevate and heal the collective karma on earth, as well as in every human being – opening the consciousness on a new level, and entering into a more direct communication with the soul.Until now, we’ve been on The Crystal Journeys to Baikal Lake In Russia, where a new opening happened, regarding what Marianne Lane calls ‘The Silver String’. As well as enhancing the access to the archives.
On the trip to Kauai, Hawaii – four new soul-elements entered into earth and the human consciousness.
Also, the lower passages of the human mind was cleaned up, and the inner monsters in the deepest layers of our consciousness, was transformed in to guardians.
In Northern Finland and Norway, we opened the old cosmic portals, and to the possibilities of a new adjustment system for the soul-connection.
The protectors of the old system recognized human kind as being ready, and so we started a transformation that awakens the heart of human kind in a new level – turning from coldhearted into warm.

In Greece we are going into one of the most energetically pure areas – a strong soul entrance.
Here we will open to the new family-type of humankind – the global family.
We will open the possibility, though the connection to our own individual soul-family.
To be able to intake the possibility opened by our soul family as deeply as possible – our own human family needs to support us and allow for the upgrade to take place.This will happen through deep heartfelt energywork, which will be brought into place within all participants on the journey.
When the alignment happens in love and acceptance, the possibilities of this upgrade will anchor itself – so that a new connection between the blood and the soul will rise in human consciousness.
Through this connection, our true self will emerge even deeper, and appear in all the dimensions in which humans exist.
This is truly the opening of The Era of Magic on earth – the realms of light will open for everybody who is open to love.
Opportunities will arise, opening possibilities to overcome and develop, in ways that have never been seen on earth before. Opening Human Capacity and Spirtual Capabilities, in a way so real, that it cannot be discussed.
When we are opening deeper to our true self – we as humans become equally transparent in our ways of being and communicating – an era is arising, where we as humans can’t lie any more, but only tell and be the truth.
We are entering a time of being legally authorized to be a conscious part of the cosmic community.
As we make that shift, a support that we cannot imagine, will start to flow.
The support will help us to be more and more aware, strong and stable – as well as stabilizing a deeper online contact with our soul, through all the possibilities existing within the cosmic community.

We are creating the first drop of this movement on our spiritual journey to Greece. We are reaching towards the point of no return, where the global union of the Universal Family will begin to take form – in all individuals, as well as on a cosmic level of consciousness.
We summon all of you who have a deep longing for this movement to happen, a deep inner knowing of this to be true – and all of you who are ready for this adventure to enter your life.

13/9-19

Ceremonien og fuldmånearbejdet

 

14/9-19

Skrevet den fjerde dag om morgenen (om den tredje dag)

Jeg vågner op med en ny friskhed i mit system og en ny klarhed. Indenunder ligger en gammel gnavenhed og i mens jeg er nede og spise morgenmad alene, oplever jeg, hvordan den gamle gnavenhed kan komme op til overfladen. Når jeg så vælger den nye tilstand af klarhed og friskhed, så fordamper den gamle effektivt. Det mærkes godt, men jeg bider mærke i, hvor vigtigt det er med valget. At jeg holder øje med, hvor jeg er og at jeg vælger den nye tilstand.
Jeg mærker imens jeg spiser, hvordan jeg savner familien og nogle af dem, som jeg plejer at tale med hjemme. Hundene kommer også forbi. I går var vi igennem en større ceremoni end jeg havde forventet. Vi havde en stille dag efter den store fælles ceremoni med alle dem hjemmefra, der klingede ind. Det var som om, at vi var både ømme indeni og udenpå og jeg kunne mærke, at mit tempo var lavt, da vi startede dagen.

Som den første dag, gik vi turen op til Bodil Irene og Holgers olivenlund med de hellige cirkler. Det er en times gåtur langs kysten og op igennem byens smalle smukke gader. Vi skiftevis gik og talte og var stille. Jeg var meget i mine egne processer, som handlede om samarbejder og om hvordan jeg holder en ren og værdig linje. Alt muligt andet kom også forbi, indtil vi landede, lidt senere end vi havde planlagt, oppe på deres dejlige sted. Den rene og fredelige energi lagde sig omkring os, og vi blev budt velkommen med knus fra både Bodil Irene, Holger og Niels Anker, som alle havde været med til ceremonien om aftenen.
Vi satte os langsomt sammen og snakkede om noget, der først føltes som løst og fast. Vi delte fra dagen før og de tanker, reaktioner og oplevelser, som vi hver og især havde gået med. Vi kom langsomt ind forbi det med at passe på børnene og vi kom også ind forbi det at have anlæg for psykiske ubalancer i familien og den mulighed det giver, for at få dyb spirituel kontakt. Vi snakkede om smerten ved at være bevidst og vores møder med barskhed og måske endda ondskab fra ubalancerede mennesker i vores liv. Det at være menneske er ikke enkelt og balancen imellem ondt og godt ligger lige under overfladen hele tiden.

Vi havde aftalt med Bodil Irene, at hun skulle følge os op til en stor sten eller klippe med hul i, som de lokale bruger til at tage syge med igennem for helbredelse. De ligger en sten på den ene side med sygdommen, som de gerne vil slippe og går så igennem hullet. De tager deres syge børn og de gamle med derop, fortalte Bodil Irene. Vi skulle op og gå igennem hullet. Jeg snakkede om den fornemmelse, som jeg havde for hvad det ville gøre for os og for vores formål med turen.
Vi havde snakket om bevidsthedens lag og vores evne til at skubbe bestemte lag frem og andre tilbage og på den måde manipulere og konstruere virkeligheden, både med vores ubevidste, vores halvbevidste og vores bevidste del af bevidstheden. Jeg så, hvordan vi skubbede så meget rundt med lagene, at det sted, hvor der bliver mulighed for gennemlysning i alle lag, bliver meget lille. Det er der, hvor vi har mulighed for at komme ind med bevidstheden og få fuld kontakt til indsigt og udsyn 360 grader rundt.
Det overhovedet at få adgang til lagene og komme ind i det sted i bevidstheden, havde vi arbejdet med i de første krystalrejser. Det havde handlet meget om det gamle hierarki om kampen imellem det at være udadvendt og indadvendt. Kampen for overlevelse imellem det at gå først eller gå bagerst. Vi har arbejdet med transformationen ind i det nye hierarki, hvor det at gå forrest og bagerst er noget, som vi naturligt skifter imellem, så den der har indsigten tager teten. Jeg kunne mærke, at vi nu lagde til med balancen imellem det maskuline og feminine aspekt.

Jeg forklarede, at jeg så en form for bevidsthedsmekanisme, som kan modstå vores sammentrækninger i bevidstheden, der kommer fra vores instinkters intentioner. Jeg så, hvordan vi med vores bevidsthed, helt automatisk trækker sammen i et bevidsthedslag, hvis vi udvider i et andet. Både fordi vi ikke kan holde fokus i flere lag af gangen, men også på grund af frygtantændinger. Med den nye mekanisme får vi mulighed for at balancere bevidstheden ind på en måde, så når vi åbner bevidstheden i et lag, så følger de andre langsomt med i den grad, som de er klar til. På den måde trækker de lidt sammen på det lag, som vi åbner i, men det giver alt i alt en sammenhængende og balanceret åbning i alle lagene. Når alle lagene åbner i en større sammenhæng, er det som om, at vi med bevidstheden åbner til dybdeskarpheden.
Den måde, som bevidstheden fungerede her, havde jeg set i en vision på Krystalrejsen til Hawaii- I visionen havde jeg mødt Helle, som stod på bunden af havet i en konstruktion og arbejdede med mekaniske instrumenter. Det var det, som hun gør, kunne jeg se. Mekanismen var mekanisk og handlede om at stabilisere bevidstheden i åbningen. Jeg kunne ane hvordan. Jeg fornemmede også i visionen, hvordan mekanismerne samler kosmiske muligheder fra andre steder, og sikrer at det implementeres sundt i mennesket i vores naturlige version. Jeg skrev derfor til Helle inden vi tog op til klippen med hul i.
Vi samlede os i en meditativ tilstand som forberedelse inden vi gik op til klippen. Vi snakkede videre om mekanismerne der åbner og lukker for bevidstheden. Efter samlingen fik vi et fantastisk frokostmåltid som Bodil Irene havde forberedt til os.

Jeg laver en lille video til jer, hvor jeg fortæller om ceremonien ved hulstenen.
Om lidt tager vi ud for at lede efter den kosmiske portal, som vi skal bruge til at koble ind til vores sjælsfamilie og til muligheden for opgradering af vores DNA med vores sjælsslægtninge. Hvis vi har dækning, så går vi online derude. Hold øje.

15/9-19

 

 

16/9-19
Jeg vågnede med en mærkelig flik-flakkende fornemmelse i mit system. Men så snart jeg fik vågnet faldt der ro over det hele. Jeg havde aftalt med Marianne, at vi skulle starte dagen med at svømme, og det var godt. Nattens flik-flakkerier blev sluppet i vandet, hvor mine tanker fra dagen før omkring fobier kom forbi igen.
Imens vi var kørt ud til et punkt ved en bugt som opstart på dagens arbejde, havde vi snakket om at køre i højder og de reaktioner, som nogle af os får. Det strækker sig fra svagt ubehag, fysiske reaktioner, direkte at blive fysisk dårlig og forbiagtige reaktioner, som kommer og går. Jeg åbnede og kiggede ind i det med det indre syn, da jeg fornemmede at det havde noget med dagens arbejde at gøre.

Jeg så, hvordan fobireaktioner kommer af kortslutninger imellem vores frygt og belønningssystem. Det virkede sært for mig og Rebekka spurgte også efter et eksempel. For eksempel, så kommer ubehaget ved højder fra reaktioner imellem frygt for reelt at dø ved at falde ned. Frygt som ligger i vores slægt, fordi der på et eller andet tidspunkt tilbage i tiden har været en traumatisk oplevelse med det. Det kortslutter med en reaktion fra vores belønningssystem omkring det at være stræberisk, at få noget ud af at komme først og være størst.

Jeg så, hvordan forbi-reaktionerne ligger i mange lag og dermed får forskellige styrker. Desto højere det ligger i systemet desto mildere bliver reaktionen. Helt øverst giver det bare sådan nogle små reaktioner, hvor vi lige stopper op og reflekterer, lidt længere nede kan vi gå i stå, så vi ikke kan komme videre i at gøre et eller andet. Det fortsætter ned i reaktioner, hvor vi undgår noget, vi bliver frygtsomme og vil gøre alt for ikke at komme i nogle situationer og til sidst glider det direkte over i fobireaktionerne. Jeg så trinnene og forstod, at det havde noget med det, som vi skulle i gang med om lidt. Der var også en masse i det, som jeg ikke kunne fange – det var fuldstændigt tåget, når jeg prøvede at fange mere af sammenhængen. Det havde jeg lært fra tidligere betyder, at det ikke er tid nu, til at kigge på det.
Det var min sjæl, der fortalte mig det ved at rykke i håndtagene. Det var netop den funktion, som det var meningen at jeg skulle fange. At når vi har disse kortslutninger, som sidder i sådan nogle knuder, så giver det vores sjæl mulighed for at kommunikere med os indirekte, når vi ikke har den direkte kontakt. Det er ikke sådan, at disse knuder er skabt for at sjælen kan kommunikere med os. De er skabt fordi det er sådan vi fungerer. Men når det nu er sådan vi er skabt, så kan sjælen altså skabe en indirekte kommunikation igennem denne mulighed.

Da vi nåede frem til havnen og parkerede, steg vi ud og fandt et sted at stå, hvor vi kunne kigge ud over bugten. Det pressede i vores system, og det havde ikke noget at gøre med den lille bjergkørsel, som vi hade haft på vej til bugten. Vores tur gik ud på at finde den kosmiske portal, men vi var endt her først, og jeg kunne mærke, at det ikke var tilfældigt.

Stille åbnede vi i fællesskab med indskydelser, som kom til os hver og især. Jeg fik kontakt til forståelsen omkring sjælslåsene, som vi arbejdede med at forløse på Krystalrejsen til Nord. Knuderne som vi havde talt om var relateret til det gamle systems mulighed for kommunikation og med de nye låse er det nu muligt at slippe nogle af de gamle knuder. Det er som om, at de nye låse kan hjælpe med at forløse dem indefra, men vi har brug for mere hjælp til det. Hjælpen vil komme fra vores sjælsfamilie.
Vi går i gang nu med at løsne knuderne inden vi træder ind i den kosmiske portal, for at forberede os til arbejdet i morgen, fortalte jeg de andre. Vi stod alle sammen og kiggede på hinanden og kunne mærke presset indeni. Igen åbnede vi sammen forståelsen for det, som vi så. Vi ping-pongede fornemmelser og erkendelser og der åbnede sig en forståelse, som rakte helt tilbage til den første spirituelle rejse, som jeg havde været på. Rejsen til Mont Segur bjerget i Frankrig.

Op til denne rejse havde jeg fået besked om, at min sjæl kommer fra en anden galakse og er derfor beregnet til at hente koderne fra krystalkraniet i Andalusien i Frankrig. Alene det, at Andalusien ligger i Spanien og ikke i Frankrig gav mig mange kvaler den gang og spændte ben for rejsen. Men vi endte med at tage af sted 13 mennesker sammen. Vi stod på bjerget i Frankrig sammen og portalen åbnede sig til bjerget i Andalusien, hvor Moderkrystalkraniet er beliggende.

Jeg husker stadig tydeligt, hvordan fornemmelsen var, da vi åbnede til først de syv nye stråler, som lige var kommet ind på jorden der i slutningen af 2012. Jeg oplevede dem faktisk som seks stråler og en initieringsenergi, som satte dem alle i gang. Efter strålerne åbnede feltet, så oplevede jeg, hvordan krystalkraniet voksede op af bjerget. Jeg stod i midten med de andre 12 deltagere omkring mig. De holdte mig fast, da jeg ikke havde særligt meget erfaring i at stå i en portal, imens energien fra krystalkraniet begyndte at strømme igennem mig og ud til deltagerne. Det var meget kraftfuldt. Bagefter stabiliserede jeg energien med gralen, som var i bjerget, for at kalibrere den ind til at være i overensstemmelse med de jordiske regler. Senere samme aften, tog vi på en shamanistisk rejse til Toledo for at kalibrere den i forhold til sjælens love. Ud af arbejdet opstod en stabiliseringsmulighed, som bliver kaldt Life Force Enlightenment – eller forkortet LFE.

Jeg stod nu ved bugten med de andre og blev ført tilbage til bjerget og den energi som landede. Jeg så, hvordan den var skelet og skabelon til de rejser, som var kommet efter, både Trilogirejserne og Spiralrejserne. Det så ud som om, at hver rejse havde bidraget til en udbygning af LFE i sin helhed. Krystalrejserne var noget andet, her så jeg, hvordan det var som om, at hver af de tre første rejser, Krystalrejsen til Sibirien, Krystalrejsen til Hawaii og Krystalrejsen til Nord, hver havde bibragt kontakt til nogle elementer, som her på den fjerde rejse skulle sættes sammen med LFE som skabelon eller skelet.

Jeg blev ført tilbage til hver af rejserne og så deres elementer, som de bidrager med, ligesom jeg blev ført tilbage til den ceremoni, som blev afholdt online den 9.9.2019 kl 19. I denne ceremoni kom vi i kontakt med de kosmiske søer, som jeg nu så havde kontakt til vores sjælsslægts generationer. Hver af søerne havde en sø på jorden, som de relaterer sig til. Ligesom jeg så, at de havde et bjerg, som hørte til søen. Nogle steder, som ved Montsegur ligger søen under jorden og nogle steder er det bjerget, som ligger under jorden.

Jeg så samtidig, hvordan der tilhører et krystalkranie til hver af vores sjælsgenerationer og at vi på denne rejse skulle åbne til, at tage kontakt til den første generation før os og starte en udveksling igennem vores DNA. Krystalrejserne har båret en støtte ind til det arbejde, som foregår på jorden lige nu, hvor vibrationen i menneskets bevidsthed stiger, så vores energifelt omkring DNA også udkrystaliserer sig i højere niveauer. Dette gør vores DNA parat til at bære erfaringerne ind fra de tidligere generationer fra vores sjæl. Jeg så, hvordan vores DNA bærer præg af, at vi har en aktiv ekstrem høj og lav bevidsthed på samme tid. Dette har vist sig at gøre vores DNA beregnet og berettiget til at kunne bære de andre generationers erfaringer ind, lidt som i en russisk dukke.

Det stabiliseringssystem, som vi havde set dagen før i forbindelse med ceremonien ved hulklippen så ud til at være støtten som bærer ”den russiske dukke” ind, der kan sikre, at erfaringerne fra de forskellige generationer kun udbygger hinanden og ikke sletter information fra hinanden. Det så meget effektivt og harmonisk ud. Vi mærkede alle sammen at presset steg igen og igen, og til sidst var det som om, at det fandt et leje og ligesom faldt på plads. Vi var pludselig meget sultne og besluttede os for at få noget at spise og bade lidt inden vi tog ind i den kosmiske portal. Vi skulle alligevel ”ligge i blød”, så det var godt med lidt fysisk liv imens.
Da vi senere tog ud til portalen startede jeg en livevideo op, som du kan bruge til at følge med. Da vi slukkede videoen tog jeg kontakt til en mand fra stjernerne, som vi fik kontakt til på Spiralrejsen til Påskeøen, som kalder sig Kim. Kim forklarede, at vi stod i en meget stor kosmisk portal, som var relateret til kontakten til de tidligere generationer. Som mit syn åbnede sig samtidig med at han kommunikerede på den meget specielle måde, som jeg helt havde glemt, med at han ligesom bladrer i mit hoved, så jeg hvordan portalen lignede en kæmpe krystal lotusblomst men med stjernefacetter i stedet for blade. Jeg tabte næsten kæben af forbavselse over hvor stor og smuk den var og hvor avanceret den virkede.

Han forklarede, at der var 12 af disse portaler rundt omkring på jorden. De var forbundet og man kunne ikke sige, at den ene hører til en sjælsgeneration og en anden til en anden sjælsgeneration. Det var som om, at når vi åbner til en sjælsgeneration, så åbner alle portaler i et nyt niveau på en gang. Han viste mig, at vi åbner til den første generation på denne rejse og at vi skulle åbne til den næste generation på rejsen til Estland i februar 2020. I September 2020 tager vi til Israel og afslutter dermed Krystalrejserne. Herefter fortsætter rejserne, hvor vi skal tænde portalerne en efter en og dermed til sidst have antændt dem alle til fuld indhentning af alle sjælens generationers erfaringer.

Jeg så til sidst, at vi skulle bruge kontakten til Moderkrystalkraniet gennem den portal, som jeg havde åbnet på Mont Segur – at jeg kunne åbne den igen herfra, fordi jeg havde ankret mig til den. Kontakten skulle åbnes ind igennem den kosmiske portal og vi ville dermed åbne den første nøgle, som giver os adgang til indhentning af erfaringer fra den første generation tilbage i tiden fra vores sjælsfamilie. Det mærkes meget stort og rørende, som jeg så det. Ildninger af energi og rørelse gled igennem mit system, og jeg mærkede at jeg fik tårer i øjnene. Jeg så, at når vi tog til Estland, så ligger der et krystalkranie i det område også. Der skal vi åbne til begge nøgler på en gang og får dermed adgang til det næste sted, hvor sjælsfamiliens generation hører til. Acturus lød det til at det hed, og Sten kunne fortælle, at det stemmer overens med, hvad andre siger. Jeg blev igen meget rørt over synkroniciteten.

Jeg vil huske at sige tak til alle jer, som støtter hjemmefra – det mærkes tydeligt – tak til alle dem, hvis fodspor vi går i på alle måder. Tak til vores lille gruppe her, og tak til Helle, som støtter og sender beskeder hjemmefra både før og under rejsen. Tak til Bodil Irene, Holger og Niels Anker som også er med på rejsen her <3 Det er i sandheden en fælles rejse, som vi er på her.

 

 

 

19/9-19

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Kan du se denne popup?

Så er det i hvert fald ok <3

Og du kan lukke dette vindue og læse videre.