fbpx

Marianne Lane

4. Bevidsthedsnøgle – Ungdommens Livskilde

Tilbagemeldingerne efter healing med ungdommens livskilde har været, at der har været en ændring i den måde, som modtageren bærer sig selv på. Der dukker mere selvindsigt op, ligesom utrygheden i forhold til identitet og rolle virker til at blive lettere at håndtere og der opstår en positiv udvikling. Det at finde modenhed i sig selv og i forhold til at begynde at indgå i samarbejder med ansvar virker til at få et skifte i den rigtige retning. Der er mere plads til humor og personligheden får mere plads til at folde sig ud.

Healingen Ungdommens livskilde virker til, at den hjælper os med at træde ind i en samlet bevidsthed og finde vores egen personlige form og oprindelige udgangspunkt, hvor vi kan åbne for muligheden for at udveksle i alle niveauer. Healingen hjælper med at blive samlet, selvbærende, selvopretholdende og selvnivellerende, dvs. vi kan automatisk finde, holde eller genoprette vores balance.

Healingen arbejder med den indre balance og centrering. Det at bære vores energi på en måde, hvor vi lige nøjagtigt balancerer os selv hele vejen rundt og bærer os selv i tilstrækkelig grad til at kunne læne os op ad og spejle os på en sund måde i omgivelserne og fællesskaberne.

Healingen hjælper med at balancere de anlæg, vi har for at kunne forholde os til os selv og vores omgivelser og til at danne vores selvbillede og selvfølelse. Healingen støtter vores refleksion og åbner til spørgsmål, som stabile, beroligende, betryggende og personlige. Det er med til at sikre en dynamisk åbning og en modningsproces, hvor alle facetter og vinkler på dannelsen af selvbilledet åbnes.

Det ser ud til, at healingen støtter os i at åbne til den balancerede kontakt til vores identitet og historie. Healingen støtter os i at løsne vores hæmninger, åbne til mildheden til vores historie og åbne til perspektivet omkring vores ikke-erfarede muligheder. Herved begynder vi at kunne indhente erfaring i de dele af os, som har været lukkede. Vi begynder også at acceptere, at der i disse dele af os er mulighed for at lære noget, så vores historie kommer til at fungere som grundlag for vores identitet og dermed giver os mulighed for at blive en stærkere, kærligere og mere fleksibel, funktionel, balanceret og omsorgsfuld udgave af os selv.

Der ses balancering og optimering af bevidsthedens kapacitet og smidighed på en måde, hvor vi kan håndtere forskellige ting uden at slippe kontakten til os selv. Samtidig støttes vores egen form og selvbalancerende udgangspunkt, som vi kan referere tilbage til hele tiden. Det betyder, at vi kan møde virkeligheden uden at blive fortabt i fx detaljer eller andres versioner af virkeligheden, og at vi kan flytte vores egne grænser for virkeligheden, dvs. fx udvide vores forståelse af den uden at miste vores eget referencepunkt.

Healingen hjælper os med at få nogle balancerede bevidsthedsforbindelser gennem hele vores personlige historie og vores muligheder i både det det ubevidste, det halv-bevidste og det bevidste. Herfra kan vi få støtte til at åbne for mildheden i mødet med os selv og alt omkring os. Når vi møder os selv og virkeligheden omkring os med mildhed bliver det muligt at undgå modreaktioner og skygge-reaktioner. I stedet kan vi bruge mødet til at organisere og være virksom, skabende og selvskabende og til at lade os inspirere.

Med healingen støttes en åbning af sanserne og en ekstra følsomhed omkring det at blive mødt af andre. Desuden støttes vi i at kunne læse os selv, både i andres ord, ansigtsudtryk og reaktioner, men også i energien. Vi støttes også i blive selvbalancerende og selvjusterende i forhold til vores måde at reflektere over os selv og virkeligheden omkring os. Det sker på en måde, hvor vi får støtte til at vende vores refleksion indad og kombinere vores sanser og opnå forståelser på tværs af alt det vi er og derved danne vores fleksible multidimensionelle bevidsthed i spejlingerne.

Healingen giver mulighed for at folde dele af os ud i fuldstændig jævn balance og skaber et balanceret felt, som giver et udgangspunkt for mødet med os selv og omverdenen gennem refleksion og spejlinger, som er balancerende og opbyggende, og som hjælper os med at opbygge vores samvittighed og ansvarlighed på en autentisk måde.

De beskrivelser, som jeg giver af healinger gøres på baggrund af spirituelle indsigter og tilbagemeldinger og kan ikke sammenlignes med videnskabelige beviser. Mange beviser er skabt på baggrund af emperi, som svarer til målinger eller tilbagemeldinger, som giver et mønster. Det grundlag, som jeg bruger til at beskrive ud fra, er ikke stærkt og kontrolleret nok til, at man kan kalde det emperi, det er erfaringer og fornemmelser. Jeg har en intention og et mål, som mange andre healere, for at bidrage til at skabe et tilstrækkeligt grundlag for, at vi kan begynde at danne beviser, som er troværdige nok til at de kan registreres som emperi.

Kan du se denne popup?

Så er det i hvert fald ok <3

Og du kan lukke dette vindue og læse videre.