Retreats

Kommende retreats

Retreatet er seks dage i fordybelse, hvor der gennem guidet meditationsarbejde åbnes op for Moderne Shamanisme.

Bevidshedsfeltet for mennesket udvider sig lige nu. Det betyder, at de spirituelle kompetencer kommer i spil hos mange mennesker lige nu. Det kan være som sensitivitet, stress og press, som forstærket intuition og måske kontakt til anelser og det at kunne se og høre ting, som ikke kan ses. Det kan også være en nysgerrighed og åbenhed, som åbner sig i dig, så du kan mærke, at du relaterer dig mere til det, at der måske eksisterer mere mellem himmel og jord, end det, som man lige kan se.

Et retreat er indgangen til en indre rejse og proces, hvor du over flere dage dedikerer dig til transformation og dybe erkendelser. Jeg arbejder guidet på alle retreats under et beskrevet tema. Undervisning og samvær i gruppen foregår i en respektfuld og kærlig atmosfære i et energifelt, hvor alle deltagere er sikret optimalt udbytte. Energifeltet støtter dig i at få forløst alt der skal forløses, I at få åbnet til alt som skal åbnes til og til at få foldet alt det ud, som skal udfoldes.

“Marianne afholder retreats både i Danmark og i udlandet. Stedernes unikke energi påvirker dig og din indre rejse under det retreat, som du deltager i, på en måde så du bliver ekstra støtte i at få så meget med dig hjem efter dit retreat.”

På retreats i udlandet arrangerer vi stedet, hvor vi samles til undervisningen. Desuden samler vi forslag til hvor vi kan bo og deler informationer om flybilletter og transport fra lufthavn mv. i en gruppe på facebook, der bliver oprettet til formålet. Vi hjælper hinanden og finder løsninger i fællesskab, så ingen bliver efterladt. Men på grund af regler omkring det at være rejsearrangør, er det ikke muligt, at Marianne står for flybilletter, transport før og efter kursusdagene og ophold.

På retreats i Danmark, arrangerer vi både ophold og stedet, hvor vi samles til undervisningen. Har du brug for specielle forhold eller vilkår, så hør dig for.

Det er ikke nødvendigt med forkundskab indenfor meditation eller healing for at deltage i rejser eller retreats.