fbpx

Marianne Lane

Modul 1

Bevidsthedens grundlag

Tilhørende spejling og læsning:
Hvad har du brug for at have ekstra fokus på, for at kunne nulstille dig selv. Hvad forstyrrer dig i din hverdag og hvad kan du med fordel starte med at ændre på.

 

Bevidsthedens grundlag i instinkter og sansning. Maskulin – feminin, aggressiv – passiv, højbevidst – lavbevidst.
Meditation: Afspænding til hvor du ingen reaktion har.

Øvelser: Centrering og brug af sanserne til nulstilling.

 

Bevidsthedsbarometeret for behov – introduktion og gennemgang. Gennemgang og forslag til feltarbejde.

Der udleveres barometerskemaer med personlige stikord til den enkelte, som der skal arbejdes videre med.

 

Bevidsthedens dannelse og drift af overlevelsessystemet. Den fysiske, den psykiske og den dybere bevidsthed. Aktivering af systemet og kædede reaktioner. Selvreagerende tilstande med overaktivt system. Automatreaktioner. De spirituelle aspekter – tidligere livs erfaringer, sjælen og fællesbevidsthed.

 Meditation: Kontakt til hele dit bevidsthedsfelt.

 Øvelser: Fang det, som reagerer og stop det.

 

Lagring i DNA hukommelsessystemet og omkodning i hverdagen. De arvede indstillinger og betydningen heraf. Det højstemte og det dybe – sjælens influens – sjælens bidrag – adgangen til det bevidste valg.

Meditation: Afspænding til det dybeste niveau og antænding af din højere bevidsthed til at registrere det som sker, uden at blive stresset af det.

 Øvelser: Bevidst tilstedeværelse i hverdagen som meditativ tilstand.

 

– Energi-hygiejne. Hvordan sørger du for hele tiden at holde helt rent og rydde ud i dit system, så du ikke fyldes op og slæber unødigt med dit system og din energi.

Meditation: Åbning til at kunne kalde dit indre stille rum frem.

Øvelser: Tag et problem med ind og sæt det på hylden bevidst.

 

Omkodning med bevidsthedstræning – dit indre træningsrum åbner sig. Hvordan arbejder du gennem visioner og indre selvbevidsthed med at ændre dit udgangspunkt inden du skal praktisere dit nye udgangspunkt i din praktiske virkelighed.
Øvelser: Find forskellige sværhedsgrader af problematikker og håndter dem sammen. Skab et grundlag for at tage noter og selv kunne følge op og følge med i din udvikling.

 

På det her tidspunkt, forstår du udmærket, hvorfor det har været så svært og hvorfor så mange mennesker kæmper med at få balance og trivsel i livet og med at få konstruktiv kommunikation til at fungere.
Samtidig har du fået startet en ny sport, hvor du er i gang med at ændre kamp til interessante undersøgelser og træning.

Kan du se denne popup?

Så er det i hvert fald ok <3

Og du kan lukke dette vindue og læse videre.