fbpx

Marianne Lane

2. Bevidsthedsnøgle – Gør din Byrde til din Styrke

Erfaringerne med healinger med Gør din byrde til din styrke har vist, at healingerne giver en dyb fred og afstresset tilstand. Der er en ny måde at møde sig selv og udfordringer i livet på. Det bliver mere enkelt, der er højere til loftet og der skal mere til, førend man bliver medrevet. Det opleves, at udfordringer som har givet oplevelser af at være hæmmet og overreagerende på forskellige måder, bliver løsnet og bliver nogle gange nærmest spontant frisat. Der er en mere enkel og et mere umiddelbart møde med muligheder, som dukker op. Selvreflektionen virker til at blive dybere.

Healingen “Gør din byrde til din styrke” arbejder med at hente anlæg, lagret kapacitet, muligheder og erfaringer fra vores arv og med de spændinger og udgangspunkter, som giver os en slags knuder i bevidstheden. Healingen når ind til knudepunkter i vores bevidsthed og rydder op og balancerer. En tilstand, hvor alle dele af os og vores bevidsthed har tilstrækkeligt med plads til sig selv og tilstrækkeligt med plads til at give af til andre dele af vores bevidsthed. Det betyder, at healingen kan hjælpe med at forløse de spændinger, som fx følger af at have modstridende indstillinger i os selv. Det kan være spændinger og indre konflikter fra at være fx indadvendt og udadvendt på samme tid.

Med healingen fra bevidsthedsnøglen ser det ud til, at vi får adgang til den dybeste del af kodningen for vores bevidsthed, som ligger i vores DNA, som er relateret til vores adfærd. Her sker der via healingen en af-traumatisering, hvor healingen henter alle koderne i den fællesbevidsthed, der er relateret til vores slægt. Hvis der er koder, der ikke er i balance, men fx “spænder” direkte mod hinanden, kan de udligne hinanden og skabe en balanceret kode, som healingen kan bruge til at bringe balancen ind i vores bevidsthed. Det betyder fx, at yderpunkter i vores erfaringsgrundlag, herunder i ånden eller i arven, balanceres helt ned i grundlaget. Når balancen er fundet i grundlaget, kan harmoniseringen finde sted.

Man kan sige, at healingen finder det udgangspunkt, hvor alle de muligheder vi har, giver plads til hinanden. Det svarer til, at healingen hæver vores bevidsthed fra grundkoderne og hele vejen op til vores maksimale kapacitet og sørger for at få koderne bragt i harmoni. Samtidig bliver der plads, på en måde så det ikke er traumatiseringer, som binder bevidstheden sammen. I stedet bindes bevidstheden sammen af erfaringer omkring samarbejdet mellem væsenet og sjælen, som sjælen bærer ind. Denne tilstand, hvor det kan lade sig gøre, har mange navne i historien, her kaldes den for Gralstilstanden.

Under healingen aktiveres vores slægts ånd, som er en ånd, der er båret af vores slægt. Man kunne kalde det slægtens samlede bevidsthed. Ånden har flere niveauer af bevidsthed. I det højeste niveau, som vi når til, mens vi inkarnerer, ligger de balancerede arkiverede erfaringer fra hele slægten samlet. Ved hjælp af aktiveringen af slægtens ånd bliver det muligt at indhente erfaringer fra slægten, som lægges balanceret ind i vores bevidsthed. Erfaringerne lægges ind på en måde, hvor der bliver plads, fleksibilitet og harmoni omkring erfaringerne. Healingen giver fuldendt kontakt til vores knudepunkt og balancerer hele bevidsthedsfeltet. Støtten i arven findes i princippet både vores jordiske og sjælelige kosmiske slægt.

Healingen hjælper med at frisætte vores energisystem, så spændinger, adskillelse og frihedstrang smelter sammen, og vi måske kan få en erkendelse af, at de er skygger af hinanden. Healingen forløser hæmninger, kortslutninger af hæmningerne samt forskydninger og kortslutninger i vores arv, som tænder frihedstrangen. Som spændingerne forløses og transformeres, frisættes muligheder, som kan harmonisere og stabilisere og give plads til, at vi kan åbne os i fuldendt frihed fra vores udgangspunkt, dvs. vores sande væsen. Samtidig kan healingen give os en dyb støtte fra vores arv. Bevidstheden begynder at løbe balanceret i flere niveauer på samme tid. Healingen skaber naturlige bevidsthedsbaner, som hjælper med at balancen kan opretholdes og eksistere frit.

Med healingen skaber vi altså et nyt og sammenhængende udgangspunkt i frihed.

De beskrivelser, som jeg giver af healinger gøres på baggrund af spirituelle indsigter og tilbagemeldinger og kan ikke sammenlignes med videnskabelige beviser. Mange beviser er skabt på baggrund af emperi, som svarer til målinger eller tilbagemeldinger, som giver et mønster. Det grundlag, som jeg bruger til at beskrive ud fra, er ikke stærkt og kontrolleret nok til, at man kan kalde det emperi, det er erfaringer og fornemmelser. Jeg har en intention og et mål, som mange andre healere, for at bidrage til at skabe et tilstrækkeligt grundlag for, at vi kan begynde at danne beviser, som er troværdige nok til at de kan registreres som emperi.

Kan du se denne popup?

Så er det i hvert fald ok <3

Og du kan lukke dette vindue og læse videre.