Holdte Felter og portaler

Jeg har arbejdet med shamanistiske teknikker i min undervisning på kurser og uddannelser, hvor jeg skaber opmærksomhedsfelter, healingsfelter og arbejdsfelter. Opmærksomhedsfelterne samler og skærper opmærksomheden i deltagerne og sætter dem fri af unødvendig og forstyrrende ubevidst udveksling med de andre deltagere. Healingsfelterne skabes til en stærk og sikker healing af flere mennesker på en gang. Arbejdsfelterne anvendes til at hjælpe deltagerne med at få kontakt til de kompetencer som de skal bruge i undervisningen, ligesom feltet anvendes til at dirigere fornemmelser og ændringer i energifeltet for at hjælpe til dybere integreret forståelse og indlæring. Ofte bruges felterne i kombinationer af hinanden.