fbpx

Marianne Lane

Forretningsbetingelser

for Turen til Peru 2023 Med Marianne Lane og Julie Mariel

 

Tilmelding, betaling og fortrydelsesret

Tilmeldingen til kurset er bindende, men du har 14 dages fortrydelsesret fra den dag, du betaler. Er der mindre end 30 dage til kursusstart, er der dog ingen fortrydelsesret.

 

Healing, vejledning og personlig udvikling

Rejselederne vil kanalisere budskaber fra åndelige guider og energifeltet for rejsen i løbet af arrangementet. Det er op til deltagerne at vurdere, hvilke budskaber der giver mening for dem. Deltagerne bærer selv det fulde ansvar for de beslutninger, de eventuelt måtte træffe på baggrund af vejledning fra rejselederne og guiderne.

Rejselederne holder feltet for deltagerne og formidler healing til dem. Dette betyder, at deltagerne med deres tilmelding siger ja tak til at modtage healing i løbet af kurset. Healingen kan sætte gang i udrensningssymptomer og healingssymptomer, og at det er vigtigt, at modtagerne af healingen drikker nok vand før, under og efter healingen. Hvis du ønsker fuldt udbytte af healingen, bør du undgå at indtage alkohol eller andre rusmidler under kurset.

Denne form for personligt udviklingsarbejde kan afstedkomme diverse følelsesmæssige og energetiske reaktioner i deltagerne (populært kaldet ”at gå i proces”). Deltagerne er velkomne til at søge støtte hos rejselederne til at håndtere eventuelle reaktioner, men deltagerne bærer selv ansvaret for at håndtere sådanne eventuelle personlige reaktioner og for at tage hensyn til andre deltagere og sørge for, at deres eventuelle reaktioner ikke skader eller forstyrrer andre deltagere. Der er ikke afsat tid til individuel terapi på kurset, så processer kan blive taget op i generel form i plenum.

 

Krav til deltagernes tilstand

Kurset foregår delvist udendørs og indebærer udendørsaktiviteter i skiftende vejr, der blandt andet kan være regnvejr. Det er deltagernes eget ansvar at være klædt på til vejret og medbringe de nødvendige hjælpemidler, de skal bruge undervejs. Som deltager er du forpligtet til at underrette rejselederne på forhånd, hvis du har fysiske helbredsudfordringer. Deltagelse i kurset som helhed forudsætter at din fysiske helbredstilstand tillader, at du kan foretage rejsen til Peru, og deltagelse i den udendørs del af kurset forudsætter, at du kan vandre kortere distancer i roligt tempo i højtliggende områder, hvor luften er tynd.

Hvis du som deltager har en alvorlig psykisk lidelse (eksempelvis bipolar lidelse, psykose, skizofreni eller andre personlighedsforstyrrelser), er du forpligtet til at oplyse herom inden tilmelding. Det vil herefter blive vurderet, om det er forsvarligt, at du deltager på rejsen. Rejselederne forbeholder sig ret til at afvise kunder, der ønsker at deltage, hvis de vurderer, at vedkommende ikke vil kunne efterleve gældende vilkår.

 

Ansvar og forsikring

Deltagelse på turen sker på eget ansvar. Arrangørerne kan ikke stilles til ansvar for eventuelle skader, deltagerne måtte pådrage sig eller påføre andre i løbet af arrangementet. Du skal være dækket af din egen ulykkes- ansvars- eller rejseforsikring på rejsen.

 

Persondata – GDPR

Billeder af deltagerne taget af rejselederne eller deres hjælpere i løbet af rejsen kan blive brugt til markedsføring. Hvis en deltager ikke ønsker, at billeder af vedkommende bliver brugt, skal deltageren give en rejseleder besked om dette ved rejsens begyndelse.

Der bliver optaget lydfiler under kurset. Nogle af disse lydfiler kan blive gjort tilgængelige for deltagere på efterfølgende kurser omhandlende energiarbejdet fra rejsen. Delinger og kommentarer, som du siger højt, mens der optages lydfiler, kan derfor blive delt med andre kursusdeltagere efterfølgende.

Når du tilmelder dig turen skal vi bruge dit navn og din adresse samt e-mail og dit telefonnummer for at kunne kontakte dig angående turen. Vi behandler dine oplysninger med respekt og udleverer dem ikke til tredjepart. Vi opbevarer dem bag adgangskoder.

 

Transport, aflysning, forsikring og Covid-19

Turen til Peru anses juridisk som kursus, der foregår i udlandet. Det er juridisk set ikke en pakkerejse. Derfor skal du selv stå for rejsen til og fra destinationen. Rejselederne anbefaler en flyafgang ud og hjem, som du kan købe billet til direkte ved flyselskabet eller anden formidler af flybilletter. Hvis du køber billet til den anbefalede afgang, vil du kunne flyve sammen med rejselederne og de andre deltagere, der også tager med på denne afgang. 

For at tilmelde dig indbetaler du den fulde kursuspris. Tilmeldingen er bindende, men du har 14 dages fortrydelsesret. Fortrydelsesretten bortfalder 30 dage før kursusstart.

Du skal sørge for, at dit pas er gyldigt til at kunne rejse.

Bliver du som deltager testet positiv for covid-19 umiddelbart inden afrejse og dermed forhindret i at deltage, kan du søge erstatning hos dit rejseforsikringsselskab. Sørg derfor, ved bestilling af fly og indbetaling af restbetaling, for at være dækket af både rejseforsikring, der dækker udgifter i forbindelse med covid-19 og afbestillingsforsikring samt konkursforsikring (til hvis flyselskabet skulle gå konkurs).

Bliver en af kursuslederne testet positiv for covid-19 umiddelbart inden afrejse og dermed forhindret i at deltage, eller forhindret af andre ufravigelige årsager, gennemføres rejsen af de andre rejseledere med støtte på afstand fra den forhindrede rejseleder.

I det meget usandsynlige scenarie at begge kursusledere testes positive for Covid-19 umiddelbart inden afrejse, eller forhindres af andre ufravigelige årsager, eller der opstår force majeure som forhindrer alle deltagere i at rejse til Peru, udskydes rejsen til et senere tidspunkt eller afholdes som onlinearrangement afhængigt af hvad den givne situation gør muligt. Vælger du at blive ved med at være skrevet op til en evt. erstatningsrejse, bliver betalingen stående. Vælger du at springe fra, refunderes det fulde beløb. Flybillettens pris kan ikke refunderes eller erstattes af kursuslederne. Du vælger selv, om du vil benytte dig af billetten til at tage af sted på egen hånd.

Hvis du som deltager afbryder kurset undervejs, refunderes kursusgebyr og depositum ikke, men du kan søge erstatning hos dit rejseforsikringsselskab.

 

Kost og logi

Kursuslederne hjælper med at organisere og fordele indkvarteringen på hoteller.

Maden under opholdet er ikke inkluderet i kursusprisen. Vi foreslår løbende restauranter til måltiderne. Du vælger selv, om du vil spise sammen med resten af gruppen fra gang til gang.

Kan du se denne popup?

Så er det i hvert fald ok <3

Og du kan lukke dette vindue og læse videre.