fbpx

Marianne Lane

Åbning af nøglen til Kosmisk Atlantis – en overraskende rejse til Portland, Maine

Dag 1

Jeg mødte nye venner i går – du ved, når et møde ikke bare er et møde. Vi havde fundet hinanden over nettet inden jeg kom – men virkeligheden åbnede
sig i en anden virkelighed, da vi mødte hinanden i virkeligheden.
Efter at have nydt et morgenmåltid gik vi gennem byen, alt imens energien åbnede sig på den der specielle måde. 
Jeg holdte øje med energien og den synkrone åbning af brikker og tråde, som viste mig, hvilken vej det hele drejede. Men det var først, da vi stod nede ved vandet og den portal, som Minta havde åbnet med elverne flere måneder før, at jeg vidste, hvad vi skulle i gang med.

Minta fortalte på tilbagevejen, at hun måske vidste det, da hun tog sine halskæder på, inden hun tog afsted om morgenen. Timothy fortalte, at han vidste det, da Minta begyndte at nævne et bestemt tidligere liv, i floden af åbninger, som vi gik igennem, imens vi bevægede os gennem byen.
Besøget af deres magiske butik og mødet med assistenten (i midten af billedet) startede energien intenst. Gennem byen blev vi flere gange nødt til at stoppe op, så energien kunne følge med. Vi åbnede til erkendelser, tidligere livs erfaringer og snakke med bevidstheder, imens vi langsomt bevægede os ned til portalen.

Minta holdte bunden og mødte en vogter, der fortalte om den motor, der skulle startes op. Timothy holdte toppen og mødte det galaktiske råd, der holdte trådene for dannelsen af den nye tids bevidsthedssystem. Jeg holdte søjlen og rummet og dannelsen af ringene, sjælselementernes potentielle indtræden i den fysiske virkelighed.
Det blev intenst og stærkt og vi var enige om, at det var en stor oplevelse. Som vi gik tilbage gennem byen, bemærkede vi, hvordan energien havde ændret sig. Vi var blevet sultne igen og gik for at få os et måltid. Det at ringene blev samlet, er en form for manifestation af en mulig profeti. Nu må vi se, hvad vi vil bruge det til som menneskehed. Om vi samler ringene.
Jeg vågnede i dag med erkendelsen af, at jeg skal åbne til at lave ‘Pray for Peace – Bed for Fred’ for sammen at skabe et stærkt felt, som støtter manifestationen.
 

Dag 2

Dagen startede med at kigge til ceremonien, som min afrikanske forbindelse havde lavet til mig. Forskrækket så jeg en forfaderånd tage imod negativ energi og  dø. Jeg vidste, at det havde med arbejdet at gøre – noget jeg skulle forstå af stor vigtighed. Det ville komme senere.
Jeg stod op og skrev opslaget fra i går – det virker vigtigt, at være sådan lidt forskudt i forhold til mine delinger lige nu.

Jeg fik morgenmad på samme sted som dagen før. I stedet for dialogen med mine nye venner, var jeg i den indre dialog med de kosmiske bevidstheder. De fortalte mig, at dagen skulle være stille. Jeg skulle arbejde med at åbne energien til det nye ‘Pray for Peace – Bed for Fred´og arbejde på ´un-fluencing´. Det sidste blev sjovt, det andet er så stort, at det ikke nåede at åbne sig i løbet af dagen.
Den konstante opkobling til energiarbejdet fra dagen før, som jeg åbnede med Minta og Timothy, var allestedsnærværende. I pause fra arbejdet bevægede jeg mig rundt i en regnfuld by og havde den der oplevelse af, at blive kommunikeret med af omgivelserne. Blandt andet af skiltene på vejen..
Aftensmaden blev delt med Minta. Det blev en kontinuerlig åbning til vores samarbejde i energien. Vi nåede at få:
– Etableret samarbejde mellem Mintas særlige kontakt til de åndelag, som hun arbejder med, der er relateret til de gamle nordiske traditioner.
– Åbnet til samarbejdet med den opstegne faldne, som jeg fik kontakt til på Island. Minta havde sin egen forbindelse og navn til ham. Helt i overensstemmelse med vores fælles arbejdes formål – at forene ånden globalt.
– Åbnet til den tilsvarende feminine – Minta skulle holde feltet for begge – spændet skabte formen til en membran, som støtter ånderne/spirits i at kunne gå med ind i den nye tid.
– Genåbnet min hukommelse om at vi er trådt ind i genskabelsen af moderen.
– Fik Mintas forbindelse i ånd til at tænde bavnebål til andre traditioners ånd, så vi er klar til arbejdet med at forene og opdatere.
Min erkendelse fra morgenen om, at spirits/ånderne kan gå tabt, stod skarpt og var med mig, da vi skiltes. Jeg er klar til at gøre det, der skal til.
 

Dag 3

Ingen tvivl om at energien stiger og at denne dag er et vippepunkt. Jeg kan bare ikke forklare hvorfor.
Det er meningsfuldt, da Havanna skriver til mig om at hun er kaldet til at lave energiarbejde, som er forbundet til det, jeg arbejder med. Jeg er i en flydende tilstand af konstant opkobling og energi. Jeg kan ikke levere noget konkret. Derfor løber bølger af lettelse igennem mit system, idet hun tager stafetten og åbner til energiarbejde, som alle kan være med til. Jeg deler linket og mærker frisættelse. Det at stå til rådighed er så stærkt for mig, så stor en del af min måde at gå med energien på, at det havde skabt et spænd, at jeg ikke kunne levere det, som jeg før har gjort. At have grupper med, at lave masser af liveudsendelser rundt omkring på jorden – at åbne og dele energien stærkt og direkte, når det sker. Taknemmelig for fællesskabet og helt i overensstemmelse med formålet med det arbejde, som jeg træder til tjeneste for. Men ikke denne gang – jeg kan ikke få helt fat om det, men det handler om timing, om at være helt til rådighed i energien, her hvor jeg er. Minder i mit energisystem om at holde energien for andre, fortæller mig noget. Ligesom spændet, der bygger sig mere og mere op, fortæller mig noget.
Jeg mødes med Minta og vi bruger nogle timer sammen. Vi åbner til forståelsen for at vi skal skabe et nyt sprog på jorden, et som vi kan mødes i på tværs af kulturer og generationer. Jeg får så stor respekt for hendes energimæssige faglighed, idet hun deler forståelsen fra det, som hun er undervist i. Jeg bliver rørt og ydmyg over det synkrone møde og at jeg lyttede og tog hertil.
Jeg går og venter på, at jeg skal ‘gøre noget’. Om natten åbner det sig, jeg ligger i timerne – føres gennem den nye ‘ventil’ – forbindelsen mellem verdner – den nye sikkerhed, som overholder alle kosmisk karmiske regler. Jeg er nu i toppen og holder noget på plads. Venter igen. I aften, skal jeg holde den første undervisning her – og jeg er spændt på, om nogen dukker op. Hvis ikke, er det også OK. Jeg ved nu, hvorfor jeg er her.
Tak til jer, der deler her og der. Det betyder alt. Kosmisk Atlantis lys er intenst nært.
 

Dag 4

Selvom tiden ikke er arbitrær, er den i hvert fald sær. Jeg skriver på dag 5 – og jeg forstår ikke, at de 5 timer er gået fra jeg vågnede.
Jeg har været i energien og med det, som kom. Der var nærmest nat her. Energien åbner mit system og folder ud. Tråde bliver trukket og erkendelser falder ind i bevidsthed som glimt. De er der et øjeblik og forsvinder igen. Jeg genkender det. Det er perfekt – også spændingerne, der følger med.
Dag 4 fylder blødt indeni. Foredraget blev stille men stærkt – et smukt møde. En form for båd, der blev sat i vandet og nu begynder sin færd. Hvor mon den vil hen og hvorfor?
Jeg mærker taknemmelighed for freden til energiarbejdet. Det at have fri i de næste dage i stedet for at arbejde med undervisning og sessioner mærkes timet. Jeg føler mig ledt og snydt som et lille barn på den kærligste og bedste vis. Jeg er lige, hvor jeg skal være og har lige det i hænderne, som jeg skal have.
Lige inden foredraget blev ‘Pray for Peace – Bed for Fred’ født ind i energien og manifesteret som en facebookgruppe. https://www.facebook.com/prayforpeacebymariannelane  Nu venter vi på, at energien vil, at vi skal mødes. Måske før end vi aner.  

Lige nu aner jeg ingenting. Da jeg begynder at få gang i kroppen kommer visionerne og åbner sig. Jeg har været med til arbejdet med at oprense sjælsforbindelsen igennem det ubevidste – vi er nu klar til at åbne igennem det bevidste.
Erkendelse! Mit system skriger næsten indeni, da jeg ved, at jeg skal åbne fremad nu. Fremad imod der, hvor vi aner fra. Jeg skal række tilbage til vores aner fra stjernerne. Så langt tilbage som virkeligheden eksisterer gennem det ubevidste, og så skal jeg række frem lige så langt. Det føles som at blive foldet ud, efter at have været helt krøllet sammen. Alle regler ændrer sig nu. Det forskrækker mig.
Jeg ser med lettelse, at al undervisning jeg har gået i og delt ud af igennem årene, har gjort klar til dette skift og håndterer på bedste vis det, som vi begynder at kunne nu. Jeg mærker også den spirende glæde over, endelig at få lov til at være med til at folde det ud – det bliver magisk.
Portene til Kosmisk Atlantis åbner.
Moderen er nær.
Foreningen er her.
 

Dag 5

Jeg anede nok, at det blev en vild dag, men jeg er taknemmelig for, at jeg ikke på forhånd vidste hvordan. Det strammer stadig indeni, når jeg tænker på at ville dele. Det er for tidligt at ‘åbne’ som jeg plejer. “Det kommer”, siger stemmen indeni, mens jeg skriver her. Tillid!
Gik gennem byen med Minta for at finde et sted at spise. Hele vejen gennem byen dukkede symboler op for os begge, som vi samlede. De hjalp senere med at åbne energiarbejdet på den helt rigtige måde.Jeg har delt nogle af symbolerne, måske rammer de dig, eller kan hjælpe dig til at begynde at kigge efter dine symboler på din vej.
Vi mødtes med Tim, da han var færdig med sin undervisning. Vi tog tilbage til det studio, som jeg holdte workshop i aftenen før. Jeg havde set i et glimt tidligere, at vi ville placere os på gulvet og åbne energien – derefter vil intet blive det samme igen.
Energien var intens. Jeg havde hovedpine og hele mit system, åbnet om natten der udvidede sig mens vi nærmede os dette. Det sang indeni af høj vibration og jeg lænede mig trygt ind i feltet og begyndte at tage imod guidningen. Vi åbnede på skift i en rytme og samklang, som er helt ufattelig, når man tænker på, at vi aldrig har arbejdet sammen før og lige har mødt hinanden.
Minta åbnede forfædrefeltet, Tim åbnede til de galaktiske niveauer og jeg åbnede til det kosmiske felt. En dans af åbning og samklang åbnede til et helt nyt system og en udveksling på tværs af arkiver og niveauer, som aldrig har været før. Vi var værktøjer. En ny membran imellem de forskellige niveauer blev bygget op fra bunden af og støtter til at intet går tabt. Alt og alle skal med i opdateringen. Bare et glimt går tabt, så åbnes til en cyklus af gentagelse. Hvis alt er med åbner vi til den kosmiske sjæls genopstandelse i det jordiske felt.
Den første gennemstrømning fra Kosmisk Atlantis åbnede. Moderens energisystem åbnede i os. Hendes arkiv bliver snart tilgængeligt for os alle – gennem os selv. Fødslen af den nye tid ind gennem dig selv. Du bliver skaberen af dit liv og din profeti. Alle åbner sin profeti og den fælles skabes. Vi fejrede ceremonien med en drink.
 

Dag 6

I skrivende stund på dag 7 er jeg helt mør og følsom. Det, ikke at kunne gå live og dele, gør nærmest ondt indeni. Samtidig løber tårerne i taknemmelighed over at kunne være i fred med arbejdet, imens mentorer, studerende og følgere holder feltet. Delingerne der strømmer ind fra alle sider, støtter helt ubeskriveligt processen. Jeg er strukket, og de personlige processer brager igennem, imens jeg holder balancen og lader tårerne vise vejen.

Igen nåede vi i går helt overraskende ned at sidde i portalen til Kosmisk Altantis, som åbnede sig det samme sted, hvor arbejdet startede. Som Timothy sagde, så gik det så elegant og fuldendt, at det ikke var til at forstå – som om, at det allerede var fuldført, inden vi gik igang. Det passer med, at vi i virkeligheden åbnede for alt det energiarbejde, som nogensinde er gjort for dette skifte og støttede skiftet med det at åbne nøglen og dreje den med intentionen og med antændingen af motoren og den nye sjælsadgang – Guldsnoren. Vi fik optaget en video, som jeg håber har god lyd og deles, når jeg får at vide, at det er tid.
På vejen til området åbnede det sig magisk igen. Vi så på skift og jeg åbnede til syn af sjæls-tog, der begyndte at køre gennem kosmos for at nå til jorden.
Der er så mange mennesker i livskriser og med bevidsthedsstress, der får hjælp, når togene begynder at lande i jordens felt. Du ved, at dit tog ankommer, når du begynder at opleve fred og vished. Som Tim forklarede, så åbner vores system sig nu til et sted, hvor vi i fred har en bevægelse indeni, der mærkes klar og ren. Hold øje med den.
Lige, da jeg havde delt det mit syn med sjæls-togene, så stoppede Minta mig og viste et monument for frihedslinjen. Undergrundstog og et hus, der var skabt, for at støtte flygtende slaver til frihed. Der var samklang og igen med denne åbning mod Afrika, som også åbnede sig i arbejdet med Marianne og Havanna i Algarve (senere kommer der mere om det).
Krystalstenen kaldte på Minta, så vi endte med at sidde det rigtige sted. Den korresponderer med Serra de Estrela hos Gregory i Portugal, hvor vi startede med at åbne for nøglen, for noget der føles om en evighed siden.
D. 27.5.22 kl 9-12 (pris 333 kr.)bliver der åbning og undervisning efterfulgt af:
Gratis åbningsceremoni i ‘Pray for Peace – Bed for Fred’ kl 12.
Moderen er her.
Nøglen til Kosmisk Atlantis åbner i dig.
Livets nye love er på vej.
 

På vej hjem

I går var til tårer og proces. Den der tilstand, hvor jeg er så øm og hudløs indeni, at jeg næsten ikke kan være i kroppen. Jeg bliver ved med at vælge at blive her.
Blive, blive, blive. Bevægelsen var stærk, vedvarende. Jeg lærer tydeligt fra et nyt sted. Intense oplevelser fra mit liv, mit team, med Tim, Minta og hendes Bearded Dragons flød sammen og dannede den perfekte sammensætning i energi og pres, der hjalp mig til at slippe det gamle ham og træde ind i det nye inden hjemturen.
Jeg vågnede efter en urolig nat og tændte lys. Jeg udførte den afrikanske bøn, tilsendt fra min afrikanske kontakt. Energien åbnede sig entydigt fra et nyt niveau. Jeg pakker lidt. I badet slappede jeg så meget af, at et syn åbner sig og energien begynder at flyde fra et nyt sted i mig. Jeg er ventilen, der sidder i midten af alting og derigennem flyder energi-bevidsthed. Rundt omkring dannes fundamentet af de bevidstheder, som vi har åbnet til at samarbejde med på mine rejser rundt omkring i verden. Jeg fik kontakt til dem fra et nyt sted med Havannas hjælp inden jeg tog afsted. Arbejdet med Marianne NL i Algarve skabte kontakt til en måde at træde ind på, som jeg brugte.
Jeg så mig selv stå foran en bølge, som er på vej og kommer hurtigere end forventet. Bølgen er vigtig. Noget i mig var bange for den, da jeg så den først – men det skyldes, at jeg ikke var klar. Det er jeg nu..
Energien flyder nu stærkere og stærkere. Den kommer til at bruge nogle dage på at stabilisere sig. Jeg får fornemmelsen af alle de energirejser, som vi har lavet rundt omkring på jorden – og jeg mærker at arbejdet samler sig nu.
Uroen var der stadig efter badet. Jeg rakte ud til Havanna. Hun skrev: “Har du en aftale med en drage fra Kosmisk Atlantis?” og så begyndte alting at snurre i nye spor. Glimt af ting, jeg skal forholde mig til de næste dage, åbnede sig for mig. ‘Jeg har været her før’, tænkte jeg og faldt til ro.
 
 
 
 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Kan du se denne popup?

Så er det i hvert fald ok <3

Og du kan lukke dette vindue og læse videre.