fbpx

Spejl
Refleks
Bevidsthed

Det bevidste menneske

Er en bevidstheds-uddannelse, der bringer dig ind i forståelse for din bevidstheds dannelse, funktion og drift

Opstart den 9/9

Prøveundervisninger

Du kan deltage i prøveundervisninger d. 15/8 og d. 6/9

Begge dage fra 19.00 – 21.00

Tilmeld ved at trykke på billederne

Grundlaget for uddannelsen er spirituel indsigt og en massiv indre forskning gennem udvekslinger og sessioner med mennesker foretaget af Marianne Lane siden 2012.
I udvekslingerne har Marianne brugt sit klarsyn og sin indre kontakt til at spejle den enkeltes udfordringer, kapacitet og udvikling af bevidstheden i forskellige områder og aspekter af livet. I hvert eneste møde har der været en bekræftelse med en genkendelse af spejlingerne og erkendelserne, som er kommet gennem klarsynet og den indre kontakt. 

Indsigterne fra denne indre forskning har dannet grundlaget for en række forståelser, modeller og mulighed for at træne bevidstheden, som har vist sig effektive og givtige i forhold til at kunne optimere bevidstheden og ens virke. Ligesom det giver et stabilt grundlag for at alle, der arbejder med mennesker og bevidsthed lettere vil kunne forstå, hvordan vi kan optimere og håndtere de udfordringer der ligger i at være et bevidst menneske. Både som individ og i fællesskabet.

Undervisningen er til dig, der har brug for at fungere bedre i dit professionelle liv, og som er bevidst om, at du ikke kan komme videre, fordi du spænder ben for dig selv. Det er for dig, der arbejder med mennesker og kan se, at der er nogle steder, hvor alting skulle kunne køre bedre – men der er ligesom nogle ‘blinde passagerer’, der gør at det er svært at få alle ressourcer til at komme i optimal drift. 

Mennesket er i gang med et stort evolutionsspring. Vi går fra at være det tænkende menneske til at være det bevidste menneske. Det at få forståelse for denne proces, giver dig en fordel og et fodfæste til at kunne følge med og blive beriget af processen

Pris for uddannelsen

Uden personlige sessioner

 • Modul 1
 • Modul 2
 • Modul 3
 • Modul 4
 
Undervisningen kører indtil sommerferien 2023.

Undervisningen foregår online i lukket webinarprogram og
replay frigives efter hver undervisning

Opstart den 9/9 2022

25.000,-

Med 10 personlige sessioner

 • Modul 1
 • Modul 2
 • Modul 3
 • Modul 4
 • 10 personlige sessioner af en time (45 min effektiv tid).
 
Undervisningen kører indtil sommerferien 2023.

Undervisningen foregår online i lukket webinarprogram og 
replay frigives efter hver undervisning

Opstart den 9/9 2022

35.000,-

Overbygning

 • Modul 5
 • Modul 6
 
Kan enten udbydes som 10 mandag aftener eller som 5 workshopdage i weekender. 

Opstart januar 2024

12.500,-

Praktisk

Uddannelse har opstart den 9/9 kl 17.00 til 19.00, hvor der er fælles introduktion og energiarbejde.
 
Undervisningen ligger herefter om mandagen fra kl 19.00 til 21.00 første gang den 12/9. Vi mødes 19 mandage svarende til at uddannelsen forløber over et år med sommerferie i juli og i ferie i slutning af december.
 

Videoer

Afspil video
Afspil video
Afspil video

Uddannelsen er for dig, der har så meget fodfæste og balance, at du bevidst styrer dine egne reaktioner udadtil. Du er desuden parat og motiveret til at komme ind og få fat om også at kunne administrere dine reaktioner indadtil, så de ikke bestemmer over dig.

Det er for dig, der er på din egen uddannelsesrejse i forhold til at udforske vbevidsthedens fulde kapacitet. Samt for dig, som ønsker et professionelt løft til at forstå grundlag og sammenhæng på en måde og i et sprog, der er direkte implementerbart i det arbejde, du allerede er i gang med.

Det er for dig, der er interesseret i Kernehealeruddannelsen og gerne vil være parat til at starte op på uddannelsen – eller dig, der har været i gang med Kernehealeruddannelsen på et tidligere tidspunkt. (Se i grupperne for jeres hold om de særlige tilbud om at være med).

Modulerne

I hvert modul modtager du en spejling af din egen bevidsthed, i den del af bevidsthedsprocessen, som undervisningen beskriver.
Du modtager spejlingen som en lille personlig læsning, som du modtager sammen med de andre studerende.

Kan du se denne popup?

Så er det i hvert fald ok <3

Og du kan lukke dette vindue og læse videre.