fbpx
Home  /  Uddannelser  /  Åndemaneren – I den moderne virkelighed

Åndemaneren – I den moderne virkelighed

Forløber over 15 måneder

 

Pris:

2.333 kr om måneden

 

Uddannelsens indhold:

5 weekender

30 onlineundervisninger

Efterfølgende udlevering af transskriptioner fra undervisningen

Weekend, som du kan deltage i om du er med på forløbet eller ej. Kan tages som introduktion eller som opdatering af dine egne muligheder.

Hvis du er interesseret i uddannelsen, kan du tilmelde dig det særlige nyhedsbrev og blive informeret, når der er kommet en opstartsdato.

Åndemaneren - Opdateringer

* indicates required
Email *
Fornavn
Efternavn

Igennem tiderne har vi som mennesker udspyet energi og bevidsthedsmanifestationer med stor uvidenhed og ubevidsthed. Det utrolige har haft stor magt og energi, uden at vi egentligt har forholdt os til det. Det er erkendt og begynder selv i den nye og moderne verden at blive beskrevet som erkendelser af, at vi har magten og muligheden for at bestemme over vores egen energi, kan påvirke vores egen skæbne og måske også andres. I den spirituelle verden, er der ikke mange, som er i tvivl om, hvor meget vi kan påvirke og påvirkes.
I den tid, som vi går ind i nu, begynder det at være muligt at træde ind i de lavere bevidsthedslag, som påvirker os allermest, med større balance. Den større balance betyder, at vi begynder at kunne trække sjælens kompetencer, overskud og indsigt ind i de lavere niveauer. Det betyder, at vi kan få en ny form for orden og støtte med længere ind i vores daglige virkelighed. Dette forløb støtter dig ind i de muligheder, som åbner sig lige nu.
Tidligere har mennesket gået til deres shaman eller præst for at få hjælp til at få orden og støtte ind i livet. Bønner og taksigelser har været vejen, og er stadig kraftfulde muligheder. Men de trækker samtidig både magten og ansvaret det forkerte sted hen – uden for den enkeltes rækkevidde. Vi arbejder på dette forløb på at bringe din egen kraft og dine egne muligheder indenfor din rækkevidde. Du får støtte til at kunne forstå, erkende og administrere dine muligheder inde fra dig selv.
Igennem tiderne er der i verdenshistorien opstået en stor forståelse gennem myter, legender og spirituelle forståelsers, som tænder vores instinktive dyne kontakt med sjælens forståelse i vores praktiske virkelighed. I dette forløb tager vi afsæt i disse muligheder i en ny og moderne form, og glæder os til at åbne broerne imellem den gamle virkeligheds magiske muligheder og det moderne menneskes hurtige og stærke bevidsthed.

Mærker en dyb ramme af både det vi kendetegnes af, det skrøbelige i livet og de grupperinger vi til alle tider har forskanset os i.
Mærker den samlede sansning som det dybeste udgangspunkt for opdagelsen af os selv. Ved denne konstatering mærkes det til, at vi heraf løsner forskansningen og åbner for det dyrebareste, autentiske og reneste – OS, de ensartede universborgere med respekt og genklang for alt det som er.

Weekender:

1. weekend – Ånden i dig
Opgradering af Familieånden
Din skabende Ånd som medspiller i stedet for modspiller

2. weekend – Ånden i dit liv
Det Åndelige økonomiske udgangspunkt
Den Åndelige spejling som positiv tiltrækningskraft

3. weekend – Åndens om spirituel praksis
Renhed i Ånden
Åndens Lys som ledestjerne

4. weekend – Ånden som virke
Åndemanerens redskabskasse til dig selv
Åndemanerens redskabskasse til brug for helheden

5. weekend
Afslutningsweekend

 

Onlineundervisning:

Start den 9/9-2019 kl 19-21

Åndens Styrker og Svagheder:
1) Sæt Ånden fri uden at miste modet – de gamle rammers opløsning
2) Åndens styrke i hverdagen – den nye rammes indtræden
3) Åndens styrke i spidsbelastninger – find balancen i ånden
4) Åndens styrke som skabende kraft – Åben til åndens potentiale i hverdagen
5) Åndens svækkelse som åbning til mildhed – Luk for faldgruberne i de negative styrker (genåbningen af de gamle kald ind i de nye rammers muligheder. fornemmer en aktivering der til at kunne møde og genåbne de gamle kald for på den måde, at møde begge sider)
6) Åndens vaklen som adgang til magi – Åbning og samling af bevidstheden med de muligheder, som plejer at splitte

Åndens Vækkelse og Muligheder:
1) Lad energien flyde frit mellem Ånd og Sjæl – forening i et nyt niveau
2) Lev ånden ind i dit formål som sjæl og menneske – åbning til ånden som balancepunkt
3) Lys ånden op med autenticitet og livsgnisten – Udlev og oplev energiens mulighed for opladninger og styrkedannelse.
4) Skabelsen af åndelige muligheder 1 – Påvirkning af din egen livsvej udefra
5) Skabelsen af åndelige muligheder 2 – Påvirkning af din egen livsvej indefra
6) Skabelse af ånder til eget forbrug

Åndemanerens Udgangspunkt:
1) Stå fast i din ånd og hav altid fat i tøjlerne – Fuld opmærksomhed i din egen energi
2) Udbyg og styrk din ånd med alle muligheder – Bevidst erkendelser om opbygning og nedbrydning og hvad du rækker til og ikke rækker til
3) Fællesskabsånderne og din indtræden – Bevidst udbygning ved at stille dig til rådighed
4) Dine krav og dit udgangspunkt som styrkedanner – Bevidst afgrænsning af din indtræden
5) At leve som Åndemaner – Åndens krav til dig og din implementering af kravene i din form
6) Din daglige praksis – At finde dine naturlige måder at møde virkeligheden på, og holde dem konstant som renholdelse af dit område og kontrol af din kvalitet

Åndemanerens Værktøjskasse 1:
1) Jordens ånd i den rene form 1 – Forståelsen af jordens ånd fra dit udgangspunkt
2) Jordens ånd i den rene form 2 – Påkaldelsen af jordens ånd fra dit udgangspunkt
3) Den kosmiske ånd i den rene form 1 – Forståelsen af den kosmiske ånd fra dit udgangspunkt
4) Den kosmiske ånd i den rene form 2 – Påkaldelsen af den kosmiske ånd fra dit udgangspunkt
5) Det himmelske rene perspektiv 1 – Forståelsen af den himmelske ånd fra dit udgangspunkt
6) Det himmelske rene perspektiv 2 – Påkaldelsen af den himmelske ånd fra dit udgangspunkt

Åndemanerens Værktøjskasse 2:
1) Indfangning og transformering af negativ åndelig energi uden bevidsthed (kan det handle om det du skriver højere oppe omkring de gamle kald. har vi ikke mulighed for at genåbne dem, bliver de “fjenden” og dermed som en skygge for solens rigdom i de gamle kalds evner og ikke muligheder fordi de ikke fornemmes at eksistere uden, at blive genkaldt ind i det nye, “altså højere bevidste formåen”)
2) Indfangning og transformering af negativ åndelig energi med bevidsthed
3) Forløsning af åndelig påvirkning gennem åndelig balancering
4) Balancering af ånden gennem kontakt til de åndelige planers balancerende muligheder
5) Balanceret åbning af ånden i områder
6) Balanceret åbning af ånden i alle slags væsner

Undervisere:

Begge undervisere Helle Swyrtz og Marianne Lane afholder sammen alle weekender og onlineundervisninger.

Helle er uddannet moderne shaman hos Marianne og fuldførte sin læretid i starten af 2019. I forbindelse med afslutningen af læretiden opstartede vi vores samarbejde både i den praktiske og ikke mindst i de spirituelle verdener. Igennem årerne har vi fundet balancen med hinanden og har skabt et samarbejde og et rum, hvor vi åbner til større muligheder, end vi på nogen måder ville kunne opnå hver og især. I dette rum, har vi arbejdet på at indtage muligheden for at balancere åndelaget. For os er åndelaget de niveauer af bevidstheden, som vi naturligt når til med vores iboende ånd som menneske. Det er i dette lag af energi og bevidsthed vi påvirkes mest som menneske. Ligesom det er i det lag, vi har de største muligheder for at påvirke vores personlige liv og virke med healing, energi og balanceret bevidsthed.

Vi er begge vokset op med en spirituel kontakt og åbning, som vi endte med at lukke ned for, da det var for uhåndterligt og belastende for os at være i og med. Det at få en balanceret åbning og kontakt har givet os begge mere dybde og mening i livet. Ligesom de muligheder for at bruge energien til at stå til rådighed og hjælpe andre klinger ind i vores formål i alle niveauer. De redskaber, som vi har fået til rådighed gennem vores arbejde med åndelaget har en meget stærk og balancerende effekt, som vi glæder os til at dele med alle dem, som føler sig kaldet, inspireret eller nysgerrig.

Kalender