Oversigt:

Hvad er bevidshedsnøglerne 1. Bevidsthedsnøgle: Bevidstheds- og hjernehealing 2. Bevidsthedsnøgle: Gør din byrde til din styrke 3. Bevidsthedsnøgle: Healing til følsomme børn og barnet i den voksne 4. Bevidsthedsnøgle: Drik af ungdommens livskilde 5. Bevidsthedsnøgle: 6. Bevidsthedsnøgle: 7. Bevidsthedsnøgle: Bevidsthedens ballast

Hvad er bevidsthedsnøglerne?

Bevidsthedsnøglerne er en del af et system, som hedder Bevidsthedsbarometeret, der indeholder 12 bevidsthedsnøgler og to hovednøgler. Bevidsthedsnøgler og Bevidsthedsbarometeret beskrives første gang i undervisningen givet af Den Moderne Shaman Marianne Lane i løbet af 2019 og 2020. Hver af nøglerne i Bevidsthedsbarometeret har en healingsfunktion, som er beskrevet både i forhold til erfaringer og i forhold til spirituelle indsigter og overvejelser. Healingernes funktion og effektivitet handler om de rette forhold. De rette forhold handler både om modtageren, healeren og om det tidspunkt, som healingen gives på i forhold til, hvad der er den bedste mulighed her og nu. Beskrivelsen af bevidsthedsnøglerne er både baseret på konkrete erfaringer i forbindelse med healingerne, opsamlet i forbindelse med tilbagemeldinger fra modtagere af healinger med nøglerne. De er ligeledes baseret på spirituelle overvejelser og indsigter, som ikke kan sidestilles med erfarede indsigter omkring healing. De spirituelle indsigter og overvejelser er holdt op imod erfaringer og sammenligninger er gjort med kendskab fra forhold i den fysiske virkelige verden, og bliver brugt både direkte som eksempler og indirekte som indikationer på muligheden for rigtighed. Der er på ingen måder konkrete tilstrækkelige beviser for, at healingerne virker eller hvordan de virker. Vi arbejder altså ud fra indikationer og inspirationer. Ifølge spirituelle indsigter og overvejelser, så svarer det at heale til at manøvrere med energi. Bevidstheds- og hjernehealingen er en harmonisk healing, som tager udgangspunkt i udvalgte og harmoniske kilder. Energien arbejder desuden ud fra vores oprindelige systems optimale udgangspunkt, som er udviklet med menneskearten. Dette betyder, at healingen er konservativ, stringent og ikke-eksperimenterende. Healingen er balancerede og stabiliserende og hjælper systemet med at blive genopbygget, hvis det har været nedbrudt helt eller delvist på grund af en slags låsninger i vores bevidsthed og på grund af synkroniciteten mellem sådanne låsninger. Den måde healingen foldes ud på sikrer, at healingen er fremtidssikret. Det betyder, at der både åbnes til det bevidsthedsniveau, som vi eksisterer i nu og til de bevidsthedsniveauer, vi kan nå til. De beskrivelser, som jeg giver af healinger gøres på baggrund af spirituelle indsigter og tilbagemeldinger og kan ikke sammenlignes med videnskabelige beviser. Mange beviser er skabt på baggrund af emperi, som svarer til målinger eller tilbagemeldinger, som giver et mønster. Det grundlag, som jeg bruger til at beskrive ud fra, er ikke stærkt og kontrolleret nok til, at man kan kalde det emperi, det er erfaringer og fornemmelser. Jeg har en intention og et mål, som mange andre healere, for at bidrage til at skabe et tilstrækkeligt grundlag for, at vi kan begynde at danne beviser, som er troværdige nok til at de kan registreres som emperi.  

1. bevidsthedsnøgle

Bevidstheds- og hjernehealing
bevidstheds- og hjernehealing Tilbagemeldinger efter modtagelse af healingen siger, at den kan give en støtte til mennesker, der har haft hjernerystelse, meningitis eller en hjerneblødning eller blodprop i hjernen, hvor nogle af ledningsbanerne i hjernen er blevet overbelastede, mens andre er blevet brugt for lidt. Dette betyder, at nogle områder i bevidstheden arbejder for meget, mens andre områder arbejder for lidt. Stressbelastninger gennem længere tid kan give samme belastning, hvilket stemmer overens med, at healingen også har vist sig, at kunne hjælpe her. Flere har givet tilbagemelding om forbedrede kognitive evner, både i forhold til at kunne huske, i forhold til at kunne koncentrere sig om at læse og om at fokusere på retning i livet. –Læs mere–      

2. bevidsthedsnøgle

Gør din byrde til din styrke
Gør din byrde til din støtte Erfaringerne med healinger med Gør din byrde til din styrke har vist, at healingerne giver en dyb fred og afstresset tilstand. Der er en ny måde at møde sig selv og udfordringer i livet på. Det bliver mere enkelt, der er højere til loftet og der skal mere til, førend man bliver medrevet. Det opleves, at udfordringer som har givet oplevelser af at være hæmmet og overreagerende på forskellige måder, bliver løsnet og bliver nogle gange nærmest spontant frisat. Der er en mere enkel og et mere umiddelbart møde med muligheder, som dukker op. Selvreflektionen virker til at blive dybere.   -Læs mere–      

3. bevidshedsnøgle

Healing til følsomme børn og barnet i den voksne
Healing til følsomme børn I forbindelse med healing til følsomme børn, der har erfaringen været, at børn reagerer ofte både godt og hurtigt. Der har været tilbagemeldinger om effekter i forbindelse med søvnproblemer, angst og uro, uhåndterbare følelser og problemer med kommunikation. Mange forskellige former for umodenhed og overmodenhed hos børnene, har det set ud til at virke på, ligesom det at lande ansvarlighed og det at kunne møde omverdenen ud fra sig selv. Der har været meldinger om hjælp i forbindelse med de sammentrækninger og frustrationer, som kommer i forbindelse med skift i udviklingstrin, som børn går igennem mange gange i forbindelse med barndommen. Ligesom healingen virker til at have hjulpet til det at begynde at lande en identitet og et balanceret tilhørsforhold. Der er tilbagemeldinger om børn, som har fået et mere roligt og enkelt møde med deres egen spiritualitet og eventuelle evner. Dette har specielt været hos børn, som har haft en åbning til de spirituelle muligheder – måske mere, end de har kunnet håndtere. Der har været positive tilbagemeldinger i forbindelse med problematikker med sensitivitet og det at kunne håndtere at være i fællesskaber og være en del af et samlet hele. –Læs mere–      

4. bevidsthedsnøgle

Drik af ungdommens livskilde
Drik af ungdommens livskilde Tilbagemeldingerne efter healing med ungdommens livskilde har været, at der har været en ændring i den måde, som modtageren bærer sig selv på. Der dukker mere selvindsigt op, ligesom utrygheden i forhold til identitet og rolle virker til at blive lettere at håndtere og der opstår en positiv udvikling. Det at finde modenhed i sig selv og i forhold til at begynde at indgå i samarbejder med ansvar virker til at få et skifte i den rigtige retning. Der er mere plads til humor og personligheden får mere plads til at folde sig ud. Healingen Ungdommens livskilde virker til, at den hjælper os med at træde ind i en samlet bevidsthed og finde vores egen personlige form og oprindelige udgangspunkt, hvor vi kan åbne for muligheden for at udveksle i alle niveauer. Healingen hjælper med at blive samlet, selvbærende, selvopretholdende og selvnivellerende, dvs. vi kan automatisk finde, holde eller genoprette vores balance. –Læs mere–      

5. bevidsthedsnøgle

Overgangshealing for kvinder og mænd
Overgangshealing for kvinder og mændjk                

6. bevidsthedsnøgle

Timing og Alignment
jk                

7. bevidsthedsnøgle

Bevidsthedens ballast
Har du indre og ydre kriser. Leder du efter hjælp uden for dig selv og føler dig under konstant pres. Så hjælper Bevidsthedens Ballast med at finde et usædvanligt stærkt indre fodfæste, som hjælper din indre styrke og din sjæls væsen med at træde ind. Når det sker, så får du støtte til at kunne mærke dig selv i de pressede og måske kriseagtige tilstande, som du kommer ind i. Du får dermed et grundlag for at blive båret af dig selv igennem krisen og vokse med dine valg og indsigter på en måde, som løfter dig, sine valg og din bevidsthed til et nyt niveau.
En enkelt healing løfter dig akut ind i en tilstand af ro, som hos mange giver overblik og plads til at tage beslutninger. En serie af healinger på 3-6 healinger med 1 md mellemrum støtter dig i at lande med din bevidsthed i det nye niveau og støtter dig i at indtage det.
     

8. bevidsthedsnøgle

Sjælsballast