Sådan får du rabatten

Når du kommer til betalingen i Simplero, ser du normalprisen. Men bare rolig <3 Lige under prisen ser du teksten “Have a cupon code?”

Den trykker du på og indtaster koden:

 

SOMMER22

 

Dernæst trykker du opdater og sommerprisen dukker frem <3

Rabatten

Fordi vi lander i 7D er rabatten på 77% i hele Juli måned. Listen bliver opdateret med flere produkter hen over sommeren. Hold øje her og på Facebook.

Bevidsthedsnøgle 1, 2 og 3

Pris: 135,- Pr stk

Bevidsthedsnøgle 1 fra Kosmisk Atlantis – ‘Bevidstheds- og Hjernehealing’ – stabiliserer grundbevidstheden og dit karmiske udgangspunkt – Kurser via lydfiler.

Du får over fem timers undervisning med disse lydfiler og du vil efter endt kursus kunne bruge healingen “Bevidstheds- og Hjernehealing”

 

Bevidsthedsnøgle 2 fra Kosmisk Atlantis – ‘Gør din byrde til din styrke’ – stabiliserer grundbevidstheden og dit karmiske udgangspunkt – Kurser via lydfiler.

Du får over fem timers undervisning med disse lydfiler og du vil efter endt kursus kunne bruge healingen “Gør din byrde til din styrke”

 

Bevidsthedsnøgle 3 fra Kosmisk Atlantis – ‘Healing til følsomme børn’ – stabiliserer grundbevidstheden og dit karmiske udgangspunkt – Kurser via lydfiler.

Du får over fem timers undervisning med disse lydfiler og du vil efter endt kursus kunne bruge healingen “Healing til følsomme børn”

Vejen Hjem - Grunduddannelsen

Pris: 1.368,50

Leder du altid efter det næste mål, selvom du allerede har opfyldt en masse? Er du rodløs og forvirret over hvem du er? Har du løbet panden imod din egen mur igen og igen?

Oplever du, at du skifter mening og værdier, så det er svært at få overblik og styring i dit liv?

 

Så er Vejen Hjem måske noget for dig.

 

På Vejen Hjem får du hjælp til at åbne din bevidsthed og få adgang til dit oprindelige udgangspunkt. Det giver styrke og retning inde fra dig selv. Som grundlag for at komme helt i dybden i alle processer, anbefales det, at du modtager en kernehealing inden opstart på forløbet.

 

15 videoundervisninger svarende til 30 lektioner

 

Derudover vil der i den lukkede facebookgruppe være læsninger undervejs om:

Din oprindelige natur.

Dit grundmønster.

Dit positive modtræk til dit grundmønster og din hovedposition i forhold til drivkræfterne i to forskellige livsområder og to forskellige grundtilstande.

Bliv lysleder og flyvefærdig

Pris: 230,- 

Kanaliseret healingsforløb med Maria Magdalene ånden.

Det at være i berigelse af lys er for mennesket en udfordring. Der har været mange spændinger og mange forskellige former for “lysforstoppelse”.
Som tiden åbner sig lige nu, så bliver det muligt at frisætte alt det forstoppede lys og åbne til den fulde gennemstrømning. Dette åbner til muligheden for at være ledende i de højeste perspektiver uden at give køb på de dybeste menneskelige behov og trivsler. Det, at åbne til det udgangspunkt, hvor du har fuld gennemstrømning svarer til, at dit bevidstheds energifelt åbner sig som den forhøjede lyskrop. Den forhøjede lyskrop bærer muligheden for at være i svævet, hvor alting kommer til dig og du kommer til det, som giver mening.

Der bliver givet to små personlige læsninger til alle deltagerne pr. mail.*

 

 

*Da Marianne har sommerferie, vil læsningerne ligge i starten af august

Din Lysende Bevidsthed & Din Legende Lethed

Pris: 230,- 

Du deltager forskudt via video. Der er altså ikke tale om et livehold

Du modtager fælles healing og alle modtager en mikro personlig læsning til temaet de to af møderne*.

 

Gennem kanalisering af Maria Magdalene ånden bringes du trin for trin ind igennem din grotte af fortrængning og selvundertrykkelse ind til dit nærhedslys. Dit nærhedslys bærer muligheden for at åbne til den direkte kobling mellem hjerne og hjerte. Vi bliver taget med igennem menneskets godhed i hver vores version og åbner til muligheden for at slippe begrænsningen og åbne til den fulde, hjertelige, lysende intelligens. En intelligens, hvor visdommen viser vejen.

 

*Da Marianne har sommerferie, vil læsningerne ligge i starten af august

Energibevidsthed og bevidsthedsenergi - Flydende opstart

Pris: 1.242,-

2 moduler som videoundervisning

Et online undervisningforløb baseret på videoundervisning.

 

Undervisningen foregår med kanaliseret tale og med guidede meditationer, som aktiverer din iboende indre visdom, så erfaringen antændes indefra. Der er desuden anvisninger og øvelser, som hjælper til at erkendelserne udfoldes i dit hverdagsliv, som bliver dit træningscenter. Udfoldelsen er helt naturlig og er for mange en umiddelbar udfoldelse med aha-oplevelser og små mikroåbenbaringer, som giver tryghed, opfyldelse og åbninger til et nyt fodfæste. Et fodfæste, som samtidig giver åbning til dine spirituelle iboende kompetencer og forståelser, som folder sig ud helt naturligt gennem både undervisningen og udfoldelsen.

 

26 videolektioner i alt som frigives en gang ugentligt. Undervisningen foregår over 3 mdr

Life Force Enlightenment - Video Replay

Pris: 161,-

Et kursus hvor du bliver aktiveret til at kunne bære den intelligente healingsenergi Life Force Enlightenment. (LFE) – Kurset tages som videokursus på replay.

 

 

Life Force Enlightenment er en healingsenergi, der stabiliserer dit system ved at heale forbindelsen mellem alle dele af dig, både din fysiske krop, dit følelsessystem, din sjæl og dit energisystem.

 

Healingsenergien er yderst effektiv når der sker forandringer i dit energisystem i forbindelse med pres, rystelser, åbninger og udvidelser.

Energien er derfor i særdeleshed god at bruge i tiden lige nu, hvor der er bevidsthedshævninger og stærke energiindstrømninger på jorden.

Disse højere frekvente energier kan let give ubalancer og ubehag, indtil vi vænner os til dem og finder fodfæste i os selv påny.

Healingen skaber en dyb følelse af kontakt til én selv, som en støtte i processen henimod at gå i livet med større balance og bevidsthed.

Maria Magdalene Skolen Lektione 1-14 samlet

Pris: 402,50

Undervisningen er kanaliseret af Marianne Lane, der kanaliserer den ånd, som for hende er Maria Magdalene.

 

 

Undervisningen er en del af undervisningen på Maria Magdalene skolen. Du kan bruge den til inspiration på din egen rejse, eller til at undersøge om skolen er noget for dig.

Varighed på lektionerne varierer fra 45 minutter til 55 minutter. Lektionerne kan tages hver for sig eller i rækkefølge, som det passer dig. De frigives løbende hen over året. Undervisningen er kanaliseret af Marianne Lane, der kanalisere den ånd som for hende er Maria Magdalene. Undervisningen er en del af den undervisning, som de studerende får på Maria Magdalene skolen. Du kan bruge den til din egen rejse, eller til at undersøge eller prøve om skolen er noget for dig.

Maria Magdalene Skolen Lektioner (Der er 14 lektioner at vælge imellem)

Pris: 28,75

Prisen er pr lektion. Se de 14 tilgængelige lektioner her.


Undervisningen er kanaliseret af Marianne Lane, der kanaliserer den ånd, som for hende er Maria Magdalene.


Undervisningen er en del af undervisningen på Maria Magdalene skolen. Du kan bruge den til inspiration på din egen rejse, eller til at undersøge om skolen er noget for dig.

Varighed på lektionerne varierer fra 45 minutter til 55 minutter. Lektionerne kan tages hver for sig eller i rækkefølge, som det passer dig. De frigives løbende hen over året. Undervisningen er kanaliseret af Marianne Lane, der kanalisere den ånd som for hende er Maria Magdalene. Undervisningen er en del af den undervisning, som de studerende får på Maria Magdalene skolen. Du kan bruge den til din egen rejse, eller til at undersøge eller prøve om skolen er noget for dig.

Videokursus i Intuitiv healing og hjertehealing

Pris: 155,25

Videokursus – Du får adgang til optagelser fra Intuitiv Healing med din Healersjæl og med dit Hjerte

 

Et kursus hvor du bliver aktiveret til at kunne give Intuitiv Healing med din healersjæl og med dit hjerte.

 

Kurset kræver ingen forudsætninger indenfor healing eller klarsyn.

Galaktisk Bevidstheds-undervisning - som videoundervisning

2.277,-

Adgang til Galaktisk Bevidsthedsundervisning og Meditationsrækken “Sjælens Morgengry”

 

Igennem tiderne på jorden har menneskets bevidsthed åbnet sig. Der har i de sidste 4000 år været sjæle, som har arbejdet inkarnation efter inkarnation på at åbne bevidstheden i trin med stor respekt for menneskets valg og muligheder. Den største kærlighed er bragt ind i det arbejde og har båret det frem til den mulighed, som åbner sig nu.

 

Muligheden for at åbne bevidstheden i en glidende bevægelse. En bevægelse som er løftende, forløsende og balancerende på samme tid.

Afklaring og Visioner

143,75

Afklaring og Visioner – Introduktion til Moderne Shamanisme

 

Hvor står du i dit liv lige nu og hvor er du på vej hen?

 

Vi står alle over for valg i forhold til, hvilken vej vi skal gå i livet. Der er både små daglige valg og de helt store livsvalg.

 

På kurset får du mulighed for at få fokus på dit liv og få visioner for din fremtid.

 

Ser du dig selv klart, så du kan sørge for, at du får ro i sindet til at kunne mærke dig selv?

 

Du skal kunne mærke dig selv, som det første skridt, til at kunne få en styring på dit liv, som kommer fra dit hjerte og ikke fra skjulte behov eller forstyrrelser.

 

Der vil være introduktion til en øvelse i at mærke energier fra andre mennesker, træer og blomster og modtage beskeder fra dem, for at åbne bevidstheden for, hvor mange ting der påvirker os i vores hverdag.

Din Hellige Sexualitet og Din Indre Skønhed Maria Magdalene Videoforløb

230,-

Du deltager forskudt via video. Der er altså ikke tale om et livehold

 

Forløbet er et kanaliseret healingsforløb, hvor jeg lader ånden kaldet Maria Magdalene træder ind og guider og åbner for healingerne.

 

Derudover modtager du to personlige mikro kanaliseringer på mail.*

 

*Da Marianne har sommerferie, vil læsningerne ligge i starten af august