fbpx

Bevidstheds-barometeret

1.200,00 DKK14.500,00 DKK

 

BEVIDSTHEDSBAROMETERET

OBS Meget vigtigt! Læs her:

Det er vigtigt, at du betaler den rate, som hører til sekvensen. Det vil sige, at vil du deltage i 4. sekvens skal du betale rate 4. Det er desværre for sent at rette, så det hedder sekvenser og ikke rater i shoppen <3 

– Befri dig selv med bevidsthedsnøglerne fra den nye tids hierarki
Er du i gang med at vågne lige nu? Bevidstheden begynder at tage godt fat. Vi ser os selv udefra og indefra på samme tid. Det er hårdt, og du bliver let fordømmende og får identitetsforvirring. Hvem er jeg? Hvor vil jeg hen? Og ikke mindst hvorfor? Vi kan ikke finde svarene indeni, men det får ikke spørgsmålene til at stilne af. Det kan blive næsten smertefuldt at være i. Især fordi vi møder spørgsmålene i alle vores problemer med at vælge i hverdage og i problemerne med at få fodfæste og den fremdrift, som bringer os det rigtige sted hen. Hvad er det rigtige sted?

Vær opmærksom på: 

1) At du kan tage en måned af gangen i Bevidsthedsbarometeret og så samle de 12 sekvenser hen af vejen. Når de 12 er samlet, kommer der til næste år to weekender, som man kan deltage i, og så kan man bruge systemet til andre.

2) At man kan tage Bevidsthedsnøglerne for sig selv. At styrken på dem varierer med den balance vi har som healere. At man kan bruge dem den samme dag man er aktiveret til sig selv og andre.

3) At man kan tage Bevidsthedsbarometeret uden at blive aktiveret og så får man videoer og lydfiler, som man kan bruge i starten og senere kan man kalde på healing til sig selv fra Bevidsthedsnøglerne men i denne form kan man kun bruge det til sig selv

Læs mere længere nede på siden

Ryd

1.200,00 DKK14.500,00 DKK

Beskrivelse

BEVIDSTHEDSBAROMETERET – Befri dig selv med bevidsthedsnøglerne fra den nye tids hierarki Er du i gang med at vågne lige nu? Bevidstheden begynder at tage godt fat. Vi ser os selv udefra og indefra på samme tid. Det er hårdt, og du bliver let fordømmende og får identitetsforvirring. Hvem er jeg? Hvor vil jeg hen? Og ikke mindst hvorfor? Vi kan ikke finde svarene indeni, men det får ikke spørgsmålene til at stilne af. Det kan blive næsten smertefuldt at være i. Især fordi vi møder spørgsmålene i alle vores problemer med at vælge i hverdage og i problemerne med at få fodfæste og den fremdrift, som bringer os det rigtige sted hen. Hvad er det rigtige sted? Det at åbne bevidstheden er en gave, men for mange bliver det også en byrde. Gennem mit arbejde med bevidsthed i mig selv og andre, har jeg opdaget, at det vigtigste for en sund og opbyggende opvågning, er en jævn åbning af bevidstheden. Det sværeste herfra, er så at finde ud af, om vores bevidsthed er i gang med at åbne jævnt. Der er ikke mange pejlemærker at gå ud fra. Det er næsten uendeligt svært at placere sig selv og finde ud af, hvad du har mest brug for at beskæftige dig med, hvis du gerne vil støtte din egen udvikling. Det at finde balancen og finde på plads i sig selv, kan findes af rigtigt mange veje. Bevidsthedsbarometeret går ud på, at du igennem 12 sekvenser, får støtte til at finde de steder i dig og din bevidsthed, hvor du vil have mest fordel og størst udbytte af at arbejde med dig selv. Det at åbningen af bevidstheden er jævn, sikres ved, at vi håndterer det, som blokerer for bevidsthedsåbningen, så snart vi når til det. Det vil sige, at det er ikke nok, at du ved, hvad du mangler, for at kunne åbne bevidstheden jævnt. Du skal også kunne gøre noget ved det. Det i sig selv, har været en uendelig rejse for mange. Især for mennesker med anlæg for at åbne bevidstheden hurtigt og meget, da disse som udgangspunkt har været meget følsomme, bevidste og mere ansvarlige end der var kapacitet til. Bevidsthedsnøglerne er moderne bevidsthedsmetoder, der støtter dig ind i at kunne forløse og udvide bevidstheden lige nøjagtigt der, hvor du har brug for det. Bevidsthedsbarometeret er 12 sekvenser, som hjælper dig med at placere din bevidsthedsudvikling på en måde, så du kan se, hvilket område, du mangler at få forløst og foldet ud. Bevidsthedsnøglerne fra den nye tids hierarki består af forskellige bevidsthedsmetoder, som virker i alle bevidsthedsniveauer. Du forløser og træner således meget mere af gangen, end du kan forestille dig. Forløbet tager udgangspunkt i 12 undervisningsmåneder med 24 undervisningsmøder i alt af to timer. Er der mere end 10 deltagere på holdet, så stiger undervisningen til tre timer af gangen. Du modtager en kort skriftlig læsning i starten af perioden og en personlig vejledning i slutningen af perioden på en halv time. Desuden vil du deltage i en lukket facebookgruppe, der danner grundlag for materialer, udveksling og dialog samt deling af hjemmearbejdet imellem undervisningsgangene. Der vil desuden være to sammenhængende dage, hvor vi mødes i Århus i midten af perioden. I hver undervisningsgang vil der være undervisning, healing, aktivering og øvelser, som danner grundlag for at kunne arbejde med materialet.

De 12 emner i bevidsthedsbarometeret

 1. Vrede / Markering
 2. Frihed / Grænseløshed
 3. Fortvivlelse / Erkendelse
 4. Mildhed / Opløsning
 5. Opgivelse / Uskyldighed
 6. Lyst / Begær
 7. Mistænksomhed / Sund Skepsis
 8. Beundring – Medhold / Misundelse
 9. Nysgerrighed – Imødekommenhed / Behagesyge
 10. Offervilje / afgiv plads – Vige
 11. Vedholdenhed / Stædighed
 12. Fred / Udtræden

Pris

Kr 14.500  uden aktivering af powerhealingerne Kr 21.500 med aktivering af de 12 Powerhealinger – tilmelding her:
Bevidstheds-barometeret med aktivering af Bevidstheds-nøglerne
Hvis du vælger at blive aktiveret i udvalgte bevidsthedsnøgler, så koster de 750 kr per aktivering Systemet er bygget op af 12 sekvenser som hjælper os med at stabilisere bevidstheden og vurdere vores power og hvilke områder af livet vi skal være ekstra opmærksomme i. På baggrund heraf er det muligt selv at finde støtte gennem de 12 tilhørende powerhealinger for at komme på plads i dig selv og nå ind i den opadgående spiral. I den opadgående spiral åbnes dit oprindelige udgangspunkt og din udfoldelse medfører trivsel og udløsning af positive drivkrafter. Du får redskaber til at arbejde med dig selv ud fra hverdagssituationer og du får muligheden for at kunne arbejde dig bevidst ind i balancen igennem meget enkle metoder, som spejler bevidstheden helt inde fra det dybeste ubevidste rum. Hvis du deltager i forløbet kan du vælge at deltage udelukkende som modtager. Du vil her modtage undervisning over webkonference på udvalgte aftener mellem kl 20 og 22. Du vil desuden modtage materialer i form af videohealinger og lydfiler fra videoundervisningen. Hvis du deltager som udøvende, så skal du aktiveres i bevidsthedsnøglerne og der vil derfor ud over aftenundervisningen også være 12 dage med onlineundervisning fra kl 9-16. Her aktiveres du til selv at kunne bruge de 12 bevidsthedsnøgler. Af de 12 bevidsthedsnøgler kan nævnes Bevidstheds- og Hjernehealingen, samt Gør din Byrde til din Styrke, som har vist sig at være nogle af de kraftigste healinger, som jeg har kunnet give videre. Styrken du giver dem med, er dog afhængig af din power, som du kan vurdere og øge gennem arbejder med Bevidsthedsbarometeret. Det er desuden en fordel at være undervist i Den Indre Visdom, Den Ydre Visdom, Kernehealeruddannelsen eller anden tilsvarende bevidsthedstræning i andet regi. Jeg er meget spændt på at komme i gang med denne udfoldelse, som mærkes til virkeligt at lande potente muligheder for at lave sikkert og sundt energiarbejde i den nye tids spektrum. Aktivering af bevidsthedsnøglerne bevidsthedsnøglerne er 12 forskellige healinger, som arbejder i forskellige områder af vores system og i vores ånd. Healingerne foldes ud i denne tid, og i skrivende tid, er der 6 healinger, som er skabt. De næste 6 dannes inden sommeren 2019. Healingerne aktiveres på et fire timers online-seminar. Der vil desuden være materiale, som du skal se eller læse inden eller efter webinaret. Healingerne er en del af programmet ”Bevidsthedsbarometeret”, som giver værktøjer og mulighed for at vurdere, hvor meget balance du har i forhold til din power i healingerne, og hvor du skal sætte ind i dit eget bevidsthedsarbejde, for at øge din power. Uanset om du har 5-10 %, 50 % eller måske 80 % så virker healingerne sikkert og stabilt. De er sunde og effektive. Det der er forskellen, det er, hvor dybt de kan gå og hvor meget kraft de bliver givet med. Det betyder, at hvis du har 10 % så kan du opnå det samme som en der har 80 % ved at give 8 gange med healingen over en periode. Det vil sige, at selvom du ikke arbejder med Bevidsthedsbarometeret, så kan du stadig have lige så meget gavn af healingerne. Når du bruger healingerne til dig selv og andre, så øges din styrke også. Vær opmærksom på:  1) At du kan tage en måned af gangen i Bevidsthedsbarometeret og så samle de 12 sekvenser hen af vejen. Når de 12 er samlet, kommer der til næste år to weekender, som man kan deltage i, og så kan man bruge systemet til andre. 2) At man kan tage Bevidsthedsnøglerne for sig selv. At styrken på dem varierer med den balance vi har som healere. At man kan bruge dem den samme dag man er aktiveret til sig selv og andre. 3) At man kan tage Bevidsthedsbarometeret uden at blive aktiveret og så får man videoer og lydfiler, som man kan bruge i starten og senere kan man kalde på healing til sig selv fra Bevidsthedsnøglerne men i denne form kan man kun bruge det til sig selv

Yderligere information

Sekvens

Alle Sekvenser, 01. sekvens, 02. Sekvens, 03. Sekvens, 04. Sekvens, 05. Sekvens, 06. Sekvens, 07. Sekvens, 08. Sekvens, 09. Sekvens, 10. Sekvens, 11. Sekvens, 12. Sekvens