fbpx

Marianne Lane

3. Bevidsthedsnøgle – Healing til følsomme børn og barnet i den voksne

I forbindelse med healing til følsomme børn, der har erfaringen været, at børn reagerer ofte både godt og hurtigt. Der har været tilbagemeldinger om effekter i forbindelse med søvnproblemer, angst og uro, uhåndterbare følelser og problemer med kommunikation. Mange forskellige former for umodenhed og overmodenhed hos børnene, har det set ud til at virke på, ligesom det at lande ansvarlighed og det at kunne møde omverdenen ud fra sig selv. Der har været meldinger om hjælp i forbindelse med de sammentrækninger og frustrationer, som kommer i forbindelse med skift i udviklingstrin, som børn går igennem mange gange i forbindelse med barndommen. Ligesom healingen virker til at have hjulpet til det at begynde at lande en identitet og et balanceret tilhørsforhold. Der er tilbagemeldinger om børn, som har fået et mere roligt og enkelt møde med deres egen spiritualitet og eventuelle evner. Dette har specielt været hos børn, som har haft en åbning til de spirituelle muligheder – måske mere, end de har kunnet håndtere. Der har været positive tilbagemeldinger i forbindelse med problematikker med sensitivitet og det at kunne håndtere at være i fællesskaber og være en del af et samlet hele.

Healingen til følsomme børn og barnet i den voksne støtter os i udfoldelsen af vores oprindelige bevidsthed og arbejder i dybden af de dele af os, som handler om vores oprindelige behov og behovsopfyldelse. Vores behov vokser og ændrer sig gennem livet og handler både om de grundlæggende behov, som vi lægger ud med allerede de første dage og uger efter vi er blevet født, som handler om fx mad, søvn, omsorg og tryghed. Ligesom det handler om de voksne udviklede behov som fx forplantningsbehovet og behovet for være en del af en familie og et samfund. Vores behovsopfyldelse handler om at kunne mærke, give udtryk for og få sine behov opfyldt på den rette måde og det rette tidspunkt, herunder det at kunne vente med at få dem opfyldt og det at få dem opfyldt bedst muligt med det udgangspunkt, som der nu er.

De første år af vores liv åbner vi til de dele af os, som vores behov opstår i og udvikler sig i. Der er mange ting, der har betydning for, hvordan vi har foldet de dele af os selv ud og på hvilken måde vi har adgang til dem. Hvis der er områder, vi ikke har kunnet håndtere, kommer vi ofte til at skabe en slags sammentrækninger i vores bevidsthed. Dele af os kan altså være hæmmede og mindre udviklede, mens andre dele kan være balancerede og modne eller måske endda overudviklede i forhold til vores alder. Healingen hjælper med at indhente, balancere, modne og udfolde de hæmmede og mindre udviklede dele af os, der er relateret til vores oprindelige behov og behovsopfyldelse. Den arbejder også på at balancere de overudviklede områder, så de støtter os i at blive mere balancerede samlet set, i stedet for at stikke af og give mere og mere spænd og skævhed indeni.

Healingen støtter os i at gå tilbage til det helt oprindelige udgangspunkt, tilbage til vores første udrækninger og hjælper os med at åbne og modne det mere balanceret. Balancemuligheder og mønstre er ofte skabt i gode muligheder og medfører i mennesker med overskud også grundlag for super-kompetencer. Et overskud kan eksistere i et område af livet eller bevidstheden, imens der er underskud et andet. Når healingen støtter os i at gå tilbage til det helt oprindelige udgangspunkt, så er det samtidig med indhentning og balancering af de muligheder, som vi har udviklet gennem ubalancerne og mønstrene.

Healingen hjælper altså vores energisystem med langsomt at finde en balance, som bevirker, at den forskydning i bevidstheden og den efterfølgende utryghed, som de fleste mennesker får i forbindelse med, at sanserne åbner sig inden for de første 3 måneder af livet, glider sammen og giver os mulighed for at møde virkeligheden med tryghed og for at nå den fuldendte erkendelse. Med healingen støttes vi også i kontakten til vores grundlæggende følelsesregister, som balanceres. Healingen balancerer også vores sansning og møde med virkeligheden i det fineste niveau, så vi kan fange flere toner og nuancer af vores oplevelser.

Med healingen får vi hjælp til at folde vores energisystem og bevidsthedsfelt ud, og der lægges en støtte ind på tværs. Det kan hjælpe vores system i balance, så vi lettere kan mærke, hvornår noget er en krise og hvornår det ikke er. Healingen støtter en differentieret nedlukning af vores system, så det kun er i reelle kriser, at vores system trækker sig sammen som det skal.

Healingen kan hjælpe os med at nå og udfolde vores fulde mulighed, herunder muligheden for at kunne række ud, være modtagelig, selvdannende, fleksibel, moden og det at kunne overføre modenhedskapaciteter i den form, som nøjagtig passer til vores udgangspunkt og alt det vi er. Healingen hjælper os med at finde balancen og få foldet det første modenhedstrin ud og sørger for, at vi kan hente støtte fra den modenhed, som vi har nu. Det er udgangspunktet fra vores arv, sjælsinfluens, erfaringer i det her liv, fællesånd, familieånd, slægtsånd og evt. de fællesskabers ånder, som vi er en del af, der er med til at definere hvilke muligheder vi kan række til. Støtten fra fællesskaber er altså af stor betydning. Jo mere fælles vi er, desto mere rækker vi til. I forhold til fællesskaber ligger der dog nogle begrænsninger i vores udgangspunkt omkring graden af, hvor fælles vi kan være. Vi svinger nemlig ofte mellem på den ene side at have et stort behov for at være en del af fællesskabet og identificere os med arten og på den anden side at have behov for at adskille os. I svingningen har vi mulighed for at opdage os selv, men svingningen er ofte ubalanceret, uhensigtsmæssig og umoden. Hvis vi kommer i svingninger omkring dele af os, der er umodne i forhold til vores bevidsthedsniveau, kan vi komme til at ”opløse” os selv på forskellige måder, hvilket gør det umuligt at dele og være fælles, hvor vi kan læne os op ad hinandens ånd. For at kunne bruge støtten fuldt ud fra fællesskabet og læne os op ad hinandens ånd, dvs. kommunikere gennem det ubevidste og gennem energien, er det altså nødvendigt, at vi har balance i alle dele af vores bevidsthedslag. Det hjælper healingen også med.

De beskrivelser, som jeg giver af healinger gøres på baggrund af spirituelle indsigter og tilbagemeldinger og kan ikke sammenlignes med videnskabelige beviser. Mange beviser er skabt på baggrund af emperi, som svarer til målinger eller tilbagemeldinger, som giver et mønster. Det grundlag, som jeg bruger til at beskrive ud fra, er ikke stærkt og kontrolleret nok til, at man kan kalde det emperi, det er erfaringer og fornemmelser. Jeg har en intention og et mål, som mange andre healere, for at bidrage til at skabe et tilstrækkeligt grundlag for, at vi kan begynde at danne beviser, som er troværdige nok til at de kan registreres som emperi.

Kan du se denne popup?

Så er det i hvert fald ok <3

Og du kan lukke dette vindue og læse videre.