Kursus i Balance i Kærlighedsrelationer

Vi lever i en del af verden og i et bevidsthedsniveau, hvor der er en frihed til at finde balancen i os selv og i vores kærlighedsrelationer. Når vi skal finde den balance, så støder vi bare bastant ind i det, vi har arvet. Vi har arvet et gammelt system, som er beregnet til at sikre vores arts beståen og videreførsel. Dette system spænder ben for, at vi kan finde den balance i os selv. Det ligeværdige forhold – den ligeværdige kærlighedsrelation kan bæres af den ene i relationen, så den anden kan følge med. Det er nok, at den ene tager skridtet til at starte med. På dette kursus vil du få en styrke og en metode til at finde det ligeværdige udgangspunkt i dig og være den, som starter og bygger udgangspunktet for det ligefærdige fællesskab, det ligeværdige fællesfelt. Kurset er bygget op, så den første kursusdag er for mennesker, som aldrig har været på et kursus med Marianne Lane. Du vil blive indført i de metoder, som bliver brugt på kurset og bliver lært at komme i kontakt med dit center og dig selv. På anden dagen vil du blive indført i det at kunne være det balancerede udgangspunkt for dine kærlighedsrelationer.