Kernehealeruddannelsen
Nu en del af Visdomsskolen for Moderne Shamanisme

Kernehealeruddannelsen

Sådan bliver du kernehealer:

Kernehealeruddannelsen er blevet en del af Visdomsskolen for Moderne Shamanisme.
Det betyder, at du for at blive kernehealer skal igennem følgende undervisning:

 

Basisuddannelsen
Basisuddannelsen består af Vejen Hjem og Den Indre Visdom.

Overbygningen
På Overbygningen tager undervisningen udgangspunkt i Den Ydre Visdom og kernehealerundervisningen.

 

Specialet 
Her vælger du retning, og du kan bl.a. vælge at blive uddannet kernehealer.

 

Undervisningen på skolen varetages af Rebekka Lassesen og Marianne Lane.

 

 

Læs mere på Visdomsskolens side:

Forside 

Praktiske oplysninger

Forudsætninger for at blive kernehealer:

For at specialisere dig som kernehealer skal du selv have modtaget en kernehealing.

Hvis du tidligere har deltaget i Mariannes undervisning er der mulighed for at få vurderet om du kan få merit.
Kontakt Marianne på undervisning@denmoderneshaman.dk

Du skal have evner og forudsætninger inden for at kunne se og mærke andre. (Du får relevante værktøjer i undervisningen på både Basisuddannelsen og overbygningen).

Du skal have arbejdet med dine egne barndomstraumer, og du skal have modtaget en kernehealing i så god tid som muligt inden uddannelsesstart, så du har fået en del af forstyrrelserne fra traumerne sat på plads i kernen – specielt selvværdsproblematikkerne skal der gerne være arbejdet meget med.

Gennem uddannelsesforløbet kommer du til at arbejde med fokus, renhed og disciplin, både som grundlæggende menneskelige kvaliteter, men i høj grad også som professionelle egenskaber, der er afgørende for dit virke som kernehealer.

Dermed kommer du til at arbejde indgående med dig selv. Du skal forvente hårdt arbejde, dybe processer og store resultater på kort tid. Det kræver plads i livet.

Det er derfor vigtigt, at du har overskud og tid til at dedikere dig til undervisningen og det mellemliggende arbejde, inden du vælger at gå ind i et uddannelsesforløb.

Hvad er en kernehealing?:

I videoen kan du høre Marianne fortælle om kernehealing. Derudover er der mulighed for at få en Pseudokernehealing, som giver dig en fornemmelse af healingen. 

En kernehealing er en forløsning af de klem, hæmninger og eventuelle traumer, som du bærer fra dine første syv år. I de første syv år er vi så nemme at præge og bliver præget så dybt af vores oplevelser, at selv i et god og kærligt opvækstmiljø bliver vi hæmmet og klemt til at have over og underreaktioner i bestemte livssituationer. Hvis de bliver præget dybt nok indenfor de første syv år, så kommer vi til at leve med dem resten af vores liv. De har en påtrængende og påkrævende refleksagtig karakter, som gør, at vi ikke kan bestemme over dem. Kernehealingen forløser den påtrængende, påkrævende refleksagtige karakter, så vi begynder at kunne bestemme over dem. Herefter går en proces i gang, som svarer til, at du får en “gendannelse af computeren til fabriksindstillingerne” men uden at programmerne er slettet. Dine programmer skal herefter tilpasses dit oprindelige udgangspunkt. Da der ved kernehealingen samtidig bliver genstartet din oprindelige drivkraft til udvidelse og bevarelse, så svarer det til, at en naturlig proces går i gang, som flytter dig ind i mere og mere at være dig selv og referer ud fra dig selv. Omfanget og betydningen af denne proces er afhængig af dit udgangspunkt og hvor langt du er væk fra dig selv på grund af dine kernehæmninger. Hvor hurtigt processen er og om du kan have gavn af ekstra støtte efter kernehealingen vil ligeledes være forskelligt.

Under kernehealingen sidder vi og snakker. Der bliver sat en energimæssig stabilisering i gang, som forløser hæmninger, klem og traumer inde i de dybeste områder af bevidstheden. Dit system bliver dybt stabiliseret og en støttehealing, som følger dig de første to måneder efter kernehealingen genereres. Du får en læsning, hvor den påvirkning, som du har fået af dine kerneskader bliver formuleret, ligesom der bliver givet en læsning af hvilke følelsesmæssige oplevelser og indstillinger, som du har været igennem i de første syv år, der har givet dig dine kerneskader og de tilhørende primære overbevisninger. Du får fundet dine primære overbevisninger, som vi typisk har 3-5 af hver og især. Nogle har lidt flere, nogle har lidt mindre. Under kernehealingen bliver der optaget en lydfil, som du får mulighed for at lytte til efterfølgende. Du får som afslutning på kernehealingen råd til, hvad du kan gøre, for at støtte op omkring din proces, og hvad du skal være ekstra opmærksom på.